Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Návod na použitie

Databáza českých živnostníkov a fyzických osôb

Táto databáza je veľmi podobná DATABÁZE FIRIEM A ORGANIZÁCII, ale u živnostníkov nie je možné získať finančné údaje (kvôli ochrane osobných údajov sa účtovné závierky nezverejňujú).

Filtrovanie a vyhľadávanie

 1. k dispozícii máte 11 filtrov, ktoré môžete ľubovoľne kombinovať. Jednoducho pomocou nich vyfiltrujete segment živnostníkov podľa Vami zadaných kritérií
 2. kliknutím na tlačítko "Zobraziť rozšírené filtre" sa otvorí kompletný zoznam filtrov
 3. Medzi filtrami v časti „Rozšírené filtre“ sa nachádza box s názvom „Fulltextové vyhľadávanie“. Môžete pomocou neho zobraziť nielen konkrétneho živnostníka (zadaním IČO alebo presného názvu), ale aj všetky živnosti z databázy, ktoré majú v názve zadaný výraz.
 4. pre potvrdenie výberu a zobrazenie vyfiltrovaných živnostníkov stlačte tlačidlo „Zobraziť“.
 5. zrušiť vybrané alebo všetky filtre môžete v rolete, ktorá sa zobrazí po stlačení tlačidla s počtom zvolených filtrov
FinStat
Monitoring
FinStat
Premium
Odvetvie
Nájdite živnostníkov, ktorí paria do vybraných odvetví.
Kraje                    
Zobrazte živnostníkov iba z vybraných krajov.
Počet zamestnancov     
Vytvorte segment živností, ktoré majú určitý rozsah počtu zamestnancov.
Právna forma
Vyfiltrujte živnostníkov podľa právnej formy.
CZ NACE – hlavná činnosť, všetky činnosti
Vyfiltrujte živnostníkov, ktorí patria do špecifickej klasifikácie ekonomických činností.
Vo filtri CZ NACE sa po zakliknutí na ikonu vyhľadávania zobrazí nasledujúce okno s informáciami pre podrobné vyhľadávanie podľa CZ NACE kódu alebo podľa zadania textového reťazca:
Odvetvie podľa Finstat zaradenia – naša vlastná kategorizácia odvetví:
Insolvenčné konania
filtrujte firmy podľa konkrétneho aktuálneho stavu insolvenčného konania
Okresy
Zobrazte živnostníkov iba z vybraných okresov.
Dátum založenia
Filtrujte živnostníkov na základe dátumu založenia živnosti.
Monitorovaní živnostníci
Zobrazte výber Vašich monitorovaných živnostníkov – všetkých alebo konkrétnu skupinu.
Aktivita podľa ČSU
Pracujte iba s vybraným segmentom živností podľa aktivity v Živnostenskom registri.

Vo filtroch Odvetvie, Kraje, Okresy, Insolvenčné konania, Právna forma, Aktivita podľa ČSU a Počet zamestnancov je možné označiť aj viac hodnôt naraz.

Zoraďovanie firiem v tabuľke

 • 1kliknutím na názov stĺpca môžete živnosti zoradiť zostupne alebo vzostupne (napríklad podľa dátumu vzniku)
 • 2nad tabuľkou sa nachádza výber počtu záznamov na stránku
  • pri filtrovaní je lepšie mať nastavených menej záznamov na stránku, vyhľadávanie tak pracuje rýchlejšie
TIP: rovnakým spôsobom môžete zoraďovať firmy vo všetkých tabuľkách

Export údajov z tabuľky do Excelu

V databáze živnostníkov môžete sledovať regionálne a odvetvové rozdelenie, kontaktné údaje, a kritické udalosti (ako napríklad dlhy, platobné rozkazy, konkurzy reštrukturalizácie, záložné práva či pozastavenie živnosti).

Export z databázy obsahuje:

 • Štandardný export, ktorý obsahuje:
  • názov, IČO
  • adresa (ulica, mesto, PSČ)
  • okres
  • kraj
  • počet zamestnancov
  • dátum vzniku
  • dátum zániku
  • pozastavená živnosť
  • odvetvie
  • CZ NACE

Postup exportovania:

 1. kliknite na Českých živnostníkova v hlavnom menu stránky
 2. pomocou filtrov vytvorte segment živnostníkov, ktorý chcete vyexportovať
 3. zvoľte si stránkovanie tabuľky podľa toho, koľko živnostníkov chcete v jednom Excel súbore - 50, 100, 200, 400, 1000
 4. kliknite na tlačidlo „Stiahnuť dáta do Excelu“ a automaticky sa spustí sťahovanie

Počet stiahnutých Excelov je neobmedzený.

FinStat
Monitoring
FinStat
Premium

Export údajov z českej databázy živnostníkov


Detail českého živnostníka

1Mininavigácia

Pod názvom živnosti sa nachádza mininavigácia, pomocou ktorej sa na jeden klik dostanete na:

 • domovskú stránku www.finstat.sk
 • Databázu českých živnostníkov

2Tlačidlá akcií

V hornej časti detailu živnostníka sa nachádza tlačidlo Monitorovať:

 • možnosť zaradenia živnostníka do skupiny s alebo bez emailových notifikácií
 • pokiaľ už živnostníka monitorujete, tlačidlo je nahradené tlačidlom História udalostí
  • po kliknutí naň sa Vám na časovej osi zobrazí prehľadná história zmien a udalostí živnostníka vo Vašom konte

3Prehľad o firme

 • IČO
 • právna forma
 • druh vlastníctva
 • CZ NACE
  • podľa Českého štatistického úradu
  • slúži zároveň ako odkaz na databázu českých firiem s rovnakých CZ NACE
 • počet zamestnancov
 • kraj

4Konania v Insolvenčnom registri

 • tabuľkový výpis všetkých konaní živnostníka, ktorý obsahuje:
  • spisová značka (slúži zároveň ako odkaz na detail insolvenčného konania)
  • dátum začiatku insolvenčného konania
  • dátum poslednej detekovanej zmeny
  • aktuálny stav

5Predmety činnosti podľa CZ NACE

6História zmien vo firme

 • časová os s chronologicky zoradenými zmenami vo firme