Konkurzy a reštrukturalizácie - denne aktualizovaný zoznam a vyhľadávanie

Zobraziť všetky filtre

Výsledok vyhľadávania

Zobraziť rozšírené
Spisová značka Firma Druh Súd Správca
31K/64/2011
Počet podaní: 1
NOVODEV, výrobné družstvo, Nové Zámky
00167673
Konkurzné
nezistený
Marek Ďuran
22.3.2012
22.3.2012
-
-
7K/19/2000
Počet podaní: 1
Poľnohospodárske a obchodné družstvo
00192992
Konkurzné
nezistený
KONKURZNÝ SPRÁVCA, k.s.
24.8.2015
24.8.2015
-
-
31K/39/2013
Počet podaní: 1
Poľnohospodárske družstvo v Moči
00193160
Konkurzné
nezistený
Petra Štofková
2.4.2014
2.4.2014
-
-
3K/37/2003
Počet podaní: 1
Roľnícke družstvo Podolínec
00204439
Konkurzné
nezistený
JUDr. Jana Závodská, Jana Závodská
9.1.2013
9.1.2013
-
-
29R/12/2009
Počet podaní: 3
Poľnohospodárske družstvo Vlára Nemšová, skrátený názov: PD Vlára Nemšová
00207098
Reštrukturalizačné
nezistený
Andrej Jaroš
29.1.2010
28.9.2012
29.1.2010
2.10.2010
25 24 K 355/1999
Počet podaní: 1
Poľnohospodárske výrobno-obchodné družstvo Zlatý klas, družstvo "v konkurze"
00209023
Konkurzné
nezistený
Milota Ferenčíková
14.5.2015
14.5.2015
-
-
2K/85/2010
Počet podaní: 1
TriSet, spol.s.r.o. v likvidácii
00602434
Konkurzné
nezistený
nezistený
26.1.2012
26.1.2012
-
-
25K/12/2011
Počet podaní: 1
Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky
00634816
Konkurzné
nezistený
Štefan Dostál
15.7.2011
15.7.2011
-
-
2K/213/2005
Počet podaní: 3
ZENTAX s.r.o.
00680010
Konkurzné
nezistený
JUDr. Eva Bieliková, Eva Bieliková
11.12.2006
30.10.2013
11.12.2006
-
26K/66/2014
Počet podaní: 6
Lukáš Borbély
Nar.: 01.01.1082
Konkurzné
nezistený
Erika Šimová
26.3.2015
14.7.2015
-
-
1K/9/2009
Počet podaní: 2
Ján Námešný
Nar.: 01.01.1943
Konkurzné
nezistený
SKP, k.s.
28.10.2011
12.1.2012
-
-
1K/27/2006
Počet podaní: 1
Ján Štang
Nar.: 01.01.1955
Konkurzné
nezistený
Daniel Fink
9.7.2014
9.7.2014
-
-
4NcKR/3/2012
Počet podaní: 1
Tatjana Sihocká, rod. Nováková
Nar.: 01.06.1954
Iné
nezistený
Ivana Šumichrastová
20.9.2012
20.9.2012
-
-
36K/9/2012
Počet podaní: 1
Ing. Oto Hodáň
Nar.: 01.07.2008
Konkurzné
nezistený
Eva Timár Myjavcová
27.5.2013
27.5.2013
-
-
26K/62/2014
Počet podaní: 3
Ing. Ingrid Bišková, rod. Grošaftová
Nar.: 01.09.1965
Konkurzné
nezistený
Martin Morochovič
2.9.2014
23.10.2014
-
-
32K/13/2014
Počet podaní: 1
Jana Deličová
Nar.: 01.09.1970
Konkurzné
nezistený
ADVO INSOLVENCY, k.s.
5.5.2015
5.5.2015
-
-
31K/13/2013
Počet podaní: 1
Janka Spišiaková
Nar.: 01.12.1959
Konkurzné
nezistený
Mária Budniková
17.7.2015
17.7.2015
-
-
1K/8/2013
Počet podaní: 17
Michal Puliš
Nar.: 01.12.1976
Konkurzné
nezistený
JUDr. Ďurčeková správca k.s.
8.8.2013
18.3.2015
-
-
32K/52/2013
Počet podaní: 4
Vladimír Horák
Nar.: 02.01.1973
Konkurzné
nezistený
Vlasta Suchanová
17.1.2014
14.3.2014
-
-
9/20/2008
Počet podaní: 1
Bohuš Bréda
Nar.: 02.02.1964
Iné
nezistený
Michal Medviď
4.3.2015
4.3.2015
-
-