Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a vyrovnania z Obchodného vestníka Z-2-1K/236/1994

Kovomont a.s.

 • Spisová značka č. Z-2-1K/236/1994
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 2 z roku 2019 dňa 3.1.2019
 • Úpadca Kovomont a.s.
  IČO: 31412424
  SNP 53
  936 01   Šahy
  Typ zverejnenia: uznesenie o zrušení konkurzu
 • Krajský súd Krajský súd v Bratislave
Text

                                                                                                  ECLI:SK:KSBA:2018:1094897590.5

                                                                                                  č.k. Z-2-1K/236/1994 - 1302

                                                                                                  IČS: 1094897590

 

                                                                                  UZNESENIE

 

            Krajský súd v  Bratislave v konkurznej veci úpadcu: Kovomont a.s., sídlom SNP 53, 936 01 Šahy, IČO: 31 412 424, takto

                                                                                     rozhodol:

 

 1. Súd   zrušuje   konkurz vyhlásený uznesením tunajšieho súdu zo dňa 21.08.1996, pod č.k. 1K/236/1994-287, po splnení rozvrhového uznesenia.  
 2. Súd   zbavuje   Ing. Róberta Barana, sídlom Seberíniho 2, 821 03 Bratislava, funkcie správcu konkurznej podstaty.       Poučenie:          Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie v lehote 30 dní od jeho publikovania v Obchodnom vestníku na Krajskom súde v Bratislave.       V Bratislave, dňa 18.12.2018                                                                       JUDr. Eugen Palášthy                                                                                                                                    sudca