Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a vyrovnania z Obchodného vestníka Z-2-1K/236/1994

Kovomont a.s.

 • Spisová značka č. Z-2-1K/236/1994
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 25 z roku 2017 dňa 6.2.2017
 • Úpadca Kovomont a.s.
  IČO: 31412424
  SNP 53
  936 01   Šahy
  Typ zverejnenia: rozvrhové uznesenie
 • Krajský súd Krajský súd v Bratislave
Text

                                                                                                          č.k. Z-2-1K/236/1994-1265

                                                                                                          IČS: 1094897590

 

 

                                                                 ROZVRHOVÉ  UZNESENIE

 

 

            Krajský súd v Bratislave v konkurznej veci úpadcu: Kovomont a.s., SNP 53, 936 01 Šahy, IČO: 31 412 424, s ustanoveným správcom konkurznej podstaty: Ing. Róbert Baran, Seberíniho 2, 821 03 Bratislava, o rozvrhu speňaženého majetku z konkurznej podstaty, takto

 

                                                                             rozhodol:

 

I. Pohľadávky II. triedy budú uspokojené v celej výške

 

Číslo zv.

Názov veriteľa

Pohľadávka zistená v II. triede v SKK

Pohľadávka zistená v II. triede v EUR

Suma na vyplatenie v EUR

128

MESTO Šahy, obec

4 648 703,33

       154 308,68 

             154 308,68 

246

Slovenská konsolidačná, a.s. (predtým Sociálna poisťovňa, pob. Levice,)

1 902 020,42

         63 135,51 

               63 135,51 

247

Slovenská konsolidačná, a.s. (predtým VšZP)

927 791,00

         30 797,02 

               30 797,02 

265

SR - Krajský súd v Bratislave

5 738,00

             190,47 

                    190,47 

 

Spolu

7 484 252,75

       248 431,68   

             248 431,68   

 

 

II. Pohľadávky III. triedy budú uspokojené pomerne.

Prihlásená suma: 3 239 158,68 EUR, suma na rozdelenie: 101 508,26 EUR

 

Číslo zv.

Názov veriteľa

Pohľadávka zistená v III. triede v SKK

Pohľadávka zistená v III. triede v EUR

Suma na vyplatenie v EUR

1

STOMIL SANOK spol. s.r.o.(predtým Slovenská kons. a.s., VÚB, a.s.)

19 546 661,31

648 830,29 EUR

20 332,94 EUR

2

STROJEXPORT, a.s.

121 726,96

4 040,59 EUR

126,62 EUR

6

KONTAKT, VD

691,00

22,94 EUR

0,72 EUR

8

EZ - Elektrosystémy Bratislava, š.p.

488 543,00

16 216,66 EUR

508,20 EUR

9

Elektroodbyt Praha, OZ, š.p.

69 247,00

2 298,58 EUR

72,03 EUR

15

ATESO, a.s.

37 751,00

1 253,10 EUR

39,27 EUR

18

TRENS, a.s.

107 973,00

3 584,05 EUR

112,32 EUR

20

TOMA - Ing. Štefan Tomášik

72 707,29

2 413,44 EUR

75,63 EUR

32

ŘEMPO, a.s.

28 621,30

950,05 EUR

29,77 EUR

39

Agroslužby, a.s.

19 950,00

662,22 EUR

20,75 EUR

42

TECHNOMETRA Praha, a.s.

94 472,20

3 135,90 EUR

98,27 EUR

44

KAMAGRO, s.r.o.

35 599,00

1 181,67 EUR

37,03 EUR

45

COLORLAK, a.s.

9 384,00

311,49 EUR

9,76 EUR

47

JHC, s.r.o. (predtým ZTS TEES, a.s.)

2 075 282,55

68 886,76 EUR

2 158,76 EUR

48

Závody ťažkého strojárstva, a.s.

307 119,30

10 194,49 EUR

319,47 EUR

49

Podpolianske strojárne Detva, a.s.

949 590,50

31 520,63 EUR

987,79 EUR

50

Continental Matador Rubber, s.r.o.

43 703,00

1 450,67 EUR

45,46 EUR

53

Chemika, a.s.

9 252,00

307,11 EUR

9,62 EUR

56

Ústav technológie a racionalizácie, š. p. v likv. (predtým REMPO, š. p. v likv.)

306 572,00

10 176,33 EUR

318,90 EUR

60

Poľnonákup "TEKOV", š .p.

10 498,20

348,48 EUR

10,92 EUR

64

Povodie Hrona, š .p.

92 936,80

3 084,94 EUR

96,68 EUR

67

Západoslovenské žriedla, a.s.

11 535,10

382,90 EUR

12,00 EUR

68

Slovenský rozhlas

3 600,00

119,50 EUR

3,74 EUR

69

KOVOTVAR, VD

147 601,00

4 899,46 EUR

153,54 EUR

70

JEDNOTA, spotrebné družstvo

9 557,65

317,26 EUR

9,94 EUR

73

Kovospracujúci podnik mesta Bratislavy v likv.

2 925,00

97,09 EUR

3,04 EUR

79

Roľnícke družstvo PRAMEŇ

90 123,20

2 991,54 EUR

93,75 EUR

84

PAL, a.s.

80 462,20

2 670,86 EUR

83,70 EUR

85

Mototechna, š.p. v likv..

8 465,30

281,00 EUR

8,81 EUR

87

AGROKOV, š. p. Nitra, OZ Vranov nad Topľou

43 816,10

1 454,43 EUR

45,58 EUR

90

MESTO LEVICE, obec

38 759,00

1 286,56 EUR

40,32 EUR

92

Stavoindustria ZSP Bratislava, a.s.

20 471,00

679,51 EUR

21,29 EUR

93

WUSAM, a.s.

1 565 548,70

51 966,70 EUR

1 628,52 EUR

94

Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. OZ Nováky

445 467,00

14 786,80 EUR

463,39 EUR

99

KOVO KASEJOVICE, s.r.o.

42 758,00

1 419,31 EUR

44,48 EUR

101

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., OZ Nitra

806 070,60

26 756,64 EUR

838,50 EUR

102

ZTS Hriňovské strojárne, a.s.

91 450,40

3 035,60 EUR

95,13 EUR

103

UTAR Ústav technológie a racionalizácie, š. p. v likv.

28 667,00

951,57 EUR

29,82 EUR

105

ZTS Obchodný podnik, š. p.

85 124,00

2 825,60 EUR

88,55 EUR

107

ZVL - ZKL, a.s.

163 761,40

5 435,88 EUR

170,35 EUR

115

Rozvoj, s.r.o.

345 507,00

11 468,73 EUR

359,41 EUR

117

AGROZET Prešov, š. p.

75 564,00

2 508,27 EUR

78,60 EUR

124

O. P. O., s.r.o.

24 035,00

797,82 EUR

25,00 EUR

125

WÜRTH, s.r.o.

41 250,00

1 369,25 EUR

42,91 EUR

138

Mestský úrad Dudince

13 660,00

453,43 EUR

14,21 EUR

145

Firma Juraj Pipíš, Vlčany

103 637,00

3 440,12 EUR

107,81 EUR

147

Stavební stroje - Winner, s.r.o.

6 893,00

228,81 EUR

7,17 EUR

148

ČSAD Břeclav, a.s.

36 585,00

1 214,40 EUR

38,06 EUR

149

Novohradská zlievareň a spol., a.s.

85 181,00

2 827,49 EUR

88,61 EUR

153

Válcovny plechu, a.s.

1 091 737,20

36 239,04 EUR

1 135,65 EUR

154

ALICO, s.r.o.

830,00

27,55 EUR

0,86 EUR

160

Stredoslovenské lesy, š. p.

141 115,00

4 684,16 EUR

146,79 EUR

161

INA ložiska, s.r.o.

17 494,00

580,69 EUR

18,20 EUR

162

OKO, s.r.o.

11 193,36

371,55 EUR

11,64 EUR

167

VOX NOVA, a.s.

6 573,00

218,18 EUR

6,84 EUR

168

ARBA, a.s.

141 355,60

4 692,15 EUR

147,04 EUR

171

Ľubomír Kukuča - LUKO

18 592,00

617,14 EUR

19,34 EUR

172

Třinecké železárny, a.s.

599 384,41

19 895,92 EUR

623,50 EUR

175

VIVANT, a.s. (predtým ASV,  AGRONOVA)

362 022,87

12 016,96 EUR

376,59 EUR

179

FIZAKO, s.r.o.

28 991,40

962,34 EUR

30,16 EUR

181

SPEKTRA, a.s.

73 677,00

2 445,63 EUR

76,64 EUR

185

Stredisko cenných papierov SR, a.s.

3 650,90

121,19 EUR

3,80 EUR

189

Ferona Bratislava, a.s.

88 673,50

2 943,42 EUR

92,24 EUR

190

Drôtovňa, a.s.

433 999,30

14 406,14 EUR

451,46 EUR

192

EMERSON, a.s.

6 035,00

200,33 EUR

6,28 EUR

193

CHEMOLAK, a.s.

338 951,00

11 251,11 EUR

352,59 EUR

194

MONTOSTROJ, a.s.

7 181,00

238,37 EUR

7,47 EUR

195

KERAMOPROJEKT TRENČÍN, a.s.

25 397,00

843,03 EUR

26,42 EUR

197

JUDr. Anna Jamborová, adv.

9 300,00

308,70 EUR

9,67 EUR

200

Železiarne Podbrezová, a.s.

151 672,00

5 034,59 EUR

157,77 EUR

202

FERONA Žilina, a.s.

403 012,79

13 377,57 EUR

419,22 EUR

203

SLOVPUMP, a.s.

258 699,00

8 587,23 EUR

269,11 EUR

204

ČKD DUKLA, Montáže, s.r.o.

11 075,30

367,63 EUR

11,52 EUR

205

NAD, š.p.

87 648,00

2 909,38 EUR

91,17 EUR

209

Slovenské elektrotechnické závody, a.s.

12 545,00

416,42 EUR

13,05 EUR

216

PSG - Strojní a dopravní základna, a.s.

17 964,30

596,31 EUR

18,69 EUR

217

INTERDOOS, s.r.o.

16 686,40

553,89 EUR

17,36 EUR

220

VÍTKOVICE, a.s.

105 170,21

3 491,01 EUR

109,40 EUR

222

Tatra, a.s.

7 438,00

246,90 EUR

7,74 EUR

226

Agromotor Velké Meziříčí, a.s.

470 076,54

15 603,68 EUR

488,99 EUR

229

Jihostroj, a.s.

492 581,82

16 350,72 EUR

512,40 EUR

230

Železárny Chomutov, a.s.

119 722,82

3 974,07 EUR

124,54 EUR

233

Krušnohorské lesy, a.s.

1 075 617,54

35 703,96 EUR

1 118,89 EUR

235

FERONA a.s., OZ Ostrava - Zábřeh

78 635,51

2 610,22 EUR

81,80 EUR

238

ZPA CZ, s.r.o.

2 654,00

88,10 EUR

2,76 EUR

239

První potrubářská, s.r.o.

29 070,00

964,95 EUR

30,24 EUR

240

Piešťanské automobilové opravovne, a.s.

118 003,00

3 916,98 EUR

122,75 EUR

242

ESAB VAMBERK, s.r.o.

181 469,00

6 023,67 EUR

188,77 EUR

243

STOMIL SANOK spol. s r.o.(predtým Slovenská konsolidačná, a.s., Konsolidačná banka)

59 029 829,00

1 959 431,35 EUR

61 404,36 EUR

245

Slovenská konsolidačná, a.s. (pôv. Národný úrad práce)

539 501,00

17 908,15 EUR

561,20 EUR

250

AGOSS, obchodno-stavebná spol., s.r.o.

5 682,00

188,61 EUR

5,91 EUR

251

Železárny Hrádek, a.s.

245 635,00

8 153,59 EUR

255,52 EUR

252

Slovenská konsolidačná, a.s. (pôv. Sociálna poisťovňa)

6 128,00

203,41 EUR

6,37 EUR

253

Cestné a stavebné mechanizmy Tisove, a.s.

91 814,00

3 047,67 EUR

95,51 EUR

255

Všeobecná obchodní společnost, s.r.o.

1 672 785,82

55 526,32 EUR

1 740,08 EUR

256

PRAKAB PRAŽSKÁ KABELOVNA, a.s.

20 558,00

682,40 EUR

21,38 EUR

257

AGROFRUCT, a.s.

48 867,00

1 622,09 EUR

50,83 EUR

258

LADA, a.s.

5 725,00

190,04 EUR

5,96 EUR

259

Poľnohospodárske družstvo Plášťovce

8 406,00

279,03 EUR

8,74 EUR

263

Kovomat, a.s., Bieblova 38, Hradec Králové

5 761,70

191,25 EUR

5,99 EUR

264

Domáce potreby, š.p. v likvidácii, Bratislava

9 551,00

317,04 EUR

9,94 EUR

 

Spolu

97 582 894,35

3 239 158,68 EUR

101 508,26 EUR

III. Správca je povinný vyplatiť priznané sumy v lehote 30 dní odo dňa právoplatnosti tohto uznesenia a v lehote 15 dní po splnení rozvrhového uznesenia predložiť súdu doklady o vyplatení a návrh na zrušenie konkurzu a zbavenie jeho funkcie.

Poučenie:         

Proti tomuto uzneseniu je prípustné odvolanie v lehote 30 dní odo dňa zverejnenia v Obchodnom vestníku na Krajskom súde v Bratislave.

 

 

V Bratislave, dňa 26.01.2017

 

 

 

                                                                                                          JUDr. Eugen Palášthy

                                                                                                                      sudca