Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Likvidácia

SACTION a. s., v likvidácii

 • Typ likvidácie Riadna
 • Publikované v
  Obchodnom vestníku
  13.5.2019
 • Likvidátor Nikola Endrychová
  Bošániho 19
  841 01  Bratislava - mestská časť Dúbravka
 • Spôsob konania likvidátora v mene spoločnosti Likvidátor robí samostatne v mene spoločnosti úkony smerujúce k likvidácii spoločnosti v zmysle §70 a nasl. Obchodného zákonníka. Ak je vymenovaných viac likvidátorov, v mene spoločnosti je oprávnený konať a za spoločnosť podpisovať každý likvidátor samostatne.
 • Spoločnosť v likvidácii SACTION a. s., v likvidácii
  IČO: 46120335
  Vajnorská 98/H
  831 04  Bratislava - mestská časť Nové Mesto
 • Obchodný register Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu: Okresný súd Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 5298/B

Likvidátor podľa § 73 Obchodného zákonníka oznamuje, že obchodná spoločnosť vstúpila / vstúpilo do likvidácie odo dňa 3.4.2018, na základe rozhodnutia jediného akcionára zo dňa 3.4.2018

Súčasne vyzýva veriteľov a iné osoby a orgány, ktoré sú likvidáciou dotknuté, aby si prihlásili svoje pohľadávky, prípadne iné práva v lehote troch mesiacov od zverejnenia tejto výzvy na:
(Na adrese likvidátora uvedenej vyššie)

Zmena názvu spoločnosti

Názov Dátum zmeny
SACTION a. s., v likvidácii 3.4.2018