Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Návod na použitie

Databáza finančných údajov

Nájdete tu databázu firiem, ktoré majú zverejnenú aspoň jednu účtovnú závierku. Aktuálne sa v našej databáze nachádza vyše 213 tisíc firiem a každý deň importujeme nové účtovné závierky.

Filtrovanie a vyhľadávanie

 1. k dispozícii máte 24 filtrov, ktoré môžete ľubovoľne kombinovať. Jednoducho pomocou nich vyfiltrujete segment spoločností podľa Vami zadaných kritérií
 2. kliknutím na tlačítko "Zobraziť rozšírené filtre" sa otvorí kompletný zoznam filtrov
 3. pre potvrdenie výberu a zobrazenie vyfiltrovaných firiem stlačte tlačidlo „Zobraziť“.

Zrušiť vybrané alebo všetky filtre môžete v rolete, ktorá sa zobrazí po stlačení tlačidla s počtom zvolených filtrov.

TIP: Medzi filtrami sa nachádza box s názvom „Fulltextové vyhľadávanie“ (4) pomocou ktorého môžte zobraziť nielen konkrétnu spoločnosť (zadaním IČO alebo presného názvu), ale aj všetky firmy z databázy, ktoré majú v názve zadaný výraz.
FinStat
Monitoring
FinStat
Premium
Odvetvie
Nájdite firmy, ktoré paria do vybraných odvetví.
Kraje                    
Zobrazte firmy iba z vybraných krajov.
Tržby                   
Zvolením minimálnej, maximálnej alebo rozsahu výšky tržieb vyfiltrujte špecifický segment spoločností.
Počet zamestnancov     
Vytvorte segment firiem, ktoré majú určitý rozsah počtu zamestnancov.
Presný počet zamestnancov     
Zobrazte iba firmy, ktoré majú uvedený presný počet zamestnancov.
Firmy s poslednými dostupnými údajmi za rok
Zobrazte firmy, ktoré majú posledné dostupné finančné údaje za vybraný rok – posledná účtovná závierka za rok 2014.
Firmy s údajmi za rok    
Vyfiltrujte spoločnosti, ktoré patria do špecifickej klasifikácie ekonomických činností.
SK NACE
Vyfiltrujte spoločnosti, ktoré patria do špecifickej klasifikácie ekonomických činností.
Okresy
Zobrazte firmy iba z vybraných okresov.
Zisk                       
Zvolením minimálnej, maximálnej alebo rozsahu výšky zisku vyfiltrujte špecifický segment spoločností.
EBITDA                
Zvolením minimálnej, maximálnej alebo rozsahu výšky EBITDA (zisk pred zdanením, úrokmi a odpismi) vyfiltrujte špecifický segment spoločností.
Pracovný kapitál              
Zvolením minimálnej, maximálnej alebo rozsahu výšky pracovného kapitálu vyfiltrujte špecifický segment spoločností.
Druh vlastníctva              
Vyfiltrujte firmy podľa druhu vlastníctva
Aktíva                  
Zvolením minimálnej, maximálnej alebo rozsahu výšky aktív vyfiltrujte špecifický segment spoločností.
Vlastný kapitál
Zvolením minimálnej, maximálnej alebo rozsahu výšky vlastného kapitálu vyfiltrujte špecifický segment spoločností.
Dátum založenia firmy
Vyhľadajte firmy podľa dátumu založenia.
Monitorované firmy
Zobrazte výber Vašich monitorovaných spoločností – všetky alebo konkrétnu skupinu.
Stav firmy (zrušená/nezrušená)
Zobrazte firmy, ktoré sú zrušené alebo nezrušené.

Vo filtroch Odvetvie, Kraje, Okresy, Druh vlastníctva, Dostupné údaje za rok, Posledné údaje za rok a Počet zamestnancov je možné označiť aj viac hodnôt naraz.


Zoraďovanie firiem podľa finančných údajov

 • firmy sú vo východiskovom stave zoradené podľa tržieb
 • 1kliknutím na názov stĺpca môžete firmy zoradiť zostupne alebo vzostupne (napríklad podľa výšky zisku)
 • 2nad tabuľkou sa nachádza výber počtu záznamov na stránku
  • pri filtrovaní je lepšie mať nastavených menej záznamov na stránku, vyhľadávanie tak pracuje rýchlejšie
TIP: rovnakým spôsobom môžete zoraďovať firmy vo všetkých tabuľkách

Export údajov z tabuľky do Excelu

V databáze finančných údajov môžete sledovať všetky spoločností, ktoré majú zverejnené finančné údaje (podanú účtovnú závierku – staršie ako 1 rok) Podľa jednotlivých hodnôt si viete jednoducho zoraďovať firmy a vytvárať vlastné rebríčky spoločností (napríklad najziskovejšie, najväčší platcovia dane, hodnoty Credit scoringu – prosperujúce či neprosperujúce firmy, podľa výšky tržieb, a iné).

Skrátený obsah exportu:

 • Názov, IČO,DIC, DPH, Adresa
 • Odvetvie a SK Nace
 • Zamestnanci (počet a kategória)
 • Dátum vzniku a dátum zániku
 • Finančné údaje - Tržby, Zisk, Aktíva, Daň a základné imanie
 • Finančné ukazovatele – Likvidita, zadlženosť, Návratnosť kapitálu, zisková marža, Credit scoring a iné
 • Konkurzy, reštrukturalizácie, zrušenia a likvidácie
 • Dlhy, platobné rozkazy a záložné práva
 • Zoznamy finančnej správy v rámci platcovstva DPH
 • Kontaktné údaje: Telefón, email, www

Postup exportovania:

 1. kliknite na Firmy v hlavičke stránky
  • po kliknutí budete automaticky presmerovaný na Analýzu firiem
 2. pomocou filtrov vytvorte segment spoločností, ktoré chcete vyexportovať
 3. zvoľte si stránkovanie tabuľky podľa toho, koľko spoločností chcete v jednom Excel súbore - 50, 100, 200, 400, 1000
 4. kliknite na tlačidlo Export a automaticky sa spustí sťahovanie

Počet stiahnutých Excelov je neobmedzený.

FinStat
Monitoring
FinStat
Premium
Export údajov o firmách (SK)