Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie - Podania z Obchodného vestníka

Zobraziť všetky filtre

Výsledok vyhľadávania

Zobraziť rozšírené
Číslo
Zverejnené
Firma Druh Typ Zdroj Mesto Kraj
32OdK/476/2019 32OdK/476/2019 S1270
18.10.2019
Fyzická osoba Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu Ing. Slávka Molčanyiová PhD Strážske Košický
26OdK/329/2019 26OdK/329/2019 S1270
18.10.2019
Fyzická osoba Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že sa do 90 dní od vyhlásenia konkurzu neprihlásil žiadny veriteľ Oznámenie správcu Ing. Slávka Molčanyiová PhD Veľké Kapušany Košický
26OdK/397/2019 26OdK/397/2019 S1281
18.10.2019
Fyzická osoba Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu Oznámenie správcu JUDr. Anita Krčová LL.M., MBA Košice - Dargovských Hrdinov Košický
18.10.2019
ABASK RECYCLING s.r.o.
44655339
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Košice I Košice - mestská časť Sídlisko KVP Košický
26OdK/198/2019
18.10.2019
Fyzická osoba Rozhodnutie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Košice I Lekárovce Košický
18.10.2019
STEEL TRANS s.r.o.
31674160
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Košice I Košice - Juh Košický
18.10.2019
LOYD s.r.o.
45469601
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Košice I Košice Košický
31OdK/475/2019
18.10.2019
Fyzická osoba Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Košice I Spišská Nová Ves Košický
18.10.2019
OV - Tip, s.r.o.
36819000
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Košice I Košice Košický
18.10.2019
OV - Tip, s.r.o.
36819000
Oznam Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Košice I Košice Košický
18.10.2019
OV - Tip, s.r.o.
36819000
Oznam Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Košice I Košice Košický
31K/69/2016
18.10.2019
Fyzická osoba Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Košice I Rožňava Košický
31K/69/2016
18.10.2019
Fyzická osoba Oznam Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Košice I Rožňava Košický
26K/32/2016 26K/32/2016 S1275
18.10.2019
Fyzická osoba Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku Oznámenie správcu Ing. Iveta Beslerová Košice Košický
31K/55/2015 31K/55/2015 S1474
18.10.2019
Fyzická osoba Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku Oznámenie správcu Ing. Jozef Litvák, CSc., Spišský Hrušov Košický
26OdK/335/2019 26OdK/335/2019, S 1474
18.10.2019
Fyzická osoba Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu Oznámenie správcu Ing. Jozef Litvák, CSc., Spišská Nová Ves Košický
31OdK/452/2019 31OdK/452/2019 S1588
18.10.2019
Fyzická osoba Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu JUDr. Ingrid Kovalčuková Košice-Dargovských hrdinov Košický
31OdK/452/2019 31OdK/452/2019 S1588
18.10.2019
Fyzická osoba Súpis všeobecnej podstaty Oznámenie správcu JUDr. Ingrid Kovalčuková Košice-Dargovských hrdinov Košický
31OdK/362/2019 31OdK/362/2019 S1588
18.10.2019
Fyzická osoba Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu Oznámenie správcu JUDr. Ingrid Kovalčuková Košice-Šaca Košický
32OdK/340/2019 32OdK/340/2019 S1743
18.10.2019
Fyzická osoba Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že sa do 90 dní od vyhlásenia konkurzu neprihlásil žiadny veriteľ Oznámenie správcu JUDr. Tomáš Kališka Trebišov Košický