Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie - Podania z Obchodného vestníka

Zobraziť všetky filtre

Výsledok vyhľadávania

Zobraziť rozšírené
Číslo
Zverejnené
Firma Druh Typ Zdroj Mesto Kraj
27.6.2022
REaMOS, spol. s r.o.
IČO: 31584217
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Žilina Kysucké Nové Meso Žilinský
3K/19/2011
27.6.2022
Anna Marčeková Oznam Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Žilina Komjatná 385 Žilinský
4NcKR/2/2011
27.6.2022
Anna Marčeková Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Žilina Komjatná 385 Žilinský
7OdK/59/2022
27.6.2022
Mária Žideková Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Žilina Divina Žilinský
7OdK/58/2022
27.6.2022
Fyzická osoba Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Žilina Ochodnica Žilinský
7OdK/57/2022
27.6.2022
Mária Majtániková Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Žilina Čadca Žilinský
3OdK/61/2022
27.6.2022
Fyzická osoba Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Žilina Liptovská Teplá Žilinský
3OdK/60/2022
27.6.2022
Fyzická osoba Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Žilina Martin Žilinský
3OdK/59/2022
27.6.2022
Fyzická osoba Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Žilina Skalité Žilinský
3OdK/58/2022
27.6.2022
Fyzická osoba Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Žilina Zákopčie Žilinský
9OdK/59/2022
27.6.2022
Dušan Pavlech Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Žilina Žilina Žilinský
27.6.2022
Smart Energy Contractor SEC, a.s.
IČO: 50613065
Iné zverejnenie Oznámenie správcu Mgr. Ing. Jana Hurinová Žilina Žilinský
3OdK/196/2020 3OdK/196/2020 S1989
27.6.2022
Fyzická osoba Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty Oznámenie správcu JUDr. Tomáš Šufák Terchová Žilinský
1OdK/106/2021 1OdK/106/2021 S1989
27.6.2022
Fyzická osoba Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty Oznámenie správcu JUDr. Tomáš Šufák Ružomberok Žilinský
2OdK/29/2022 2OdK/29/2022 S1671
27.6.2022
Fyzická osoba Súpis všeobecnej podstaty Oznámenie správcu JUDr. Alena Feťková Sučany Žilinský
9OdK/51/2021 9OdK/51/2021 S1900
27.6.2022
Fyzická osoba Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu JUDr. Martina Holečková Čadca Žilinský
27.6.2022
VV STAVBY, s.r.o.
IČO: 47968451
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku Oznámenie správcu Ing. Gabriela Gregorová Žilina Žilinský
3OdK/188/2020 3OdK/188/2020 S1856
27.6.2022
Fyzická osoba Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu Insolvency services, k.s. Horná Štubňa Žilinský
10OdK/54/2022 10OdK/54/2022 S1856
27.6.2022
Fyzická osoba Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu Insolvency services, k.s. Turčianske Teplice - Diviaky Žilinský
10OdK/54/2022 10OdK/54/2022 S1856
27.6.2022
Fyzická osoba Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok Oznámenie správcu Insolvency services, k.s. Turčianske Teplice - Diviaky Žilinský