Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie - Podania z Obchodného vestníka

Zobraziť všetky filtre

Výsledok vyhľadávania

Zobraziť rozšírené
Číslo
Zverejnené
Firma Druh Typ Zdroj Mesto Kraj
19.7.2011
MULTICHEM, spol s r.o.
IČO: 34130233
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku Oznámenie správcu B.F.B. správcovská, v.o.s. Senica Trnavský
25K/7/2015 25K/7/2015 S 1746
18.6.2015
Fyzická osoba Iné zverejnenie Oznámenie správcu Daniel Poturnay Trnava Trnavský
25K/7/2015 25K/7/2015 S 1746
18.6.2015
Fyzická osoba Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu Daniel Poturnay Trnava Trnavský
12.5.2021
A-P Stav, s. r. o.
IČO: 36239801
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu Oznámenie správcu I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s. Šamorín Trnavský
19.5.2014
FIT möbel SK, s.r.o.
IČO: 36823384
Iné zverejnenie Oznámenie správcu INSOLVENCY TRUSTEE, k. s. Dunajská Streda Trnavský
25.10.2011
Poľnohospodárske družstvo Boleráz
IČO: 00207586
Oznámenia súviasiace s dražbou majetku podliahajúceho konkurzu Oznámenie správcu Iveta Orlíková Boleráz Trnavský
36K/10/2011 36K/10/2011 S1328
18.6.2013
Fyzická osoba Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu Oznámenie správcu Ladislav Zselinszky Šamorín Trnavský
36K/10/2011 S1328 36K/10/2011
9.12.2013
Fyzická osoba Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu Oznámenie správcu Ladislav Zselinszky Šamorín Trnavský
25K/36/2013 25K/36/2013 S1328
8.1.2014
Fyzická osoba Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu Ladislav Zselinszky Michal na Ostrove Trnavský
25K/36/2013 25K/36/2013 S1328
8.1.2014
Fyzická osoba Iné zverejnenie Oznámenie správcu Ladislav Zselinszky Michal na Ostrove Trnavský
25K/36/2013 25K/36/2013 S1328
21.2.2014
Fyzická osoba Oznam o zvolaní schôdze veriteľov Oznámenie správcu Ladislav Zselinszky Michal na Ostrove Trnavský
25K/36/2013 25K/36/2013 S1328
28.2.2014
Fyzická osoba Súpis všeobecnej podstaty Oznámenie správcu Ladislav Zselinszky Michal na Ostrove Trnavský
25K/36/2013 25K/36/2013 S1328
30.1.2015
Fyzická osoba Iné zverejnenie Oznámenie správcu Ladislav Zselinszky Michal na Ostrove Trnavský
25K/36/2013 25K/36/2013 S1328
2.2.2015
Fyzická osoba Oznam o zvolaní schôdze veriteľov Oznámenie správcu Ladislav Zselinszky Michal na Ostrove Trnavský
36K/10/2011 36K/10/2011 S1328
6.2.2012
Fyzická osoba Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu Ladislav Zselinszky Šamorín Trnavský
36K/10/2011 36K/10/2011 S1328
29.2.2012
Fyzická osoba Súpis všeobecnej podstaty Oznámenie správcu Ladislav Zselinszky Šamorín Trnavský
36K/10/2011 36K/10/2011 S1328
8.3.2012
Fyzická osoba Oznam o zvolaní schôdze veriteľov Oznámenie správcu Ladislav Zselinszky Šamorín Trnavský
36K/10/2011 36K/10/2011 S1328
10.10.2012
Fyzická osoba Iné zverejnenie Oznámenie správcu Ladislav Zselinszky Šamorín Trnavský
36K/10/2011 36K/10/2011 S1328
17.12.2012
Fyzická osoba Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu Oznámenie správcu Ladislav Zselinszky Šamorín Trnavský
36K/10/2011 36K/10/2011 S1328
17.12.2012
Fyzická osoba Iné zverejnenie Oznámenie správcu Ladislav Zselinszky Šamorín Trnavský