Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie - Podania z Obchodného vestníka

Zobraziť všetky filtre

Výsledok vyhľadávania

Zobraziť rozšírené
Číslo
Zverejnené
Firma Druh Typ Zdroj Mesto Kraj
23.2.2024
3P Lumber s.r.o.
IČO: 46769064
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Trnava Trnava Trnavský
23.2.2024
LOPA 08
IČO: 44557841
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Trnava Vydrany Trnavský
23.2.2024
PERFECT EUROSPED
IČO: 43862942
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Trnava Dunajská Streda Trnavský
60OdK/263/2023 60OdK/263/2023 S1138
23.2.2024
Fyzická osoba Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu Oznámenie správcu Mgr. Ing. Pavol Korytár Dunajská Streda Trnavský
20OdK/149/2023 20OdK/149/2023 S1138
23.2.2024
Fyzická osoba Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu Oznámenie správcu Mgr. Ing. Pavol Korytár Vydrany Trnavský
36OdK/278/2023 36OdK/278/2023 S1636 TT
23.2.2024
Fyzická osoba Súpis všeobecnej podstaty Oznámenie správcu LexCreditor k.s. Čiližská Radvaň Trnavský
60OdK/278/2023 60OdK/278/2023 S1948
23.2.2024
Fyzická osoba Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu Oznámenie správcu REDANT RECOVERY, k.s. Štvrtok na Ostrove Trnavský
26OdK/20/2020 26OdK/20/2020 S1765
23.2.2024
Fyzická osoba Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu Oznámenie správcu INSOLVENCY SOLUTIONS, k. s. Trnava Trnavský
28OdK/144/2019 28OdK/144/2019 S1765
23.2.2024
Fyzická osoba Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu Oznámenie správcu INSOLVENCY SOLUTIONS, k. s. Veľké Kostoľany Trnavský
23.2.2024
PCP Invest, s.r.o.
IČO: 36000655
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru Oznámenie správcu UBC 2020, k.s. Sereď Trnavský
28OdK/251/2018 28OdK/251/2018 S1765
23.2.2024
Fyzická osoba Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu Oznámenie správcu INSOLVENCY SOLUTIONS, k. s. Veľké Kostoľany Trnavský
36OdK/235/2023 36OdK/235/2023 S489
23.2.2024
Fyzická osoba Iné zverejnenie Oznámenie správcu JUDr. Barbora Volárová Dobrá Voda Trnavský
20OdK/129/2023 20OdK/129/2023 S422
23.2.2024
Fyzická osoba Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok Oznámenie správcu JUDr. Alena Kaplanová Čierna Voda Trnavský
20OdK/129/2023 20OdK/129/2023 S422
23.2.2024
Fyzická osoba Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu JUDr. Alena Kaplanová Čierna Voda Trnavský
60OdK/260/2022 60OdK/260/2022 S2038
23.2.2024
Fyzická osoba Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu Oznámenie správcu JUDr. Mgr. Monika Palkovičová Senica Trnavský
26OdK/192/2021 26OdK/192/2021 S1131
23.2.2024
Fyzická osoba Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu Oznámenie správcu Prvý správcovský dom, k.s. Piešťany Trnavský
25OdK/178/2020 25OdK/178/2020 S1765
23.2.2024
Fyzická osoba Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu Oznámenie správcu INSOLVENCY SOLUTIONS, k. s. Smolinské Trnavský
20OdK/12/2024 20OdK/12/2024 S422
23.2.2024
Fyzická osoba Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok Oznámenie správcu JUDr. Alena Kaplanová Hlohovec - Šulekovo Trnavský
20OdK/12/2024 20OdK/12/2024 S422
23.2.2024
Fyzická osoba Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu JUDr. Alena Kaplanová Hlohovec - Šulekovo Trnavský
60OdK/278/2022 60OdK/278/2022 S1752
23.2.2024
Fyzická osoba Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu Oznámenie správcu FARDOUS PARTNERS správcovská, k. s. Borský Mikuláš Trnavský