Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie - Podania z Obchodného vestníka

Zobraziť všetky filtre

Výsledok vyhľadávania

Zobraziť rozšírené
Číslo
Zverejnené
Firma Druh Typ Zdroj Mesto Kraj
32OdK/373/2019 32OdK/373/2019
7.8.2019
Fyzická osoba Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu Areko Group, k. s. Košice Košický
19.7.2011
MULTICHEM, spol s r.o.
34130233
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku Oznámenie správcu B.F.B. správcovská, v.o.s. Senica Trnavský
19.7.2011
AIR SLOVAKIA, spol. s r.o.
31351514
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru Oznámenie správcu BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s. - Bratislava Bratislavský
40OdK/146/2019 40OdK/146/2019 S1893
5.6.2019
Fyzická osoba Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu Oznámenie správcu Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s. Pravenec Trenčiansky
4.12.2014
EFFORTY s.r.o.
44926073
Iné zverejnenie Oznámenie správcu Branislav Zemanovič Trenčín Trenčianský
16.11.2016
NEEL s.r.o.
36863718
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu BS Správcovská k.s. Košice - mestská časť Juh Košický
16.11.2016
NEEL s.r.o.
36863718
Iné zverejnenie Oznámenie správcu BS Správcovská k.s. Košice - mestská časť Juh Košický
25.11.2016
NEEL s.r.o.
36863718
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok Oznámenie správcu BS Správcovská k.s. Košice - mestská časť Juh Košický
25K/7/2015 25K/7/2015 S 1746
18.6.2015
Fyzická osoba Iné zverejnenie Oznámenie správcu Daniel Poturnay Trnava Trnavský
25K/7/2015 25K/7/2015 S 1746
18.6.2015
Fyzická osoba Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu Daniel Poturnay Trnava Trnavský
5.9.2012
X line, s.r.o.
31391214
Iné zverejnenie Oznámenie správcu Dušan Daňový Bratislava Bratislavský
27.9.2012
X line, s.r.o.
31391214
Iné zverejnenie Oznámenie správcu Dušan Daňový Bratislava Bratislavský
31.12.2012
REVYX, s.r.o. v likvidácií
35857471
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu Dušan Daňový Bratislava Bratislavský
15.2.2013
REVYX, s.r.o. v likvidácii
35857471
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov Oznámenie správcu Dušan Daňový Bratislava Bratislavský
1K 29/2013 1K 29/2013 S1203
24.3.2014
Fyzická osoba Oznam o zvolaní schôdze veriteľov Oznámenie správcu František Feník Tvrdošín Žilinský
17.5.2012
DREV0INDUSTRUA, a. s. ,,v konkurze"
31562167
Predaj majtetku - správca Predaj majetku - správca Gustáv Jozefčiak Žilina Žilinský
17.7.2015
DREVOINDUSTRIA, a.s. „v konkurze"
31562167
Predaj majtetku - správca Predaj majetku - správca Gustáv Jozefčiak Žilina Žilinský
17.7.2015
DREVOINDUSTRIA, a.s. „v konkurze"
31562167
Predaj majtetku - správca Predaj majetku - správca Gustáv Jozefčiak Žilina Žilinský
24.6.2013
GLOBE s.r.o.
31336159
Iné zverejnenie Oznámenie správcu Hana Voleková Bratislava Bratislavský
1.8.2014
STAVECO - stavebná a.s.
36229334
Iné zverejnenie Oznámenie správcu HMG Recovery, k. s. Bratislava Bratislavský