Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie - Podania z Obchodného vestníka

Zobraziť všetky filtre

Výsledok vyhľadávania

Zobraziť rozšírené
Číslo
Zverejnené
Firma Druh Typ Zdroj Mesto Kraj
30OdK/212/2019
19.7.2019
Fyzická osoba Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Košice I Košice Košický
31OdK/352/2019
19.7.2019
Fyzická osoba Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Košice I Rudňany Košický
31OdK/350/2019
19.7.2019
Fyzická osoba Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Košice I Michalovce Košický
31OdK/349/2019
19.7.2019
Fyzická osoba Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Košice I Rozhanovce Košický
31OdK/348/2019
19.7.2019
Fyzická osoba Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Košice I Michalovce Košický
31OdK/347/2019
19.7.2019
Fyzická osoba Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Košice I Košice - Nad Jazerom Košický
31OdK/346/2019
19.7.2019
Fyzická osoba Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Košice I Košické Oľšany Košický
9OdK/70/2019
19.7.2019
Fyzická osoba Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Košice I Rakovec nad Ondavou Košický
31OdK/351/2019
19.7.2019
Fyzická osoba Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Košice I Košice-Západ Košický
30OdK/208/2019 32OdK/227/2019 S1323
19.7.2019
Fyzická osoba Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok Oznámenie správcu ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE - KONKURSVERWALTER MANIK k. s. Košice Košický
30OdK/208/2019 32OdK/227/2019 S1323
19.7.2019
Fyzická osoba Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok Oznámenie správcu ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE - KONKURSVERWALTER MANIK k. s. Košice Košický
30OdK/208/2019 32OdK/227/2019 S1323
19.7.2019
Fyzická osoba Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE - KONKURSVERWALTER MANIK k. s. Košice Košický
32OdK/227/2019 32OdK/227/2019 S1323
19.7.2019
Fyzická osoba Súpis všeobecnej podstaty Oznámenie správcu ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE - KONKURSVERWALTER MANIK k. s. Strážske Košický
32OdK/227/2019 32OdK/227/2019 S1323
19.7.2019
Fyzická osoba Súpis oddelenej podstaty Oznámenie správcu Administrateur Judiciaire - Konkursverwalter Manik Strážske Košický
26OdK/380/2018 26OdK/380/2018 S1323
19.7.2019
Fyzická osoba Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu Oznámenie správcu ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE - KONKURSVERWALTER MANIK k. s. Kráľovský Chlmec Košický
30OdK/5/2019 30OdK/5/2019 S1323
19.7.2019
Fyzická osoba Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu Oznámenie správcu ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE - KONKURSVERWALTER MANIK k. s. Košice-Západ Košický
31OdK/139/2019 31OdK/139/2019 S804
19.7.2019
Fyzická osoba Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu Oznámenie správcu JUDr. František Hadušovský Košice-Šaca Košický
31OdK/82/2019 31OdK/82/2019 S804
19.7.2019
Fyzická osoba Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu Oznámenie správcu JUDr. František Hadušovský Sokoľany Košický
30OdK/152/2019 30OdK/152/2019 S1827
19.7.2019
Fyzická osoba Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu Oznámenie správcu JUDr. Lenka Hričindová Záhor Košický
31Odk/336/2019 31Odk/336/2019
19.7.2019
Fyzická osoba Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok Oznámenie správcu Mgr. Peter Pihorňa Košice Košický