Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie - Podania z Obchodného vestníka

Zobraziť všetky filtre

Výsledok vyhľadávania

Zobraziť rozšírené
Číslo
Zverejnené
Firma Druh Typ Zdroj Mesto Kraj
30.11.2021
TIMAS, spol. s r.o. v likvidácii
31652085
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Košice I Moldava nad Bodvou Košický
30.11.2021
REVO, s.r.o.
36575011
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Košice I Košice Košický
30.11.2021
J a T inovation, s.r.o. v konkurze
36579106
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Košice I Košice Košický
30.11.2021
Enzo F s.r.o.
51200678
Oznam Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Košice I Košice - mestská časť Nad jazerom Košický
30OdK/272/2021
30.11.2021
Matúš Urban Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Košice I Slanské Nové Mesto Košický
30OdK/325/2021
30.11.2021
Marcel Kotuľa Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Košice I Budimír Košický
30OdK/324/2021
30.11.2021
Fyzická osoba Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Košice I Spišská Nová Ves Košický
30OdK/323/2021
30.11.2021
Eva Horváthová Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Košice I Rudňany Košický
30OdK/322/2021
30.11.2021
Michal Zajac Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Košice I Hrčeľ-Velaty Košický
30OdK/320/2021
30.11.2021
Jozef Gud Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Košice I Vrbnica Košický
30OdK/319/2021
30.11.2021
Iveta Hoľanová Rozhodnutie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Košice I Hnojné Košický
30OdK/318/2021
30.11.2021
Fyzická osoba Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Košice I Turňa nad Bodvou Košický
30.11.2021
AGRAMA, spol. s r.o. Michaľany
31721605
uznesenie o zrušení konkurzu Vyrovnanie Krajský súd v Košiciach Michaľany Košický
30OdK/303/2021 30OdK/303/2021 S1613
30.11.2021
Fyzická osoba Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu doc. JUDr. Ing. Peter Grendel PhD. Vajkovce Košický
30OdK/112/2021 30OdK/112/2021 S752
30.11.2021
Fyzická osoba Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku Oznámenie správcu JUDr. Iveta Petejová Slavošovce Košický
32OdK/171/2021 32OdK/171/2021 S1561
30.11.2021
Fyzická osoba Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu Ing. Ján Simko Slanec Košický
30.11.2021
CARGUN,spol. s r.o.
36184471
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu Oznámenie správcu Ing. Jozef Litvák CSc. Medzev Košický
32OdK/250/2021 32OdK/250/2021 S1579
30.11.2021
Fyzická osoba Súpis všeobecnej podstaty Oznámenie správcu JUDr. Vladimír Kotus Spišská Nová Ves Košický
32OdK/250/2021 32OdK/250/2021 S1579
30.11.2021
Fyzická osoba Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu JUDr. Vladimír Kotus Spišská Nová Ves Košický
32OdK/320/2021 32OdK/320/2021 S1474
30.11.2021
Fyzická osoba Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok Oznámenie správcu Ing. Jozef Litvák CSc. Košice-Nad jazerom Košický