Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie - Podania z Obchodného vestníka

Zobraziť všetky filtre

Výsledok vyhľadávania

Zobraziť rozšírené
Číslo
Zverejnené
Firma Druh Typ Zdroj Mesto Kraj
87OdK/15/2024
29.2.2024
Fyzická osoba Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Mestský súd Košice Sečovce Košický
30OdS/1/2024
29.2.2024
Fyzická osoba Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Mestský súd Košice LELES Košický
26Odi/2/2018
29.2.2024
Fyzická osoba Rozsudok Konkurzy a reštrukturalizácie Mestský súd Košice Košice Košický
88OdK/29/2024
29.2.2024
Fyzická osoba Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Mestský súd Košice Spišská Nová Ves Košický
88OdK/28/2024
29.2.2024
Fyzická osoba Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Mestský súd Košice Veľká Ida Košický
88OdK/27/2024
29.2.2024
Fyzická osoba Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Mestský súd Košice Košice - Nad Jazerom Košický
29.2.2024
Agrokombinát MI,a.s.
IČO: 36187038
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Mestský súd Košice Michalovce Košický
30OdK/14/2024
29.2.2024
Fyzická osoba Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Mestský súd Košice Rožňava Košický
30OdK/15/2024
29.2.2024
Fyzická osoba Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Mestský súd Košice Trebišov Košický
30OdK/16/2024
29.2.2024
Fyzická osoba Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Mestský súd Košice Spišská Nová Ves Košický
32K/30/2016
29.2.2024
Fyzická osoba Oznam Konkurzy a reštrukturalizácie Mestský súd Košice Veľká Ida Košický
26K/37/2014
29.2.2024
Fyzická osoba Oznam Konkurzy a reštrukturalizácie Mestský súd Košice Košice Košický
87OdK/93/2023 87OdK/93/2023 S1731
29.2.2024
Fyzická osoba Súpis všeobecnej podstaty Oznámenie správcu LawService Recovery, k.s. Košice-Dargovských hrdinov Košický
87OdK/93/2023 87OdK/93/2023 S1731
29.2.2024
Fyzická osoba Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu Oznámenie správcu LawService Recovery, k.s. Košice-Dargovských hrdinov Košický
26OdK/209/2023 26OdK/209/2023 S956
29.2.2024
Fyzická osoba Súpis všeobecnej podstaty Oznámenie správcu JUDr. Daniela Tarhajová Smižany Košický
43OdK/196/2023 43OdK/196/2023 S1588
29.2.2024
Fyzická osoba Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu JUDr. Ingrid Kovalčuková Košice-Staré Mesto Košický
29.2.2024
ROLA GASTRO s. r. o.
IČO: 52365492
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu Oznámenie správcu JUDr. Ingrid Kovalčuková Košice - mestská časť Západ Košický
26OdK/216/2023 26OdK/216/2023 S1588
29.2.2024
Fyzická osoba Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu Oznámenie správcu JUDr. Ingrid Kovalčuková Koromľa Košický
87OdK/83/2023 87OdK/83/2023 S1588
29.2.2024
Fyzická osoba Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu Oznámenie správcu JUDr. Ingrid Kovalčuková Perín-Chym Košický
87OdK/9/2024 87OdK/9/2024 S909
29.2.2024
Fyzická osoba Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok Oznámenie správcu JUDr. Juraj Gavalčin Zemplínska Teplica Košický