Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie - Podania z Obchodného vestníka

Zobraziť všetky filtre

Výsledok vyhľadávania

Zobraziť rozšírené
Číslo
Zverejnené
Firma Druh Typ Zdroj Mesto Kraj
40OdK/167/2021 40OdK/167/2021 S294
24.1.2022
Fyzická osoba Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu JUDr. Viliam Vaňko Trenčín Trenčiansky
40OdK/167/2021 40OdK/167/2021 S294
24.1.2022
Fyzická osoba Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu JUDr. Viliam Vaňko Trenčín Trenčiansky
40OdK/167/2021 40OdK/167/2021 S294
24.1.2022
Fyzická osoba Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu JUDr. Viliam Vaňko Trenčín Trenčiansky
40OdK/259/2021 40OdK/259/2021 S294
24.1.2022
Fyzická osoba Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu JUDr. Viliam Vaňko Dubnica nad Váhom Trenčiansky
38OdK/289/2020 38OdK/289/2020 S258
24.1.2022
Fyzická osoba Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu Oznámenie správcu JUDr. Ján Súkeník Valaská Belá Trenčiansky
40OdK/118/2021 40OdK/118/2021 S1394
24.1.2022
Fyzická osoba Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu JUDr. Miroslava Žitníková Stará Turá Trenčiansky
40OdK/174/2021 40OdK/174/2021 S1394
24.1.2022
Fyzická osoba Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu JUDr. Miroslava Žitníková Oslany Trenčiansky
38OdK/877/2019 38OdK/877/2019/S1864
24.1.2022
Fyzická osoba Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu Ing. Katarína Štrbáňová Trenčianske Stankovce Trenčiansky
38OdK/333/2021 38OdK/333/2021 S 1433
24.1.2022
Fyzická osoba Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu Crossdefault Management Group, k. s. Horná Súča Trenčiansky
40OdK/378/2021 40OdK/378/2021 S 1433
24.1.2022
Fyzická osoba Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu Crossdefault Management Group, k. s. Partizánske Trenčiansky
38OdK/129/2021 38OdK/129/2021
24.1.2022
Fyzická osoba Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu Mgr. Martin Hurtiš Nové Mesto nad Váhom Trenčiansky
38OdK/388/2021 38OdK/388/2021 S373
24.1.2022
Fyzická osoba Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu Oznámenie správcu JUDr. Andrej Jaroš Jasenica Trenčiansky
40OdK/549/2019 40OdK/549/2019 S1227
24.1.2022
Fyzická osoba Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty Oznámenie správcu JUDr. Mgr. Dušan Divko MBA Prievidza Trenčiansky
40OdK/372/2021 40OdK/372/2021 S373
24.1.2022
Fyzická osoba Súpis všeobecnej podstaty Oznámenie správcu JUDr. Andrej Jaroš Brezová pod Bradlom Trenčiansky
22OdK/380/2018 22OdK/380/2018 S1427
24.1.2022
Fyzická osoba Iné zverejnenie Oznámenie správcu JUDr. Otto Markech Nové Mesto nad Váhom Trenčiansky
40OdK/295/2021 40OdK/295/2021 S1562
24.1.2022
Fyzická osoba Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu Mgr. Ing. Miroslav Babeľa Horňany Trenčiansky
38OdK/285/2021 38OdK/285/2021
24.1.2022
Fyzická osoba Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu Mgr. Martin Hurtiš Dubnica nad Váhom Trenčiansky
24.1.2022
AUTOTRANS - BUILDING, s. r. o.
IČO: 46277056
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty Oznámenie správcu JUDr. Róbert Fatura Ladce Trenčiansky
24.1.2022
Mirex SK, s. r. o.
IČO: 36303348
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu JUDr. Lukáš Tyko Trenčín Trenčiansky
24.1.2022
ALVEST MONT, s.r.o.
IČO: 35870095
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Skalka nad Váhom Trenčiansky