Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Likvidácia

MIKAHOVA "v likvidácii"

 • Typ likvidácie Riadna
 • Publikované v
  Obchodnom vestníku
  8.3.2019
 • Likvidátor Ing. Veronika Valachová (Fyzická osoba)
  Pod amfiteátrom 2/109
  934 01   Levice
 • Spoločnosť v likvidácii MIKAHOVA "v likvidácii"
  IČO: 42116911
  Pod amfiteátrom 2/109
  934 01   Levice
 • Iný register Zapísaný v v registri spoločenstiev vedenom na Okresnom úrade Nitra číslo OVVS/SVB-62/2007

Likvidátor podľa § 73 Obchodného zákonníka oznamuje, že spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov vstúpila / vstúpilo do likvidácie odo dňa 31.1.2019, na základe rozhodnutia zhromaždenia vlastníkov bytov a nebytových priestorov bytového domu Pod amfiteátrom 2/109, Levice zo dňa 29.1.2019

Súčasne vyzýva veriteľov a iné osoby a orgány, ktoré sú likvidáciou dotknuté, aby si prihlásili svoje pohľadávky, prípadne iné práva v lehote 3 mesiace od zverejnenia tejto výzvy na:
(Na adrese likvidátora uvedenej vyššie)