Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie - Podania z Obchodného vestníka

Zobraziť všetky filtre

Výsledok vyhľadávania

Zobraziť rozšírené
Číslo
Zverejnené
Firma Druh Typ Zdroj Mesto Kraj
27.7.2021
Baumal s.r.o.
36563137
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Nitra Bratislava - mestská časť Nové Mesto Bratislavský
2K/14/2016
27.7.2021
Peter Macíček Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Bratislava I Bratislava Bratislavský
27.7.2021
SYCAM, s. r. o.
45869642
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Bratislava I Bratislava Bratislavský
27.7.2021
Odpadová s. r. o.
36714844
Oznam Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Bratislava I Bratislava Bratislavský
27.7.2021
Odpadová s. r. o.
36714844
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Bratislava I Bratislava Bratislavský
27.7.2021
DECENT Group, a.s.
50955900
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Bratislava I Bratislava - mestská časť Staré Mesto Bratislavský
27.7.2021
TRANSOIL PLUS, s.r.o.
50474162
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Bratislava I Bratislava - mestská časť Petržalka Bratislavský
27.7.2021
MP Slovakia Group, s.r.o.
45602492
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Bratislava I Bratislava - mestská časť Karlova Ves Bratislavský
27.7.2021
KODEM, družstvo
31338232
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Bratislava I Bratislava Bratislavský
31OdK/17/2021
27.7.2021
Fyzická osoba Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Bratislava I Pezinok Bratislavský
31OdK/15/2021
27.7.2021
Fyzická osoba Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Bratislava I Jakubov Bratislavský
31OdK/16/2021
27.7.2021
Fyzická osoba Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Bratislava I Bratislava - Petržalka Bratislavský
27.7.2021
Adina Card, s. r. o.
45352437
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Bratislava I Bratislava Bratislavský
27.7.2021
ALABO s.r.o.
48207098
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Bratislava I Bratislava Bratislavský
27.7.2021
KIMAT SK s.r.o.
44057164
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Bratislava I Bratislava Bratislavský
27.7.2021
PRIMATUM s.r.o. v likvidácii
47590343
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Bratislava I Bratislava Bratislavský
27OdK/59/2021 27OdK/59/2021 S 1659
27.7.2021
Fyzická osoba Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok Oznámenie správcu JUDr. Martin Aksamit Bratislava-Petržalka Bratislavský
27OdK/59/2021 27OdK/59/2021 S 1659
27.7.2021
Fyzická osoba Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu JUDr. Martin Aksamit Bratislava-Petržalka Bratislavský
8OdK/143/2020 8OdK/143/2020 S1405
27.7.2021
Fyzická osoba Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu Správcovská a reštrukturalizačná, k.s. Bratislava Bratislavský
27.7.2021
AG PLAY, s.r.o.
36778150
Súpis všeobecnej podstaty Oznámenie správcu BANKRUPTCY LIQUIDATION, k.s. Bratislava - mestská časť Staré Mesto Bratislavský