Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a vyrovnania z Obchodného vestníka 6K/264/1998

Závody ťažkého strojárstva Dubnica nad Váhom, akciová spoločnosť v konkurze

 • Spisová značka č. 6K/264/1998
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 22 z roku 2020 dňa 3.2.2020
 • Úpadca Závody ťažkého strojárstva Dubnica nad Váhom, akciová spoločnosť v konkurze
  IČO: 36001708
  Dubnica nad Váhom
  018 41   Dubnica nad Váhom
  Typ zverejnenia: upovedomenie úpadcu a konkurzných veriteľov o konečnej správe o speňažení majetku z podstaty a o vyúčtovaní odmeny a výdavkov správcu
 • Krajský súd Krajský súd v Bratislave
Text

KRAJSKÝ SÚD V BRATISLAVE

Záhradnícka 10, 813 66 Bratislava

                                                                                                           č.k. 6K/264/1998-1738

                                                                                                           IČS: 1098896603

 

                                                            Upovedomenie o konečnej správe

 

            Krajský súd v Bratislave v konkurznej veci úpadcu: Závody ťažkého strojárstva Dubnica nad Váhom, akciová spoločnosť v konkurze, 018 41 Dubnica nad Váhom, IČO: 36 001 708, vedenej pod sp. zn. 6K/264/1998, upovedomuje veriteľov a úpadcu o tom, že správca konkurznej podstaty JUDr. Vojtech Agner, Špitálska 10, 811 08 Bratislava, predložil dňa 20.01.2020 konečnú správu o speňažovaní a odmene správcu konkurznej podstaty.

            Súd   upozorňuje   konkurzných veriteľov a úpadcu, že do 15 dní odo dňa vyvesenia konečnej správy na úradnej tabuli súdu môžu proti nej podať   námietky   na Krajskom súde v Bratislave.

          Konečná správa bude vyvesená na úradnej tabuli súdu v deň jej zverejnenia v Obchodom vestníku. Pre veľký rozsah konečnej správy nie je možné ju celú vyvesiť na úradnej tabuli, a preto je kompletná k nahliadnutiu na I. poschodí, číslo dverí 146.

 

V Bratislave dňa 28.01.2020

 

                                                                                                          JUDr. Eugen Palášthy

                                                                                                                      sudca