Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Likvidácia

TORY - leas, spol. s r.o., Košice v likvidácii

 • Typ likvidácie Riadna
 • Publikované v
  Obchodnom vestníku
  15.3.2019
 • Likvidátor JUDr. Vladimír Kotus, značka správcu S1579
  Žižkova 6
  040 01   Košice
 • Spôsob konania likvidátora v mene spoločnosti Likvidátor koná v mene spoločnosti samostatne a podpisuje tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis s označením funkcie, ktorú vykonáva.
 • Spoločnosť v likvidácii TORY - leas, spol. s r.o., Košice v likvidácii
  IČO: 31697747
  Južná trieda 2/A
  04325   Košice
 • Obchodný register Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu: Okresný súd Košice I, oddiel Sro , vložka č. 5305/V

Likvidátor podľa § 73 Obchodného zákonníka oznamuje, že obchodná spoločnosť vstúpila / vstúpilo do likvidácie odo dňa 23.1.2018, na základe rozhodnutia Okresný súd Košice I zo dňa 13.11.2017

Súčasne vyzýva veriteľov a iné osoby a orgány, ktoré sú likvidáciou dotknuté, aby si prihlásili svoje pohľadávky, prípadne iné práva v lehote 3 mesiacov od zverejnenia tejto výzvy na:
(Na adrese likvidátora uvedenej vyššie)

Zmena názvu spoločnosti

Názov Dátum zmeny
TORY - leas, spol. s r.o., Košice v likvidácii 18.5.2018