Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie - Podania z Obchodného vestníka

Zobraziť všetky filtre

Výsledok vyhľadávania

Zobraziť rozšírené
Číslo
Zverejnené
Firma Druh Typ Zdroj Mesto Kraj
2OdK/134/2022 2OdK/134/2022 S1752
18.8.2022
Fyzická osoba Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu FARDOUS PARTNERS správcovská, k. s. Senné Banskobystrický
6OdK/120/2022 6OdK/120/2022 S1752
18.8.2022
Fyzická osoba Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok Oznámenie správcu FARDOUS PARTNERS správcovská, k. s. Tisovec Banskobystrický
6OdK/120/2022 6OdK/120/2022 S1752
18.8.2022
Fyzická osoba Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok Oznámenie správcu FARDOUS PARTNERS správcovská, k. s. Tisovec Banskobystrický
6OdK/50/2022 6OdK/50/2022 S514
18.8.2022
Fyzická osoba Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku Oznámenie správcu JUDr. Ján Čipka Lučenec Banskobystrický
6OdK/120/2022 6OdK/120/2022 S1752
18.8.2022
Fyzická osoba Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu FARDOUS PARTNERS správcovská, k. s. Tisovec Banskobystrický
2OdK/102/2021 2OdK/102/2021 S1250
18.8.2022
Fyzická osoba Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok Oznámenie správcu Ing. Ernest Mésároš Hrachovo Banskobystrický
2OdK/102/2021 2OdK/102/2021 S1250
18.8.2022
Fyzická osoba Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu Ing. Ernest Mésároš Hrachovo Banskobystrický
6OdK/232/2022 6OdK/232/2022 S1752
18.8.2022
Fyzická osoba Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok Oznámenie správcu FARDOUS PARTNERS správcovská, k. s. Holiša Banskobystrický
6OdK/232/2022 6OdK/232/2022 S1752
18.8.2022
Fyzická osoba Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok Oznámenie správcu FARDOUS PARTNERS správcovská, k. s. Holiša Banskobystrický
6OdK/291/2022 6OdK/291/2022 S1877
18.8.2022
Fyzická osoba Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok Oznámenie správcu SPHYRNA Insolvency, k.s. Rimavské Janovce Banskobystrický
6OdK/291/2022 6OdK/291/2022 S1877
18.8.2022
Fyzická osoba Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu SPHYRNA Insolvency, k.s. Rimavské Janovce Banskobystrický
18.8.2022
AUTO - TRADING s.r.o. „v konkurze“
IČO: 47250364
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty Oznámenie správcu Advisors k. s. Banská Bystrica Banskobystrický
6OdK/232/2022 6OdK/232/2022 S1752
18.8.2022
Fyzická osoba Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu FARDOUS PARTNERS správcovská, k. s. Holiša Banskobystrický
4OdK/131/2021 4OdK/131/2021 S1752
18.8.2022
Fyzická osoba Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok Oznámenie správcu FARDOUS PARTNERS správcovská, k. s. Lovčica Trubín Banskobystrický
4OdK/131/2021 4OdK/131/2021 S1752
18.8.2022
Fyzická osoba Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok Oznámenie správcu FARDOUS PARTNERS správcovská, k. s. Lovčica Trubín Banskobystrický
4OdK/131/2021 4OdK/131/2021 S1752
18.8.2022
Fyzická osoba Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu FARDOUS PARTNERS správcovská, k. s. Lovčica Trubín Banskobystrický
2OdK/27/2022 2OdK/27/2022 S1250
18.8.2022
Fyzická osoba Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok Oznámenie správcu Ing. Ernest Mésároš Banská Belá Banskobystrický
2OdK/27/2022 2OdK/27/2022 S1250
18.8.2022
Fyzická osoba Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok Oznámenie správcu Ing. Ernest Mésároš Banská Belá Banskobystrický
2OdK/27/2022 2OdK/27/2022 S1250
18.8.2022
Fyzická osoba Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu Ing. Ernest Mésároš Banská Belá Banskobystrický
7OdK/244/2022 7OdK/244/2022 S1753
18.8.2022
Fyzická osoba Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu BT Insolvency, k. s. Harmanec Banskobystrický