Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie - Podania z Obchodného vestníka

Zobraziť všetky filtre

Výsledok vyhľadávania

Zobraziť rozšírené
Číslo
Zverejnené
Firma Druh Typ Zdroj Mesto Kraj
14.3.2012
Zvolenská stavebná spoločnosť, spol. s.r.o.
IČO: 31597351
Iné zverejnenie Oznámenie správcu Viera Cibulová Zvolen Banskobystrický
14.3.2012
Zvolenská stavebná spoločnosť, spol. s.r.o.
IČO: 31597351
Iné zverejnenie Oznámenie správcu Viera Cibulová Zvolen Banskobystrický
14.3.2012
GUZEP, s.r.o. v reštrukturalizácii
IČO: 36340308
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru Oznámenie správcu Danica Birošová Trenčín Trenčianský
14.3.2012
Nemocnica s poliklinikou Nová Baňa, n.o."v konkurze"
IČO: 31908951
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru Oznámenie správcu Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s. Nová Baňa Banskobystrický
14.3.2012
POZANA, a.s. "v konkurze"
IČO: 31562698
upovedomenie úpadcu a konkurzných veriteľov o konečnej správe o speňažení majetku z podstaty a o vyúčtovaní odmeny a výdavkov správcu Vyrovnanie Krajský súd Banská Bystrica
32K/7/2011
13.3.2012
Fyzická osoba Oznam Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Košice I Košický
1K/4/2012
13.3.2012
Fyzická osoba Rozhodnutie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Banská Bystrica Banskobystrický
1K/5/2012
13.3.2012
Fyzická osoba Rozhodnutie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Banská Bystrica Banská Bystrica 1 Banskobystrický
31K/50/2011
13.3.2012
Fyzická osoba Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Košice I Michalovce Košický
1K/43/2010
13.3.2012
Fyzická osoba Rozhodnutie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Banská Bystrica Banská Bystrica 1 Banskobystrický
31K/51/2011
13.3.2012
Fyzická osoba Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Nitra Topoľčany Nitriansky
29K/2/2012
13.3.2012
Fyzická osoba Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Trenčín Nové Mesto nad Váhom Trenčianský
28K/59/2011 28K/59/2011/S1565
13.3.2012
Vladimír Mego Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku Oznámenie správcu HMG Recovery, k.s. Trenčín Trenčianský
3K/86/2010 3K/86/2010 S1224
13.3.2012
Transforwarding SK, s. r. o. Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu Oznámenie správcu Eduard Hyránek Svätý Jur Bratislavský
26K/3/2012 26K/3/2012 S1460
13.3.2012
Fyzická osoba Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu Vladimír Lisák Košice Košický
36K 6/2011 36K 6/2011 S 1223
13.3.2012
Fyzická osoba Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku Oznámenie správcu Fyzická osoba Trnavský
6K/22/2009 6K/22/2009_S-1312
13.3.2012
Fyzická osoba Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku Oznámenie správcu Michal Mihálik Bratislava Bratislavský
2K 9/2011 2K 9/2011 S1464
13.3.2012
Fyzická osoba Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu Oznámenie správcu Jozef Šamaj Rajecké Teplice Žilinský
2K 9/2011 2K 9/2011 S1464
13.3.2012
Fyzická osoba Iné zverejnenie Oznámenie správcu Jozef Šamaj Rajecké Teplice Žilinský
3K/38/2011 3K/38/2011 S1519
13.3.2012
Fyzická osoba Oznam o zvolaní schôdze veriteľov Oznámenie správcu CLC Správcovia v.o.s. Liptovský Mikuláš Žilinský