Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie - Podania z Obchodného vestníka

Zobraziť všetky filtre

Výsledok vyhľadávania

Zobraziť rozšírené
Číslo
Zverejnené
Firma Druh Typ Zdroj Mesto Kraj
31.1.2023
BBK AGRO, s.r.o. "v konkurze"
IČO: 44095066
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu KASATKIN Recovery, k. s. Banská Bystrica Banskobystrický
6OdK/371/2022 6OdK/371/2022 S2009
31.1.2023
Fyzická osoba Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že sa do 90 dní od vyhlásenia konkurzu neprihlásil žiadny veriteľ Oznámenie správcu UBC 2020, k.s. Sečianky Banskobystrický
2OdK/434/2022 2OdK/434/2022 S1577
31.1.2023
Fyzická osoba Súpis všeobecnej podstaty Oznámenie správcu Konkurzy AA, k.s. Bušince Banskobystrický
2OdK/725/2019 2OdK/725/2019 S515
31.1.2023
Fyzická osoba Iné zverejnenie Oznámenie správcu JUDr. Pavel Vrška Rimavská Sobota Banskobystrický
1K/34/2009 1K/34/2009 S1636
31.1.2023
Fyzická osoba Iné zverejnenie Oznámenie správcu LexCreditor k.s. Poltár Banskobystrický
4OdK/1037/2019 4OdK/1037/2019 S1704
31.1.2023
Fyzická osoba Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu Oznámenie správcu KRIVANKON, k.s. Revúca Banskobystrický
4OdK/104/2019 4OdK/104/2019 S1704
31.1.2023
Fyzická osoba Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu Oznámenie správcu KRIVANKON, k.s. Banská Bystrica Banskobystrický
2OdK/366/2022 2OdK/366/2022 S1239
31.1.2023
Fyzická osoba Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu JUDr. Dušan Paulík Banská Štiavnica Banskobystrický
7OdK/402/2022 7OdK/402/2022 S1492
31.1.2023
Fyzická osoba Súpis všeobecnej podstaty Oznámenie správcu JUDr. Vladimír Flíder Banská Bystrica Banskobystrický
2OdK/460/2020 2OdK/460/2020 S514
31.1.2023
Fyzická osoba Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok Oznámenie správcu JUDr. Ján Čipka Dolná Ždaňa Banskobystrický
2OdK/460/2020 2OdK/460/2020 S514
31.1.2023
Fyzická osoba Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu JUDr. Ján Čipka Dolná Ždaňa Banskobystrický
6OdK/408/2022 6OdK/408/2022 S1492
31.1.2023
Fyzická osoba Súpis všeobecnej podstaty Oznámenie správcu JUDr. Vladimír Flíder Brezno Banskobystrický
7OdK/355/2022 7OdK/355/2022 S1240
31.1.2023
Fyzická osoba Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu Oznámenie správcu Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k. s. Banská Bystrica Banskobystrický
6OdK/298/2022 6OdK/298/2022 S1704
31.1.2023
Fyzická osoba Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu Oznámenie správcu KRIVANKON, k.s. Zvolen Banskobystrický
2OdK/111/2019 2OdK/111/2019 S1297
31.1.2023
Fyzická osoba Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu JUDr. Andrea Balážiková PhD. Budča Banskobystrický
7OdK/94/2022 7OdK/94/2022 S1849
31.1.2023
Fyzická osoba Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu Mgr. Ing. Jana Hurinová Martin Žilinský
2OdK/118/2022 2OdK/118/2022 S580
31.1.2023
Fyzická osoba Súpis všeobecnej podstaty Oznámenie správcu JUDr. Gabriela Bírošová Štiavnik Žilinský
7OdK/119/2022 7OdK/119/2022 S1279
31.1.2023
Fyzická osoba Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu Oznámenie správcu Mgr. Michal Miho Žilina Žilinský
18K/1/2015 18K/1/2015 S1162
31.1.2023
Fyzická osoba Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu Mgr. Ing. Ivana Šumichrastová Bitarová Žilinský
7OdK/32/2022 7OdK/32/2022 S1300
31.1.2023
Fyzická osoba Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu Mgr. Richard Koiš MBA Martin Žilinský