FinStat Premium

Databáza firiem a finančných údajov s možnosťou exportu do Excelu

FinStat Premium je služba navrhnutá pre pomoc s optimalizovaním a zefektívnením procesov širokému spektru spoločností – od živnostníkov, cez malé a stredné firmy, až po najväčšie korporácie.

Pri zakúpení FinStat Premium za 350€ / rok získavate navyše všetky služby balíčka FinStat Monitoring v hodnote 95€ zdarma!
FINSTAT PREMIUM Vám pomôže:
 • ZNÍŽIŤ RIZIKÁ preverením obchodných partnerov
 • ZACHYTIŤ DÔLEŽITÉ ZMENY u obchodných partnerov
 • ZÍSKAŤ NOVÝCH ZÁKAZNÍKOV pomocou databázy kontaktov
 • ZVÝŠIŤ EFEKTIVITU marketingových a obchodných aktivít
 • ZJEDNODUŠIŤ získavanie a aktualizovanie dát o vašich zákazníkoch
 • VYČISTIŤ si databázu vašich zákazníkov
NAJPOUŽÍVANEJŠIE funkcie:
 • denné upozornenia na udalosti obchodných partnerov - konkurzy a reštrukturalizácie, dlhy, platobné rozkazy, zmeny v ORSR a IČ DPH
 • hromadný export aktuálnych fakturačných, finančných a dlhových údajov sledovaných firiem
 • finančné reporty a credit scoring, export finančných ukazovateľov a výkazov
 • databáza kontaktov firiem a živnostníkov s možnosťou exportov do Excelu
 • databáza novozaložených firiem s dennou aktualizáciou
FINSTAT PREMIUM obsahuje:
 • Slovenské firmy
 • databázu finančných údajov
 • databázu firiem a organizácií
 • databázu živnostníkov a SZČO
 • databázu konkurzov a reštrukturalizácií
 • databázu platobných rozkazov
 • emailové a telefónne kontakty 169 558 firiem
 • hromadné exporty z databáz do Excelu
 • monitoring kritických udalostí firiem
 • finančný report a Credit Scoring firiem
 • finančné výkazy v Exceli
 • základné API rozhranie
 • České firmy
 • databázu firiem, živnostníkov a insolvenčných konaní
 • monitoring insolvenčných konaní

Zdroje dát, ktoré spracovávame

Zdroje dát Sledujeme Aktualizácia
Obchodný vestník konkurzy, reštrukturalizácie, likvidácie, dražby... denne
Register účtovných závierok hospodárske výsledky firiem denne
Obchodný register zmeny sídla, štatutárov a ostatné zmeny vo firmách denne
Register úpadcov informácie o konkurzoch a reštrukturalizáciách denne
Živnostenský register zmena sídla, predmetu podnikania a zrušenie mesačne
Finančná správa sledovanie dlhov voči daňovému úradu mesačne
zmena stavu platcovstva DPH 2x za týždeň
Sociálna poisťovňa dlhy, nedoplatky 2x za týždeň
Dôvera poisťovňa dlhy, nedoplatky denne
Všeobecná zdravotná poisťovňa dlhy, nedoplatky týždenne
Poisťovňa Union dlhy, nedoplatky týždenne
Súdne rozhodnutia platobné rozkazy týždenne
Kontaktná databáza email, tel.č., web stránka 1x za 3 mesiace
Insolvenčný register insolvenčné konania českých firiem denne
Český štatistický úrad Počet zamestnancov, CZ NACE, IČO, sídlo... 1x mesačne

FinStat Premium najčastejšie využívajú obchodníci, ekonómovia, marketéri, finanční manažéri a analytici v spoločnostiach pôsobiacich v B2B sfére.

Obchodníci a obchodné oddelenia

Obchodníci využívajú FinStat Premium na vyhľadávanie nových zákazníkov a preverovanie finančného zdravia obchodných partnerov.

Obchodníci využívajú FinStat Premium na:
 • vyhľadávanie nových zákazníkov pomocou filtrov v Databáze firiem a organizácií
 • exportovanie vyfiltrovaný zoznam firiem s kontaktnými údajmi do Excelu
 • vytvorenie presne cielených segmentov zákazníkov pre svojich obchodných zástupcov
  • obchodní zástupcovia môžu následne kontaktovať spoločnosti
 • sledovanie novovzniknuté firmy vo vašom odvetví alebo regióne
 • monitorovanie portfólia existujúcich zákazníkov
FinStat Premium

Firmy využívajú naše databázy na vyhľadávanie a oslovovanie nových zákazníkov. Obchodníci si môžu v Databáze firiem vyfiltrovať presne zacielené segmenty pomocou 28 rôznych filtrov a stiahnuť ich do Excelu. V databázach a exporte sa nachádzajú aj kontaktné údaje: mená štatutárov, telefónne čísla a emailové adresy firiem.

Získajte prístup ku všetkým dátam najrýchlejšej databázy novozaložených firiem:
 • emailový alebo telefónny kontakt 169 558 firiem
 • adresy sídla všetkých spoločností
 • export kontaktov do Excelu a Outlooku
FinStat Premium

Finanční manažéri a ekonomické oddelenia

Ekonomické oddelenia využívajú službu FinStat Premium hlavne na preverovanie finančného zdravia spoločností, s ktorými spolupracujú. Je rovnako dôležité nielen preveriť firmu na začiatku, ale aj dostávať aktuálne informácie počas celej dĺžky spolupráce. FinStat Premium slúži aj na sledovanie vašich obchodných partnerov, a to pomocou automatických emailových notifikácií o všetkých zmenách vo firmách, ktoré monitorujete.

Ekonómovia využívajú FinStat Premium na:
 • zistenie finančnej kondície firiem pomocou finančného reportu a Credit Scoringu
 • sledovanie neobmedzeného počtu obchodných partnerov
 • hromadné prečistenie databázy obchodných partnerov a kontrolu fakturačných údajov údajov
 • exportovanie aktuálnych dát sledovaných firiem do Excelu
 • monitorovanie kritických udalostí portfólia firiem
 • zaradenie sledovaných firiem do skupín pre jednoduchšiu administráciu (napr. zoznam dodávateľov, odberateľov...)
 • integráciu dát z FinStatu do svojho softvéru pomocou CSV/XLS exportov alebo API rozhrania

FinStat Premium

Pre ekonomické oddelenia a účtovníkov je dôležité, aby boli informovaní o aktuálnych fakturačných údajoch. Pri vyššom počte obchodných partnerov je náročnejšie udržiavať databázu aktuálnu - či je, alebo nie je firma platcom DPH, aktuálna fakturačná adresa, IČO, DIČ a pod. Na kontrolu fakturačných údajov a hromadné prečistenie databázy je tu služba FinStat Premium.


Analytici a konzultanti

FinStat Premium je možné využiť aj pri tvorbe rôznych analýz - napr., ak by ste chceli vedieť, akú pozíciu má vaša firma v odvetví, v ktorom pôsobíte alebo koľko firiem vzniklo/zaniklo vo vašom odvetví a podobne. Na tvorbu rôznych analýz máte možnosť výberu z finančných, odvetvových, regionálnych a štatistických filtrov. Taktiež si môžete zostaviť rebríček firiem podľa rôznych finančných ukazovateľov.

Analytici využívajú FinStat Premium na:
 • vyhľadávanie potenciálnych firiem na akvizíciu
 • zisťovanie potenciálu pri vstupe na nový trh
 • analýzu konkurencie
 • odvetvové analýzy
 • finančné analýzy
 • credit risk analýzy
FinStat Premium
Firmy si môžete pridať do zoznamov, a potom ich porovávať podľa finančných ukazovateľov a rôznych parametrov. Všetky zoznamy sa dajú exportovať do Excelu.

Právne profesie a advokátske kancelárie

Pre právne profesie a advokátske kancelárie FinStat Premium ponúka nástroje na sledovanie konaní o úpadku spoločností - slovenských aj českých firiem a fyzických osôb (nepodnikateľov), súdnych rozhodnutí a ich ďalších kritických udalostí.

Sledujte kritické udalosti spoločností

Konkurzy a reštrukturalizácie
 • Informácie o konkurznom, reštrukturalizačnom, alebo inom konaní čerpáme denne hneď z troch zdrojov: Obchodný vestník, Obchodný register a Register úpadcov.
 • Informácie o všetkých konaniach z týchto zdrojov spájame a zverejňujeme v prehľadnej databáze Konkurzov a reštrukturalizácií.
Platobné rozkazy
 • Overte si solventnosť a finančné zdravie firiem aj na základe existencie vydaných platobných rozkazov.
 • Nad plným znením jednotlivých platobných rozkazov nájdete najdôležitejšie informácie zosumarizované v prehľadnej hlavičke.


FinStat Premium

Vytvorte si portfóliá svojich klientov

Alternatívne emailové adresy
 • Nastavte si až 8 alternatívnych emailových adries na preposielanie dôležitých udalostí vo firmách vašim kolegom.
Skupiny firiem
 • Rozdelte si vašich obchodných partnerov až do 8 rôznych skupín a pre 4 z nich nastavte alternatívne emailové adresy.

Sledovanie priebehu insolvenčných konaní českých firiem

V Premium máte k dispozícii databázu českých insolvenčných konaní. Priebeh konaní môžete sledovať v samostatnom moninitoringu českých firiem (samostatne si môžete nastaviť aj skupiny firiem a alternatívne emailové adresy na preposielanie notifikácií).


Marketingové oddelenia

Marketéri používajú FinStat Premium na vytváranie zoznamu spoločností - potenciálnych zákazníkov, strategické plánovanie kampaní a identifikovanie správneho času na kontaktovanie obchodných partnerov marketingovými kampaňami.

Skúmajte trh a analyzujte konkurenciu

Zistite svoju pozíciu na trhu
 • Zistite aké je vaše postavenie na trhu v porovnaní s konkurenčnými firmami pomocou odvetvových analýz, ktoré zostavíte jednoducho pomocou filtrov v databáze hospodárskych výsledkov spoločností.

Vytvorte kvalitné zoznamy cieľových spoločností
pre váš predajný tím

Pokročilé vyhľadávanie
 • Identifikujte potenciálnych zákazníkov pomocou pokročilého filtrovania spoločností. Segmentujte použitím 21 rôzych odvetvových, geografických, finančných alebo veľkostných kritérií.
Skupiny spoločností
 • Vytvorte si a udržujte zoznamy potenciálnych obchodných partnerov pre posilnenie vášho obchodného dosahu.

Zlepšite angažovanosť kampaní

Notifikácie
 • Dostávajte aktuálne informácie o zmenách v predstavenstve a dôležitých udalostiach spoločností, a majte tak prehľad o vyhliadkach a posúďte, aká je pravdepodobnosť, že spoločnosti kúpia vaše produkty alebo služby.

Iniciujte marketing v tom správnom čase

Profily spoločností
 • Jednotlivé profily spoločností poskytujú informácie o ich finančnom zdaví, aktuálnych aj historických udalostiach a opise podnikateľskej činnosti.
Kontaktné informácie
 • Získajte kontaktné informácie zahrňujúce telefónne čísla, emailové adresy a adresy spoločností.

Komplexné informácie o firmách a živnostníkoch

So službou Premium získate prístup ku kompletným informáciám z našich databáz, rozšíreným filtrom a exportom dát do Excelu.

Databáza finančných údajov

Databáza finančných údajov

Databáza 242 211 slovenských firiem so zverejnenými finančnými výkazmi za aspoň jeden rok, obsahuje finančné a fakturačné údaje firiem a finančné ukazovatele

Viac informácií

Databáza firiem a organizácií

Databáza firiem a organizácií

Databáza 418 473 (aj novozaložených) slovenských firiem a organizácií. Obsahuje základné finančné a fakturačné údaje a dostupné kontaktné údaje.

Viac informácií

Databáza živnostníkov

Databáza živnostníkov

Databáza 830 908 slovenských živnostníkov, obsahuje fakturačné údaje a dostupné kontaktné údaje živnostníkov.

Viac informácií

Databáza hospodárskych výsledkov slovenských firiem a export do Excelu

V dabatáze hospodárskych výsledkov nájdete finančné údaje až 241 694 spoločností (firmy, ktoré majú zverejnenú aspoň jednu účtovnú závierku).

Databáza obsahuje údaje spoločností roztriedené do prehľadných tabuliek:

 • súvaha
 • výkaz ziskov a strát
 • finančné ukazovatele
 • EBITDA

Vyhľadajte nových zákazníkov a zvýšte svoje tržby

Filtrovujte a vyhľadávajte v denne aktualizovanej databáze hospodárskych výsledkov firiem

S FinStat Premium máte v databázach k dispozícii rozšírené filtrovanie, ktoré môžete ľubovoľne kombinovať. Jednoducho pomocou nich vytvoríte segment spoločností na oslovenie, tvorbu analýz či export údajov do Excelu.

Pomocou fulltextového vyhľadávania môžete zobraziť nielen konkrétnu firmu (zadaním IČO alebo presného názvu), ale aj všetky spoločnosti z databázy, ktoré majú v názve zadaný výraz.

FinStat Premium

Neobmedzené exporty dát finančných údajov spoločností

Exportujte z databázy hospodárskych výsledkov slovenských firiem

 • počet stiahnutí je neobmedzený
 • v jednom Exceli stiahnete údaje až o 1000 firmách naraz
 • sťahujete vždy aktuálne údaje o firmách
Jedným kliknutím si môžete naraz stiahnuť všetky dostupné dáta o firmách jednoducho bez ručného prepisovania. Vo vyexportovaných súboroch môžete ďalej filtrovať, vytvárať grafy a vlastné makrá.
Export obsahuje:
 • finančné údaje: zisk, tržby, aktíva, EBITDA, vlastné imanie, výška daní, pridaná hodnota, čistý dlh, čistý pracovný kapitál
 • finančné ukazovatele: ROE, dlh/EBITDA, záväzky/EBITDA, Credit Scoring, marže, zadlženosť, likvidita, zisková marža, doba splácania záväzkov
 • fakturačné údaje: IČO, DIČ, IČ DPH, adresa sídla
 • kontaktné údaje: telefónne čislo, emailová adresa, web
 • štatutári
 • druh vlastníctva
 • odvetvové členenie: SK Nace, odvetvie
 • indikátor platcovstva DPH
 • indikátory kritických udalostí: dlhy, platobné rozkazy, likvidácie, zrušenia, konkurzy a reštrukturalizácie
 • počet zamestnancov: presný počet aj rozsahy počtu
 • regionálne členenie: kraj, okres

Databáza slovenských firiem a organizácií a export do Excelu

Naša kompletná, denne aktualizovaná databáza slovenských firiem a organizácií obsahuje 418 473 firiem. Táto najrýchlejšia databáza novozaložených firiem obsahuje aj kontaktnú databázu, v ktorej nájdete:

 • adresy sídla a prevádzok spoločností
 • 120 091 firiem s emailovým kontaktom
 • 154 708 firiem s telefónnym kontaktom
 • spolu až 169 558 firiem s emailovým alebo telefónnym kontaktom

Vyhľadajte nových zákazníkov a zvýšte svoje tržby

Rozšírené filtrovanie v databáze firiem a organizácií

S FinStat Premium máte k dispozícii 28 filtrov, ktoré môžete ľubovoľne kombinovať. Jednoducho pomocou nich vyfiltrujete segment spoločností podľa Vami zadaných kritérií

Vyhľadávanie firiem

Pomocou fulltextového vyhľadávania môžete zobraziť nielen konkrétnu firmu (zadaním IČO alebo presného názvu), ale aj všetky spoločnosti z databázy, ktoré majú v názve zadaný výraz.

FinStat Premium

Neobmedzené exporty dát z kompletnej databázy firiem a organizácií

Exportujte z databázy slovenských firiem a organizácií

Export z databázy slovenských firiem a organizácií (databáza obsahuje všetky - aj novozaložené - firmy a organizácie) pozostáva zo základných finančných a fakturačných údajov firiem a dostupných kontaktných údajov spoločností. Preto je Export z databázy firiem obľúbený marketingový nástroj pri vyhľadávaní nových zákazníkov.

 • počet stiahnutí je neobmedzený
 • v jednom Exceli stiahnete údaje až o 1000 firmách naraz
 • sťahujete vždy aktuálne údaje o firmách
Jedným kliknutím si môžete naraz stiahnuť všetky dostupné dáta o firmách jednoducho bez ručného prepisovania. Vo vyexportovaných súboroch môžete ďalej filtrovať, vytvárať grafy a vlastné makrá.
V tejto databáze máte k dispozícii 5 rôznych exportov:

Štandardný export, ktorý obsahuje:

 • kontaktné údaje: telefónne čislo, emailová adresa, web
 • fakturačné údaje: IČO, DIČ, IČ DPH, adresa sídla
 • finančné údaje: zisk, tržby, základné imanie
 • dátum vzniku a zániku
 • regionálne členenie: kraj, okres
 • odvetvové členenie: SK Nace, odvetvie
 • počet pobočiek
 • druh vlastníctva
 • štatutári
 • indikátor platcovstva DPH
 • indikátory kritických udalostí: dlhy, platobné rozkazy, likvidácie, zrušenia, konkurzy a reštrukturalizácie
 • počet zamestnancov: presný počet aj rozsahy počtu

Export emailových kontaktov

 • obsahuje databázu dostupných emailových kontaktov spoločností.
 • Emailové adresy sú pre jednoduchšie spracovanie uvedené každá samostatne v jednej bunke. Okrem emailových kontaktov sú v uvedené aj základné informácie o spoločnosti:
  • Názov, IČO, Adresa
  • Dátum vzniku, dátum zániku a Štatutárov
  • SK Nace
  • Email (1 – 50), v závislosti od dostupnosti možnosť až 50 rôznych emailových kontaktov, každý v samostatnom riadku

Export telefonických kontaktov

 • obsahuje databázu dostupných telefonických kontaktov spoločností.
 • Telefónne čisla sú pre jednoduchšie spracovanie uvedené každé samostatne v jednej bunke. Okrem telefonických kontaktov sú v uvedené aj základné informácie o spoločnosti:
  • Názov, IČO, Adresa
  • Dátum vzniku, dátum zániku a Štatutárov
  • SK Nace
  • Telefón (1 – 50), v závislosti od dostupnosti možnosť až 50 rôznych telefónnych kontaktov, každý v samostatnom riadku

Štandardný export + názvy a adresy prevádzok

 • obsahuje všetky dáta čo štandardný export a navyše názvy a adresy prevádzok

Export kontaktov do Outlooku

 • obsahuje zoznam kontaktov spoločností vo formáte, ktorý je možno importovať do MS Outlook: telefonické, emailové a webové kontakty
 • možnosť vybrať si z dvoch jazykových verzií (eng/sk) v závislosti od Vášho Microsoft Outlooku

Databáza živnostníkov a export do Excelu

Naša databáza obsahuje 830 908 záznamov o živnostníkoch. Nájdete tu fakturačné údaje, odvetvové zaradenie, počty zamestnancov a kontaktné údaje na 96 724 živnostníkov.

Vyhľadajte nových zákazníkov a zvýšte svoje tržby

Filtrovujte a vyhľadávajte v denne aktualizovanej databáze živnostníkov

S Finstat Premium máte k dispozícii 14 filtrov, ktoré môžete ľubovoľne kombinovať. Jednoducho pomocou nich vyfiltrujete segment živnostníkov podľa Vami zadaných kritérií.

Vyhľadávanie živnostníkov

Pomocou fulltextového vyhľadávania môžete zobraziť nielen konkrétneho živnostníka (zadaním IČO alebo presného názvu), ale aj všetky živnosti z databázy, ktoré majú v názve zadaný výraz.

FinStat Premium

Neobmedzené exporty dát živnostníkov

Exportujte z databázy živnostníkov

Stiahnite si hromadne dáta o žívnostníkoch z našej databázy do Excel súboru, v ktorom môžete ďalej filtrovať, vytvárať grafy a vlastné makrá.

 • počet stiahnutí je neobmedzený
 • v jednom Exceli stiahnete údaje až o 1000 živnostníkoch naraz
 • sťahujete vždy aktuálne údaje o živnostníkoch
Jedným kliknutím si môžete naraz stiahnuť všetky dostupné dáta o živnostníkoch jednoducho bez ručného prepisovania. Vo vyexportovaných súboroch môžete ďalej filtrovať, vytvárať grafy a vlastné makrá.
V tejto databáze máte k dispozícii 4 rôzne exporty:

Štandardný export, ktorý obsahuje:

 • fakturačné údaje: IČO, DIČ, IČ DPH, adresa sídla
 • regionálne členenie: kraj, okres
 • informácie o kritických udalostiach: dlhy, konkurzy a reštrukturalizácie, zrušenia, likvidácie
 • rozsah počtu zamestnancov
 • dátum vzniku a zániku
 • indikátor pozastavenej živnosti
 • odvetvové členenie: SK Nace, odvetvie
 • kontaktné údaje: telefónne čislo, emailová adresa, web
 • indikátor platcovstva DPH

Export emailových kontaktov

 • obsahuje databázu dostupných emailových kontaktov živnostníkov a SZČO.
 • Emailové adresy sú pre jednoduchšie spracovanie uvedené každá samostatne v jednej bunke. Okrem emailových kontaktov sú v uvedené aj základné informácie o živonstníkovi alebo SZČO:
  • Názov, IČO, Adresa
  • Dátum vzniku, dátum zániku a Štatutárov
  • SK Nace
  • Email (1 – 50), v závislosti od dostupnosti možnosť až 50 rôznych emailových kontaktov, každý v samostatnom riadku

Export telefonických kontaktov

 • obsahuje databázu dostupných telefonických kontaktov živnostníkov a SZČO.
 • Telefónne čisla sú pre jednoduchšie spracovanie uvedené každé samostatne v jednej bunke. Okrem telefonických kontaktov sú v uvedené aj základné informácie o živnostníkoch a SZČO:
  • Názov, IČO, Adresa
  • Dátum vzniku, dátum zániku a Štatutárov
  • SK Nace
  • Telefón (1 – 50), v závislosti od dostupnosti možnosť až 50 rôznych telefónnych kontaktov, každý v samostatnom riadku

Štandardný export + názvy a adresy prevádzok

 • obsahuje všetky dáta čo štandardný export a navyše názvy a adresy prevádzok

Hromadné exporty z databáz

FinStat Premium obsahuje niekoľko druhov hromadných exportov do Excelu. Jedným kliknutím si môžete naraz stiahnuť všetky dostupné dáta o firmách a živnostníkoch jednoducho bez ručného prepisovania. Vo vyexportovaných súboroch môžete ďalej filtrovať, vytvárať grafy a vlastné makrá.

Exporty z kompletných databáz:

 • Export z databázy hospodárskych výsledkov slovenských firiem viac
 • Export z databázy slovenských firiem a organizácií viac
 • Export z databázy živnostníkov viac

Exporty z vášho účtu:

 • Export najdôležitejších dát o Vašich firmách
  • všeobecný export všetkých Vami monitorovaných firiem/živnostníkov
  • zlučuje základné finančné a fakturačné údaje, informácie o aktivite subjektov a počte zamestnancov
  • máte k dispozícií Vaše poznámky a zaradenie do skupín
  • obsahuje informácie o kritických udalostiach, napríklad o dlhoch a nedoplatkoch, platobných rozkazoch, konkurzoch a reštrukturalizácií
  • môžete exportovať až 7 000 firiem
 • Export udalostí sledovaných firiem
  • možnosť zvolenia exportu posledných 1 000 udalostí alebo posledných 30 dní
  • obsahuje popis a dátum udalostí Vašich monitorovaných firiem vrátane Vašich poznámok k firmám
  • môžete vyhľadávať konkrétne firmy alebo konkrétne udalosti priamo v Exceli
 • Export vyfiltrových sledovaných firiem
  • zvolením konkrétnej skupiny viete exportovať údaje iba pre vyfiltrované spoločnosti
  • tvorte si a exportujte rebríčky svojich firiem podľa vami zvolených kritérií (podľa zisku, tržieb...)

Právne databázy vo FinStat Premium

Konkurzy a reštrukturalizácie

Konkurzy a reštrukturalizácie

Databáza 12 330 konkurzov a reštrukturalizácií a 135 593 podaní z Obchodného vestníka

Viac informácií

Súdne rozhodnutia

Súdne rozhodnutia

Databáza 1 638 462 súdnych rozhodnutí s možnosťou rozšíreného filtrovania, dostupné v službe Premium

Viac informácií

Platobné rozkazy

Platobné rozkazy

Databáza 465 700 platobných rozkazov s možnosťou rozšíreného filtrovania, dostupné v službe Premium

Viac informácií

Databáza konkurzov a reštrukturalizácií

Informácie o konkurznom, reštrukturalizačnom, alebo inom konaní čerpáme denne hneď z troch zdrojov: Obchodný vestník, Obchodný register a Register úpadcov . V databáze sa nachádza 12 330 záznamov o konkurzných a reštrukturalizačných konaniach slovenských firiem. Na podstránke Konkurzy a reštrukturalizácie, v rovnomennej záložke, nájdete prehľad konkurzných, reštrukturalizačných a iných konaní. V porovnaní so záložkou Podania z Obchodného vestníka sa na nej zobrazujú jednotlivé podania zatriedené ku konkrétnemu konaniu spoločnosti.

Rozšírené filtrovanie v Databáze konkurzov a reštrukturalizácií

 • s Finstat Premium máte k dispozícii 16 filtrov v Databáze konkurzných a reštrukturalizačných konaní a 12 filtrov v Databáze podaní z Obchodného vestníka
 • filtre môžete ľubovoľne kombinovať a jednoducho pomocou nich vyfiltrovať segment konaní podľa Vami zadaných kritérií
FinStat Premium

Databáza súdnych rozhodnutí

Databáza súdnych rozhodnutí, ktorá je dostupná vo FinStat Premium obsahuje 1 638 462 záznamov o súdnych rozhodnutiach s týždennou aktualizáciou zobrazených do prehľadnej tabuľky.

Filtrovanie a vyhľadávanie v Databáze súdnych rozhodnutí

 • s Finstat Premium máte k dispozícii 12 filtrov, ktoré môžete ľubovoľne kombinovať a jednoducho pomocou nich vyfiltrovať segment súdnych rozhodnutí podľa Vami zadaných kritérií
 • pomocou fulltextového vyhľadávania v Databáze súdnych rozhodnutí môžete nájsť všetky súdne rozhodnutia – aj tie, ktoré neobsahujú IČO - zadaním názvu/mena navrhovateľa alebo odporcu
FinStat Premium

Databáza platobných rozkazov

Databáza platobných rozkazov, ktorá je dostupná vo FinStat Premium obsahuje 465 700 záznamov o platobných rozkazoch zobrazených do prehľadnej tabuľky.

Filtrovanie a vyhľadávanie v Databáze platobných rozkazov

 • s Finstat Premium máte k dispozícii 16 filtrov, ktoré môžete ľubovoľne kombinovať a jednoducho pomocou nich vyfiltrovať segment platobných rozkazov podľa Vami zadaných kritérií
 • pomocou fulltextového vyhľadávania v Databáze platobných rozkazov môžete zobraziť všetky platobné rozkazy, ktoré majú v názve navrhovateľa alebo odporcu zadaný výraz
FinStat Premium

Detail spoločnosti

S FinStat Premium vidíte kompletný profil firmy so všetkými finančnými a kontaktnými údajmi na jednom mieste. Informácie sú logicky rozdelené do kategórií - záložiek, v ktorých sa jednoducho zorientujete a rýchlo nájdete to, čo hľadáte.

Finančný report a Credit Scoring

Finančný report je zhrnutie finančných a nefinančných údajov o firme na jednom mieste. Zosumarizované najdôležitejšie údaje vám pomôžu preveriť finančné zdravie spoločnosti a uľahčia rozhodovanie, či s firmou obchodovať alebo nie. V súčasnosti máme k dispozícií finančný report pre vyše 200 tis. firiem.

Prehľadný, zrozumiteľný a aktuálny finančný report máte vždy k dispozícii vo svojom konte. Možnosť stiahnutia do PDF vám umožní pracovať s údajmi aj bez prístupu na internet.

Obsah finančného reportu:

 • Credit Scoring - Altman Z-skóre, Index 05
 • indikátory rizikových udalostí
 • prehľad finančných údajov za dostupné roky spolu s trendom vývoja
 • prehľad počtu zamestnancov za dostupné roky
 • osoby a funkcie z Obchodného registra
 • SK Nace, predmety podnikania, historické názvy a adresy
 • grafy finančných ukazovateľov: tržby, ostatné výnosy, EBITDA, neočistená EBITDA, prevádzkový a čistý zisk, aktíva, vlastné imanie, vlastné a cudzie zdroje, zadlženosť, dlh/EBITDA, záväzky/EBITDA, čistý dlh/EBITDA, likvidita, marže, návratnosť aktív a kapitálu, ukazovatele efektivity


FinStat Premium

Finančný report v PDF

Štruktúrovaná forma finančného reportu konkrétnej spoločnosti vám je s FinStat Premium kedykoľvek k dispozícii na stiahnutie v prehľade spoločnosti. Jednoducho ho stiahnete do PDF a pošlete svojím kolegom.

Počet stiahnutí finančných reportov firiem je neobmedzený.


FinStat Premium

Credit Scoring

Credit Skoring, ktorý je súčasťou finančného reportu, je hodnotenie firmy, ktoré používa jej finančné údaje na predikciu úpadku. Výsledkom je číslo, podľa ktorého môžeme firmu zaradiť do troch pásiem: vysoká pravdepodobnosť úpadku, pásmo šedej zóny, finančne stabilná spoločnosť.

Credit Scoring vám môže slúžiť ako pomôcka pri ohodnocovaní a vyberaní obchodných partnerov spolu s ostatnými nefinančnými údajmi, ktoré sú súčasťou finančného reportu.

Scoringové modely dostupné vo FinStat Premium:
 • Altmanovo Z-skóre
 • INDEX 05
 • Quick test
 • Binkertov model
 • In. Bonity
 • Tafflerov model

FinStat Premium

Finančné ukazovatele

Finančné ukazovatele sú jedným z najdôležitejších nástrojov na preverenie stability spoločnosti. V rámci FinStat Premium máte k dispozícii nielen údaje z finančných výkazov, ale aj vypočítané finančné ukazovatele, pomocou ktorých môžete porovnávať jednotlivé spoločnosti alebo zaradiť spoločnosť v rámci odvetvia či celého Slovenska. Ku každej spoločnosti máte k dispozícii trendy hodnôt jednotlivých ukazovateľov za celú históriu dostupných dát. V súčasnosti máme k dispozícií 242 211 firiem s finančnými ukazovateľmi.

Viac ako 70 vypočítaných finančných ukazovateľov s popisom a vzorcom výpočtu môžete prezerať v tabuľke alebo graficky.

Typy ukazovateľov vo FinStat Premium:
 • ukazovatele likvidity
 • ukazovatele zadlženosti
 • ukazovatele rentability
 • marže
 • ukazovatele návratnosti
 • ukazovatele aktivity
 • Credit Skoringové modely viac

1ku každému ukazovatelu máte k dispozícií popis a vzorec na jeho výpočet


FinStat Premium

Finančné ukazovatele v Exceli

Ukazovatele za všetky dostupné roky si môžete jednoducho a rýchlo stiahnuť do Excelu. Vyhnete sa tak zdĺhavému ručnému prepisovaniu jednotlivých údajov. Môžete ďalej pracovať s hromadnými dátami a tvoriť si vlastné analýzy.

Počet stiahnutí ukazovateľov firiem do Excelu je neobmedzený.


FinStat Premium

Finančné výkazy

Všetky zverejnené finančné výkazy spoločnosti v štrukturovanej forme máte k dispozícii online v prehľade firmy. Vo FinStat Premium máte k niektorým firmám dostupné aj dáta za skoršie roky, pre ktoré ešte neboli dostupné štrukturované účtovné závierky. V súčasnosti máme k dispozícií 242 211 firiem s finančnými výkazmi.

Spoločnosti môžu zverejňovať výkazy v rôznych šablónach (formátoch). Preto môžete účtovné závierky na FinState prezerať:
 • v originálnych šablónach (štruktúra údajov je totožná s formátom, v ktorom bola zverejnená účtovná závierka firmy)

  Typy originálnej šablóny:

  • šablóna typu 2011
  • nové účtovné závierky typu 2014
  • mikro účtovné závierky
  • finančné výkazy finančných inštitúcií
 • v konvertovanej šablóne (jednotná štruktúra údajov z účtovných závierok pre všetky dostupné roky

  Typ konvertovanej šablóny:

  • šablóna typu 2011


FinStat Premium

Finančné výkazy v Exceli

Stiahnite si výkazy v slovenčine, nemčine alebo angličtine a vytvárajte v Exceli vlastné makrá, grafy a výpočty.

Počet stiahnutí finančných výkazov firiem do Excelu je neobmedzený.


FinStat Premium
Exportovať môžete nasledujúce súbory s finančnými dátami konkrétnej spoločnosti:
Výkazy v Exceli fin. ukazovatele súvaha výkaz ziskov a strát
jednotlivé roky (v slovenčine, nemčine a angličtine)
všetky roky (v slovenčine, nemčine a angličtine)

Kritické udalosti

S Premium máte pri každej firme prehľad o aktuálnych a historických záznamoch o kritických udalostiach:

 • Konkurzy a reštrukturalizácie

  • komplexné informácie o konaniach z 3 zdrojov (Obchodný vestník, Obchodný register, Register úpadcov) na jednom mieste
  • denne aktualizované údaje
  • všetky podania týkajúce sa konkrétneho konania sú zatriedené pod jednou spisovou značkou
 • Dlhy a nedoplatky

  • dlhy a nedoplatky voči zdravotným poisťovniam - Dôvera, Union, Všeobecná zdravotná poisťovňa
  • dlhy a nedoplatky voči Sociálnej poisťovni
  • daňové dlhy voči Finančnej správe
 • Zoznamy platcov DPH a Finančnej správy

  • informácie o tom, v ktorých zoznamoch Finančnej správy je spoločnosť zaradená spolu s históriou výskytu v jednotlivých zoznamoch
 • Platobné rozkazy

  • zverejnené platobné rozkazy, ktoré boli vydané voči spoločnosti prehľadne v jednej tabuľke
  • plné znenie jednotlivých platobných rozkazov
 • Súdne rozhodnutia

  • súdne rozhodnutia priraďujeme k spoločnostiam podľa IČO, a tak môžete vidieť všetky takto spárované súdne rozhodnutia v detaile firmy
 • Likvidácie a zrušenia

 • Dražby


Udalosti vo firme

Všetky informácie o aktuálnych a historických udalostiach vo firme nájdete prehľadne zatriedené v troch záložkách.

Obchodný register

Nájdete tu všetky podania, ktoré sa týkajú spoločnosti:

 • zmena adresy sídla a prevádzok
 • zmena názvu
 • zmena vkladu
 • zmena predstavenstva, dozornej rady, akcionárov a prokúry
 • zmena predmetov podnikania
 • konkurzy a reštrukturalizácie
 • likvidácie
 • výmaz firmy
Udalosti vo firme

Na časovej osi chronologicky usporiadané všetky udalosti vo firme od jej vzniku.

 • podania z Obchodného registra
 • podania z Obchodného vestníka
 • podania z Finančnej správy
 • zverejnenie účtovných závierok
 • súdne rozhodnutia
 • konkurzy a reštrukturalizácie
Obchodný vestník

Všetky podania z Obchodného vestníka, ktoré sa týkajú spoločnosti na jednom mieste.


Informácie o firme

Zoznamy platcov dph a finančnej správy

Overenie IČ DPH:

 • IČ DPH s konkrétnym paragrafom
 • história výskytu platcu DPH v jednotlivých zoznamoch Finančnej správy
  • kedy bolo IČ DPH odobraté alebo pridelené
 • upozornenie na výskyt firmy v zozname platcov DPH s dôvodom na zrušenie
 • možnosť hromadného exportu fakturačných údajov, vrátane IČ DPH, do Excelu
Zamestnanci

V tabuľke nájdete trend vývoja počtu zamestnancov, mzdových a osobných nákladov na jedného zamestnanca spolu s pridanou hodnotou na zamestnanca po jednotlivých rokoch.

Graficky zobrazené informácie o zamestnancoch:

 • počet zamestnancov
 • hodnoty na zamestnanca
 • celkové osobné náklady spoločnosti
Prevádzky

Nájdete tu zoznam všetkých prevádzok spoločnosti. Obsahuje:

 • adresy
 • predmety podnikania

České firmy a živnostníci

Informácie o českých firmách a živnostníkoch ponúkame v troch databázach.

Databáza českých firiem

Databáza českých firiem

886 tis. českých firiem a organizácií spolu s adresami sídiel

Databáza českých živnostníkov

Databáza českých živnostníkov

2.6 mil. českých živnostníkov a fyzických osôb

Český insolvenčný register

Český insolvenčný register

denné notifikácie o priebehu a zmenách v insolvenčných konaniach českých firiem

Monitoring českých firiem

Sledujeme český insolvenčný register a upozorníme vás emailom vždy, keď nastane zmena v insolvenčnom konaní niektorej z vami monitorovaných firiem.

Nezávisle od nastavení pre slovenské firmy môžete:

 • pridať subjekty do monitoringu
 • exportovať zoznam sledovaných firiem do Excelu
 • nastaviť preposielanie notifikácií až na 8 emailov
 • nastaviť až 8 skupín firiem a pre 4 z nich môžete nastaviť dve alternatívne emailové adresy na preposielanie notifikácií

Automatické sledovanie zmien vo firmách - monitoring

Súčasťou služby Premium je aj monitoring neobmedzeného počtu slovenských a českých firiem. Sledujeme za vás zmeny u vašich obchodných partnerov, zákazníkov a dodávateľov, a pri každej dôležitej udalosti vás upozorníme emailovou notifikáciou.

Ako monitoring funguje?

 1. pridajte si firmy do monitoringu
 2. rozdeľte firmy do rôznych skupín

  pre prehľadnú administráciu sledovaných firiem si ich môžete zaradiť až do 8 rôznych skupín

  ku 4 skupinám môžete nastaviť po dve alternatívne emailové adresy na preposielanie notifikácií

 3. pridajte ku firmám poznámky

  ku každej sledovanej spoločnosti si môžete pridať vlastnú poznámku

  v exporte sledovaných spoločností do Excelu sa poznámky nachádzajú v samostatnom stĺpci, čo vám umožňuje spoločnosti filtrovať aj podľa nich

 4. nastavte alternatívne emailové adresy na preposielani notifikácií

  z vášho konta Premium môžete nastaviť až 8 alternatívnych adries na preposielanie notifikácií o udalostiach vo firme

 5. exportujte údaje o sledovaných firmách do Excelu

  Export obsahuje základné finančné a fakturačné údaje vami monitorovaných firiem a živnostníkov, poznámky a zaradenie do skupín, informácie o dlhoch a nedoplatkoch, platobných rozkazoch a indikátor konkurzov a reštrukturalizácií vo formáte .CSV.

  1. pridajte si vašich obchodných partnerov do svojho Premium konta hromadne nahratím zoznamu IČO

  2. zatrieďte firmy až do 8 rôznych skupín a pridajte k jednotlivým firmám vlastné poznámky

  3. exportujte vždy aktuálne informácie o vašich obchodných partneroch do Excelu

  4. filrujte podľa finančných kritérií, kritických udalostí, informácií o spoločnosti, zaradenia do vašich skupín a podľa vašich poznámok

 6. exportujte udalosti sledovaných firiem do Excelu

  Pomocou exportu zoznamu udalostí vašich obchodných partnerov do .CSV ich môžete zoraďovať a filtrovať podľa rozšírených kritérií.

  1. stiahnite si vždy aktuálne, chronologicky zoradené udalosti o vašich obchodných partneroch do Excelu

  2. filtrujte podľa názvu spoločnosti, dátumu udalosti, vašich poznámok či typu podania alebo udalosti

  3. importujte vyfiltrovaný zoznam firiem do vašich systémov


Zoznam udalostí, na ktoré vás monitoring upozorní

Udalosť údaje čerpáme z aktualizujeme

konkurzy, reštrukturalizácie, likvidácie, dražby...
Obchodný vestník
Register úpadcov
Obchodný register

denne
zverejnenie hospodárskych výsledkov firiem Register účtovných závierok denne
zmeny sídla, štatutárov a ostatné zmeny vo firmách Obchodný register denne
zmeny sídla, predmetu podnikania a zrušenie Živnostenský register mesačne
sledovanie dlhov voči daňovému úradu Finančná správa 2x mesačne
zmeny stavu platcovstva DPH Finančná správa 2x za týždeň

dlhy a nedoplatky v poisťovniach
Sociálna poisťovňa
Dôvera
Union
Všeobecná zdravotná poisťovňa
2x za týždeň
denne
týždenne
týždenne
platobné rozkazy Súdne rozhodnutia týždenne
zmeny v insolvenčných konaniach českých firiem Insolvenčný register denne

FinStat API rozhranie

Balík Premium obsahuje základné API na automatické prepojenie s vašim informačným systémom slúži na prenos dát z FinStatu do vášho softvéru.

Základné API obsahuje:
 • IČO a názov spoločnosti, odkaz na detail firmy na FinState
 • DIČ a IČ DPH
 • adresa a krajina sídla, dátum vzniku
 • upozornenie o konkurzných, reštrukturalizačných a likvidačných konaní
 • upozornenia na dlhy z finančnej správy, zdravotných poisťovní, daňového a colného úradu
 • upozornenia na zmeny v ORSR
 • indikácia: nárast/pokles tržieb
 • indikácia: nárast/pokles zisku a straty
FinStat Premium
Najčastejšie využitie:
 • automatický import a aktualizácia dát o zákazníkoch v CRM a ERP softwaroch
 • automatické dopĺňanie fakturačných údajov pri pridávaní zákazníkov
 • automatické dopĺňanie a overovanie fakturačných údajov pri registrácii zákazníkov do webových aplikácií

Ako objednať službu FinStat Premium?

Zavolajte / pošlite email

Vaše otázky ohľadom služby Premium nám pošlite na info@finstat.sk alebo zavolajte na 0903 531 533.

Objednať ihneď

V prípade záujmu o okamžité objednanie, odošlite online objednávku

Objednať

Nezáväzný dopyt

Vyplňte nezáväzný dopyt nachádzajúci sa v pravej časti tejto stránky a my Vás budeme kontaktovať.

Multilicencia

Pre väčšie tímy ponúkame možnosť zvýhodneného zakúpenia viacerých účtov Premium. Vaši kolegovia tak môžu využívať všetky výhody Premium vo svojom konte – sledovať vlastné portfolio spoločností, neobmedzene exportovať z našich databáz, manažovať vlastné skupiny firiem a emailové adresy pre posielanie notifikácií.

Výhody multilicencie:
 • manažujte svoje firmy na spoločnej platforme ako vaši kolegovia avšak s vlastnými nastaveniami
 • každé oddelenie môže mať svoje prihlasovacie údaje
Počet prístupových účtov Zaplatíte Ušetríte
1 350€
2 450€ 250€
3 550€ 500€
10 750€ 2750€

Pridajte sa k našim spokojným klientom

FinStat nám uľahčil a zrýchlil prácu pri kreditnej analýze našich obchodných partnerov. Používame FinStat Premium hlavne na exportovanie účtovných závierok do Excelu, kde si ďalej robíme vlastné analýzy.

Oproti iným databázam je FinStat flexibilnejší, rýchlejší, aktuálnejší, a za veľmi priaznivú cenu.

quote
Západoslovenská energetika, a.s.
Martin Harcek, Risk Officer
Západoslovenská energetika, a.s.
ZSE OMV Google Baumit KPMG ABB Enel Orange Hilti NN Slovensko CRH Martinus Karcher Martinus Slovak parcel service Euler hermes Profesia

Nezáväzný dopyt

na službu FinStat Premium

Po odoslaní Vás budeme kontaktovať.

ALEBO

Potrebujete poradiť so službou FinStat Premium?

Získajte FinStat PREMIUM len za
350€ na 12 mesiacov