Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie - Podania z Obchodného vestníka

Zobraziť všetky filtre

Výsledok vyhľadávania

Zobraziť rozšírené
Číslo
Zverejnené
Firma Druh Typ Zdroj Mesto Kraj
16.11.2011
STAPROS, s.r.o. v konkurze
IČO: 31421474
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku Oznámenie správcu Ladislav Zselinszky Piešťany Trnavský
16.11.2011
STAPROS, s.r.o. v konkurze
IČO: 31421474
Iné zverejnenie Oznámenie správcu Ladislav Zselinszky Piešťany Trnavský
18.11.2011
STAPROS, s.r.o. v konkurze
IČO: 31421474
Iné zverejnenie Oznámenie správcu Ladislav Zselinszky Piešťany Trnavský
22.11.2011
STAPROS s.r.o. v konkurze
IČO: 31421474
Iné zverejnenie Oznámenie správcu Ladislav Zselinszky Piešťany Trnavský
26.1.2012
STAPROS, s.r.o. v konkurze
IČO: 31421474
Výmaz poznámky o spornom zápise Oznámenie správcu Ladislav Zselinszky Piešťany Trnavský
31.1.2012
STAPROS, s.r.o. v konkurze
IČO: 31421474
Iné zverejnenie Oznámenie správcu Ladislav Zselinszky Piešťany Trnavský
31.1.2012
STAPROS, s.r.o. v konkurze
IČO: 31421474
Iné zverejnenie Oznámenie správcu Ladislav Zselinszky Piešťany Trnavský
6.2.2012
STAPROS, s.r.o. v konkurze
IČO: 31421474
Iné zverejnenie Oznámenie správcu Ladislav Zselinszky Piešťany Trnavský
10.10.2012
STAPROS, s.r.o. v konkurze
IČO: 31421474
Iné zverejnenie Oznámenie správcu Ladislav Zselinszky Piešťany Trnavský
7.11.2012
STAPROS, s.r.o. v konkurze
IČO: 31421474
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku Oznámenie správcu Ladislav Zselinszky Piešťany Trnavský
12.3.2013
STAPROS, s.r.o. v konkurze
IČO: 31421474
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu Oznámenie správcu Ladislav Zselinszky Piešťany Trnavský
8.4.2013
STAPROS, s.r.o. v konkurze
IČO: 31421474
Preradenie súpisovej zložky majetku z jednej podstaty do inej podstaty Oznámenie správcu Ladislav Zselinszky Piešťany Trnavský
18.4.2013
STAPROS, s.r.o. v konkurze
IČO: 31421474
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov Oznámenie správcu Ladislav Zselinszky Piešťany Trnavský
4.7.2013
STAPROS, s.r.o. v konkurze
IČO: 31421474
Iné zverejnenie Oznámenie správcu Ladislav Zselinszky Piešťany Trnavský
4.7.2013
STAPROS, s.r.o. v konkurze
IČO: 31421474
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu Oznámenie správcu Ladislav Zselinszky Piešťany Trnavský
17.7.2013
STAPROS, s.r.o. v konkurze
IČO: 31421474
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov Oznámenie správcu Ladislav Zselinszky Piešťany Trnavský
25.7.2013
STAPROS, s.r.o. v konkurze
IČO: 31421474
Iné zverejnenie Oznámenie správcu Ladislav Zselinszky Piešťany Trnavský
19.8.2013
STAPROS, s.r.o. v konkurze
IČO: 31421474
Iné zverejnenie Oznámenie správcu Ladislav Zselinszky Piešťany Trnavský
25K/36/2013 25K/36/2013 S1328
8.1.2014
Fyzická osoba Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu Ladislav Zselinszky Michal na Ostrove Trnavský
25K/36/2013 25K/36/2013 S1328
8.1.2014
Fyzická osoba Iné zverejnenie Oznámenie správcu Ladislav Zselinszky Michal na Ostrove Trnavský