Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

FinStat Premium

Databáza firiem a finančných údajov s možnosťou exportu do Excelu

Získajte všetky výhody FinStat PREMIUM na 12 mesiacov len za 350 € bez DPH (420 € s DPH)

 • finančné reporty firiem s možnosťou exportu do PDF
 • filtrovanie a hromadné exporty dát z databáz firiem, organizácií a živnostníkov
 • detailné informácie o kritických udalostiach firiem: konkurzy, platobné rozkazy, dlhy, atď.
 • online portfólio obchodných partnerov
 • monitoring firiem a živnostníkov až do 60 000 subjektov naraz
 • API pre integráciu základných dát o firmách do Vášho informačného systému
 • databáza českých firiem, živnostníkov a insolvenčných konaní
 • export finančných výkazov do Excelu
 • vyhľadávanie v databáze osôb vo firmách
 • 50% zľava z ceny na vyhľadávanie exekúcií oproti Centrálnemu registru exekúcií
Kontaktujte nás:
0903 531 533
OBJEDNAŤ IHNEĎ
alebo

Nezáväzný dopyt

FINSTAT PREMIUM Vám pomôže:
 • ZNÍŽIŤ RIZIKÁ preverením obchodných partnerov
 • ZACHYTIŤ DÔLEŽITÉ ZMENY u obchodných partnerov
 • ZÍSKAŤ NOVÝCH ZÁKAZNÍKOV pomocou databázy kontaktov
 • ZVÝŠIŤ EFEKTIVITU marketingových a obchodných aktivít
 • ZJEDNODUŠIŤ získavanie a aktualizovanie dát o vašich zákazníkoch
 • VYČISTIŤ si databázu vašich zákazníkov
NAJPOUŽÍVANEJŠIE funkcie:
 • denné upozornenia na udalosti obchodných partnerov - konkurzy a reštrukturalizácie, dlhy, platobné rozkazy, zmeny v ORSR a IČ DPH
 • hromadný export aktuálnych fakturačných, finančných a dlhových údajov sledovaných firiem
 • finančné reporty a credit scoring, export finančných ukazovateľov a výkazov
 • databáza kontaktov firiem s možnosťou exportov do Excelu
 • databáza novozaložených firiem s dennou aktualizáciou
FINSTAT PREMIUM obsahuje:
 • Slovenské firmy
 • databázu finančných údajov
 • databázu firiem a organizácií
 • databázu živnostníkov a SZČO
 • databázu konkurzov a reštrukturalizácií
 • databázu platobných rozkazov
 • databázu osôb vo firmách
 • emailové a telefónne kontakty 190 791 firiem
 • hromadné exporty z databáz do Excelu
 • monitoring kritických udalostí firiem
 • finančný report a Credit Scoring firiem
 • finančné výkazy v Exceli
 • základné API rozhranie
 • České firmy
 • databázu firiem, živnostníkov a insolvenčných konaní
 • monitoring insolvenčných konaní

Zdroje dát, ktoré spracovávame

Zdroje dát Sledujeme Aktualizácia
Obchodný vestník konkurzy, reštrukturalizácie, likvidácie, dražby... denne
Register účtovných závierok hospodárske výsledky firiem denne
Obchodný register zmeny sídla, štatutárov a ostatné zmeny vo firmách denne
Register úpadcov informácie o konkurzoch a reštrukturalizáciách denne
Živnostenský register zmena sídla, predmetu podnikania a zrušenie denne
Register právnickych osôb SK NACE kód, nové živnosti denne
koneční užívatelia výhod týždenne
Register partnerov verejného sektora koneční užívatelia výhod, zmeny zápisu týždenne
Finančná správa sledovanie dlhov voči daňovému úradu 2x týždenne
zmena stavu platcovstva DPH denne
nadmerné odpočty dane mesačne
vlastná daňová povinnosť mesačne
pridelenie DIČ 2x týždenne
Sociálna poisťovňa dlhy, nedoplatky 2x týždenne
Všeobecná zdravotná poisťovňa dlhy, nedoplatky 2x týždenne
Poisťovňa Union dlhy, nedoplatky 2x týždenne
Súdne rozhodnutia súdne rozhodnutia vrátane platobných rozkazov týždenne
Kontaktná databáza firiem email, tel.č., web stránka 1x za 3 mesiace
Centrálny register pohľadávok štátu pohľadávky štátu týždenne
Coface Slovakia Credit Management Services s.r.o. komerčné pohľadávky mesačne
BUSINESS LEASE SLOVAKIA s.r.o. komerčné pohľadávky mesačne
Centrálny register exekúcií všetky aktívne exekúcie firiem, živnostníkov a fyzických osôb na požiadanie
Register poverení na vykonanie exekúcie poverenia na vykonanie exekúcie firiem a živnostníkov týždenne
Insolvenčný register insolvenčné konania českých firiem denne
Český štatistický úrad počet zamestnancov, CZ NACE, IČO, sídlo... mesačne

FinStat Premium najčastejšie využívajú obchodníci, ekonómovia, marketéri, finanční manažéri a analytici v spoločnostiach pôsobiacich v B2B sfére.

Obchodníci a obchodné oddelenia

Obchodníci využívajú FinStat Premium na vyhľadávanie nových zákazníkov a preverovanie finančného zdravia obchodných partnerov.

Obchodníci využívajú FinStat Premium na:
 • vyhľadávanie nových zákazníkov pomocou filtrov v Databáze firiem a organizácií
 • exportovanie vyfiltrovaný zoznam firiem s kontaktnými údajmi do Excelu
 • vytvorenie presne cielených segmentov zákazníkov pre svojich obchodných zástupcov
  • obchodní zástupcovia môžu následne kontaktovať spoločnosti
 • sledovanie novovzniknuté firmy vo vašom odvetví alebo regióne
 • monitorovanie portfólia existujúcich zákazníkov
FinStat Premium

Firmy využívajú naše databázy na vyhľadávanie a oslovovanie nových zákazníkov. Obchodníci si môžu v Databáze firiem vyfiltrovať presne zacielené segmenty pomocou 28 rôznych filtrov a stiahnuť ich do Excelu. V databázach a exporte sa nachádzajú aj kontaktné údaje: mená štatutárov, telefónne čísla a emailové adresy firiem.

Získajte prístup ku všetkým dátam najrýchlejšej databázy novozaložených firiem:
 • emailový alebo telefónny kontakt 190 791 firiem
 • adresy sídla všetkých spoločností
 • export kontaktov do Excelu a Outlooku
FinStat Premium

Finanční manažéri a ekonomické oddelenia

Ekonomické oddelenia využívajú službu FinStat Premium hlavne na preverovanie finančného zdravia spoločností, s ktorými spolupracujú. Je rovnako dôležité nielen preveriť firmu na začiatku, ale aj dostávať aktuálne informácie počas celej dĺžky spolupráce. FinStat Premium slúži aj na sledovanie vašich obchodných partnerov, a to pomocou automatických emailových notifikácií o všetkých zmenách vo firmách, ktoré monitorujete.

Ekonómovia využívajú FinStat Premium na:
 • zistenie finančnej kondície firiem pomocou finančného reportu a Credit Scoringu
 • sledovanie neobmedzeného počtu obchodných partnerov
 • hromadné prečistenie databázy obchodných partnerov a kontrolu fakturačných údajov údajov
 • exportovanie aktuálnych dát sledovaných firiem do Excelu
 • monitorovanie kritických udalostí portfólia firiem
 • zaradenie sledovaných firiem do skupín pre jednoduchšiu administráciu (napr. zoznam dodávateľov, odberateľov...)
 • integráciu dát z FinStatu do svojho softvéru pomocou CSV/XLS exportov alebo API rozhrania

FinStat Premium

Pre ekonomické oddelenia a účtovníkov je dôležité, aby boli informovaní o aktuálnych fakturačných údajoch. Pri vyššom počte obchodných partnerov je náročnejšie udržiavať databázu aktuálnu - či je, alebo nie je firma platcom DPH, aktuálna fakturačná adresa, IČO, DIČ a pod. Na kontrolu fakturačných údajov a hromadné prečistenie databázy je tu služba FinStat Premium.


Analytici a konzultanti

FinStat Premium je možné využiť aj pri tvorbe rôznych analýz - napr., ak by ste chceli vedieť, akú pozíciu má vaša firma v odvetví, v ktorom pôsobíte alebo koľko firiem vzniklo/zaniklo vo vašom odvetví a podobne. Na tvorbu rôznych analýz máte možnosť výberu z finančných, odvetvových, regionálnych a štatistických filtrov. Taktiež si môžete zostaviť rebríček firiem podľa rôznych finančných ukazovateľov.

Analytici využívajú FinStat Premium na:
 • vyhľadávanie potenciálnych firiem na akvizíciu
 • zisťovanie potenciálu pri vstupe na nový trh
 • analýzu konkurencie
 • odvetvové analýzy
 • finančné analýzy
 • credit risk analýzy
FinStat Premium
Firmy si môžete pridať do zoznamov, a potom ich porovávať podľa finančných ukazovateľov a rôznych parametrov. Všetky zoznamy sa dajú exportovať do Excelu.

Právne profesie a advokátske kancelárie

Pre právne profesie a advokátske kancelárie FinStat Premium ponúka nástroje na sledovanie konaní o úpadku spoločností - slovenských aj českých firiem a fyzických osôb (nepodnikateľov), súdnych rozhodnutí a ich ďalších kritických udalostí.

Sledujte kritické udalosti spoločností

Konkurzy a reštrukturalizácie
 • Informácie o konkurznom, reštrukturalizačnom, alebo inom konaní čerpáme denne hneď z troch zdrojov: Obchodný vestník, Obchodný register a Register úpadcov.
 • Informácie o všetkých konaniach z týchto zdrojov spájame a zverejňujeme v prehľadnej databáze Konkurzov a reštrukturalizácií.
Platobné rozkazy
 • Overte si solventnosť a finančné zdravie firiem aj na základe existencie vydaných platobných rozkazov.
 • Nad plným znením jednotlivých platobných rozkazov nájdete najdôležitejšie informácie zosumarizované v prehľadnej hlavičke.


FinStat Premium

Vytvorte si portfóliá svojich klientov

Alternatívne emailové adresy
 • Nastavte si až 8 alternatívnych emailových adries na preposielanie dôležitých udalostí vo firmách vašim kolegom.
Skupiny firiem
 • Rozdelte si vašich obchodných partnerov až do 8 rôznych skupín a pre 4 z nich nastavte alternatívne emailové adresy.

Sledovanie priebehu insolvenčných konaní českých firiem

V Premium máte k dispozícii databázu českých insolvenčných konaní. Priebeh konaní môžete sledovať v samostatnom moninitoringu českých firiem (samostatne si môžete nastaviť aj skupiny firiem a alternatívne emailové adresy na preposielanie notifikácií).


Marketingové oddelenia

Marketéri používajú FinStat Premium na vytváranie zoznamu spoločností - potenciálnych zákazníkov, strategické plánovanie kampaní a identifikovanie správneho času na kontaktovanie obchodných partnerov marketingovými kampaňami.

Skúmajte trh a analyzujte konkurenciu

Zistite svoju pozíciu na trhu
 • Zistite aké je vaše postavenie na trhu v porovnaní s konkurenčnými firmami pomocou odvetvových analýz, ktoré zostavíte jednoducho pomocou filtrov v databáze hospodárskych výsledkov spoločností.

Vytvorte kvalitné zoznamy cieľových spoločností
pre váš predajný tím

Pokročilé vyhľadávanie
 • Identifikujte potenciálnych zákazníkov pomocou pokročilého filtrovania spoločností. Segmentujte použitím 21 rôzych odvetvových, geografických, finančných alebo veľkostných kritérií.
Skupiny spoločností
 • Vytvorte si a udržujte zoznamy potenciálnych obchodných partnerov pre posilnenie vášho obchodného dosahu.

Zlepšite angažovanosť kampaní

Notifikácie
 • Dostávajte aktuálne informácie o zmenách v predstavenstve a dôležitých udalostiach spoločností, a majte tak prehľad o vyhliadkach a posúďte, aká je pravdepodobnosť, že spoločnosti kúpia vaše produkty alebo služby.

Iniciujte marketing v tom správnom čase

Profily spoločností
 • Jednotlivé profily spoločností poskytujú informácie o ich finančnom zdaví, aktuálnych aj historických udalostiach a opise podnikateľskej činnosti.
Kontaktné informácie
 • Získajte kontaktné informácie zahrňujúce telefónne čísla, emailové adresy a adresy spoločností.

Komplexné informácie o firmách a živnostníkoch s FinStat PREMIUM

So službou FinStat PREMIUM získate prístup ku kompletným informáciám z našich databáz, rozšíreným filtrom a exportom dát do Excelu.

Databáza finančných údajov

Databáza finančných údajov

Databáza 324 765 slovenských firiem so zverejnenými finančnými výkazmi za aspoň jeden rok, obsahuje finančné a fakturačné údaje firiem a finančné ukazovatele.

Viac informácií

Databáza firiem a organizácií

Databáza firiem a organizácií

Databáza 524 989 (aj novozaložených) slovenských firiem a organizácií. Obsahuje základné finančné a fakturačné údaje a dostupné kontaktné údaje.

Viac informácií

Databáza živnostníkov

Databáza živnostníkov

Databáza 1 290 526 slovenských živnostníkov, obsahuje fakturačné údaje živnostníkov.

Viac informácií

Databáza osôb vo firmách

Databáza osôb vo firmách

Databáza 3 072 660 osôb vo firmách, ktoré v spoločnostiach figurujú alebo figurovali ako konateľ, štatutár, konečný užívateľ výhod a pod.

Viac informácií

Databáza poverení na vykonanie exekúcie

Databáza poverení na vykonanie exekúcie

Databáza 145 404 poverení na vykonanie exekúcie z prebiehajúcich exekučných konaní firiem a živnostníkov.

Viac informácií

Databáza konkurzov a reštrukturalizácií

Databáza konkurzov a reštrukturalizácií

Databáza 71 980 konkurzov a reštrukturalizácií a 549 603 podaní z Obchodného vestníka.

Viac informácií

Databáza súdnych rozhodnutí

Databáza súdnych rozhodnutí

Databáza 2 461 397 súdnych rozhodnutí s možnosťou rozšíreného filtrovania, dostupné v službe PREMIUM.

Viac informácií

Databáza platobných rozkazov

Platobné rozkazy

Databáza 569 281 platobných rozkazov s možnosťou rozšíreného filtrovania, dostupné v službe PREMIUM.

Viac informácií

Databáza hospodárskych výsledkov slovenských firiem a export do Excelu

V dabatáze hospodárskych výsledkov nájdete finančné údaje až 324 765 spoločností (firmy, ktoré majú zverejnenú aspoň jednu účtovnú závierku).

Databáza obsahuje údaje spoločností roztriedené do prehľadných tabuliek:

 • súvaha
 • výkaz ziskov a strát
 • finančné ukazovatele
 • EBITDA

Vyhľadajte nových zákazníkov v databáze hospodárskych výsledkov firiem

Filtrujte a vyhľadávajte v denne aktualizovanej databáze hospodárskych výsledkov firiem

S FinStat Premium máte v databázach k dispozícii rozšírené filtrovanie, ktoré môžete ľubovoľne kombinovať. Jednoducho pomocou nich vytvoríte segment spoločností na oslovenie, tvorbu analýz či export údajov do Excelu.

Pomocou fulltextového vyhľadávania môžete zobraziť nielen konkrétnu firmu (zadaním IČO alebo presného názvu), ale aj všetky spoločnosti z databázy, ktoré majú v názve zadaný výraz.

Filtre v databáze hospodárskych výsledkov firiem:
 • tržby, zisk
 • EBITDA, aktíva
 • čistý pracovný kapitál, vlastný kapitál
 • odvetvie, SK NACE
 • kraj, okres
 • počet zamestnancov
 • druh vlastníctva
 • stav firmy
 • dátum založenia firmy
 • rok dostupnosti údajov
FinStat Premium

Neobmedzené exporty dát finančných údajov spoločností

Exportujte z databázy hospodárskych výsledkov slovenských firiem

 • počet stiahnutí je neobmedzený
 • v jednom Exceli stiahnete údaje až o 1000 firmách naraz
 • sťahujete vždy aktuálne údaje o firmách
Jedným kliknutím si môžete naraz stiahnuť všetky dostupné dáta o firmách jednoducho bez ručného prepisovania. Vo vyexportovaných súboroch môžete ďalej filtrovať, vytvárať grafy a vlastné makrá.
Export obsahuje:
 • finančné údaje: zisk, tržby, aktíva, EBITDA, vlastné imanie, výška daní, pridaná hodnota, čistý dlh, čistý pracovný kapitál
 • finančné ukazovatele: ROE, dlh/EBITDA, záväzky/EBITDA, Credit Scoring, marže, zadlženosť, likvidita, zisková marža, doba splácania záväzkov
 • fakturačné údaje: IČO, DIČ, IČ DPH, adresa sídla
 • kontaktné údaje: telefónne čislo, emailová adresa, web
 • štatutári
 • druh vlastníctva
 • odvetvové členenie: SK Nace, odvetvie
 • indikátor platcovstva DPH
 • indikátory kritických udalostí: dlhy, platobné rozkazy, likvidácie, zrušenia, konkurzy a reštrukturalizácie
 • počet zamestnancov
 • regionálne členenie: kraj, okres

Databáza slovenských firiem a organizácií a export do Excelu

Naša kompletná, denne aktualizovaná databáza slovenských firiem a organizácií obsahuje 524 989 subjektov. Táto najrýchlejšia databáza novozaložených firiem obsahuje aj kontaktnú databázu, v ktorej nájdete:

 • adresy sídla a prevádzok spoločností
 • 109 791 firiem s emailovým kontaktom
 • 179 531 firiem s telefónnym kontaktom
 • spolu až 190 791 firiem s emailovým alebo telefónnym kontaktom

Vyhľadajte nových zákazníkov v databáze firiem a organizácií

Rozšírené filtrovanie v databáze firiem a organizácií

S FinStat Premium máte k dispozícii 28 filtrov, ktoré môžete ľubovoľne kombinovať. Jednoducho pomocou nich vyfiltrujete segment spoločností podľa Vami zadaných kritérií

Vyhľadávanie firiem

Pomocou fulltextového vyhľadávania môžete zobraziť nielen konkrétnu firmu (zadaním IČO alebo presného názvu), ale aj všetky spoločnosti z databázy, ktoré majú v názve zadaný výraz.

Filtre v databáze firiem a organizácií:
 • kontaktné údaje
 • prevádzky
 • odvetvie, SK NACE
 • kraj, okres
 • predmet podnikania
 • tržby, zisk
 • aktíva, vlastný kapitál
 • základné imanie
 • platitelia DPH
 • druh vlastníctva, právna forma
 • počet zamestnancov
 • stav firmy
 • dátum založenia firmy
 • udalosti vo firmách a dátum
FinStat Premium

Neobmedzené exporty dát z kompletnej databázy firiem a organizácií

Exportujte z databázy slovenských firiem a organizácií

Export z databázy slovenských firiem a organizácií (databáza obsahuje všetky - aj novozaložené - firmy a organizácie) pozostáva zo základných finančných a fakturačných údajov firiem a dostupných kontaktných údajov spoločností. Preto je Export z databázy firiem obľúbený marketingový nástroj pri vyhľadávaní nových zákazníkov.

 • počet stiahnutí je neobmedzený
 • v jednom Exceli stiahnete údaje až o 1000 firmách naraz
 • sťahujete vždy aktuálne údaje o firmách
Jedným kliknutím si môžete naraz stiahnuť všetky dostupné dáta o firmách jednoducho bez ručného prepisovania. Vo vyexportovaných súboroch môžete ďalej filtrovať, vytvárať grafy a vlastné makrá.
V tejto databáze máte k dispozícii 5 rôznych exportov:

Štandardný export, ktorý obsahuje:

 • kontaktné údaje: telefónne čislo, emailová adresa, web
 • fakturačné údaje: IČO, DIČ, IČ DPH, adresa sídla
 • finančné údaje: zisk, tržby, základné imanie
 • dátum vzniku a zániku
 • regionálne členenie: kraj, okres
 • odvetvové členenie: SK Nace, odvetvie
 • počet pobočiek
 • druh vlastníctva
 • štatutári
 • indikátor platcovstva DPH
 • indikátory kritických udalostí: dlhy, platobné rozkazy, likvidácie, zrušenia, konkurzy a reštrukturalizácie
 • počet zamestnancov

Export emailových kontaktov

 • obsahuje databázu dostupných emailových kontaktov spoločností.
 • Emailové adresy sú pre jednoduchšie spracovanie uvedené každá samostatne v jednej bunke. Okrem emailových kontaktov sú v uvedené aj základné informácie o spoločnosti:
  • Názov, IČO, Adresa
  • Dátum vzniku, dátum zániku a Štatutárov
  • SK Nace
  • Email (1 – 50), v závislosti od dostupnosti možnosť až 50 rôznych emailových kontaktov, každý v samostatnom riadku

Export telefonických kontaktov

 • obsahuje databázu dostupných telefonických kontaktov spoločností.
 • Telefónne čisla sú pre jednoduchšie spracovanie uvedené každé samostatne v jednej bunke. Okrem telefonických kontaktov sú v uvedené aj základné informácie o spoločnosti:
  • Názov, IČO, Adresa
  • Dátum vzniku, dátum zániku a Štatutárov
  • SK Nace
  • Telefón (1 – 50), v závislosti od dostupnosti možnosť až 50 rôznych telefónnych kontaktov, každý v samostatnom riadku

Štandardný export + názvy a adresy prevádzok

 • obsahuje všetky dáta čo štandardný export a navyše názvy a adresy prevádzok

Export kontaktov do Outlooku

 • obsahuje zoznam kontaktov spoločností vo formáte, ktorý je možno importovať do MS Outlook: telefonické, emailové a webové kontakty
 • možnosť vybrať si z dvoch jazykových verzií (eng/sk) v závislosti od Vášho Microsoft Outlooku

Databáza živnostníkov a export do Excelu

Naša databáza obsahuje 1 290 526 záznamov o živnostníkoch. Nájdete tu fakturačné údaje, odvetvové zaradenie, počty zamestnancov.

Vyhľadajte nových zákazníkov v databáze živnostníkov

Filtrovujte a vyhľadávajte v denne aktualizovanej databáze živnostníkov

S Finstat Premium máte k dispozícii 14 filtrov, ktoré môžete ľubovoľne kombinovať. Jednoducho pomocou nich vyfiltrujete segment živnostníkov podľa Vami zadaných kritérií.

Vyhľadávanie živnostníkov

Pomocou fulltextového vyhľadávania môžete zobraziť nielen konkrétneho živnostníka (zadaním IČO alebo presného názvu), ale aj všetky živnosti z databázy, ktoré majú v názve zadaný výraz.

Filtre v databáze živnostníkov:
 • odvetvie, SK NACE
 • kraj, okres
 • predmet podnikania
 • právna forma
 • platitelia DPH
 • dátum založenia živnosti
 • udalosti živnostníkov
 • prevádzky
 • aktivita podľa ŽRSR
 • počet zamestnancov
FinStat Premium

Neobmedzené exporty dát živnostníkov

Exportujte z databázy živnostníkov

Stiahnite si hromadne dáta o žívnostníkoch z našej databázy do Excel súboru, v ktorom môžete ďalej filtrovať, vytvárať grafy a vlastné makrá.

 • počet stiahnutí je neobmedzený
 • v jednom Exceli stiahnete údaje až o 1000 živnostníkoch naraz
 • sťahujete vždy aktuálne údaje o živnostníkoch
Jedným kliknutím si môžete naraz stiahnuť všetky dostupné dáta o živnostníkoch jednoducho bez ručného prepisovania. Vo vyexportovaných súboroch môžete ďalej filtrovať, vytvárať grafy a vlastné makrá.
V tejto databáze máte k dispozícii 4 rôzne exporty:

Štandardný export, ktorý obsahuje:

 • fakturačné údaje: IČO, DIČ, IČ DPH, adresa sídla
 • regionálne členenie: kraj, okres
 • informácie o kritických udalostiach: dlhy, konkurzy a reštrukturalizácie, zrušenia, likvidácie
 • rozsah počtu zamestnancov
 • dátum vzniku a zániku
 • indikátor pozastavenej živnosti
 • odvetvové členenie: SK Nace, odvetvie
 • indikátor platcovstva DPH

Štandardný export + názvy a adresy prevádzok

 • obsahuje všetky dáta čo štandardný export a navyše názvy a adresy prevádzok

Databáza osôb vo firmách

Vyhľadávajte osoby figurujúce vo firmách

Pomocou fulltextového vyhľadávania si viete vyhľadať osoby, ktoré sú alebo boli konateľmi, štatutármi, konečnými užívateľmi výhod, prípadne figurujú v spoločnostiach iným spôsobom. Vyhľadané osoby sú prehľadne zoradené podľa adries, vďaka čomu ich viete identifikovať a následne si pridať do monitoringu spoločnosti, v ktorých figurujú, alebo sledovať ich exekúcie.

Informácie o osobách figurujúcich vo firmách čerpáme z nasledujúcich zdrojov:
 • Obchodný register
 • Register partnerov verejného sektora
 • Register právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci

Vďaka záložke Osoby vo firme, ktorá sa nachádza na profile firmy, si jednoducho prezeráte osoby figurujúce vo firme, prípadne konečných užívateľov výhod, ako aj históriu zmien osôb v spoločnosti.

Databáza obsahuje údaje roztriedené do prehľadných tabuliek:
 • zoznam vyhľadávaných osôb
 • tržby, EBITDA, zisk a podiel na zisku
 • finančné údaje a ukazovatele
 • rizikové udalosti
ukážka vyhľadávania v databáze osôb

Databáza poverení na vykonanie exekúcie

V databáze poverení na vykonanie exekúcie nájdete 145 404 poverení z prebiehajúcich exekučných konaní firiem a živnostníkov.

POZOR: V databáze sa nenachádzajú aktívne ani neaktívne konania zverejnené pred 1.4.2017, konania vedené na fyzické osoby - nepodnikateľov, ani konania vymáhané Sociálnou poisťovňou podľa ustanovenia Zákona 461/2003 Z. z. od § 224 ďalej. Existenciu všetkých konaní Vám odporúčame preveriť v Registri exekúcií na FinState.

Vyhľadajte poverenia na vykonanie exekúcie

Rozšírené filtrovanie v databáze poverení

S FinStat Premium máte k dispozícii 11 filtrov, ktoré môžete ľubovoľne kombinovať. Jednoducho pomocou nich vyfiltrujete segment spoločností alebo aktívnych konaní podľa Vami zadaných kritérií.

Pomocou fulltextového vyhľadávania môžete zobraziť nielen konkrétnu firmu (zadaním IČO alebo presného názvu), ale aj všetky spoločnosti z databázy, ktoré majú v názve zadaný výraz.
Filtre v databáze poverení na vykonanie exekúcie:
 • fulltextové vyhľadávanie
 • čislo poverenia
 • kraj a okres
 • oprávnenú osobu na vykonanie exekúcie
 • povinnú osobu na vykonanie exekúcie
 • exekútor
 • spisovú značku poverenia
 • dátum poverenia
 • stav
Filtre v databáze poverení na vykonanie exekúcie

Buďte informovní o dôležitých udalostiach firiem a Vašich obchodných partnerov

Sledujte udalosti firiem s FinStat PREMIUM:
 • nové aj historické udalosti firmy na jednom mieste
 • zobrazenie udalostí na prehľadnej časovej osi
 • filtrovanie podľa typu udalosti
 • monitoring firiem a živnostníkov až do 60 000 subjektov naraz
 • hromadné exporty udalostí obchodných partnerov do Excelu
FinStat Premium

Monitorujte udalosti firiem

Vytvorte si online portfólio Vašich obchodných partnerov a denne sledujte dôležité zmeny a kritické udalosti zoradené na prehľadnej časovej osi s možnosťou filtrovania podľa typu. O každej udalosti Vám automaticky príde emailová notifikácia, a budete tak môcť pohotovo reagovať na zmeny vo firmách.

Monitoring Vás upozorní o nasledujúcich udalostiach:
 • podania z Obchodného registra
 • podania z Obchodného vestníka
 • zmeny v Živnostenskom registri
 • zmeny v Registri partnerov verejného sektora
 • zmeny v Registri právnických osôb
 • zmeny v platcovstve DPH
 • účtovné závierky
 • konkurzy a reštrukturalizácie
 • dlhy a nedoplatky voči poisťovniam a daňové dlhy
 • pohľadávky štátu a komerčné pohľadávky
 • oznámenia o zrušení spoločnosti
 • likvidácie spoločností
 • súdne rozhodnutia a platobné rozkazy
 • zmeny a insolvencie v českých firmách
FinStat Premium

Exportujte hromadne udalosti Vašich obchodných partnerov do Excelu

S pomocou FinStat PREMIUM môžete udalosti Vášho portfólia firiem jednoducho stiahnuť do Excelu.V exporte môžete filtrovať a zoraďovať udalosti firiem podľa typu udalosti, podania alebo dlžnej sumy.

Exportujte neobmedzene do CSV alebo XLSX:
 • export udalostí sledovaných firiem za posledných 30 dní
 • export až 1000 udalostí sledovaných firiem


FinStat Premium

Sledujte históriu dlhov firiem s FinStat PREMIUM

Je dôležité sledovať nielen aktuálne, ale aj historické dlhy spoločnosti - vášho potenciálneho obchodného partnera. Zistíte tak, či firma dokáže platiť záväzky včas, či jej dlh rastie alebo klesá, či sa nové záznamy objavujú každý mesiac, alebo je vyskytujúci sa dlh iba jednorazovou udalosťou.

S FinStat PREMIUM vidíte historické záznamy spoločnosti o:
 • dlhoch a nedoplatkoch voči zdravotným poisťovniam - Union, Všeobecná zdravotná poisťovňa
 • dlhoch a nedoplatkoch voči Sociálnej poisťovni
 • daňových dlhoch voči Finančnej správe
 • štátnych pohľadávkach čerpaných z Centrálneho registra pohľadávok štátu
 • komerčných pohľadávkach voči BUSINESS LEASE SLOVAKIA s.r.o.
 • komerčných pohľadávkach voči Coface Slovakia Credit Management Services s.r.o.u
FinStat Premium

Monitorujte dlhy a nedoplatky svojich obchodných partnerov

Súčasťou FinStat PREMIUM je aj monitoring udalostí vo firmách. Automaticky vás upozorníme v prípade výskytu dlhu u Vašich obchodných partnerov.

FinStat Premium
 1. pridajte si firmu do monitoringu a v prípade nového záznamu o dlhu spoločnosti dostanete automaticky emailovú notifikáciu
 2. informácie o dlhoch všetkých sledovaných spoločností máte k dispozícii kedykoľvek vo svojom konte zoradené chronologicky na časovej osi
 3. vo svojom konte môžete filtrovať dlhy podľa subjektu, ktorému daná spoločnosť dlhuje
 4. exportujte do Excelu informácie o sledovaných firmách - vrátane dlhov

Export dlhov Vašich obchodných partnerov do Excelu

Export obsahuje základné finančné a fakturačné údaje Vašich obchodných partnerov, poznámky a zaradenie do skupín, informácie o dlhoch a nedoplatkoch, platobných rozkazoch a indikátor konkurzov a reštrukturalizácií vo formáte .CSV.

 1. pridajte si vašich obchodných partnerov do svojho FinStat PREMIUM konta hromadne nahratím zoznamu IČO
 2. zatrieďte firmy až do 8 rôznych skupín a pridajte k jednotlivým firmám vlastné poznámky
 3. exportujte vždy aktuálne informácie o vašich obchodných partneroch do Excelu
 4. filrujte podľa finančných kritérií, kritických udalostí, informácií o spoločnosti, zaradenia do vašich skupín a podľa vašich poznámok
FinStat Premium
Export udalostí sledovaných firiem do Excelu

Pomocou exportu zoznamu udalostí vašich obchodných partnerov do .CSV ich môžete zoraďovať a filtrovať podľa rozšírených kritérií.

 1. stiahnite si vždy aktuálne, chronologicky zoradené udalosti o Vašich obchodných partneroch do Excelu
 2. filtrujte podľa názvu spoločnosti, dátumu udalosti, Vašich poznámok či typu podania alebo udalosti
 3. importujte vyfiltrovaný zoznam firiem do Vašich systémov

Monitorujte zoznamy platcov DPH z Finančnej správy s FinStat PREMIUM

Zoznamy platcov DPH a Finančnej správy

S FinStat PREMIUM vidíte informácie o tom, v ktorých zoznamoch Finančnej správy je spoločnosť zaradená spolu s históriou výskytu v jednotlivých zoznamoch.

 • Zoznam daňových subjektov registrovaných pre DPH

  ak sa firma nachádza v tomto zozname, vidíte aké číslo má firma pridelené a paragraf, ktorý určuje, k akému druhu platcov DPH firma patrí

 • Zoznam platiteľov dane z pridanej hodnoty, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie pre DPH

  ak sa váš obchodný partner nachádza v tomto zozname, stávate sa automaticky ručiteľom na DPH, ktoré v vášho obchodného vzťahu vyplynie

 • Zoznam vymazaných platiteľov DPH podľa §52 ods.8 zákona 563/2009 Z. z.

Overenie IČ DPH s FinStat PREMIUM

 1. pri firme nájdete uvedené IČ DPH s konkrétnym paragrafom
 2. pridajte si firmu do monitoringu a automaticky vás upozorníme, ak nastane zmena

  pridelenie alebo odobratie IČ DPH

  upozornenie na výskyt firmy v zozname platcov DPH s dôvodom na zrušenie

 3. pozrite si históriu výskytu platcu DPH v jednotlivých zoznamoch Finančnej správy
 4. vyexportujte si hromadne fakturačné údaje vašich obchodných partnerov, vrátane IČ DPH, do Excelu
 5. automaticky nahrávajte fakturačné údaje spoločností do vašich softvérov pomocou API rozhrania
FinStat Premium

Konkurzy a reštrukturalizácie firiem s FinStat PREMIUM

Monitorujte konkurzy a reštrukturalizácie svojich obchodných partnerov

Informácie o konkurznom, reštrukturalizačnom, alebo inom konaní čerpáme denne hneď z troch zdrojov:
 • Obchodný vestník
 • Obchodný register
 • Register úpadcov

Súčasťou FinStat PREMIUM je aj monitoring udalostí vo firmách, ktorý Vás automaticky upozorní, ak sa firma dostane do konkurzu či reštrukturalizácie, alebo nastane zmena v prebiehajúcom konaní niektorej zo sledovaných firiem.

FinStat Premium
 1. pridajte si firmu do monitoringu a v prípade nového záznamu o konkurze alebo reštrukturalizácii spoločnosti dostanete automaticky emailovú notifikáciu
 2. informácie o konaniach všetkých sledovaných spoločností máte k dispozícii kedykoľvek vo svojom konte zoradené chronologicky na časovej osi
 3. vo svojom konte môžete filtrovať konkurzy a reštrukturalizácie podľa typu podania
 4. exportujte do Excelu informácie o sledovaných firmách - vrátane informácií o konkurzoch a reštrukturalizáciách

Export konkurzov a reštrukturalizácií Vašich obchodných partnerov do Excelu

Export obsahuje základné finančné a fakturačné údaje Vašich obchodných partnerov, indikátor konkurzov a reštrukturalizácií, platobných rozkazoch a informácie o dlhoch a nedoplatkoch vo formáte .CSV.

 1. pridajte si vašich obchodných partnerov do svojho FinStat PREMIUM konta hromadne nahratím zoznamu IČO
 2. zatrieďte firmy až do 8 rôznych skupín a pridajte k jednotlivým firmám vlastné poznámky
 3. exportujte vždy aktuálne informácie o vašich obchodných partneroch do Excelu
 4. filrujte podľa finančných kritérií, kritických udalostí, informácií o spoločnosti, zaradenia do vašich skupín a podľa vašich poznámok
FinStat Premium

Databáza konkurzov a reštrukturalizácií

Informácie o všetkých konaniach z Obchodného vestníka, Obchodného registra a Registra úpadcov spájame a zverejňujeme v prehľadnej databáze Konkurzov a reštrukturalizácií.

V databáze sa nachádza 71 980 záznamov o konkurzných a reštrukturalizačných konaniach slovenských firiem. Obsahuje prehľad konkurzných, reštrukturalizačných a iných konaní. Nájdete tu podania zatriedené ku konkrétnemu konaniu spoločnosti.

Rozšírené filtrovanie v Databáze konkurzov a reštrukturalizácií

 • s Finstat Premium máte k dispozícii 16 filtrov v Databáze konkurzných a reštrukturalizačných konaní a 12 filtrov v Databáze podaní z Obchodného vestníka
 • filtre môžete ľubovoľne kombinovať a jednoducho pomocou nich vyfiltrovať segment konaní podľa Vami zadaných kritérií
FinStat Premium

Sledujte priebeh súdnych sporov firiem s FinStat PREMIUM

Monitorujte súdne rozhodnutia a platobné rozkazy svojich obchodných partnerov

Súdne rozhodnutia a platobné rozkazy sú dôležitým indikátorom, ktorý Vám pomôže pri posudzovaní obchodných partnerov. So službou FinStat PREMIUM získate monitoring udalostí vo firmách, ktorý Vás automaticky upozorní, ak sa pri firme vyskytne nový platobný rozkaz alebo súdne rozhodnutie.

FinStat Premium
 1. pridajte si firmu do monitoringu a v prípade nového záznamu o platobnom rozkaze spoločnosti dostanete automaticky emailovú notifikáciu
 2. informácie o platobných rozkazoch všetkých sledovaných spoločností máte k dispozícii kedykoľvek vo svojom konte zoradené chronologicky na časovej osi
 3. vo svojom konte môžete filtrovať udalosti podľa toho, či sa jedná o súdne rozhodnutia alebo platobné rozkazy
 4. exportujte do Excelu informácie o sledovaných firmách - vrátane informácií o súdnych rozhodnutiach a platobných rozkazoch

Export platobných rozkazov Vašich obchodných partnerov do Excelu

 • obsahuje základné finančné a fakturačné údaje, informácie o platobných rozkazoch, indikátor konkurzov a reštrukturalizácií a informácie o dlhoch a nedoplatkoch
 • vždy aktuálne informácie o platobných rozkazoch Vašich obchodných partneroch v Exceli
 • filrujte podľa finančných kritérií, kritických udalostí alebo informácií o spoločnosti
FinStat Premium

Databáza platobných rozkazov

Databáza platobných rozkazov, ktorá je dostupná vo FinStat Premium obsahuje 569 281 záznamov o platobných rozkazoch zobrazených do prehľadnej tabuľky.

Filtrovanie a vyhľadávanie v Databáze platobných rozkazov

 • filtre databázy môžete ľubovoľne kombinovať a jednoducho pomocou nich vyfiltrovať segment platobných rozkazov podľa Vami zadaných kritérií
  • filtre: odvetvie, kraj, okres, súdy, sudcovia, oblasti právnej úpravy, povahy rozhodnutia, odkazovane predpisy, dátum podania
 • s pomocou fulltextového vyhľadávania v Databáze platobných rozkazov môžete zobraziť všetky platobné rozkazy, ktoré majú v názve navrhovateľa alebo odporcu zadaný výraz
FinStat Premium

Databáza súdnych rozhodnutí

Databáza súdnych rozhodnutí, ktorá je dostupná vo FinStat Premium obsahuje 2 461 397 záznamov o súdnych rozhodnutiach s týždennou aktualizáciou.

Filtrovanie a vyhľadávanie v Databáze súdnych rozhodnutí

 • filtre databázy môžete ľubovoľne kombinovať a jednoducho pomocou nich vyfiltrovať segment súdnych rozhodnutí podľa Vami zadaných kritérií
  • filtre: odporca, navrhovateľ, súd, druh rozhodnutia, povaha rozhodnutia, oblasť rozhodnutia, podoblasť rozhodnutia, ustanovenie, dátumy prvého a posledného záznamu
 • pomocou fulltextového vyhľadávania v Databáze súdnych rozhodnutí môžete nájsť všetky súdne rozhodnutia – aj tie, ktoré neobsahujú IČO - zadaním názvu/mena navrhovateľa alebo odporcu
FinStat Premium

Sledujte finančné zdravie firiem a spravujte portfólio Vašich obchodných partnerov

Automatický monitoring slovenských a českých firiem

Súčasťou služby Premium je aj monitoring až 60 000 slovenských a českých firiem naraz. Sledujeme za vás zmeny u vašich obchodných partnerov, zákazníkov a dodávateľov, a pri každej dôležitej udalosti vás upozorníme emailovou notifikáciou.

Ako monitoring funguje?

 • jednoduchým importom zoznamu IČO automaticky vytvoríte portfólio firiem s aktuálnymi dátami
 • rozdeľte firmy do rôznych skupín
  • pre prehľadnú administráciu sledovaných firiem si ich môžete zaradiť až do 8 rôznych skupín
  • ku 4 skupinám môžete nastaviť po dve alternatívne emailové adresy na preposielanie notifikácií
FinStat Premium
 • pridajte ku firmám poznámky
  • ku každej sledovanej spoločnosti si môžete pridať vlastnú poznámku
  • v exporte sledovaných spoločností do Excelu sa poznámky nachádzajú v samostatnom stĺpci, čo vám umožňuje spoločnosti filtrovať aj podľa nich
 • nastavte alternatívne emailové adresy na preposielani notifikácií

  z vášho konta Premium môžete nastaviť až 8 alternatívnych adries na preposielanie notifikácií o udalostiach vo firme

 • dostávajte upozornenia z monitoringu emailom alebo sledujte dianie v spoločnostiach vo vašom konte

Zoznam udalostí, na ktoré vás monitoring upozorní:

Udalosť údaje čerpáme z aktualizujeme

konkurzy, reštrukturalizácie, likvidácie, dražby...
Obchodný vestník
Register úpadcov
Obchodný register

denne
zverejnenie hospodárskych výsledkov firiem Register účtovných závierok denne
zmeny sídla, štatutárov a ostatné zmeny vo firmách Obchodný register denne
zmeny sídla, predmetu podnikania a zrušenie Živnostenský register denne
zmeny konečných užívateľov výhod Register právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci týždenne
zmeny SK NACE a živnostníkov denne
zmeny konečných užívateľov výhod a oprávnených osôb Register partnerov verejného sektora týždenne
sledovanie dlhov voči daňovému úradu Finančná správa 2x týždenne
zmeny stavu platcovstva DPH denne
sledovanie nadmerného odpočtu a vlastnej daňovej povinnosti mesačne
pridelenie DIČ 2x týždenne

dlhy a nedoplatky v poisťovniach
Sociálna poisťovňa
Union
Všeobecná zdravotná poisťovňa
2x týždenne
zmena v povereniach vykonania exekucie register poverení na vykonanie exekúcie týždenne
pohľadávky štátu Centrálny register pohľadávok štátu týždenne
komerčné pohľadávky BUSINESS LEASE SLOVAKIA s.r.o.
Coface Slovakia Credit Management Services s.r.o.
mesačne
súdne rozhodnutia vrátane platobných rozkazov Súdne rozhodnutia týždenne
zmeny v insolvenčných konaniach českých firiem Insolvenčný register denne
zmeny názvu, sídla, zrušenie a ostatné Český štatistický úrad mesačne

Exportujte dôležité dáta o všetkých Vašich obchodných partneroch do Excelu s FinStat PREMIUM

Jedným kliknutím si môžete naraz stiahnuť do Excelu všetky dostupné dáta o sledovaných firmách a živnostníkoch jednoducho bez ručného prepisovania. Vo vyexportovaných súboroch môžete ďalej filtrovať, vytvárať grafy a vlastné makrá.

Export najdôležitejších dát o Vašich firmách

 • všeobecný export všetkých Vami monitorovaných firiem/živnostníkov
 • zlučuje základné finančné a fakturačné údaje, informácie o aktivite subjektov a počte zamestnancov
 • máte k dispozícií Vaše poznámky a zaradenie do skupín
 • obsahuje informácie o kritických udalostiach, napríklad o dlhoch a nedoplatkoch, platobných rozkazoch, konkurzoch a reštrukturalizácií
 • môžete exportovať až 7 000 firiem

Export udalostí sledovaných firiem

 • možnosť zvolenia exportu posledných 1 000 udalostí alebo posledných 30 dní
 • obsahuje popis a dátum udalostí Vašich monitorovaných firiem vrátane Vašich poznámok k firmám
 • môžete vyhľadávať konkrétne firmy alebo konkrétne udalosti priamo v Exceli

Export vyfiltrových sledovaných firiem

 • zvolením konkrétnej skupiny viete exportovať údaje iba pre vyfiltrované spoločnosti
 • tvorte si a exportujte rebríčky svojich firiem podľa Vami zvolených kritérií (podľa zisku, tržieb...)

Preverte si stálych aj budúcich obchodných partnerov s FinStat PREMIUM

Finančný report - zhrnutie finančných a nefinančných údajov o firme na jednom mieste

Zosumarizované najdôležitejšie údaje vám pomôžu preveriť finančné zdravie spoločnosti a uľahčia rozhodovanie, či s firmou obchodovať alebo nie.

V súčasnosti máme k dispozícií finančný report pre 324 765 firiem:
 • prehľadný, zrozumiteľný a aktuálny finančný report kedykoľvek k dispozícii v detaile firmy
 • možnosť stiahnutia do PDF vám umožní pracovať s údajmi aj bez prístupu na internet
Čo nájdete vo finančnom reporte?
 • Credit Scoring - Altman Z-skóre, Index 05
 • indikátory rizikových udalostí
 • prehľad finančných údajov za dostupné roky spolu s trendom vývoja
 • prehľad počtu zamestnancov za dostupné roky
 • osoby a funkcie z Obchodného registra, Registra právnických osôb a Registra partnerov verejného sektora
 • SK Nace, predmety podnikania, historické názvy a adresy
 • grafy finančných ukazovateľov
Finančný report v PDF
 • štruktúrovaná forma finančného reportu kedykoľvek k dispozícii na stiahnutie v detaile firmy
 • jednoducho report stiahnete do PDF a pošlete svojím kolegom
 • počet stiahnutí finančných reportov firiem je neobmedzený
FinStat Premium

Credit Scoring

Credit Skoring, ktorý je súčasťou finančného reportu, je hodnotenie firmy, ktoré používa jej finančné údaje na predikciu úpadku. Výsledkom je číslo, podľa ktorého môžeme firmu zaradiť do troch pásiem: vysoká pravdepodobnosť úpadku, pásmo šedej zóny, finančne stabilná spoločnosť.

Scoringové modely dostupné vo FinStat PREMIUM:
 • Altmanovo Z-skóre
 • INDEX 05
 • Quick test
 • Binkertov model
 • Index Bonity
 • Tafflerov model
FinStat Premium

Credit Scoring vám môže slúžiť ako pomôcka pri ohodnocovaní a vyberaní obchodných partnerov spolu s ostatnými nefinančnými údajmi, ktoré sú súčasťou finančného reportu.

Finančné ukazovatele

Finančné ukazovatele sú jedným z najdôležitejších nástrojov na preverenie stability spoločnosti.

Ku každej z 324 765 firiem s finančnými ukazovateľmi FinStat PREMIUM ponúka:
 • spolu viac ako 70 vypočítaných finančných ukazovateľov s popisom a vzorcom výpočtu môžete prezerať v tabuľke alebo graficky
 • trendy hodnôt jednotlivých ukazovateľov za celú históriu dostupných dát
 • vypočítané finančné ukazovatele, pomocou ktorých môžete porovnávať jednotlivé spoločnosti alebo zaradiť spoločnosť v rámci odvetvia či celého Slovenska
 • údaje z finančných výkazov
 • export finančných ukazovateľov do Excelu v slovenčine, nemčine a angličtine
Typy ukazovateľov vo FinStat Premium:
 • ukazovatele likvidity
 • ukazovatele zadlženosti
 • ukazovatele rentability
 • marže
 • ukazovatele návratnosti
 • ukazovatele aktivity
 • Credit Skoringové modely viac
 • ku každému ukazovatelu máte k dispozícií popis a vzorec na jeho výpočet
FinStat Premium
Finančné ukazovatele v Exceli

Vyhnite sa zdĺhavému ručnému prepisovaniu jednotlivých údajov - pracujte s hromadnými dátami a tvorte vlastné analýzy.

 • ukazovatele za všetky dostupné roky v jednom Excel súbore
 • export v slovenčine, nemčine a angličtine
 • počet stiahnutí je neobmedzený
FinStat Premium

Pracujte s finančnými výkazmi pohodlne vďaka FinStat PREMIUM

Naša databáza obsahuje finančné výkazy 324 765 firiem. FinStat PREMIUM Vám s finančnými dátami umožní pracovať pohodlnejšie a rýchlejšie online alebo v Exceli.
FInStat PREMIUM Vám ponúka:
 • export do Excelu v slovenčine, nemčine a angličtine
 • štrukturované dáta za roky, pre ktoré ešte neboli dostupné štrukturované účtovné závierky
 • automaticky Vás upozorníme na zverejnenie nových účtovných závierok Vašich obchodných partnerov
Vytvárajte vlastné makrá, grafy a výpočty s pomocou dát z finančných výkazov firiem v Exceli
 • dáta zo súvahy, výkazov ziskov a strát a finančné ukazovatele na samostatných hárkoch v Exceli
 • možnosť stiahnutia dát za jednotlivé roky samostatne alebo všetky dostupné roky naraz
 • export v slovenčine, nemčine a angličtine
 • počet stiahnutí je neobmedzený
FinStat Premium
Pri firmách nájdete uverejnené výkazy rôznych typov originálnych šablón:
 • šablóna typu 2011
 • nové účtovné závierky typu 2014
 • mikro účtovné závierky
 • finančné výkazy finančných inštitúcií
 • na FinState môžete prezerať výkazy aj v konvertovanej šablóne - zjednotenej štruktúre údajov za všetky dostupné roky (šablóna typu 2011)
FinStat Premium

Automatický monitoring obchodných partnerov

Všetky historické udalosti Vašich obchodných partnerov máte s FinStat PREMIUM zobrazené na prehľadnej časovej osi s možnosťou filtrovania. Na každú novú zmenu - napríklad zverejnenie novej účtovnej závierky - Vás však upozorníme aj automaticky emailovou notifikáciou. Nemusíte sa tak obávať, že by Vám dôležité udalosti unikli a vďaka notifikáciám môžete včas na zmeny zareagovať.

Šetrite čas elimináciou ručného kontrolovania zmien:
 • monitorujte až 60 000 firiem naraz
 • sledujte všetky udalosti alebo si vyberte iba tie, ktoré Vás zaujímajú
 • dostávajte automatické emailové notifikácie až na osem ďalších emailov - Vašich kolegov alebo rôznych oddelení firmy
FinStat Premium

České firmy a živnostníci

Vyhľadávajte a filtrujte informácie o českých firmách a živnostníkoch v našich databázach

Databáza českých firiem

Databáza českých firiem

886 tis. českých firiem a organizácií spolu s adresami sídiel

Databáza českých živnostníkov

Databáza českých živnostníkov

2.6 mil. českých živnostníkov a fyzických osôb

Český insolvenčný register

Český insolvenčný register

denné notifikácie o priebehu a zmenách v insolvenčných konaniach českých firiem

Monitorujte insolvenčné konania českých firiem

Sledujeme český insolvenčný register a upozorníme vás emailom vždy, keď nastane zmena v insolvenčnom konaní niektorej z Vami monitorovaných firiem.

Ako môžete pracovať s českými firmami?
 1. vyhľadávajte a filtrujte české firmy a živnostníkov v našich databázach
 2. jednoducho si naimportujete firmy do monitoringu nahraním zoznamu IČO
 3. môžete exportovať zoznam sledovaných firiem do Excelu
 4. preposielanie notifikácií až na 8 ďalších emailov Vašich kolegov
 5. možnosť roztriedenia firiem až do 8 skupín firiem a pre 4 z nich môžete nastaviť dve alternatívne emailové adresy na preposielanie notifikácií

Integrujte aktuálne dáta z FinStatu do Vašich informačných systémov

FinStat API rozhranie

Balík FinStat PREMIUM obsahuje základné API na automatické prepojenie s vašim informačným systémom slúži na prenos dát z FinStatu do vášho softvéru.

Základné API obsahuje:
 • IČO a názov spoločnosti, odkaz na detail firmy na FinState
 • DIČ a IČ DPH
 • adresa a krajina sídla, dátum vzniku
 • upozornenie o konkurzných, reštrukturalizačných a likvidačných konaní
 • upozornenia na dlhy z finančnej správy, zdravotných poisťovní, daňového, colného úradu a pohľadávok
 • upozornenia na zmeny v ORSR
 • indikácia: nárast/pokles tržieb
 • indikácia: nárast/pokles zisku a straty
FinStat Premium
Najčastejšie využitie:
 • automatický import a aktualizácia dát o zákazníkoch v CRM a ERP softwaroch
 • automatické dopĺňanie fakturačných údajov pri pridávaní zákazníkov
 • automatické dopĺňanie a overovanie fakturačných údajov pri registrácii zákazníkov do webových aplikácií

EXEKÚCIE SO ZĽAVOU 50%

Ako náš zákazník získate 50% zľavu na vyhľadávanie exekúcií v Centrálnom registri exekúcií, oproti ktorému navyše poskytujeme tieto výhody:
 • základná cenová hladina za vyhľadávanie na FinState je iba 1 € bez DPH (1,20 € s DPH), pričom základná cenová hladina za vyhľadanie v Centrálnom registri exekúcií je 2 € bez DPH (2,40 € s DPH)
 • exekúcie firmy si viete pohodlne vyhľadať v samostatnej záložke Exekúcie v detaile firmy
 • históriu vyhľadávaní aj detailov exekúcií máte uloženú vo svojom konte
 • zoznam exekúcií môžete stiahnuť do Excelu a ďalej s ním pracovať, alebo súbor importovať do vášho softvéru
 • vyhľadávať v zozname vašich exekúcií môžete na viacerých miestach:
  • detail firmy – zoznam exekúcií konkrétnej spoločnosti
  • história vašich hľadaní – všetky vaše historické dopyty zoznamov a detailov konkrétnych exekúcií
  • zoznam vyhľadaných spoločností – všetky firmy, pre ktoré ste v minulosti vyhľadali exekúcie
FinStat Premium

Pridajte sa k našim spokojným klientom

FinStat nám uľahčil a zrýchlil prácu pri kreditnej analýze našich obchodných partnerov. Používame FinStat Premium hlavne na exportovanie účtovných závierok do Excelu, kde si ďalej robíme vlastné analýzy.

Oproti iným databázam je FinStat flexibilnejší, rýchlejší, aktuálnejší, a za veľmi priaznivú cenu.

quote
Západoslovenská energetika, a.s.
Martin Harcek, Risk Officer
Západoslovenská energetika, a.s.
ZSE OMV Baumit KPMG Enel Orange Hilti CRH Martinus Karcher Slovak parcel service Euler hermes Profesia O2

FinStat PREMIUM

350 € / rok bez DPH (420 € s DPH)