Obchodný vestník

Zobraziť všetky filtre
Názov Typ Zverejnené
Oznámenie o znížení základného imania spoločnosti s ručením obmedzeným EKOTHERM, tepelná technika, s.r.o. Zníženia základného imania 13.7.2017
Podanie Obchodného registra Okresný súd Žilina 13.7.2017
Podanie Obchodného registra Okresný súd Bratislava I 13.7.2017
Podanie Obchodného registra Okresný súd Prešov 13.7.2017
Podanie Obchodného registra Okresný súd Nitra 13.7.2017
Podanie Obchodného registra Okresný súd Banská Bystrica 13.7.2017
Podanie Obchodného registra Okresný súd Trenčín 13.7.2017
Zmluva (Obchodný vestník) Obec Varín - Zariadenie opatrovateľskej služby Varín, n.o. OV zapísana zmluva 13.7.2017
Zmluva (Obchodný vestník) Obec Varín - Zariadenie opatrovateľskej služby Varín, n.o. OV zapísana zmluva 13.7.2017
Zmluva (Obchodný vestník) Obec Gemerský Sad - Ladislav Marton a Etela Martonová OV zapísana zmluva 13.7.2017
Podanie Obchodného registra Okresný súd Košice I 13.7.2017
Podanie Obchodného registra Okresný súd Trnava 13.7.2017
Zmluva (Obchodný vestník) Prima banka Slovensko, a.s. - Obec Havaj OV zapísana zmluva 13.7.2017
Údaje z Registra registrových úradov Od emócii k poznaniu, n.o. Údaj z registra úradov 12.7.2017
Údaje z Registra registrových úradov Viditeľne Nový Pohľad n.o. Údaj z registra úradov 12.7.2017
Údaje z Registra registrových úradov PROFINI n.o. Údaj z registra úradov 12.7.2017
Údaje z Registra registrových úradov Lampášik n.f. "v likvidácii" Údaj z registra úradov 12.7.2017
Údaje z Registra registrových úradov STAR, n. o. - v likvidácii Údaj z registra úradov 12.7.2017
Údaje z Registra registrových úradov AVES-Agentúra vedecko-edukačných služieb, n.o. v likvidácii Údaj z registra úradov 12.7.2017
Podanie Obchodného registra Okresný súd Bratislava I 12.7.2017