Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie - Podania z Obchodného vestníka

Zobraziť všetky filtre

Výsledok vyhľadávania

Zobraziť rozšírené
Číslo
Zverejnené
Firma Druh Typ Zdroj Mesto Kraj
32OdK/373/2019 32OdK/373/2019
7.8.2019
Fyzická osoba Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu Areko Group, k. s. Košice Košický
19.7.2011
MULTICHEM, spol s r.o.
IČO: 34130233
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku Oznámenie správcu B.F.B. správcovská, v.o.s. Senica Trnavský
19.7.2011
AIR SLOVAKIA, spol. s r.o.
IČO: 31351514
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru Oznámenie správcu BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s. - Bratislava Bratislavský
40OdK/146/2019 40OdK/146/2019 S1893
5.6.2019
Fyzická osoba Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu Oznámenie správcu Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s. Pravenec Trenčiansky
4.12.2014
EFFORTY s.r.o.
IČO: 44926073
Iné zverejnenie Oznámenie správcu Branislav Zemanovič Trenčín Trenčianský
16.11.2016
NEEL s.r.o.
IČO: 36863718
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu BS Správcovská k.s. Košice - mestská časť Juh Košický
16.11.2016
NEEL s.r.o.
IČO: 36863718
Iné zverejnenie Oznámenie správcu BS Správcovská k.s. Košice - mestská časť Juh Košický
25.11.2016
NEEL s.r.o.
IČO: 36863718
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok Oznámenie správcu BS Správcovská k.s. Košice - mestská časť Juh Košický
25K/7/2015 25K/7/2015 S 1746
18.6.2015
Fyzická osoba Iné zverejnenie Oznámenie správcu Daniel Poturnay Trnava Trnavský
25K/7/2015 25K/7/2015 S 1746
18.6.2015
Fyzická osoba Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu Daniel Poturnay Trnava Trnavský
31.12.2012
REVYX, s.r.o. v likvidácií
IČO: 35857471
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu Dušan Daňový Bratislava Bratislavský
15.2.2013
REVYX, s.r.o. v likvidácii
IČO: 35857471
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov Oznámenie správcu Dušan Daňový Bratislava Bratislavský
5.9.2012
X line, s.r.o.
IČO: 31391214
Iné zverejnenie Oznámenie správcu Dušan Daňový Bratislava Bratislavský
27.9.2012
X line, s.r.o.
IČO: 31391214
Iné zverejnenie Oznámenie správcu Dušan Daňový Bratislava Bratislavský
1K 29/2013 1K 29/2013 S1203
24.3.2014
Fyzická osoba Oznam o zvolaní schôdze veriteľov Oznámenie správcu František Feník Tvrdošín Žilinský
17.7.2015
DREVOINDUSTRIA, a.s. „v konkurze"
IČO: 31562167
Predaj majtetku - správca Predaj majetku - správca Gustáv Jozefčiak Žilina Žilinský
17.7.2015
DREVOINDUSTRIA, a.s. „v konkurze"
IČO: 31562167
Predaj majtetku - správca Predaj majetku - správca Gustáv Jozefčiak Žilina Žilinský
24.6.2013
GLOBE s.r.o.
IČO: 31336159
Iné zverejnenie Oznámenie správcu Hana Voleková Bratislava Bratislavský
21.8.2014
La Veranda, spol. s.r.o.
IČO: 45696039
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru Oznámenie správcu HMG Recovery, k. s. Bratislava Bratislavský
1.8.2014
STAVECO - stavebná a.s.
IČO: 36229334
Iné zverejnenie Oznámenie správcu HMG Recovery, k. s. Bratislava Bratislavský