Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie - Podania z Obchodného vestníka

Zobraziť všetky filtre

Výsledok vyhľadávania

Zobraziť rozšírené
Číslo
Zverejnené
Firma Druh Typ Zdroj Mesto Kraj
7K/16/2022
15.4.2024
Fyzická osoba Oznam Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Žilina Nováky Trenčiansky
38OdK/101/2024
15.4.2024
Fyzická osoba Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Trenčín Považská Bystrica Trenčiansky
38OdK/100/2024
15.4.2024
Fyzická osoba Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Trenčín Považská Bystrica Trenčiansky
38OdK/99/2024
15.4.2024
Fyzická osoba Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Trenčín Papradno Trenčiansky
38OdK/98/2024
15.4.2024
Fyzická osoba Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Trenčín Košeca Trenčiansky
38OdK/96/2024
15.4.2024
Fyzická osoba Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Trenčín Častkovce Trenčiansky
38OdK/95/2024
15.4.2024
Fyzická osoba Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Trenčín Nové Mesto nad Váhom Trenčiansky
40OdK/95/2024
15.4.2024
Fyzická osoba Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Trenčín Nové Mesto nad Váhom Trenčiansky
38K/50/2016
15.4.2024
Fyzická osoba Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Trenčín Dolné Kočkovce Trenčiansky
38OdK/86/2024 38OdK/86/2024 S1395
15.4.2024
Fyzická osoba Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok Oznámenie správcu JUDr. Matúš Košara Chynorany Trenčiansky
38OdK/86/2024 38OdK/86/2024 S1395
15.4.2024
Fyzická osoba Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok Oznámenie správcu JUDr. Matúš Košara Chynorany Trenčiansky
38OdK/86/2024 38OdK/86/2024 S1395
15.4.2024
Fyzická osoba Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu JUDr. Matúš Košara Chynorany Trenčiansky
38OdK/10/2024 38OdK/10/2024 S167
15.4.2024
Fyzická osoba Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu Oznámenie správcu JUDr. Darina Válková Považská Bystrica Trenčiansky
38OdK/89/2024 38OdK/89/2024 S1691
15.4.2024
Fyzická osoba Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok Oznámenie správcu JUDr. Martina Poláčková Handlová Trenčiansky
38OdK/89/2024 38OdK/89/2024 S1691
15.4.2024
Fyzická osoba Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok Oznámenie správcu JUDr. Martina Poláčková Handlová Trenčiansky
38OdK/89/2024 38OdK/89/2024 S1691
15.4.2024
Fyzická osoba Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu JUDr. Martina Poláčková Handlová Trenčiansky
38OdK/91/2024 38OdK/91/2024 S1427
15.4.2024
Fyzická osoba Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok Oznámenie správcu JUDr. Otto Markech Prievidza Trenčiansky
38OdK/91/2024 38OdK/91/2024 S1427
15.4.2024
Fyzická osoba Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok Oznámenie správcu JUDr. Otto Markech Prievidza Trenčiansky
38OdK/91/2024 38OdK/91/2024 S1427
15.4.2024
Fyzická osoba Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu JUDr. Otto Markech Prievidza Trenčiansky
38OdK/162/2022 38OdK/162/2022 S258
15.4.2024
Fyzická osoba Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty Oznámenie správcu JUDr. Ján Súkeník Nová Dubnica Trenčiansky