Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie - Podania z Obchodného vestníka

Zobraziť všetky filtre

Výsledok vyhľadávania

Zobraziť rozšírené
Číslo
Zverejnené
Firma Druh Typ Zdroj Mesto Kraj
22.11.2018
SSIM-OC, a.s.
36437921
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s. Žilina Žilinský
5.6.2019
SSIM-OC, a.s.
36437921
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti oddelenej podstate a zámere zostaviť rozvrh výťažku z oddelenej podstaty Oznámenie správcu I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s. Žilina Žilinský
14.12.2015
MAKROB s.r.o. v likvidácií
43901743
Predaj majtetku - likvidácia Predaj majetku - likvidácia Advokátska kancelária ADVOCATUS Žilina s.r.o. Krasňany Žilinský
28.3.2013
CHEMCOM, spol. s r.o.
36002623
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Žilina Dolný Kubín Žilinský
6.5.2013
CHEMCOM, spol. s r.o.
36002623
Oznam Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Žilina Dolný Kubín Žilinský
16.1.2015
CHEMCOM, spol. s r.o.
36002623
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Žilina Dolný Kubín Žilinský
7.5.2015
CHEMCOM, spol. s r.o.
36002623
Oznam Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Žilina Dolný Kubín Žilinský
1.7.2016
CHEMCOM, spol. s r.o.
36002623
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Žilina Dolný Kubín Žilinský
19.9.2011
CHEMCOM, spol. s r.o.
36002623
Iné zverejnenie Oznámenie správcu František Feník Dolný Kubín Žilinský
16.7.2012
CHEMCOM, spol. s r.o.
36002623
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu Oznámenie správcu František Feník Dolný Kubín Žilinský
9.1.2019
PAMA - PD, spol. s r.o.
36392499
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Žilina Hubová Žilinský
22.1.2019
PAMA - PD, spol. s r.o.
36392499
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Žilina Hubová Žilinský
3.4.2019
PAMA - PD, spol. s r.o.
36392499
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Žilina Hubová Žilinský
7.5.2019
PAMA - PD, spol. s r.o.
36392499
Oznam Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Žilina Hubová Žilinský
24.5.2019
PAMA - PD, spol. s r.o.
36392499
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Žilina Hubová Žilinský
11.6.2020
EASY SPED, s.r.o.
50149881
oznámenie o poskytnutí dočasnej ochrany Dočasná ochrana Bytča Žilinský
21.5.2014
ARCHA s.r.o.
31584276
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Žilina Pribylina 489 Žilinský
29.5.2014
ARCHA s.r.o.
31584276
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Žilina Pribylina 489 Žilinský
23.7.2014
ARCHA s.r.o.
31584276
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Žilina Pribylina 489 Žilinský
22.8.2014
ARCHA s.r.o.
31584276
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Žilina Pribylina 489 Žilinský