Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Likvidácia

Eurocom Trading, s. r. o. v likvidácii

Oznam

Okresný súd Košice I v právnej veci začatého konania o zrušení právnickej osoby: Eurocom Trading s.r.o.,

so sídlom Študentská 13, 040 01 Košice, IČO: 36 747 807, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, v odd. Sro, vo vložke č. 30478/V súdom bez likvidácie, podľa ust. § 68 ods. 9 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov zverejňuje oznámenie podľa ust. § 68 ods. 10 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 487/2009 Z.z. v Obchodnom vestníku. Rozhodnutie o zrušení spoločnosti bez likvidácie môže súd vydať až po uplynutí šiestich mesiacov od zverejnenia oznámenia podľa ust. § 68 ods. 10 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 487/2009 Z.z.

v Obchodnom vestníku.

 • Súd Okresný súd Košice I
 • Spisová značka 9CbR/19/2017
 • ICS 7117203250
 • Vydal JUDr. Martina Čuri Svobodová
 • Vydal FN vyšší súdny úradník
 • Odoslal Mgr. Lenka Šoltésová

Likvidácia

 • Typ likvidácie Riadna
 • Likvidátor Milan Čiesla
  Karpatská 18
  040 01   Košice
 • Spôsob konania likvidátora v mene spoločnosti Likvidátor robí v mene spoločnosti len úkony smerujúce k jej likvidácii.
 • Spoločnosť v likvidácii Eurocom Trading, s. r. o. v likvidácii
  IČO: 36747807
  Študentská 13
  04001   Košice
 • Obchodný register Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu: Okresný súd Košice I, oddiel Sro , vložka č. 30478/V

Likvidátor podľa § 73 Obchodného zákonníka oznamuje, že obchodná spoločnosť vstúpila / vstúpilo do likvidácie odo dňa 21.8.2018, na základe rozhodnutia Uznesenie Okresného súdu Košice I, sp.zn.: 9Cbr/19/2017-41 zo dňa 27.6.2018

Súčasne vyzýva veriteľov a iné osoby a orgány, ktoré sú likvidáciou dotknuté, aby si prihlásili svoje pohľadávky, prípadne iné práva v lehote 3 mesiacov od zverejnenia tejto výzvy na:
(Na adrese likvidátora uvedenej vyššie)

Zmena názvu spoločnosti

Názov Dátum zmeny
Eurocom Trading, s. r. o. v likvidácii 4.2.2019