Konkurzy a reštrukturalizácie - denne aktualizovaný zoznam a vyhľadávanie

Zobraziť všetky filtre

Výsledok vyhľadávania

Zobraziť rozšírené
Spisová značka Firma Druh Súd Správca
31K/44/2015
Počet podaní: 0
Peter TAUBER
Nar.: 19.08.1968
Konkurzné
Okresný súd Košice I
nezistený
1.1.0001
1.1.0001
-
-
2K/1/2009
Počet podaní: 0
JUDr. Mária Šmajdová
Nar.: 20.03.1961
Konkurzné
Okresný súd Prešov
Mgr. Marián Lipa
1.1.0001
1.1.0001
-
-
2K/1/2009
Počet podaní: 0
JUDr. Mária Šmajdová
Nar.: 21.03.1961
Konkurzné
Okresný súd Prešov
Mgr. Marián Lipa
1.1.0001
1.1.0001
-
-
23K/5/2016
Počet podaní: 0
Eva Šimiaková
Nar.: 21.11.1965
Konkurzné
Okresný súd Trnava
nezistený
1.1.0001
1.1.0001
-
-
26K/21/2016
Počet podaní: 0
Mgr. Gabriela Danková
Nar.: 23.02.1964
Konkurzné
Okresný súd Košice I
nezistený
1.1.0001
1.1.0001
-
-
32K/21/2010
Počet podaní: 0
Viliam Krákorník
Nar.: 24.01.1948
Konkurzné
Okresný súd Košice I
prof. RNDr. Michal Tkáč
1.1.0001
1.1.0001
-
-
31K/33/2010
Počet podaní: 0
Viera Pyszková
Nar.: 25.02.1969
Konkurzné
Okresný súd Košice I
Ing. Ján Korčmároš
1.1.0001
1.1.0001
-
-
38NcKR/4/2015
Počet podaní: 0
Dušan Šedivý
Nar.: 25.07.1950
Iné
Okresný súd Trenčín
nezistený
1.1.0001
1.1.0001
-
-
38K/2/2016
Počet podaní: 0
René Kožiak
Nar.: 26.03.1973
Konkurzné
Okresný súd Trenčín
nezistený
1.1.0001
1.1.0001
-
-
26K/42/2015
Počet podaní: 0
Tomáš Kaľavský
Nar.: 26.11.1987
Konkurzné
Okresný súd Košice I
nezistený
1.1.0001
1.1.0001
-
-
3K/23/2014
Počet podaní: 0
Mária Franková
Nar.: 28.01.1968
Konkurzné
Okresný súd Žilina
nezistený
1.1.0001
1.1.0001
-
-
1K/64/2015
Počet podaní: 0
Gabriela Denková
Nar.: 28.01.1976
Konkurzné
Okresný súd Banská Bystrica
nezistený
1.1.0001
1.1.0001
-
-
3K/6/2014
Počet podaní: 0
Mária Vasovčáková
Nar.: 28.01.1984
Konkurzné
Okresný súd Banská Bystrica
nezistený
1.1.0001
1.1.0001
-
-
2NcKR/1/2008
Počet podaní: 0
Ing. Vladimír Biľo
Nar.: 28.06.1962
Iné
Okresný súd Žilina
nezistený
1.1.0001
1.1.0001
-
-
27K/1/2016
Počet podaní: 0
Sergej Rác
Nar.: 28.07.1975
Konkurzné
Okresný súd Nitra
nezistený
1.1.0001
1.1.0001
-
-
2NcKR/17/2014
Počet podaní: 0
Peter Oremus
Nar.: 28.08.1966
Iné
Okresný súd Banská Bystrica
nezistený
1.1.0001
1.1.0001
-
-
2K/34/2010
Počet podaní: 0
Peter Ballek
Nar.: 30.05.1956
Konkurzné
Okresný súd Žilina
JUDr. Soňa Gašková
1.1.0001
1.1.0001
-
-
8K/28/2015
Počet podaní: 0
AREA spol. s r.o.
30775167
Konkurzné
Okresný súd Bratislava I
nezistený
1.1.0001
1.1.0001
-
28.11.2016
3K/157/1993
Počet podaní: 0
ČARO, spol. s r.o. - v konkurze
31105424
Konkurzné
Krajský súd v Bratislave
Mgr. Ing. Pavol Korytár
1.1.0001
1.1.0001
-
-
2K/57/2010
Počet podaní: 0
HEMATIT, s. r. o.
31342582
Konkurzné
Okresný súd Bratislava I
Mgr. Miroslav Purdeš
1.1.0001
1.1.0001
-
-