Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie - Podania z Obchodného vestníka

Zobraziť všetky filtre

Výsledok vyhľadávania

Zobraziť rozšírené
Číslo
Zverejnené
Firma Druh Typ Zdroj Mesto Kraj
3OdS/1/2021
5.12.2022
Peter Kubala Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Žilina Necpaly Žilinský
7OdK/123/2022
5.12.2022
Fyzická osoba Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Žilina Važec Žilinský
2OdK/88/2022
5.12.2022
Fyzická osoba Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Žilina Valča Žilinský
5.12.2022
KAILA, s.r.o.
IČO: 51252171
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Žilina Rosina Žilinský
5.12.2022
PARK REAL, a.s.
IČO: 36382132
uznesenie o odvolaní správcu Vyrovnanie Krajský súd v Banskej Bystrici Dolný Kubín Žilinský
9OdK/29/2022 9OdK/29/2022 S1958
5.12.2022
Fyzická osoba Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu JUDr. Veronika Kacová Žilina Žilinský
1OdK/101/2022 1OdK/101/2022 S1784
5.12.2022
Fyzická osoba Súpis všeobecnej podstaty Oznámenie správcu Bratislavská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s. Sučany Žilinský
5.12.2022
GODOR Trans s.r.o.
IČO: 51119641
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu JUDr. Jozef Šamaj Žilina Žilinský
2OdK/118/2022 2OdK/118/2022 S580
5.12.2022
Fyzická osoba Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu JUDr. Gabriela Bírošová Štiavnik Žilinský
7OdK/82/2022 7OdK/82/2022 S1523
5.12.2022
Fyzická osoba Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu Oznámenie správcu JUDr. Marta Bojo Vevurková Stráža Žilinský
2OdK/118/2022 2OdK/118/2022 S580
5.12.2022
Fyzická osoba Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok Oznámenie správcu JUDr. Gabriela Bírošová Štiavnik Žilinský
9OdK/96/2022 9OdK/96/2022 S1279
5.12.2022
Fyzická osoba Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu Oznámenie správcu Mgr. Michal Miho Kolárovice Žilinský
10OdK/100/2022 10OdK/100/2022 S1304
5.12.2022
Fyzická osoba Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu Oznámenie správcu JUDr. Radovan Birka Liptovský Mikuláš Žilinský
9OdK/86/2022 9OdK/86/2022 S1304
5.12.2022
Fyzická osoba Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu JUDr. Radovan Birka Zborov nad Bystricou Žilinský
9OdK/120/2022 9OdK/120/2022 S1832
5.12.2022
Fyzická osoba Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok Oznámenie správcu JUDr. Ing. Rastislav Palutka LL.M., MBA Žilina Žilinský
9OdK/120/2022 9OdK/120/2022 S1832
5.12.2022
Fyzická osoba Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok Oznámenie správcu JUDr. Ing. Rastislav Palutka LL.M., MBA Žilina Žilinský
9OdK/120/2022 9OdK/120/2022 S1832
5.12.2022
Fyzická osoba Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu JUDr. Ing. Rastislav Palutka LL.M., MBA Žilina Žilinský
2OdK/93/2022 2OdK/93/2022 S1486
5.12.2022
Fyzická osoba Súpis všeobecnej podstaty Oznámenie správcu JUDr. Marína Gallová Kláštor pod Znievom Žilinský
2.12.2022
Gothal Residence, a.s.
IČO: 46426477
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Žilina Liptovská Osada Žilinský
2.12.2022
ŠK AQUA TURČIANSKE TEPLICE, s.r.o.
IČO: 36383414
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Žilina Turčianske Teplice Žilinský