Obchodný vestník

Zobraziť všetky filtre
Názov Typ Zverejnené
Oznámenie o uložení návrhu Zmluvy o zlúčení/splynutí/Projektu rozdelenia do Zbierky listín AGRO-REAL spol. s r.o. Zlúčenia zbierky listín 30.3.2017
Oznámenie o uložení návrhu Zmluvy o zlúčení/splynutí/Projektu rozdelenia do Zbierky listín AGRIA Liptovský Ondrej, a. s. Zlúčenia zbierky listín 30.3.2017
Oznámenie emitenta o zmene podoby cenných papierov Poľnohospodárske družstvo Lúč na Ostrove, družstvo Cenné papiere 30.3.2017
Druhé oznámenie o znížení základného imania spoločnosti s ručením obmedzeným Chora, spol. s r.o. Zníženia základného imania 30.3.2017
Podanie Obchodného registra Okresný súd Bratislava I 30.3.2017
Podanie Obchodného registra Okresný súd Žilina 30.3.2017
Podanie Obchodného registra Okresný súd Prešov 30.3.2017
Podanie Obchodného registra Okresný súd Nitra 30.3.2017
Podanie Obchodného registra Okresný súd Trenčín 30.3.2017
Podanie Obchodného registra Okresný súd Banská Bystrica 30.3.2017
Podanie Obchodného registra Okresný súd Košice I 30.3.2017
Podanie Obchodného registra Okresný súd Trnava 30.3.2017
Zmluva (Obchodný vestník) MP Profit PB - Obec Malá Hradná OV zapísana zmluva 30.3.2017
Zmluva (Obchodný vestník) Neinvestičný fond Mesta Skalica - Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím, o.z. OV zapísana zmluva 30.3.2017
Zmluva (Obchodný vestník) Neinvestičný fond Mesta Skalica - Základná škola Vajanského, r.o. OV zapísana zmluva 30.3.2017
Zmluva (Obchodný vestník) Neinvestičný fond Mesta Skalica - Základná škola Strážnická, r.o. OV zapísana zmluva 30.3.2017
Zmluva (Obchodný vestník) Neinvestičný fond Mesta Skalica - Základná škola Strážnická, r.o. OV zapísana zmluva 30.3.2017
Zmluva (Obchodný vestník) Neinvestičný fond Mesta Skalica - Súkromná stredná odborná škola VIA HUMANA, n.o. OV zapísana zmluva 30.3.2017
Zmluva (Obchodný vestník) Neinvestičný fond Mesta Skalica - Súkromná základná škola Gorkého 4, n.o. OV zapísana zmluva 30.3.2017
Zmluva (Obchodný vestník) Neinvestičný fond Mesta Skalica - Stredná zdravotnícka škola Skalica, r.o. OV zapísana zmluva 30.3.2017