Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Návod na použitie

České firmy a nastavenia

V časti Moje české firmy nájdete databázu Vašich monitorovaných českých firiem a osôb spolu s možnosťami spravovania Vášho portfólia.

V každej záložke z tejto sekcii nájdete v pravej hornej časti okno na rýchle pridanie firmy/osoby do monitoringu zadaním názvu spoločnosti, mena osoby alebo IČO a stlačením tlačidla „Pridať“.

V tabuľke vidíte Vaše naimportované firmy predvolene zoradené podľa tržieb a výnosov

 • po kliknutí na stĺpec sa Vám firmy zoradia podľa jeho hodnoty
 • symbol znamená varovnú udalosť (dlh, konkurzné konanie, platobný rozkaz...)
 • Monitorované spoločnosti môžete filtrovať podľa skupín, v ktorých ich máte zaradené a vyhľadávať podľa názvu firmy alebo IČO.

Správa monitorovaných firiem

1Poznámky

K firmám máte možnosť napísať poznámky – napríklad dokedy treba prihlásiť pohľadávku.

Pridanie, zmena alebo odstránenie poznámky:

 1. kliknite na ikonu pera nachádzajúcu sa v tabuľke pod názvom spoločnosti
 2. nápíšte, upravte alebo vymažte poznámku a kliknite na tlačidlo "Uložiť"

2Skupiny

Firmy môžete priradiť do až 8 samostatných skupín, ktoré si definujete v nastaveniach.

Pridanie, zmena alebo odstránenie zaradenia firmy do skupín:

 1. kliknite na ikonu priečinka nachádzajúcu sa v tabuľke pod názvom spoločnosti
 2. vyberte skupiny, do ktorých chcete firmu pridať a kliknite na tlačidlo "Uložiť"

3Odstránenie firiem z monitoringu

Označte si spoločnosti, ktoré chcete vymazať a po klinutí na tlačidlo „Zmazať zvolené položky“, ktoré sa zobrazí v lište na spodnej časti stránky, sa vybrané spoločnosti odstránia z monitoringu.

V tabuľke vidíte Vaše naimportované osoby.

 • po kliknutí na stĺpec sa záznamy zoradia podľa jeho hodnoty

Monitorované osoby môžete filtrovať podľa skupín, v ktorých ich máte zaradené a vyhľadávať podľa mena alebo IČO.


Správa monitorovaných osôb

1Poznámky

K osobám máte možnosť napísať poznámky – napríklad dokedy treba prihlásiť pohľadávku.

Pridanie, zmena alebo odstránenie poznámky:

 1. kliknite na ikonu pera nachádzajúcu sa v tabuľke pod dátumom narodenia
 2. upravte alebo vymažte poznámku a kliknite na tlačidlo "Uložiť"

2Skupiny

Osoby môžete priradiť do až 8 skupín, ktoré si definujete v nastaveniach.

Pridanie, zmena alebo odstránenie zaradenia osoby do skupín:

 1. kliknite na ikonu priečinka nachádzajúcu sa v tabuľke pod dátumom narodenia
 2. vyberte skupiny, do ktorých chcete osobu pridať a kliknite na tlačidlo "Uložiť"

3Odstránenie osôb z monitoringu

Označte si osoby, ktoré chcete vymazať a po klinutí na tlačidlo „Zmazať zvolené položky“, ktoré sa zobrazí v lište na spodnej časti stránky, sa vybrané osoby odstránia z monitoringu.

Na podstránke UDALOSTI FIRIEM A OSÔB nájdete zmeny vo Vami sledovaných subjektoch.

 • zmeny sú zoradené na časovej osi od najnovších a môžete sa v nich orientovať pomocou filtra „typ podania“ (1) a fulltextového vyhľadávania
 • pri každej udalosti je možnosť „Odobrať z monitoringu“ (2), po kliknutí na ktorý sa subjekt z Vášho monitoringu odstráni

3Export udalostí firiem a osôb

 • nad tabuľkou sa nachádza odkaz na Export udalostí monitorovaných firiem do CSV, exportovať môžete:
  • export max. 1000 udalostí
  • export do max. 30 dní
 • kliknutím na vybraný odkaz sa automaticky spustí sťahovanie

Viac o exporte udalostí firiem a osôb.

V záložke Import firiem a osôb máte na výber z troch možností hromadného nahratia firiem a osôb do monitoringu:

Manuálny import firiem a osôb (copy & paste)

 1. jednoducho si skopírujte zoznam IČO alebo dátumov narodenia napríklad z Excelu a vložte ho do okna
 2. pri importe máte možnosť zvoliť si skupinu, do ktorej chcete firmy alebo osoby priradiť
 3. Pri importe máte možnosť synchronizáciezáznamov, a to:
  1. nahradiť monitorované firmy a dátumy narodenia
  2. nahradiť monitorované firmy
  3. nahradiť monitorované dátumy narodenia
  4. Ak však zvolíte túto možnosť vymažú sa všetky firmy z pôvodného zoznamu. Odporúčame preto pred týmto krokom zálohovať starý zoznam firiem. Slúži na to tlačidlo “CSV záloha Vašich monitorovaných firiem a osôb”.
 4. stlačte tlačidlo „Spustiť import“

Import z CSV súboru

 1. kliknite na tlačidlo „Zvoliť CSV súbor“ a vyberte súbor, ktorý chcete nahrať a súbor sa začne nahrávať do systému na ďalšie spracovanie
 2. vyberte skupinu, do ktorej si želáte firmy nahrať alebo nechajte zvolenú možnosť – bez skupiny –
 3. Pri importe máte možnosť synchronizácie záznamov, a to:
  1. nahradiť monitorované firmy a dátumy narodenia
  2. nahradiť monitorované firmy
  3. nahradiť monitorované dátumy narodenia
  4. Ak však zvolíte túto možnosť vymažú sa všetky firmy z pôvodného zoznamu. Odporúčame preto pred týmto krokom zálohovať starý zoznam firiem. Slúži na to tlačidlo “CSV záloha Vašich monitorovaných firiem a osôb”.
 4. stlačte tlačidlo „Spustiť import“
  1. sledovať priebeh môžete stlačením tlačidla „Zobraziť priebežný stav importu“

Import z Excel súboru

 1. kliknite na tlačidlo „Zvoliť súbor“ a vyberte súbor, ktorý chcete nahrať a súbor sa začne nahrávať do systému na ďalšie spracovanie
  1. na prvej pozícii v .csv súbore musí byť vždy stĺpec s IČO
 2. v ďalšom kroku vyberte hlavičku tabuľky a stĺpec s IČO a poznámkami a stlačte tlačidlo „Pokračovať“
 3. vyberte skupinu, do ktorej si želáte firmy nahrať alebo nechajte zvolenú možnosť – bez skupiny –
  1. Pri importe máte možnosť synchronizácie záznamov, a to:
   1. nahradiť monitorované firmy a dátumy narodenia
   2. nahradiť monitorované firmy
   3. nahradiť monitorované dátumy narodenia
   4. Ak však zvolíte túto možnosť vymažú sa všetky firmy z pôvodného zoznamu. Odporúčame preto pred týmto krokom zálohovať starý zoznam firiem. Slúži na to tlačidlo “CSV záloha Vašich monitorovaných firiem a osôb”.
 4. stlačte tlačidlo „Spustiť import“
  1. import sa spustí v dávkovom režime, sledovať jeho priebeh môžete stlačením tlačidla „Zobraziť priebeh importu“

Prehľad monitorovaných firiem a osôb

V tabuľke nachádzajúcej sa pod možnosťami importu nájdete zoradené Vaše monitorované firmy podľa dátumu pridania – od najnovších. Máte tu možnosť jednotlivo pridať firmy do skupiny, napísať k nim poznámku alebo ich vymazať. Po označení viacerých firiem smáte možnosť ich vymazať – stlačením tlačidla „Zmazať zvolené položky“, ktoré sa nachádza v spodnej lište. Označením zaškrtávancieho okna v hlavičke tabuľky označíte všetky firmy na aktuálnej stránke a môžete ich hromadne vymazať.