Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie - Podania z Obchodného vestníka

Zobraziť všetky filtre

Výsledok vyhľadávania

Zobraziť rozšírené
Číslo
Zverejnené
Firma Druh Typ Zdroj Mesto Kraj
23.1.2020
CONSULTING & CONTROL OF WELDING, s.r.o.
36403296
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s. Žilina Žilinský
9OdK/334/2019 9OdK/334/2019 S1388
23.1.2020
Fyzická osoba Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok Oznámenie správcu Licitor recovery k. s. Žilina Žilinský
9OdK/334/2019 9OdK/334/2019 S1388
23.1.2020
Fyzická osoba Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok Oznámenie správcu Licitor recovery k. s. Žilina Žilinský
9OdK/334/2019 9OdK/334/2019 S1388
23.1.2020
Fyzická osoba Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu Licitor recovery k. s. Žilina Žilinský
9OdK/379/2019 9OdK/379/2019 S1304
23.1.2020
Fyzická osoba Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu JUDr. Radovan Birka Žilina Žilinský
1OdK/386/2019 1OdK/386/2019-S1673
23.1.2020
Fyzická osoba Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok Oznámenie správcu Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s. Kotrčiná Lúčka Žilinský
1OdK/386/2019 1OdK/386/2019-S1673
23.1.2020
Fyzická osoba Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s. Kotrčiná Lúčka Žilinský
9OdK/429/2019 9OdK/429/2019 S1967
23.1.2020
Fyzická osoba Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok Oznámenie správcu JUDr. Ľuboš Gilk Žilina Žilinský
9OdK/429/2019 9OdK/429/2019 S1967
23.1.2020
Fyzická osoba Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok Oznámenie správcu JUDr. Ľuboš Gilk Žilina Žilinský
9OdK/429/2019 9OdK/429/2019 S1967
23.1.2020
Fyzická osoba Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu JUDr. Ľuboš Gilk Žilina Žilinský
7OdK/235/2019 7OdK/235/2019 S1162
23.1.2020
Fyzická osoba Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu Mgr. Ing. Ivana Šumichrastová Bytča - Veľké Bytča Žilinský
1OdK/423/2019 1OdK/423/2019 S1844
23.1.2020
Fyzická osoba Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok Oznámenie správcu Mgr. Miroslava Šufáková Ružomberok - Biely Potok Žilinský
1OdK/423/2019 1OdK/423/2019 S1844
23.1.2020
Fyzická osoba Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok Oznámenie správcu Mgr. Miroslava Šufáková Ružomberok - Biely Potok Žilinský
1OdK/423/2019 1OdK/423/2019 S1844
23.1.2020
Fyzická osoba Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu Mgr. Miroslava Šufáková Ružomberok - Biely Potok Žilinský
3OdK/421/2019 3OdK/421/2018 S580
23.1.2020
Fyzická osoba Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok Oznámenie správcu JUDr. Gabriela Bírošová Dolný Kubín Žilinský
9OdK/303/2019 9OdK/303/2019 S1751
23.1.2020
Fyzická osoba Súpis všeobecnej podstaty Oznámenie správcu LEGES Recovery k.s. Turzovka Žilinský
23.1.2020
INTEGRA REAL s.r.o.
36331244
Súpis všeobecnej podstaty Oznámenie správcu JUDr. Erik Končok Martin Žilinský
3OdK/424/2019 3OdK/424/2019 S1304
23.1.2020
Fyzická osoba Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok Oznámenie správcu JUDr. Radovan Birka Bytča - Veľká Bytča Žilinský
3OdK/424/2019 3OdK/424/2019 S1304
23.1.2020
Fyzická osoba Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok Oznámenie správcu JUDr. Radovan Birka Bytča - Veľká Bytča Žilinský
3OdK/424/2019 3OdK/424/2019 S1304
23.1.2020
Fyzická osoba Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu JUDr. Radovan Birka Bytča - Veľká Bytča Žilinský