Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Návod na použitie

Stiahnutie modulu Pohoda FinStat

Stiahnuť modul (14.2 Mb)

Inštalácia modulu Pohoda FinStat vyžaduje komplexnejšie vedomosti problematiky, a preto ju odporúčame delegovať špecialistovi na inštaláciu a nastavenie systému Pohoda.

Inštalačný manuál Pohoda FinStat

Ku inštalácii budete potrebovať:

 • administrátorský prístup do konta počítača, na ktorom je nainštalovaný server POHODA E1 (meno, heslo)
 • užívateľské meno a heslo administrátorského konta počítača
 • prístupové údaje FinStat API
 • API kľúč
 • privátny kľúč k FinStat API
 • denný limit: maximálne množstvo záznamov na spracovanie – tento limit je stanovený, aby nebol vyčerpaný denný/mesačný limit počtu dotazov do FinStat databázy
 • administrátorský prístup do SQL databázy POHODA E1 (meno, heslo)
 • sieťová UNC cesta umiestnenia systému POHODA E1


Pred inštaláciou:

V ekonomickom softvéri POHODA E1, v účtovnej jednotke, v ktorej budete riešenie používať, zapnite používanie voliteľných parametrov.

 • Nastavenia
  • → Globálne nastavenia
   • → Ostatné
    • → Povoliť použitie voliteľných parametrov

Inštalácia

Inštaláciu vykonajte na serveri, kde je nainštalovaná ES POHODA E1 (iba Slovenská verzia).

 • Rozbaľte inštalačné súbory a spustite inštalačný súbor FinStat_Install.exe ako správca.
 • Po spustení inštalátora sa zobrazí dialogové okno doporučujúce odzálohovanie účetných jednotiek ES POHODA. Odporučujeme Vám túto zálohu vykonať. Následne zvoľte Pokračovať.
 • Nastavte:
  1. prístupové údaje ku vzdialenému prístupu do systému FinStat:
   • API kľúč
   • privátny kľúč
   • denný limit
  2. údaje do Windows:
   • meno: meno užívateľa Windows s administrátorskými právami (ideálne vrátane domény alebo názvu PC)
   • heslo: heslo uživateľa Windows s administrátorskými právami
  3. Automaticky aktualizovať adresár:
   • označte, ak si želáte povoliť automatickú aktualizáciu adresára (aktualizácia prebehne raz denne a zmeny sa vždy automaticky v adresári hromadne prepíšu)
   • nechajte odznačené, ak si želáte firmy aktualizovať manuálne (porovnávacia tabuľka zmien s možnosťami akceptovať alebo ignorovať zmeny)
  Správnosť zadaných údajov odporúčame pred pokračovaním overiť
 • Nastavenia prístupových údajov k databázam ES POHODA E1:
  • Inštancia: meno inštancie SQL serveru, v ktorom sú prevádzkované databázy ES POHODA E1
   • inštalátor sa pokúsi vyhľadať inštancie v sieťovom okolí, vyčkajte na načítanie a zvoľte z dropdownu, prípadne vypíšte ručne
  • Užívateľské meno: meno, pod ktorým je možné s administrátorskými právami pristupovať k databázam SQL serveru danej inštancie
  • Heslo: heslo daného užívateľa k inštancii SQL serveru
  Správnosť zadaných údajov odporúčame pred pokračovaním overiť
 • Vyberte účtovnú jednotku ES POHODA E1, do ktorej chcete modul POHODA FinStat implementovať, a zvoľte aplikačný adresár ES POHODA E1 (adresár, v ktorom je umiestnený súbor Pohoda.exe). V prípade, že ES POHODA E1 prevádzkujete sieťovo, odporúčame zadať ako sieťovú UNC cestu. správnosť zadaných údajov odporúčame pred pokračovaním overiť
 • Nastavte čas spustenia automaticky naplánovanej úlohy (automatická aktualizácia adresára)
  • v daný čas každý den sa vykoná aktualizázia Adresára v ES POHODA a súvisiacich kreditných informácií o firme
  • odporúčame nastaviť tak, aby spustenie naplánovanej úlohy nebolo v konflikte s nastavenými automatickými údržbami databáz Pohody
 • Ďalej nastavte odkaz na inštalačný priečinok modulu POHODA FinStat. Odporúčame ho nemeniť, a ponechať automaticky vygenerovanú cestu do podpriečinka POHODA.
 • Zadajte možnosť Nainštalovať a vyčkajte na zobrazenie informácie o dokončení inštalácie.

Po inštalácii

Skontrolujte importované nastavenia V ES POHODA v danej účtovnej jednotke na nasledujúcich miestach:

 • Nastavenia → Voliteľné parametre → Voliteľné parametre - Adresár → Parametre agendy
 • Nastavenia → Externé nástroje → Adresár

Nutné zmeny po vykonaní dátovej uzávierky danej účtovnej jednotky ES Pohoda

Akonáhle vykonáte dátovú uzávierku danej účtovnej jednotky, je potrebné vykonať zmenu nastavenia aplikácie tak, aby bola napojená na novú, aktuálnu účtovnú jednotku.

Upravte konfiguračný súbor: BHIT.config umiestneného spravidla na ceste: ...POHODA\BHIT\scripts\FinStat\.

 • Súbor otvorte napr. v Poznámkovom bloku.
 • Zmeňte hodnotu kľúča "SQL-DB-DATABASE" napr. z hodnoty StwPh_36255789_2016 na hodnotu StwPh_36255789_2017
 • V konfiguračnom súbore BHIT.config môžete eventuálne ďalej meniť:
  • Názov inštancie SQL serveru - "SQL-DB-SERVER"
  • API kľúč ku službe FinStat – "FINSTAT-APIKEY"
  • Privátny kľúč ku službe FinStat - "FINSTAT-PRIVATEKEY"
  • Limit Automatu - "FINSTAT-LIMIT"
  • Typ Automatu - "FINSTAT-UPDATEMODE" (value="MANUAL/AUTO")

Uživateľské meno a heslo pre prístup k inštancii SQL serveru nie sú uvedené z dôvodu zabezpečenia. V prípadě potreby zadajte nastavenia na novej inštancii rovnako, prípadne budete musieť aplikáciu preinštalovať.

Meno a heslo používateľa, pod ktorým sa spúšťa automatická naplánovaná úloha aktualizácie dát do ES POHODA môžete meniť vo Windows Plánovači úloh.