Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie - Podania z Obchodného vestníka

Zobraziť všetky filtre

Výsledok vyhľadávania

Zobraziť rozšírené
Číslo
Zverejnené
Firma Druh Typ Zdroj Mesto Kraj
4OdK/1220/2019 4OdK/1220/2019 S1731
24.1.2020
Fyzická osoba Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu LawService Recovery, k.s. Poltár Banskobystrický
4OdK/1220/2019 4OdK/1220/2019 S1731
24.1.2020
Fyzická osoba Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok Oznámenie správcu LawService Recovery, k.s. Poltár Banskobystrický
4OdK/1220/2019 4OdK/1220/2019 S1731
24.1.2020
Fyzická osoba Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok Oznámenie správcu LawService Recovery, k.s. Poltár Banskobystrický
2OdK/1154/2019 2OdK/1154/2019 S1888
24.1.2020
Fyzická osoba Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok Oznámenie správcu KORE management, k. s. Môlča Banskobystrický
2OdK/1154/2019 2OdK/1154/2019 S1888
24.1.2020
Fyzická osoba Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu KORE management, k. s. Môlča Banskobystrický
2OdK/1154/2019 2OdK/1154/2019 S1888
24.1.2020
Fyzická osoba Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok Oznámenie správcu KORE management, k. s. Môlča Banskobystrický
5OdK/1086/2019 5OdK/1086/2019 S1888
24.1.2020
Fyzická osoba Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok Oznámenie správcu KORE management, k. s. Sklabiná Banskobystrický
5OdK/1086/2019 5OdK/1086/2019 S1888
24.1.2020
Fyzická osoba Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok Oznámenie správcu KORE management, k. s. Sklabiná Banskobystrický
5OdK/1086/2019 5OdK/1086/2019 S1888
24.1.2020
Fyzická osoba Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu KORE management, k. s. Sklabiná Banskobystrický
5OdK/1200/2019 5OdK/1200/2019 S1934
24.1.2020
Fyzická osoba Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu Recovery Solutions, k.s. Valaská Banskobystrický
5OdK/1200/2019 5OdK/1200/2019 S1934
24.1.2020
Fyzická osoba Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok Oznámenie správcu Recovery Solutions, k.s. Valaská Banskobystrický
5OdK/1200/2019 5OdK/1200/2019 S1934
24.1.2020
Fyzická osoba Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok Oznámenie správcu Recovery Solutions, k.s. Valaská Banskobystrický
5OdK/24/2018 5OdK/24/2018 S1856
24.1.2020
Fyzická osoba Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu Insolvency services, k.s. Žiar nad Hronom Banskobystrický
5OdK/290/2019 5OdK/290/2019 S1856
24.1.2020
Fyzická osoba Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu Oznámenie správcu Insolvency services, k.s. Zvolen Banskobystrický
2OdK/909/2019 2OdK/909/2019 S1731
24.1.2020
Fyzická osoba Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu Oznámenie správcu LawService Recovery, k.s. Brezno Banskobystrický
2OdK/840/2019 2OdK/840/2019 S1934
24.1.2020
Fyzická osoba Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu Oznámenie správcu Recovery Solutions, k.s. Rimavská Seč Banskobystrický
2OdK/1230/2019 2OdK/1230/2019 S1765
24.1.2020
Fyzická osoba Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok Oznámenie správcu INSOLVENCY SOLUTIONS k.s. Žiar nad Hronom Banskobystrický
2OdK/1230/2019 2OdK/1230/2019 S1765
24.1.2020
Fyzická osoba Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok Oznámenie správcu INSOLVENCY SOLUTIONS k.s. Žiar nad Hronom Banskobystrický
2OdK/1230/2019 2OdK/1230/2019 S1765
24.1.2020
Fyzická osoba Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu INSOLVENCY SOLUTIONS k.s. Žiar nad Hronom Banskobystrický
5OdK/1177/2019 5OdK/1177/2019 S1765
24.1.2020
Fyzická osoba Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok Oznámenie správcu INSOLVENCY SOLUTIONS k.s. Kaloša Banskobystrický