Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie - Podania z Obchodného vestníka

Zobraziť všetky filtre

Výsledok vyhľadávania

Zobraziť rozšírené
Číslo
Zverejnené
Firma Druh Typ Zdroj Mesto Kraj
30OdK/42/2021 30OdK/42/2021 S1566
21.4.2021
Fyzická osoba Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu JUDr. Michael Medviď Družstevná pri Hornáde Košický
30OdK/42/2021 30OdK/42/2021 S1566
21.4.2021
Fyzická osoba Súpis všeobecnej podstaty Oznámenie správcu JUDr. Michael Medviď Družstevná pri Hornáde Košický
31OdK/120/2017 31OdK/120/2017 S1524
21.4.2021
Fyzická osoba Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu Oznámenie správcu JUDr. Ivan Roháč Košice Košický
21.4.2021
SAMID s.r.o.
36465631
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu Oznámenie správcu BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s. Košice Košický
32OdK/351/2020 32OdK/351/2020 S1767
21.4.2021
Fyzická osoba Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu Správcovská a poradenská, k. s. Drienovec Košický
30OdK/275/2020 30OdK/275/2020 S733
21.4.2021
Fyzická osoba Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu Oznámenie správcu JUDr. Jozef Urbánek Košice Košický
32OdK/40/2021 32OdK/40/2021 S1794
21.4.2021
Fyzická osoba Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu Oznámenie správcu JUDr. Peter Žoldoš Košice-Myslava Košický
31OdK/378/2020 31OdK/378/2020 S1730
21.4.2021
Fyzická osoba Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu Oznámenie správcu JUDr. Viera Baulovičová Bodová Košice-Sídlisko Ťahanovce Košický
3OdK/38/2021 3OdK/38/2021 S1776
21.4.2021
Fyzická osoba Súpis všeobecnej podstaty Oznámenie správcu JUDr. Slavomír Tekeľ Humenné Prešovský
21.4.2021
KŠX s.r.o.
51180341
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov Oznámenie správcu Správcovská a konzultačná, k.s. Bardejov Prešovský
5OdK/416/2020 5OdK/416/2020 S911
21.4.2021
Fyzická osoba Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu JUDr. Miloš Hnat Fintice Prešovský
5OdK/186/2019 5OdK/186/2019 S1773
21.4.2021
Fyzická osoba Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu Oznámenie správcu Mgr. Bc. Marek Figura Poprad Prešovský
5OdK/186/2019 5OdK/186/2019 S1773
21.4.2021
Fyzická osoba Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku Oznámenie správcu Mgr. Bc. Marek Figura Poprad Prešovský
5OdK/186/2019 5OdK/186/2019 S1773
21.4.2021
Fyzická osoba Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu Mgr. Bc. Marek Figura Poprad Prešovský
21.4.2021
BOPAL, s.r.o.
36557293
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru Oznámenie správcu JUDr. Jozef Beňo PhD. Poprad Prešovský
21.4.2021
BOPAL, s.r.o.
36557293
Súpis všeobecnej podstaty Oznámenie správcu JUDr. Jozef Beňo PhD. Poprad Prešovský
2OdK/369/2020 2OdK/369/2020 S1689
21.4.2021
Fyzická osoba Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu Oznámenie správcu Areko Group, k. s. Jakubany Prešovský
5OdK/6/2021 5OdK/6/2021 S1689
21.4.2021
Fyzická osoba Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu Oznámenie správcu Areko Group, k. s. Poprad Prešovský
3OdK/262/2020 3OdK/262/2020 S1816
21.4.2021
Fyzická osoba Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu JUDr. Mgr. Zuzana Sláviková Vranov nad Topľou Prešovský
21.4.2021
B-NET, a.s.
45507775
Iné zverejnenie Oznámenie správcu JUDr. Daniel Fink Poprad Prešovský