Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Návod na použitie

Kritické udalosti

Nájdete tu informácie o všetkých – historických aj aktuálnych – konkurzných konaniach a konaniach oddlženia živnostníka.

Po kliknutí na túto záložku sa pod ňou zobrazí zoznam spisových značiek všetkých konaní (1) živnostníka a automaticky sa Vám zobrazí obsah konania prvej z nich.

Každé konanie obsahuje:

 • spisová značka
 • prvý a posledný záznam
 • navrhovatelia
  • mená alebo názvy spoločnosti (v tomto prípade je názov zároveň odkazom na detail danej spoločnosti/živnostníka) spolu s odkazom na zdroj, z ktorého tento údaj čerpáme
 • správcovia
  • mená správcov a dátumy odkedy sú v danej funkcii spolu s odkazom na zdroj, z ktorého tento údaj čerpáme (3)
 • podania z Obchodného vestníka (2)
  • tabuľka so zoradenými podaniami spolu s odkazmi na ich detailné znenie

V tejto záložke nájdete aktuálne a histórické záznamy živnostníka o:

 • dlhoch a nedoplatkoch voči zdravotným poisťovniam - Union, Všeobecná zdravotná poisťovňa
 • dlhoch a nedoplatkoch voči Sociálnej poisťovni
 • daňových dlhoch voči Finančnej správe

Záznamy sú zoradené v prehľadnej tabuľke a rozdelené na aktuálne a historické.

Vo vrchnej časti sa nachádza interaktívny graf (1), ktorý znázorňuje vývin dlhov voči jednotlivým inštitúciam. Vo vrchnej šasti si môžete zvoliť, za aký časový interval si prajete zobraziť údaje.

Pri prechádzaní myšou nad grafom sa k danému mesiacu zobrazí výška jednotlivých dlhov.

Záložka obsahuje tabuľku s informáciami o všetkých platobných rozkazoch živnostníka:

 • spisová značka (1)
  • zároveň odkaz na detail platobného rozkazu
 • dátum zverejnenia
 • navrhovateľ/žalobca (2)
  • zároveň odkaz na detail spoločnosti
 • sudca/súd
 • povaha rozhodnutia
 • suma

Záložka obsahuje tabuľku s informáciami o všetkých dražbách živnostníka:

 • názov
  • obsahuje odkaz na detail dražby (1)
 • dátum zverejnenia
 • typ
 • dátum poslednej aktualizácie

Súdne rozhodnutia priraďujeme ku živnostníkom podľa IČO, a tak môžete vidieť všetky takto spárované súdne rozhodnutia v detaile živnostníka v tejto záložke.

Záložka obsahuje tabuľku s informáciami o všetkých súdnych rozhodnutiach:

 • spisová značka (1)
  • zároveň odkaz na detail súdneho rozhodnutia
 • dátum prvého a posledného záznamu
 • navrhovateľ/odporca (2)
 • sudca/súd
 • suma

Súdne rozhodnutia však nemusia mať IČO, a teda ich nevieme k jednotlivým živnostníkom automaticky priradiť.

V prípade, že su prajete vyhľadať súdne rozhodnutia na základe názvuživnosti, zvoľte nasledovný postup:

 1. prejdite na Databázu súdnych rozhodnutí
 2. nájdite medzi filtrami box s názvom „Fulltextové vyhľadávanie“
 3. zadajte názov/meno navrhovateľa alebo odporcu a stlačte tlačidlo „Zobraziť“

Záložka má vždy uvedené či je živnostník veriteľ alebo dlžník (1). Nájdete tu tabuľku s informáciami o všetkých záložných právach živnostníka:

 • spisová značka (2)
  • obsahuje odkaz na detail záložného práva
 • dátum zápisu
 • záložca(-ovia) alebo veriteľ (-ia) (3)
  • meno a adresa, príp. názov spoločnosti – v tomto prípade záznam obsahuje aj odkaz na detail spoločnosti
 • druh
 • hodnota pohľadávky
 • najvyššia hodnota istiny