Konkurzy a reštrukturalizácie - denne aktualizovaný zoznam a vyhľadávanie

Zobraziť všetky filtre

Výsledok vyhľadávania

Zobraziť rozšírené
Spisová značka Firma Druh Súd Správca
6K/22/2010
Počet podaní: 1
Róbert Vyhnička
Nar.: 19.08.1964
Konkurzné
nezistený
Michal Mihálik
26.7.2012
26.7.2012
-
-
2K/8/2013
Počet podaní: 1
Ing. Alexander Hanic
IČO: 19021953
Konkurzné
nezistený
Katarína Čentéšová
28.6.2013
28.6.2013
-
-
2K/52/2014
Počet podaní: 1
Stanislav Pacalaj
Nar.: 20.06.1975
Konkurzné
nezistený
František Vavrač
17.10.2014
17.10.2014
-
-
1K10/2010
Počet podaní: 3
Alena Žoldáková
Nar.: 20.07.1959
Konkurzné
nezistený
Andrea Balážiková
23.4.2012
13.3.2013
-
-
26K/39/2011
Počet podaní: 1
Ľubomír Lendacký
Nar.: 20.07.1962
Konkurzné
nezistený
Ján Simko
14.2.2013
14.2.2013
-
-
26K/16/2012
Počet podaní: 1
František Puzder
Nar.: 21.01.1074
Konkurzné
nezistený
Michal Tkáč
8.8.2012
8.8.2012
-
-
3K 24/2013
Počet podaní: 2
Darina Mišunová
Nar.: 21.03.1951
Konkurzné
nezistený
Václav Jaroščiak
12.5.2014
31.7.2014
-
-
3K/64/2014
Počet podaní: 1
Dušan Chudý
Nar.: 21.03.1990
Konkurzné
nezistený
Ľuboš Jurčo
11.2.2015
11.2.2015
-
-
6K/1/2015
Počet podaní: 3
Ing. Marian Bukoven
Nar.: 21.04.1963
Konkurzné
nezistený
Juraj Puskailer
27.3.2015
3.6.2015
-
-
6K/1/2015
Počet podaní: 10
Ing. Marian Bukoven
Nar.: 21.04.1964
Konkurzné
nezistený
Juraj Puskailer
6.2.2015
26.8.2015
-
-
S1292/26K/52/2011
Počet podaní: 1
Miroslav Smutný
Nar.: 21.07.1973
Konkurzné
nezistený
Jozef Marcinčin
14.5.2012
14.5.2012
-
-
1K 58/2011
Počet podaní: 1
VPMK s.r.o.
IČO: 21679960
Konkurzné
nezistený
Jozef Tarabčák
13.4.2012
13.4.2012
-
-
1K/79/2014
Počet podaní: 4
Ing. Vladimír Prislupský
Nar.: 22.01.1948
Konkurzné
nezistený
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s.
19.6.2015
11.8.2015
-
-
38K/59/2014
Počet podaní: 1
Jana Struhárová
Nar.: 22.03.1695
Konkurzné
nezistený
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s.
5.5.2015
5.5.2015
-
-
1K/8/2013
Počet podaní: 1
Michal Puliš
Nar.: 22.03.1962
Konkurzné
nezistený
JUDr. Ďurčeková, správca k.s.
1.10.2013
1.10.2013
-
-
31K/22/2013
Počet podaní: 3
Dana Mikudíková
Nar.: 22.04.1966
Konkurzné
nezistený
Henrieta Slavkovská
1.8.2013
12.9.2014
-
-
2K/15/2006
Počet podaní: 1
Pavol Grešša
Nar.: 22.05.1971
Konkurzné
nezistený
Jaroslav Plichta
11.8.2014
11.8.2014
-
-
4K/2/2012
Počet podaní: 2
Anton Holeša
Nar.: 22.08.1967
Konkurzné
nezistený
Konkurzy a reštrukturalizácie, v.o.s.
22.5.2013
7.2.2014
-
-
2K/22/2013
Počet podaní: 1
Anton Holeša
Nar.: 22.08.1967
Konkurzné
nezistený
Konkurzy a reštrukturalizácie, v.o.s.
7.3.2014
7.3.2014
-
-
4K/1/2014
Počet podaní: 3
Irena Krnáčová
Nar.: 22.08.1967
Konkurzné
nezistený
Konkurzy a reštrukturalizácie, v.o.s.
27.2.2015
2.4.2015
-
-