Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Návod na použitie

Monitorované firmy a osoby

V časti Moje firmy nájdete databázu Vašich monitorovaných firiem a osôb spolu s možnosťami spravovania Vášho portfólia.

V tabuľke sekcie Moje firmy vidíte Vaše naimportované firmy predvolene zoradené podľa tržieb a výnosov

 • po kliknutí na stĺpec sa Vám firmy zoradia podľa jeho hodnoty
 • symbol znamená varovnú udalosť (dlh, konkurzné konanie, platobný rozkaz...)
 • monitorované spoločnosti môžete filtrovať podľa skupín, v ktorých ich máte zaradené a vyhľadávať podľa názvu firmy alebo IČO.

1Rýchle pridanie firmy do monitoringu

V každej záložke sekcie Moje firmy nájdete v pravej hornej časti okno na rýchle pridanie firmy/osoby do monitoringu zadaním názvu spoločnosti, mena osoby alebo IČO a stlačením tlačidla „Pridať“.

2Exporty mojich firiem

Priamo vo Vašich firmách môžete exportovať finančné a fakturačné dáta monitorovaných firiem dvoma spôsobmi:

 • hromadne až do 7000 firiem naraz (formát CSV)
 • export vyfiltrovaných firiem (formát XLSX)

Export finančných a fakturačných dát monitorovaných firiem

Najdôležitejšie dáta monitorovaných firiem si môžete exportovať do Excelu v slovenskom a anglickom jazyku.

 • v závislosti od nastaveného stránkovania si môžete stiahnuť údaje o 50, 100, 200, 400 alebo 1000 firmách naraz

Export vyfiltrovanej tabuľky firiem:

 1. vyfiltrujte si firmy podľa skupiny, do ktorého ich máte zaradené, alebo vyhľadajte podľa názvu, IČO, či dátumu narodenia
  • pred exportom je vhodné nastaviť stránkovanie - do Excelu sa Vám vyexportuje vždy iba aktuálna stránka s firmami (50, 100, 200, 400 alebo 1000 firiem na stránku)
   • pre export viacerých údajov musíte prejsť na ďalšiu stránku vyfiltrovaného zoznamu
 2. stlačte tlačidlo a export sa automaticky spustí

 3. pri otváraní vyexportovaného súboru v Exceli je potrebné potvrdiť upozornenie

3Databázy monitorovaných firiem

V pravej hornej časti nad tabuľkou sa nachádzajú odkazy na Vaše firmy v databázach:

 • Databáza finančných údajov
  • zobrazí sa Vám tabuľka finančných údajov Vašich sledovaných firiem, v ktorej môžete ďalej filtrovať
 • Konkurzy a reštrukturalizácie
  • zobrazí sa Vám tabuľka so všetkými konkurznými a reštrukturalizačnými konaniami Vašich sledovaných firiem, v ktorej môžete ďalej filtrovať
 • Platobné rozkazy
  • zobrazí sa Vám tabuľka so všetkými platobnými rozkazami Vašich sledovaných firiem, v ktorej môžete ďalej filtrovať
 • Záložné práva
  • zobrazí sa Vám tabuľka so všetkými záložnými právami Vašich sledovaných firiem, v ktorej môžete ďalej filtrovať

Správa monitorovaných firiem

V záložke „Editácia firiem“ máte možnosť pridať ku firme poznámku, zaradiť ju do skupiny alebo vymazať z monitoringu.

1Poznámky

K Vašim monitorovaným firmám máte možnosť napísať poznámky – napríklad dokedy treba prihlásiť pohľadávku.

Pridanie, zmena alebo odstránenie poznámky:

 1. kliknite na ikonu pera nachádzajúcu sa v pravej časti riadka firmy
 2. nápíšte, upravte alebo vymažte poznámku a kliknite na tlačidlo "Uložiť"

2Skupiny

Firmy môžete priradiť do až 8 skupín (+8 samostatných skupín pre české firmy), ktoré si definujete v nastaveniach.

Pridanie, zmena alebo odstránenie zaradenia firmy do skupín:

 1. kliknite na ikonu priečinka nachádzajúcu sa v pravej časti riadka firmy
 2. vyberte skupiny, do ktorých chcete firmu pridať a kliknite na tlačidlo "Uložiť"

3Odstránenie firiem z monitoringu

Označte si spoločnosti, ktoré chcete vymazať a po klinutí na tlačidlo „Zmazať zvolené položky“, ktoré sa zobrazí v lište na spodnej časti stránky, sa vybrané spoločnosti odstránia z monitoringu.

V tabuľke vidíte Vaše naimportované osoby.

 • po kliknutí na stĺpec sa záznamy zoradia podľa jeho hodnoty

Monitorované osoby môžete filtrovať podľa skupín, v ktorých ich máte zaradené a vyhľadávať podľa mena alebo IČO.

Poznámky

K osobám máte možnosť napísať poznámky – napríklad dokedy treba prihlásiť pohľadávku.

Pridanie, zmena alebo odstránenie poznámky:

 1. kliknite na ikonu pera nachádzajúcu sa v pravej časti riadka osoby
 2. upravte alebo vymažte poznámku a kliknite na tlačidlo "Uložiť"

Skupiny

Osoby môžete priradiť do až 8 skupín, ktoré si definujete v nastaveniach.

Pridanie, zmena alebo odstránenie zaradenia osoby do skupín:

 1. kliknite na ikonu priečinka nachádzajúcu sa v pravej časti riadka osoby
 2. vyberte skupiny, do ktorých chcete osobu pridať a kliknite na tlačidlo "Uložiť"

Odstránenie osôb z monitoringu

Označte si osoby, ktoré chcete vymazať a po klinutí na tlačidlo „Zmazať zvolené položky“, ktoré sa zobrazí v lište na spodnej časti stránky, sa vybrané osoby odstránia z monitoringu.

Na podstránke UDALOSTI FIRIEM A OSÔB nájdete zmeny vo Vami sledovaných subjektoch.

 • zmeny sú zoradené na časovej osi od najnovších a môžete sa v nich orientovať pomocou filtra „typ podania“ a fulltextového vyhľadávania
 • pri každej udalosti je možnosť 2„Odobrať z monitoringu“, po kliknutí na ktorý sa subjekt z Vášho monitoringu odstráni

EXPORT UDALOSTÍ FIRIEM A OSÔB

 • 1v hornej lište sa nachádza odkaz na Export udalostí monitorovaných firiem do CSV, exportovať môžete:
  • export max. 1000 udalostí
  • export do max. 30 dní
 • 3kliknutím na vybraný odkaz sa automaticky spustí sťahovanie