Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie - Podania z Obchodného vestníka

Zobraziť všetky filtre

Výsledok vyhľadávania

Zobraziť rozšírené
Číslo
Zverejnené
Firma Druh Typ Zdroj Mesto Kraj
12.3.2013
Pensión St. Maria s.r.o. v konkurze
IČO: 36207489
Iné zverejnenie Oznámenie správcu Ladislav Zselinszky Trnava Trnavský
4.6.2013
Pensión St. Maria s.r.o. v konkurze
IČO: 36207489
Iné zverejnenie Oznámenie správcu Ladislav Zselinszky Trnava Trnavský
12.8.2013
Pensión St. Maria s.r.o. v konkurze
IČO: 36207489
Iné zverejnenie Oznámenie správcu Ladislav Zselinszky Trnava Trnavský
4.9.2013
Pensión St. Maria s.r.o. v konkurze
IČO: 36207489
Iné zverejnenie Oznámenie správcu Ladislav Zselinszky Trnava Trnavský
27.9.2013
Pensión St. Maria s.r.o. v konkurze
IČO: 36207489
Iné zverejnenie Oznámenie správcu Ladislav Zselinszky Trnava Trnavský
30.10.2013
Pensión St. Maria s.r.o. v konkurze
IČO: 36207489
Iné zverejnenie Oznámenie správcu Ladislav Zselinszky Trnava Trnavský
13.11.2013
Pensión St. Maria s.r.o. v konkurze
IČO: 36207489
Iné zverejnenie Oznámenie správcu Ladislav Zselinszky Trnava Trnavský
18.12.2013
Pensión St. Maria s.r.o. v konkurze
IČO: 36207489
Iné zverejnenie Oznámenie správcu Ladislav Zselinszky Trnava Trnavský
17.3.2014
Pensión St. Maria s.r.o. v konkurze
IČO: 36207489
Zverejnenie návrhu konečného výťažku zo všeobecnej podstaty Oznámenie správcu Ladislav Zselinszky Trnava Trnavský
22.7.2013
Pensión St. Maria s.r.o. v konkurze
IČO: 36207489
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku Oznámenie správcu Ladislav Zselinszky Trnava Trnavský
12.4.2013
FORIMEX s.r.o. v konkurze
IČO: 36277720
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu Ladislav Zselinszky Galanta Trnavský
12.4.2013
FORIMEX s.r.o. v konkurze
IČO: 36277720
Doplnenie alebo zmena poznámky o spornom zápise Oznámenie správcu Ladislav Zselinszky Galanta Trnavský
31.5.2013
FORIMEX s.r.o. v konkurze
IČO: 36277720
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov Oznámenie správcu Ladislav Zselinszky Galanta Trnavský
31.5.2013
FORIMEX s.r.o. v konkurze
IČO: 36277720
Súpis všeobecnej podstaty Oznámenie správcu Ladislav Zselinszky Galanta Trnavský
31.5.2013
FORIMEX s.r.o. v konkurze
IČO: 36277720
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku Oznámenie správcu Ladislav Zselinszky Galanta Trnavský
4.6.2013
FORIMEX s.r.o. v konkurze
IČO: 36277720
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku Oznámenie správcu Ladislav Zselinszky Galanta Trnavský
13.6.2013
FORIMEX s.r.o. v konkurze
IČO: 36277720
Iné zverejnenie Oznámenie správcu Ladislav Zselinszky Galanta Trnavský
28.6.2013
FORIMEX s.r.o. v konkurze
IČO: 36277720
Iné zverejnenie Oznámenie správcu Ladislav Zselinszky Galanta Trnavský
28.6.2013
FORIMEX s.r.o. v konkurze
IČO: 36277720
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku Oznámenie správcu Ladislav Zselinszky Galanta Trnavský
3.7.2013
FORIMEX s.r.o. v konkurze
IČO: 36277720
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku Oznámenie správcu Ladislav Zselinszky Galanta Trnavský