Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie - Podania z Obchodného vestníka

Zobraziť všetky filtre

Výsledok vyhľadávania

Zobraziť rozšírené
Číslo
Zverejnené
Firma Druh Typ Zdroj Mesto Kraj
10OdK/2/2021
22.1.2021
Tomáš Rumišek Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Žilina Žilina Žilinský
10OdK/1/2021
22.1.2021
Fyzická osoba Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Žilina Turčianske Teplice - Turčiansky Michal Žilinský
7OdK/3/2021
22.1.2021
Fyzická osoba Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Žilina Trstená Žilinský
7OdK/2/2021
22.1.2021
Fyzická osoba Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Žilina Martin - Priekopa Žilinský
9OdK/2/2021
22.1.2021
Fyzická osoba Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Žilina Žilina Žilinský
9OdK/1/2021
22.1.2021
Miroslava Štrbová Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Žilina Stráňavy Žilinský
1OdS/7/2020
22.1.2021
Fyzická osoba Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Žilina Uhorská Ves Žilinský
2OdK/203/2020
22.1.2021
Zuzana Čonková Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Žilina Vavrišovo Žilinský
2OdK/202/2020
22.1.2021
Fyzická osoba Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Žilina Liptovský Mikuláš Žilinský
2OdK/201/2020
22.1.2021
Fyzická osoba Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Žilina Liptovský Mikuláš Žilinský
2K/4/2016
22.1.2021
Viera Vojtušová Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Prešov Vrútky Žilinský
1OdK/188/2020 1OdK/188/2020 S1992
22.1.2021
Fyzická osoba Súpis všeobecnej podstaty Oznámenie správcu JUDr. Zuzana Šujanská Liptovský Mikuláš Žilinský
7OdK/37/2020 7OdK/37/2020 S1489
22.1.2021
Fyzická osoba Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu JUDr. Eva Plichtová PhD. Svrčinovec Žilinský
1OdK/201/2020 1OdK/201/2020 S1992
22.1.2021
Fyzická osoba Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok Oznámenie správcu JUDr. Zuzana Šujanská Dubové Žilinský
1OdK/201/2020 1OdK/201/2020 S1992
22.1.2021
Fyzická osoba Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok Oznámenie správcu JUDr. Zuzana Šujanská Dubové Žilinský
1OdK/201/2020 1OdK/201/2020 S1992
22.1.2021
Fyzická osoba Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu JUDr. Zuzana Šujanská Dubové Žilinský
1OdK/140/2020 1OdK/140/2020 S1184
22.1.2021
Fyzická osoba Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu Ing. Štefan Straka Dolný Vadičov Žilinský
3OdK/175/2020 3OdK/175/2020 S 1336
22.1.2021
Fyzická osoba Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu JUDr. Milota Ferenčíková PhD. Horná Štubňa Žilinský
7OdK/25/2020 7OdK/25/2020 S 1336
22.1.2021
Fyzická osoba Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu JUDr. Milota Ferenčíková PhD. Žilina Žilinský
1OdK/233/2018 1OdK/233/2018 - S1501
22.1.2021
Fyzická osoba Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu Oznámenie správcu Ing. Gabriela Gregorová Dražkovce Žilinský