Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie - Podania z Obchodného vestníka

Zobraziť všetky filtre

Výsledok vyhľadávania

Zobraziť rozšírené
Číslo
Zverejnené
Firma Druh Typ Zdroj Mesto Kraj
4OdK/549/2019 4OdK/549/2019 S1754
18.8.2022
Fyzická osoba Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu Oznámenie správcu MK Recovery, k.s. Banská Bystrica Banskobystrický
7OdK/244/2022 7OdK/244/2022 S1753
18.8.2022
Fyzická osoba Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok Oznámenie správcu BT Insolvency, k. s. Harmanec Banskobystrický
2OdK/157/2022 2OdK/157/2022 S1754
18.8.2022
Fyzická osoba Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu Oznámenie správcu MK Recovery, k.s. Žiar nad Hronom Banskobystrický
18.8.2022
Slovfarminvest s.r.o.
IČO: 46224637
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu MK Recovery, k.s. Banská Bystrica Banskobystrický
7OdK/254/2022 7OdK/254/2022 S1856
18.8.2022
Fyzická osoba Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok Oznámenie správcu Insolvency services, k.s. Cígeľ Trenčiansky
7OdK/254/2022 7OdK/254/2022 S1856
18.8.2022
Fyzická osoba Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok Oznámenie správcu Insolvency services, k.s. Cígeľ Trenčiansky
7OdK/254/2022 7OdK/254/2022 S1856
18.8.2022
Fyzická osoba Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu Insolvency services, k.s. Cígeľ Trenčiansky
6OdK/281/2022 6OdK/281/2022 S680
18.8.2022
Fyzická osoba Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok Oznámenie správcu JUDr. Gabriela Muránska Matušková PhD. Zvolen Banskobystrický
6OdK/281/2022 6OdK/281/2022 S680
18.8.2022
Fyzická osoba Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu JUDr. Gabriela Muránska Matušková PhD. Zvolen Banskobystrický
6OdK/281/2022 6OdK/281/2022 S680
18.8.2022
Fyzická osoba Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok Oznámenie správcu JUDr. Gabriela Muránska Matušková PhD. Zvolen Banskobystrický
6OdK/282/2022 6OdK/282/2022 S1812
18.8.2022
Fyzická osoba Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok Oznámenie správcu KASATKIN Recovery, k.s. Polomka Banskobystrický
6OdK/282/2022 6OdK/282/2022 S1812
18.8.2022
Fyzická osoba Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok Oznámenie správcu KASATKIN Recovery, k.s. Polomka Banskobystrický
6OdK/282/2022 6OdK/282/2022 S1812
18.8.2022
Fyzická osoba Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu KASATKIN Recovery, k.s. Polomka Banskobystrický
5OdK/473/2021 5OdK/473/2021 S1752
18.8.2022
Fyzická osoba Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok Oznámenie správcu FARDOUS PARTNERS správcovská, k. s. Hodruša Hámre Banskobystrický
5OdK/473/2021 5OdK/473/2021 S1752
18.8.2022
Fyzická osoba Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok Oznámenie správcu FARDOUS PARTNERS správcovská, k. s. Hodruša Hámre Banskobystrický
6OdK/284/2022 6OdK/284/2022 S1647
18.8.2022
Fyzická osoba Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu JUDr. Jaroslav Bako Pôtor Banskobystrický
6OdK/284/2022 6OdK/284/2022 S1647
18.8.2022
Fyzická osoba Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok Oznámenie správcu JUDr. Jaroslav Bako Pôtor Banskobystrický
6OdK/284/2022 6OdK/284/2022 S1647
18.8.2022
Fyzická osoba Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok Oznámenie správcu JUDr. Jaroslav Bako Pôtor Banskobystrický
5OdK/473/2021 5OdK/473/2021 S1752
18.8.2022
Fyzická osoba Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu FARDOUS PARTNERS správcovská, k. s. Hodruša Hámre Banskobystrický
5OdK/540/2020 5OdK/540/2020 S1250
18.8.2022
Fyzická osoba Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu Ing. Ernest Mésároš Banská Bystrica Banskobystrický