Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie - Podania z Obchodného vestníka

Zobraziť všetky filtre

Výsledok vyhľadávania

Zobraziť rozšírené
Číslo
Zverejnené
Firma Druh Typ Zdroj Mesto Kraj
2K/17/2015
22.10.2021
Slavomíra Tomkovičová Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Bratislava I Bratislava Bratislavský
6K/49/2016
22.10.2021
Petra Kochrdová Oznam Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Bratislava I Ivanka pri Dunaji Bratislavský
22.10.2021
Forexin ONE s. r. o.
46242473
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Bratislava I Bratislava Bratislavský
31OdK/84/2021
22.10.2021
Imrich Koco Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Bratislava I Bratislava Bratislavský
31OdK/83/2021
22.10.2021
Henrieta Karvaiová Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Bratislava I Bratislava - Dúbravka Bratislavský
31OdK/79/2021
22.10.2021
Pavol Ružička Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Bratislava I Bratislava Bratislavský
22.10.2021
J. F. K. s.r.o.
31717047
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku Oznámenie správcu LawService Recovery, k.s. Bratislava - mestská časť Ružinov Bratislavský
22.10.2021
J. F. K. s.r.o.
31717047
Súpis všeobecnej podstaty Oznámenie správcu LawService Recovery, k.s. Bratislava - mestská časť Ružinov Bratislavský
33OdK/84/2021 33OdK/84/2021 S1224
22.10.2021
Fyzická osoba Doplnenie súpisu oddelenej podstaty o novú súpisovú zložku majetku Oznámenie správcu Ing. Eduard Hyránek PhD. Bratislava-Petržalka Bratislavský
33OdK/84/2021 33OdK/84/2021 S1224
22.10.2021
Fyzická osoba Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku Oznámenie správcu Ing. Eduard Hyránek PhD. Bratislava-Petržalka Bratislavský
32OdK/10/2021 32OdK/10/2021 S1259
22.10.2021
Fyzická osoba Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu Ing. Miroslav Kapolka Bratislava Bratislavský
27OdK/5/2019 27OdK/5/2019 S1172
22.10.2021
Fyzická osoba Iné zverejnenie Oznámenie správcu JUDr. Juraj Puskailer Malacky Bratislavský
4OdK/72/2021 4OdK/72/2021 S1590
22.10.2021
Fyzická osoba Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu Advisors k. s. Bratislava-Staré Mesto Bratislavský
33OdK/131/2021 33OdK/131/2021 S1811
22.10.2021
Fyzická osoba Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok Oznámenie správcu JUDr. Lenka Ivanová Bratislava-Dúbravka Bratislavský
8K/51/2014 8K/51/2014 S1751
22.10.2021
Fyzická osoba Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok Oznámenie správcu LEGES Recovery k.s. Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica Bratislavský
8K/51/2014 8K/51/2014 S1751
22.10.2021
Fyzická osoba Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok Oznámenie správcu LEGES Recovery k.s. Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica Bratislavský
33OdK/131/2021 33OdK/131/2021 S1811
22.10.2021
Fyzická osoba Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok Oznámenie správcu JUDr. Lenka Ivanová Bratislava-Dúbravka Bratislavský
8K/51/2014 8K/51/2014 S1751
22.10.2021
Fyzická osoba Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu LEGES Recovery k.s. Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica Bratislavský
33OdK/131/2021 33OdK/131/2021 S1811
22.10.2021
Fyzická osoba Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu JUDr. Lenka Ivanová Bratislava-Dúbravka Bratislavský
27OdK/35/2021 27OdK/35/2021 S1753
22.10.2021
Fyzická osoba Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu BT Insolvency k.s. Stupava Bratislavský