Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie - Podania z Obchodného vestníka

Zobraziť všetky filtre

Výsledok vyhľadávania

Zobraziť rozšírené
Číslo
Zverejnené
Firma Druh Typ Zdroj Mesto Kraj
25K/12/2011 25K/12/2011 S1148
11.10.2012
Fyzická osoba Iné zverejnenie Oznámenie správcu Štefand Dostál Majcichov Trnavský
25K/12/2011 25K/12/2011 S1148
3.8.2011
Fyzická osoba Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru Oznámenie správcu Štefan Dostál Majcichov Trnavský
17.6.2015
KOLÓNIASPOL, spol. s r.o.
IČO: 36257664
Iné zverejnenie Oznámenie správcu Štefan Dostál Galanta Trnavský
17.6.2015
KOLÓNIASPOL, spol. s r.o.
IČO: 36257664
Iné zverejnenie Oznámenie správcu Štefan Dostál Galanta Trnavský
21.7.2015
KOLÓNIASPOL, spol. s r.o.
IČO: 36257664
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov Oznámenie správcu Štefan Dostál Galanta Trnavský
6.8.2015
KOLÓNIASPOL, spol. s r.o.
IČO: 36257664
Iné zverejnenie Oznámenie správcu Štefan Dostál Galanta Trnavský
11.10.2012
Považská záhradnícka spol. s r.o.
IČO: 34139613
Iné zverejnenie Oznámenie správcu Štefan Dostál Skalica Trnavský
22.11.2012
Považská záhradnícka spol. s r.o.
IČO: 34139613
Zverejnenie návrhu čiastkového rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty Oznámenie správcu Štefan Dostál Skalica Trnavský
14.4.2014
Považská záhradnícka spol. s r.o.
IČO: 34139613
Zverejnenie návrhu konečného výťažku zo všeobecnej podstaty Oznámenie správcu Štefan Dostál Skalica Trnavský
25.6.2013
KORD-GYT, s.r.o.
IČO: 36672483
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu Štefan Dostál Dunajská Streda Trnavský
25.6.2013
KORD-GYT, s.r.o.
IČO: 36672483
Iné zverejnenie Oznámenie správcu Štefan Dostál Dunajská Streda Trnavský
14.8.2013
KORD-GYT, s.r.o.
IČO: 36672483
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov Oznámenie správcu Štefan Dostál Dunajská Streda Trnavský
14.11.2013
KORD-GYT, s.r.o.
IČO: 36672483
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov Oznámenie správcu Štefan Dostál Dunajská Streda Trnavský
18.12.2013
KORD-GYT, s.r.o.
IČO: 36672483
Doplnenie alebo zmena poznámky o spornom zápise Oznámenie správcu Štefan Dostál Dunajská Streda Trnavský
24.6.2014
KORD-GYT, s.r.o.
IČO: 36672483
Súpis všeobecnej podstaty Oznámenie správcu Štefan Dostál Dunajská Streda Trnavský
27.6.2014
KORD - GYT, s.r.o.
IČO: 36672483
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov Oznámenie správcu Štefan Dostál Dunajská Streda Trnavský
28.2.2014
COM - BYT, s.r.o.
IČO: 36288667
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov Oznámenie správcu Štefan Dostál Dunajská Streda Trnavský
28.2.2014
COM - BYT, s.r.o.
IČO: 36288667
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu Štefan Dostál Dunajská Streda Trnavský
24.3.2014
COM - BYT, s.r.o.
IČO: 36288667
Iné zverejnenie Oznámenie správcu Štefan Dostál Dunajská Streda Trnavský
16.4.2014
COM - BYT, s.r.o.
IČO: 36288667
Iné zverejnenie Oznámenie správcu Štefan Dostál Dunajská Streda Trnavský