Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie - Podania z Obchodného vestníka

Zobraziť všetky filtre

Výsledok vyhľadávania

Zobraziť rozšírené
Číslo
Zverejnené
Firma Druh Typ Zdroj Mesto Kraj
1K/20/2022 1K/20/2022 S1235
24.3.2023
Fyzická osoba Oznam o zvolaní schôdze veriteľov Oznámenie správcu Mgr. Henrieta Slavkovská Sereď Trnavský
3K/37/2022 3K/37/2022 S1893
24.3.2023
Fyzická osoba Súpis všeobecnej podstaty Oznámenie správcu Bankruptcy and recovery innovative corporation Senica Trnavský
1OdK/70/2022 1OdK/70/2022 S1900
24.3.2023
Fyzická osoba Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu JUDr. Martina Holečková Kysucké Nové Mesto Žilinský
1OdK/130/2022 1OdK/130/2022 S1359
24.3.2023
Fyzická osoba Súpis všeobecnej podstaty Oznámenie správcu SKP, k. s. Dolný Kubín Žilinský
1OdK/130/2022 1OdK/130/2022 S1359
24.3.2023
Fyzická osoba Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok Oznámenie správcu SKP, k. s. Dolný Kubín Žilinský
1OdK/130/2022 1OdK/130/2022 S1359
24.3.2023
Fyzická osoba Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok Oznámenie správcu SKP, k. s. Dolný Kubín Žilinský
1OdK/130/2022 1OdK/130/2022 S1359
24.3.2023
Fyzická osoba Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu SKP, k. s. Dolný Kubín Žilinský
23OdK/37/2023 23OdK/37/2023 S1868
24.3.2023
Fyzická osoba Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok Oznámenie správcu SISÁK & PARTNERS,konkurzy a reštrukturalizácie k.s. Preseľany Nitriansky
23OdK/37/2023 23OdK/37/2023 S1868
24.3.2023
Fyzická osoba Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok Oznámenie správcu SISÁK & PARTNERS,konkurzy a reštrukturalizácie k.s. Preseľany Nitriansky
23OdK/37/2023 23OdK/37/2023 S1868
24.3.2023
Fyzická osoba Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu SISÁK & PARTNERS,konkurzy a reštrukturalizácie k.s. Preseľany Nitriansky
23OdK/223/2022 23OdK/223/2022 S477
24.3.2023
Fyzická osoba Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu JUDr. Erik Solár Topoľčianky Nitriansky
28OdS/9/2022 28OdS/9/2022 S1604
24.3.2023
Fyzická osoba Oznam o zostavení návrhu splátkového kalendára Oznámenie správcu ADVO INSOLVENCY, k. s. Čata Nitriansky
20OdK/34/2023 20OdK/34/2023 S1770
24.3.2023
Fyzická osoba Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok Oznámenie správcu JUDr. Ondrej Brláš Čata Nitriansky
20OdK/34/2023 20OdK/34/2023 S1770
24.3.2023
Fyzická osoba Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok Oznámenie správcu JUDr. Ondrej Brláš Čata Nitriansky
20OdK/34/2023 20OdK/34/2023 S1770
24.3.2023
Fyzická osoba Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu JUDr. Ondrej Brláš Čata Nitriansky
30OdK/57/2021 30OdK/57/2021 S1770
24.3.2023
Fyzická osoba Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu JUDr. Ondrej Brláš Šurany - Nitriansky hrádok Nitriansky
32OdS/2/2023 32OdS/2/2023 S1131
24.3.2023
Fyzická osoba Oznam o zostavení návrhu splátkového kalendára Oznámenie správcu Prvý správcovský dom, k.s. Vrbová nad Váhom Nitriansky
30OdK/188/2022 30OdK/188/2022 S423
24.3.2023
Fyzická osoba Súpis všeobecnej podstaty Oznámenie správcu JUDr. Jozef Majorán Prašice Nitriansky
24.3.2023
RURKI s.r.o.
IČO: 47043636
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu JUDr. Roman Nagy Komárno Nitriansky
24.3.2023
RURKI s.r.o.
IČO: 47043636
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu JUDr. Roman Nagy Komárno Nitriansky