Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Návod na použitie

Používateľský manuál pohoda finstat

V Adresári ES POHODA si môžete zobraziť stĺpce týkajúce se FinStat údajov (stĺpce začínajú na „FS“):

 • FS Aktualizované – dátum poslednej aktualizácie dát
 • FS Informácie o firme – textový odkaz na detail spoločnosti na FinState
 • FS Kritická udalosť – indikátor, či má firma dlh, konkurz, reštrukturalizáciu alebo likvidáciu
 • FS Detail kritickej udalosti – textový odkaz na kritické udalosti firmy vo FinState
 • FS Platobný rozkaz – indikátor, či má firma platobný rozkaz
 • FS Detail platobného rozkazu – textový odkaz na informácie o platobných rozkazoch firmy na FinState
 • FS Změna v ORSR – indikátor, či mala spoločnosť za posledné 3 mesiace nejakú zmenu v Obchodnom registri
 • FS Všetky podania ORSR – textový odkaz na zoznam všetkých podaní v ORSR vybranej firmy
 • FS Zisk – indikátor poklesu/nárastu zisku firmy
 • FS Tržby – indikátor poklesu/nárastu tržieb firmy

Z agendy Adresára v ES POHODA môžete volať rôzne funkcie týkajúce sa FinStatu:

 • FinStat - Nový kontakt
 • FinStat – Kontrola adresy
 • FinStat – Aktualizovať kontakty (nezobrazí sa, ak bola při inštalácii nastavená automatická aktualizácia adresára)
 • FinStat – Web – detail
 • FinStat – Web – insolvencia
 • FinStat – Web – platobné príkazy
 • FinStat – Web – OR firmy

FinStat – Nový kontakt

 • Po spustení sa zobrazí aplikácia, v ktorej môžete vyhľadať firmy podľa IČO alebo názvu (potrebné zvoliť vybranú možnosť pod vyhľadávacím oknom)
 • Po vyhľadaní firmy sa zobrazia jej základné údaje spolu s kreditnými informáciami z FinStatu (kritická udalosť (tzn. firma má konkurz, reštrukturalizáciu, dlh alebo je v likvidácii), platobný príkaz, změna v Obchodnom registri)
  • zistiť podrobnejšie informácie o firme môžete kliknutím na URL, po ktorom budete presmerovaný na detail vybranej spoločnosti na FinState
 • Označením vybraného riadku a stlačením tlačidla Vytvoriť kontakt dôjde k importu firmy do Adresára v ES POHODA.
  • Ak už firma v ES POHODA existuje, dôjde k upozorneniu a výberu možnosti aktualizácie existujúceho záznamu.

FinStat – Kontrola adresy

Po spustení sa zobrazí okno s výsledkami porovnania Vašej uloženej adresy s adresou na FinState (kontrola sa vykonáva na základe IČO). V prípade nezhodujúcich sa informácií máte možnosť Aktualizovať do ES POHODA.

FinStat – Aktualizovať kontakty

Automatická aktualizácia dát z FinStatu sa povoluje a nastavuje počas inštalácie. V prípade, že ste nastavili automatickú aktualizáciu, dáta sa aktualizujú 1x denne vždy v čase, ktorý bol zadaný při inštalácii. V tomto prípade nastane plne automatický prepis údajov – tzn. bez možnosti ručného rozhodovania medzi zmenami.

V prípade, že automatická aktualizácia nebola povolená, môžete medzi zmenami uložených dát v Adresári POHODA a dát z FinStatu rozhodovať ručne pomocou aplikácie pre hromadné porovnanie.

 • Aplikáciu zobrazíte pomocou nasledovnej cesty: Záznam → Externé nástroje → Finstat – Aktualizovať kontakty.
 • ak sa vyskytne zmena v niektorej z adries Vašich firiem v dvojriadkovom výpise sa zobrazí pôvodná adresa (z ES POHODA) a nová adresa (z FinStatu)
 • po ich porovnaní sa môžete pre každú firmu rozhodnúť, či chcete vykonať aktualizáciu (tzn. prepis uložených údajov za dáta z FinStatu) alebo budete zmeny ignotovať – pre aktualizáciu označte prvý riadok a pre ignoráciu druhý riadok
  • ak sa rozhodnete zmenu ignorovať, príznak záznamu sa bude zobrazovať aj naďalej
  • skryť prehľad všetkých ignorovaných zmien môžete odznačením políčka v sekcii nastavenia filtra (1)
 • takto vybrané zmeny následne uložíte tlačidlom Aktualizovať (2)
 • Sekciu filtrov je možné používať na zjednodušenie práce s prehľadom firiem – môžete zobraziť iba záznamy, ktoré obsahujú Vami zadaný text. (3)
1
2
3

FinStat – Web - detail

Po spustení sa otvorí detail vybranej spoločnosti na FinState.

FinStat – Web – insolvencie

Po spustení budete presmerovaný na detail kritickej udalosti vybranej spoločnosti na FinState, ak nejakú má (dlh, konkurz, reštrukturalizácia, likvidácia).

FinStat – Web – platobné rozkazy

Po spustení budete presmerovaný na zoznam platobných rozkazov vybranej spoločnosti na FinState, ak nejaké má.

FinStat – Web – OR firmy

Po spustení budete presmerovaný na zoznam všetkých podaní v Obchodnom registri vybranej spoločnosti.