Obchodný vestník

Zobraziť všetky filtre
Názov Typ Zverejnené
Zverejnenie návrhu Zmluvy o zlúčení/splynutí/Projektu rozdelenia/Zmluvy o cezhraničnom zlúčení/splynutí SVK Distribution, a.s. Zlúčenia zbierky listín 23.6.2017
Zverejnenie návrhu Zmluvy o zlúčení/splynutí/Projektu rozdelenia/Zmluvy o cezhraničnom zlúčení/splynutí Cromwell a. s. Zlúčenia zbierky listín 23.6.2017
Oznámenie o znížení základného imania spoločnosti s ručením obmedzeným Mgr. Peter Serina, advokátska kancelária, s.r.o. Zníženia základného imania 23.6.2017
Podanie Obchodného registra Okresný súd Žilina 23.6.2017
Podanie Obchodného registra Okresný súd Bratislava I 23.6.2017
Podanie Obchodného registra Okresný súd Prešov 23.6.2017
Podanie Obchodného registra Okresný súd Nitra 23.6.2017
Podanie Obchodného registra Okresný súd Trnava 23.6.2017
Podanie Obchodného registra Okresný súd Banská Bystrica 23.6.2017
Podanie Obchodného registra Okresný súd Trenčín 23.6.2017
Dodatok k zmluve (Obchodný vestník) ZSE Energia, a.s. - Obec Leľa OV zapísana zmluva 23.6.2017
Dodatok k zmluve (Obchodný vestník) RAJO a.s. - ZŠ s MŠ, Stará Bystrica 680 OV zapísana zmluva 23.6.2017
Dodatok k zmluve (Obchodný vestník) Prima banka Slovensko, a.s. - Obec Abrahámovce OV zapísana zmluva 23.6.2017
Zmluva (Obchodný vestník) Gréckokatolícka cirkev, farnosť Mikulášová - Obec Jedlinka OV zapísana zmluva 23.6.2017
Zmluva (Obchodný vestník) Obec Jedlinka - Gerka Marián a manželka Gerková Erika r. Kurillová OV zapísana zmluva 23.6.2017
Predaj majetku - správca konkurznej podstaty AGRO-ŠARIŠ s.r.o. v konkurze Predaj majetku - správca 23.6.2017
Protimonopolný úrad Protimonopolný úrad Slovenskej republiky Rozhodnutie protimonopolný úrad 23.6.2017
Podanie Obchodného registra Okresný súd Košice I 23.6.2017
Zverejnenie návrhu Zmluvy o zlúčení/splynutí/Projektu rozdelenia/Zmluvy o cezhraničnom zlúčení/splynutí CAFE RIEČNA, s. r. o. Zlúčenia zbierky listín 22.6.2017
Zverejnenie návrhu Zmluvy o zlúčení/splynutí/Projektu rozdelenia/Zmluvy o cezhraničnom zlúčení/splynutí CAFE RIEČNA, s. r. o. Zlúčenia zbierky listín 22.6.2017