Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie - Podania z Obchodného vestníka

Zobraziť všetky filtre

Výsledok vyhľadávania

Zobraziť rozšírené
Číslo
Zverejnené
Firma Druh Typ Zdroj Mesto Kraj
9OdK/19/2023
1.6.2023
Fyzická osoba Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Košice I Kecerovce Košický
1.6.2023
GEVOS Slovakia, a.s.
IČO: 36575119
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Košice I Košice Košický
1.6.2023
YPSILON s.r.o.
IČO: 36192911
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Košice I Moldava nad Bodvou Košický
1.6.2023
DS printing, s.r.o. v likvidácii
IČO: 36683469
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Košice I Košice-Šaca Košický
26OdK/81/2023
1.6.2023
Fyzická osoba Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Košice I Košice-Nad jazerom Košický
1.6.2023
Združenie obcí pre separovaný zber Zemplín n.o. v likvidácii
IČO: 31257526
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Košice I Cejkov Košický
43OdK/91/2023
1.6.2023
Fyzická osoba Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Košice I Slovinky Košický
26OdK/80/2023
1.6.2023
Fyzická osoba Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Košice I Trebišov Košický
31OdK/74/2023 31OdK/74/2023 S1931
1.6.2023
Fyzická osoba Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu JUDr. Tomáš Palčík Helcmanovce Košický
31OdK/74/2023 31OdK/74/2023 S1931
1.6.2023
Fyzická osoba Súpis všeobecnej podstaty Oznámenie správcu JUDr. Tomáš Palčík Helcmanovce Košický
32OdK/33/2023 32OdK/33/2023 S1931
1.6.2023
Fyzická osoba Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu Oznámenie správcu JUDr. Tomáš Palčík Drahňov Košický
31OdK/6/2023 31OdK/6/2023 S2026
1.6.2023
Fyzická osoba Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu Oznámenie správcu KS - správa konkurzov, k.s. Veľká Tŕňa Košický
31OdK/82/2023 31OdK/82/2023 S1931
1.6.2023
Fyzická osoba Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu JUDr. Tomáš Palčík Viničky Košický
32OdK/325/2022 32OdK/325/2022 S1636 KE
1.6.2023
Fyzická osoba Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu Oznámenie správcu LexCreditor k.s. Smolnícka Huta Košický
31OdK/82/2023 31OdK/82/2023 S1931
1.6.2023
Fyzická osoba Súpis všeobecnej podstaty Oznámenie správcu JUDr. Tomáš Palčík Viničky Košický
43OdK/12/2023 43OdK/12/2023 S1354
1.6.2023
Fyzická osoba Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu Oznámenie správcu JUDr. Jana Koľveková Sirník Košický
1.6.2023
POTRUBIE, a.s.
IČO: 36175421
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru Oznámenie správcu JUDr. Tomáš Szalontay Košice Košický
32OdK/51/2023 32OdK/51/2023 S1742
1.6.2023
Fyzická osoba Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok Oznámenie správcu KRÁLIK & PARTNERS, konkurzy a reštrukturalizácie Stará Voda Košický
32OdK/51/2023 32OdK/51/2023 S1742
1.6.2023
Fyzická osoba Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu KRÁLIK & PARTNERS, konkurzy a reštrukturalizácie Stará Voda Košický
32OdK/85/2023 32OdK/85/2023 S1270
1.6.2023
Fyzická osoba Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok Oznámenie správcu Ing. Slávka Molčanyiová PhD Nižná Slaná Košický