Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Návod na použitie

Finančné údaje a výkazy

Finančný report spoločnosti obsahuje zosumarizované najdôležitejšie údaje, ktoré vám pomôžu preveriť finančné zdravie spoločnosti, čo vám uľahčí rozhodovanie, či s firmou obchodovať alebo nie.

Stiahnuť PDF verziu finančného reportu môžte kliknutím na tlačítko "Finančný report" (1), ktoré sa nachádza medzi tlačidlami akcií na každej stránke detailu firmy.

Finančný report ponúka:

 • finančný prehľad
 • stav v zoznamoch dlžníkov
 • stav prípadného konkurzného a reštrukturalizačného konania
 • Credit Scoring
 • číselné vyjadrenie bonity spoločnosti založené na úrovňovej analýze kreditných ukazovateľov
 • grafy finančných ukazovateľov v priereze rokov
 • osoby a funkcie z Obchodného registra

Vo finančnom reporte nájdete graficky reprezentované tieto finančné ukazovatele:

 • štruktúra tržieb
 • EBITDA, neočistená EBITDA, prevádzkový a čistý zisk
 • čistý pracovný kapitál
 • štruktúra a rozdelenie aktív
 • vývoj vlastného kapitálu
 • štruktúra zadlženosti
 • likvidita - schopnosť spoločnosti pokrývať svoje záväzky
 • záväzky/EBITDA
 • marže a rentabilita tržieb
 • ostatné výnosy
 • financovanie aktív - vlastné a cudzie zdroje
 • navratnosť kapitálu a aktív
 • ukazovatele efektivity využitia zdrojov

Štruktúrovaná forma celého obsahu finančného reportu konkrétnej spoločnosti vám je kedykoľvek k dispozícii na stiahnutie. Jednoducho ho stiahnete do PDF a vytlačíte, alebo pošlete svojím kolegom.

Obsahuje zoznam finančných ukazovateľov s popismi a ich vysvetlením, spolu s vypočítanými hodnotami pre všetky dostupné roky.

Na konci tabuľky sa nachádza Credit scoring vypočítaný pre všetky dostupné roky podľa šiestich modelov:

 • Altman z-skóre
 • INDEX 05
 • Quick test
 • Binkertov model
 • Index bonity
 • Tafflerov model

Na začiatku tabuľky sa nachádza odkaz na stiahnutie finančných ukazovateľov do Excelu (1).

Export obsahuje štyri záložky:

 • finančné ukazovatele
 • aktíva
 • pasíva
 • výkaz ziskov a strát

Ak je pri firme dostupných viac ako päť rokov s údajmi, ďalšie stĺpce zobrazíte pomocou šípiek, ktoré sa zobrazia pri prechode myšou nad tabuľku.

Obsahuje rozpísané všetky aktíva a pasíva spoločnosti s popismi a ich vysvetlením, spolu s hodnotami pre všetky dostupné roky.

Na začiatku tabuľky sa nachádza odkaz na stiahnutie údajov do Excelu (1).

Export obsahuje štyri záložky:

 • finančné ukazovatele
 • aktíva
 • pasíva
 • výkaz ziskov a strát

Ak je pri firme dostupných viac ako päť rokov s údajmi, ďalšie stĺpce zobrazíte pomocou šípiek, ktoré sa zobrazia pri prechode myšou nad tabuľku.

Obsahuje všetky údaje z vykazu ziskov a strát s popismi a ich vysvetlením, spolu s hodnotami pre všetky dostupné roky.

Po kliknutí na túto záložku sa pod ňou zobrazí výber všetkých dostupných typov šablón (1) pre konkrétnu spoločnosť. Automaticky sa Vám zobrazí obsah prvej z nich.

Na začiatku tabuľky sa nachádza odkaz na stiahnutie údajov do Excelu (2).

Export obsahuje štyri záložky:

 • finančné ukazovatele
 • aktíva
 • pasíva
 • výkaz ziskov a strát

Ak je pri firme dostupných viac ako päť rokov s údajmi, ďalšie stĺpce zobrazíte pomocou šípiek, ktoré sa zobrazia pri prechode myšou nad tabuľku.

V tejto záložke nájdete všetky dostupné Účtovné závierky za jednotlivé roky.

Originálne finančné výkazy v PDF a TIFF

Všetky typy zverejnených výkazov sú zoradené podľa jednotlivých rokov spolu dátumom podania.

Originálne znenie výkazov si môžete stiahnuť kliknutím na vybraný odkaz (1).