Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie - Podania z Obchodného vestníka

Zobraziť všetky filtre

Výsledok vyhľadávania

Zobraziť rozšírené
Číslo
Zverejnené
Firma Druh Typ Zdroj Mesto Kraj
19.7.2011
MULTICHEM, spol s r.o.
IČO: 34130233
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku Oznámenie správcu B.F.B. správcovská, v.o.s. Senica Trnavský
25K/7/2015 25K/7/2015 S 1746
18.6.2015
Fyzická osoba Iné zverejnenie Oznámenie správcu Daniel Poturnay Trnava Trnavský
25K/7/2015 25K/7/2015 S 1746
18.6.2015
Fyzická osoba Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu Daniel Poturnay Trnava Trnavský
12.5.2021
A-P Stav, s. r. o.
IČO: 36239801
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu Oznámenie správcu I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s. Šamorín Trnavský
19.5.2014
FIT möbel SK, s.r.o.
IČO: 36823384
Iné zverejnenie Oznámenie správcu INSOLVENCY TRUSTEE, k. s. Dunajská Streda Trnavský
25.10.2011
Poľnohospodárske družstvo Boleráz
IČO: 00207586
Oznámenia súviasiace s dražbou majetku podliahajúceho konkurzu Oznámenie správcu Iveta Orlíková Boleráz Trnavský
25K/27/2012 25K/27/2012 S 1328
22.1.2013
Fyzická osoba Oznam o zvolaní schôdze veriteľov Oznámenie správcu Ladislav Zselinszky Ratkovce Trnavský
25K/27/2012 25K/27/2012 S 1328
26.2.2013
Fyzická osoba Súpis oddelenej podstaty Oznámenie správcu Ladislav Zselinszky Ratkovce Trnavský
25K/27/2012 25K/27/2012 S 1328
26.2.2013
Fyzická osoba Doplnenie alebo zmena poznámky o spornom zápise Oznámenie správcu Ladislav Zselinszky Ratkovce Trnavský
25K/27/2012 25K/27/2012 S 1328
18.3.2013
Fyzická osoba Iné zverejnenie Oznámenie správcu Ladislav Zselinszky Ratkovce Trnavský
25K/27/2012 25K/27/2012 S1328
26.6.2015
Fyzická osoba Iné zverejnenie Oznámenie správcu Ladislav Zselinszky Ratkovce Trnavský
25K/27/2012 25K/27/2012 S1328
4.8.2015
Fyzická osoba Iné zverejnenie Oznámenie správcu Ladislav Zselinszky Ratkovce Trnavský
25K/27/2012 25K/27/2012 S1328
10.9.2015
Fyzická osoba Iné zverejnenie Oznámenie správcu Ladislav Zselinszky Ratkovce Trnavský
24.8.2011
FACIO stav spol. s r.o. v konkurze
IČO: 31432654
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu Ladislav Zselinszky Trnava Trnavský
24.8.2011
FACIO stav spol. s r.o. v konkurze
IČO: 31432654
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov Oznámenie správcu Ladislav Zselinszky Trnava Trnavský
2.12.2011
FEED 2007 s.r.o. v konkurze
IČO: 36744468
Iné zverejnenie Oznámenie správcu Ladislav Zselinszky Dunajská Streda Trnavský
13.11.2012
Pensión St. Maria, s.r.o. v konkurze
IČO: 36207489
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu Ladislav Zselinszky Trnava Trnavský
23.11.2012
Pensión St. Maria s.r.o. v konkurze
IČO: 36207489
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov Oznámenie správcu Ladislav Zselinszky Trnava Trnavský
8.1.2013
Pensión St. Maria s.r.o. v konkurze
IČO: 36207489
Preradenie súpisovej zložky majetku z jednej podstaty do inej podstaty Oznámenie správcu Ladislav Zselinszky Trnava Trnavský
22.1.2013
Pensión St. Maria s.r.o. v konkurze
IČO: 36207489
Iné zverejnenie Oznámenie správcu Ladislav Zselinszky Trnava Trnavský