Obchodný vestník

Zobraziť všetky filtre
Názov Typ Zverejnené
Zmluva (Obchodný vestník) Neinvestičný fond Mesta Skalica - Kynologický klub Skalica, o.z. OV zapísana zmluva 30.3.2017
Zmluva (Obchodný vestník) Neinvestičný fond Mesta Skalica - iMove s.r.o. OV zapísana zmluva 30.3.2017
Zmluva (Obchodný vestník) Mesto Krásno nad Kysucou - Mestský podnik Krásno nad Kysucou, s.r.o. OV zapísana zmluva 30.3.2017
Zmluva (Obchodný vestník) DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. - Mestský podnik Krásno nad Kysucou, s.r.o. OV zapísana zmluva 30.3.2017
Zmluva (Obchodný vestník) Neinvestičný fond Mesta Skalica - Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých, r.o. OV zapísana zmluva 30.3.2017
Zmluva (Obchodný vestník) Neinvestičný fond Mesta Skalica - Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých, r.o. OV zapísana zmluva 30.3.2017
Zmluva (Obchodný vestník) Neinvestičný fond Mesta Skalica - Športový klub BARBAR Skalica, o.z. OV zapísana zmluva 30.3.2017
Zmluva (Obchodný vestník) Neinvestičný fond Mesta Skalica - ANGELUS, o.z. OV zapísana zmluva 30.3.2017
Zmluva (Obchodný vestník) DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska - Obec Borcová OV zapísana zmluva 30.3.2017
Zmluva (Obchodný vestník) Východoslovenská distribučná, a. s. - Obec Kristy OV zapísana zmluva 30.3.2017
Zmluva (Obchodný vestník) Mestský podnik Krásno nad Kysucou, s.r.o. - Mestský podnik Krásno nad Kysucou, s.r.o. OV zapísana zmluva 30.3.2017
Zmluva (Obchodný vestník) Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s. - Mestský podnik Krásno nad Kysucou, s.r.o. OV zapísana zmluva 30.3.2017
Zmluva (Obchodný vestník) ENVIROPOL s.r.o., organizačná zložka - Mestský podnik Krásno nad Kysucou, s.r.o. OV zapísana zmluva 30.3.2017
Zmluva (Obchodný vestník) Sociálna poisťovňa - Mestský podnik Krásno nad Kysucou, s.r.o. OV zapísana zmluva 30.3.2017
Zmluva (Obchodný vestník) Slovenská sporiteľňa, a.s. - Mestský podnik Krásno nad Kysucou, s.r.o. OV zapísana zmluva 30.3.2017
Zmluva (Obchodný vestník) Mestský podnik Krásno nad Kysucou, s.r.o. - Mesto Krásno nad Kysucou OV zapísana zmluva 30.3.2017
Zmluva (Obchodný vestník) Slovenská sporiteľňa, a.s. - Mestský podnik Krásno nad Kysucou, s.r.o. OV zapísana zmluva 30.3.2017
Oznámenie o znížení základného imania akciovej spoločnosti a upovedomenie veriteľov o ich práve požadovať zabezpečenie KONŠTRUKTA – Industry, akciová spoločnosť Zníženia základného imania 30.3.2017
Iné oznámenia emitentov cenných papierov Poľnohospodárske družstvo KRUPÁ v Dolnej Krupej Cenné papiere 29.3.2017
Oznámenie emitenta o zmene podoby cenných papierov ISTERMEAT a.s. Cenné papiere 29.3.2017