Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie - Podania z Obchodného vestníka

Zobraziť všetky filtre

Výsledok vyhľadávania

Zobraziť rozšírené
Číslo
Zverejnené
Firma Druh Typ Zdroj Mesto Kraj
4.3.2024
SLOVDAN, spol. s r.o.
IČO: 31673601
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Mestský súd Bratislava III Bratislava - mestská časť Ružinov Bratislavský
4.3.2024
Green Fox Academy SK s. r. o. v likvidácii
IČO: 53731557
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Mestský súd Bratislava III Bratislava - mestská časť Staré Mesto Bratislavský
4.3.2024
GLOW&CO s.r.o.
IČO: 50635441
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Mestský súd Bratislava III Bratislava - mestská časť Rača Bratislavský
4.3.2024
VALRENT, s.r.o.
IČO: 36641073
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Mestský súd Bratislava III Bratislava - mestská časť Karlova Ves Bratislavský
4.3.2024
GLOBAL MAX, s. r. o.
IČO: 47062827
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Mestský súd Bratislava III Bratislava - mestská časť Nové Mesto Bratislavský
4.3.2024
KS Slovakia s.r.o.
IČO: 35706511
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Mestský súd Bratislava III Bratislava Bratislavský
4.3.2024
B.R.A., s.r.o.
IČO: 35978775
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Mestský súd Bratislava III Bratislava Bratislavský
4.3.2024
Cuubuus International Holding, a.s.
IČO: 35934182
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Mestský súd Bratislava III Bratislava - mestská časť Ružinov Bratislavský
4.3.2024
Odaria, s.r.o.
IČO: 44934939
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Mestský súd Bratislava III Bratislava-Rača Bratislavský
4.3.2024
LKW&BUS s. r. o.
IČO: 51675609
Oznam Konkurzy a reštrukturalizácie Mestský súd Bratislava III Bratislava - mestská časť Nové Mesto Bratislavský
4.3.2024
DOBU, v.o.s.
IČO: 47846534
Súpis všeobecnej podstaty Oznámenie správcu I&R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE,k.s. Bratislava - mestská časť Nové Mesto Bratislavský
4.3.2024
Silverside, a. s.
IČO: 50052560
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu UBC 2020, k.s. Bratislava - mestská časť Ružinov Bratislavský
21OdK/25/2024 21OdK/25/2024 S1450
4.3.2024
Fyzická osoba Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok Oznámenie správcu Ing. Anna Bružeňáková Bratislava - Ružinov Bratislavský
21OdK/25/2024 21OdK/25/2024 S1450
4.3.2024
Fyzická osoba Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok Oznámenie správcu Ing. Anna Bružeňáková Bratislava - Ružinov Bratislavský
21OdK/25/2024 21OdK/25/2024 S1450
4.3.2024
Fyzická osoba Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu Ing. Anna Bružeňáková Bratislava - Ružinov Bratislavský
81OdK/18/2024 81OdK/18/2024 S1224
4.3.2024
Fyzická osoba Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok Oznámenie správcu Ing. Eduard Hyránek PhD. Malacky Bratislavský
21OdK/205/2023 21OdK/205/2023 S 1659
4.3.2024
Fyzická osoba Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu JUDr. Martin Aksamit Marianka Bratislavský
21OdK/205/2023 21OdK/205/2023 S 1659
4.3.2024
Fyzická osoba Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok Oznámenie správcu JUDr. Martin Aksamit Marianka Bratislavský
81OdK/198/2023 81OdK/198/2023 S459
4.3.2024
Fyzická osoba Súpis všeobecnej podstaty Oznámenie správcu JUDr.Ing. Vladimír Neuschl Modra Bratislavský
24OdK/22/2023 24OdK/22/2023 S105
4.3.2024
Fyzická osoba Iné zverejnenie Oznámenie správcu JUDr. Bohumír Bláha Bratislava Bratislavský