Firma Funkcia Stav Rok posl.
účtov.záv
Tržby Zisk Aktíva Kritické
udalosti
Ján Man, Mýtna 27, 902 01 Pezinok
Aquario Nové Zámky s.r.o.
36841919
Konateľ súčasný 2015 1 351 919 € 88 260 € 13 123 113 € Platobné rozkazy
TFR a. s.
35813326
Člen dozornej rady, Predstavenstvo súčasný 2015 108 472 € 251 793 € 3 802 464 €
BWS DEVELOPMENT, s. r. o.
44541643
Konateľ, Spoločník (100 %) súčasný 2016 48 000 € 693 088 € 2 327 687 €
J&A&K&M, s.r.o.
45697752
Konateľ, Spoločník (4 %) súčasný 2015 0 € 915 142 € 36 556 421 €
J&A&K&M, s.r.o.
45697752
Konateľ, Spoločník (24 %) súčasný 2015 0 € 915 142 € 36 556 421 €
Pezinský pôdohospodársky podnik, s. r. o. "v likvidácii"
31433421
Konateľ, Likvidátor súčasný 2014 0 € -6 994 € 227 380 €
Vranovský pórobetón, s.r.o. "v likvidácii"
35832321
Likvidátor súčasný 2014 0 € 10 000 €
Waste Cleaning Services, a.s. v likvidácii
35905379
Akcionár, Likvidátor súčasný 2013 0 € 0 € 3 852 101 €
BRICORP DEVELOPMENT, s. r. o.
50530674
Konateľ, Spoločník (100 %) súčasný
Pezinské tehelne - Paneláreň, a.s.
35757540
Člen dozornej rady minulý 2015 5 378 589 € 541 438 € 18 745 786 €
BWS DEVELOPMENT, s. r. o.
44541643
Spoločník (80 %) minulý 2016 48 000 € 693 088 € 2 327 687 €
BWS DEVELOPMENT, s. r. o.
44541643
Spoločník (20 %) minulý 2016 48 000 € 693 088 € 2 327 687 €
EKOLOGICKÁ SKLÁDKA, a.s.
zrušená 35833777
Člen dozornej rady zrušená 2014 978 479 € 16 726 € 2 655 643 €
BRICORP DEVELOPMENT, s. r. o.
zrušená 43831851
Konateľ, Spoločník zrušená 2014 805 650 € 10 047 € 477 105 €
FT Real, a. s.
zrušená 46021353
Člen dozornej rady, Predseda predstavenstva zrušená 2014 22 500 € 602 112 € 188 912 €
Ing. Ján Man, Mýtna 27, 902 01 Pezinok
Pezinské tehelne - Paneláreň, a.s.
35757540
Predseda predstavenstva súčasný 2015 5 378 589 € 541 438 € 18 745 786 €
Pezinské tehelne, a.s.
34132155
Predseda predstavenstva súčasný 2015 1 564 585 € 21 619 € 9 208 105 €
FVE Skalica I, s.r.o.
45860548
Konateľ súčasný 2016 413 262 € 193 775 € 2 120 867 €
FVE Skalica, s.r.o.
45871141
Konateľ súčasný 2016 409 573 € 203 315 € 2 119 311 €
Prvá pezinská tehliarska spoločnosť, a.s.
35738006
Člen dozornej rady, Predseda predstavenstva súčasný 2015 17 998 € 65 011 € 12 449 206 €
PT Finance, a.s.
35899972
Člen dozornej rady, Predseda predstavenstva súčasný 2015 0 € 37 700 € 703 684 €
Vranovský pórobetón, s.r.o. "v likvidácii"
35832321
Konateľ, Spoločník (minulý) súčasný 2014 0 € 10 000 €
Waste Cleaning Services, a.s. v likvidácii
35905379
Člen predstavenstva súčasný 2013 0 € 0 € 3 852 101 €
Waste Cleaning Services, a.s. v likvidácii
35905379
Predseda predstavenstva súčasný 2013 0 € 0 € 3 852 101 €
Pezinský pôdohospodársky podnik, s. r. o. "v likvidácii"
31433421
Konateľ, Spoločník minulý 2014 0 € -6 994 € 227 380 €
EKOLOGICKÁ SKLÁDKA, a.s.
zrušená 35833777
Predstaventvo zrušená 2014 978 479 € 16 726 € 2 655 643 €
Agentúra EFEKT, spol. s r.o.
zrušená 36018392
Konateľ, Spoločník (25 %) zrušená
Pezinské tehelne EKO, s.r.o.
zrušená 35726334
Konateľ, Spoločník (25 %) zrušená
Ing. Ján Man, Mýtna 1166/27, 902 01 Pezinok
Pezinské tehelne - Paneláreň, a.s.
35757540
Člen dozornej rady súčasný 2015 5 378 589 € 541 438 € 18 745 786 €
Pezinské tehelne, a.s.
34132155
Člen dozornej rady súčasný 2015 1 564 585 € 21 619 € 9 208 105 €
Ing. Ján Manduľák, Námestie Slobody 1237/156, 093 01 Vranov nad Topľou
LPH Vranov n/T, s.r.o.
31706029
Konateľ, Spoločník (100 %) súčasný 2015 19 626 976 € 202 637 € 21 632 423 €
1. prešovská nástrojáreň, s.r.o.
36460869
Konateľ, Spoločník (80 %) súčasný 2015 5 775 654 € 300 336 € 4 587 523 € Dlh
JAKOR s. r. o.
36827380
Konateľ súčasný 2015 3 951 822 € 133 773 € 5 244 460 € Konkurz a reštruktualizácia
HIGH INDUSTRY TECHNOLOGY s.r.o.
36572756
Konateľ, Spoločník (51 %) súčasný 2015 2 000 € 142 € 9 185 €
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
Člen dozornej rady minulý 2015 1 358 446 000 € 435 119 000 € 2 980 688 000 € Platobné rozkazy
Mliekofarma - SK, spol. s r.o.
36552933
Konateľ, Spoločník (100 %) minulý 2015 574 201 € 8 956 € 3 709 462 € Dlh
Ján Maniš, Slnečná 162/19, 029 01 Námestovo
FEDMAN, s.r.o.
36425982
Konateľ, Spoločník (50 %) súčasný 2015 244 758 € 224 € 68 632 € Dlh
SCIF, a.s.
36402681
Predstaventvo súčasný Dlh
Ing. Ján Manduľák, PhD., Námestie Slobody 1237/156, 093 01 Vranov nad Topľou
Mliekofarma - SK, spol. s r.o.
36552933
Konateľ, Spoločník (100 %) súčasný 2015 574 201 € 8 956 € 3 709 462 € Dlh
Stredoeurópsky rozvojový investičný fond, a.s.
47818573
Člen predstavenstva súčasný 2015 2 500 € 1 758 € 156 714 €
Ing. Ján Manca, Pieninská 11, 974 01 Banská Bystrica
ENERGIA project design, s.r.o.
31622194
Konateľ, Spoločník (100 %) súčasný 2016 293 833 € -1 753 € 823 296 € Platobné rozkazy
ENERGIA, spol. s r.o.
31561471
Konateľ, Spoločník (33 %) minulý 2016 186 852 € 788 € 137 265 € Platobné rozkazy
Doc.Ing. Ján Mandula, CSc., Vansovej 4/6529, 080 01 Prešov
EDOS plus, s.r.o.
36590304
Konateľ súčasný 2015 15 606 € 6 031 € 12 055 €
Bc. Ján Maňo, Hemerkova 27, 040 23 Košice
NewWaveStudio, s. r. o.
46300431
Konateľ, Spoločník (50 %) súčasný 2014 331 625 € -227 082 € 155 698 € Dlh
Konkurz a reštruktualizácia
Ing. Ján Manca, Pieninská 11, 974 11 Banská Bystrica
EPD real s.r.o.
44200412
Konateľ, Spoločník (100 %) súčasný 2016 2 400 € 1 872 € 12 956 €
Ján Manák, Hradská 8536/95, 821 07 Bratislava
KUMAN s. r. o.
45724636
Konateľ, Spoločník (100 %) súčasný 2015 40 693 € -6 072 € 17 344 €
Ján Maniak, Konská 162, 013 13 Rajecké Teplice
FINANCOVANIE VOZIDIEL, s.r.o.
50107101
Konateľ, Spoločník (100 %) súčasný 2016 16 502 € 128 € 5 383 €
Ing. Ján Mano, Horská 1311/10, 958 01 Partizánske
R-OBUV, s.r.o.
34105999
Spoločník (100 %), Konateľ (minulý) súčasný 2015 167 876 € 637 € 271 492 € Dlh
Platobné rozkazy
D.V.P. spol. s r.o.
zrušená 31437231
Konateľ, Spoločník (13 %) zrušená
Ján Mandáček, Komenského 1140/24, 024 01 Kysucké Nové Mesto
Davar Žilina, investičné a prevádzkové družstvo
46991956
Člen predstavenstva súčasný 2015 18 700 € 770 € 126 082 €
Ján Maniak, Lesnica 113, 065 33 Lesnica
JMG stav s.r.o.
45388652
Konateľ, Spoločník (50 %) súčasný 2016 417 597 € 8 076 € 85 063 €
Ing. Ján Mandelík, PhD., Ostravská 3, 040 01 Košice
E.M.G. Košice, s.r.o.
44029691
Konateľ, Spoločník (100 %) súčasný 2016 71 238 € 5 045 € 45 402 €
Ing. Ján Maník, Mateja Bela 8547/12, 010 01 Žilina
RKMC, spol. s r.o.
36420883
Konateľ, Spoločník (20 %) súčasný 2015 2 854 388 € 198 495 € 854 200 €
Ing. Ján Manduľák, Nám. Slobody 1237/156, 093 01 Vranov nad Topľou
JAKOR s. r. o.
36827380
Spoločník (89 %) súčasný 2015 3 951 822 € 133 773 € 5 244 460 € Konkurz a reštruktualizácia
Ing. Ján Mano, Puškinova 547/4, 958 01 Partizánske
R-OBUV, s.r.o.
34105999
Konateľ súčasný 2015 167 876 € 637 € 271 492 € Dlh
Platobné rozkazy
Ing Ján Manica, Planckova 4, 085 10 Bratislava
ECBA, s.r.o.
35823755
Konateľ súčasný 2016 63 424 € -15 310 € 15 221 €
Ing. Ján Maník, Tulipánová 628/14, 082 16 Fintice
MANÍK, s.r.o.
36511048
Konateľ, Spoločník (35 %) súčasný 2016 642 957 € 14 623 € 428 192 €
Ján Maník, Šalgovická 2183/45, 080 06 Ľubotice
MANÍK, s.r.o.
36511048
Konateľ, Spoločník (30 %) súčasný 2016 642 957 € 14 623 € 428 192 €
Ing. Ján Maňo, Hemerkova 27, 040 23 Košice-Sídlisko KVP
BAUSIP, s.r.o.
47404582
Konateľ, Spoločník (50 %) súčasný 2015 0 € Dlh
Ing. Ján Maňo, Hemerkova 27, 040 23 Košice - mestská časť Sídlisko KVP
BAUSIPtec, s.r.o.
45886831
Konateľ, Spoločník (50 %) súčasný 2015 0 €
Ján Manga, Jabloňova 346/26, 010 04 Žilina - Bánová
GardenZA, s.r.o.
zrušená 45608946
Konateľ, Spoločník (50 %) zrušená 2015 0 € -960 € 23 139 € Konkurz a reštruktualizácia
Zrušenia
Ján Mandzák, Húskova 19, 040 23 Košice-Sídlisko KVP
EyeSec s.r.o.
zrušená 47470755
Konateľ zrušená 2014 5 662 € -1 747 € 4 447 € Dlh
Ján Mandzák, Húskova 79, 040 23 Košice-Sídlisko KVP
EyeSec s.r.o.
zrušená 47470755
Spoločník (50 %) zrušená 2014 5 662 € -1 747 € 4 447 € Dlh
MUDr. Ján Maňovský, Alexandra Markuša 558/4, 979 01 Rimavská Sobota
ManoMED, s. r. o. "v likvidácii"
zrušená 36643840
Konateľ, Spoločník (50 %) zrušená 2016 0 € -328 € 16 568 € Likvidácia
Ján Manák, Miletičova 35, 821 09 Bratislava
JAMAG, s.r.o.
35886129
Konateľ, Spoločník (50 %) minulý 2015 6 851 € 92 € 13 600 € Dlh
Platobné rozkazy
Ján Mandrik, Klenová 64, 067 72 Klenová
ZAFEER, s.r.o.
zrušená 36783471
Konateľ, Spoločník (100 %) zrušená Zrušenia
Ján Manduľák, Nám. Slobody 1237, 093 01 Vranov nad Topľou
LPH Vranov n/T, s.r.o.
31706029
Konateľ, Spoločník (50 %) minulý 2015 19 626 976 € 202 637 € 21 632 423 €
Ján Manduľák, Nám. Slobody 1237/156, 093 01 Vranov nad Topľou
1. prešovská nástrojáreň, s.r.o.
36460869
Spoločník (80 %) minulý 2015 5 775 654 € 300 336 € 4 587 523 € Dlh
POV, s.r.o. Vranov nad Topľou
36450545
Konateľ, Spoločník (2600 %) minulý 2013 0 € -200 € 347 699 € Dlh
UNIPLASTRADE, spol. s r.o.
31685731
Konateľ, Spoločník (66 %) minulý 2015 0 € -480 € 593 670 €
Ing. Ján Maník, Jarná 2605/4, 010 01 Žilina
RKMC, spol. s r.o.
36420883
Konateľ, Spoločník minulý 2015 2 854 388 € 198 495 € 854 200 €
Ján Maník, Popradská 4, 080 01 Prešov
ELEKTRO SAVEX, spol. s r.o. Prešov
zrušená 36445878
Spoločník (18 %) zrušená
Ján Manduľák, Námestie Slobody 1237/156, 093 01 Vranov nad Topľou
LPH a.s.
36461032
Akcionár, Predstaventvo minulý 2015 13 899 007 € 333 944 € 10 906 628 €
Letisko Poprad - Tatry, a.s.
35912651
Člen dozornej rady minulý 2016 1 461 361 € -520 064 € 25 925 898 €
SKEIR Consulting, a. s. „v likvidácii"
zrušená 44173644
Predstaventvo zrušená
Ing. Ján K o v a l č í k s manž. Renátou, Thälmanova 6/41, 036 01 Martin
DOMAT s.r.o. " v likvidácií "
zrušená 31582362
Spoločník (20 %) zrušená
Ing. Ján Manica, Planckova č. 27, 811 01 Bratislava
M A Y O, spol. s r.o.
zrušená 17056535
Konateľ, Spoločník (20 %) zrušená
Ján Manduľák, Námestie slobody 1237, 093 01 Vranov nad Topľou
LPH a.s.
36461032
Predstaventvo minulý 2015 13 899 007 € 333 944 € 10 906 628 €
1. prešovská nástrojáreň, s.r.o.
36460869
Konateľ minulý 2015 5 775 654 € 300 336 € 4 587 523 € Dlh
RSDr. Ján Manca, Hviezdoslavova 313, 905 01 Senica
AGROVÝKRM a.s.
31421814
Predstaventvo minulý 2015 7 666 078 € 214 084 € 12 618 577 €
PhDr. Ján Maník, Bezručova 28, 085 01 Bardejov
Bardejovská televízna spoločnosť, s.r.o.
36474592
Člen dozornej rady minulý 2016 198 494 € 4 368 € 29 128 €
RSDr. Ján Manca, Hviezdoslavova 313/21, 905 01 Senica
AGROVÝKRM a.s.
31421814
Predstaventvo minulý 2015 7 666 078 € 214 084 € 12 618 577 €
Belar - Záhoran, a.s.
zrušená 31412131
Člen dozornej rady zrušená
Ján Mano, ul. SNP 62, 914 51 Trenčianske Teplice
Bytové družstvo Trenčianske Teplice
00587982
predstavenstvo - podpredseda minulý 2015 27 160 € 1 920 € 3 745 921 €
Ján Mandák, 258, Demänova
CBS AGS, spol. s r.o. "v likvidácii"
zrušená 36371602
Konateľ, Spoločník (15 %) zrušená Dlh
Jan Henrych Maňkowski, Plock Wankowicza 8, Kucice
Auto Technik Slovakia, s.r.o.
zrušená 34143408
Spoločník (25 %) zrušená 2014 5 068 € 704 € 8 691 € Dlh
Ján Mandák, Koceľova 16, 811 01 Bratislava
SLUŽBA družstvo
00167801
predstavenstvo - člen minulý 2012 0 € -5 619 €
RSDr. Ján Manca, 905 01 Senica
Belar - Záhoran, a.s.
zrušená 31412131
Člen dozornej rady zrušená
Ján Manák, Estónska 48, 821 06 Bratislava
KUMAN v.o.s. v likvidácii
zrušená 31386849
Spoločník zrušená
Ján Mantič, 165, 044 18 Kalša
Automatizácia systémov riadenia s.r.o. Košice v likvidácii, v skratke: ASR s.r.o. Košice v likvidácii
zrušená 31666035
Spoločník (10 %) zrušená
Ing. Ján Manca, Pieninská ul 11, 974 01 Banská Bystrica
ENERGOSTAV spol. s r.o.
31574939
Konateľ, Spoločník (33 %) minulý 2015 0 € -15 890 € 18 227 €
Ján Mandák, 119, 034 95 Martinček
Poľnohospodárske družstvo Likavka
00195596
predstavenstvo - člen minulý 2015 596 879 € -9 788 € 2 137 537 € Platobné rozkazy
Ján Manica, Štefánikova 623, 980 61 Tisovec
Minerálne kŕmne prísady a.s.
zrušená 31562884
Člen dozornej rady zrušená
MUDr. Ján Maňovský, Markuša 4, 979 01 Rimavská Sobota
RIMAIMPEX, spol. s r.o.
zrušená 00634506
Spoločník (25 %) zrušená
Ing. Jana Mandúchová, Hviezdoslavova 323/24, 038 51 Turčianska Štiavnička
MTM - obaly, s.r.o.
36005274
Konateľ, Spoločník (40 %) súčasný 2016 5 599 648 € 177 288 € 2 373 270 €
ATLAS Žilina, s.r.o.
36006068
Konateľ, Spoločník (50 %) súčasný 2015 1 943 849 € 33 462 € 502 861 €
MTKM, s.r.o.
36413097
Konateľ, Spoločník (25 %) súčasný 2016 155 211 € 36 977 € 409 445 €
Ing. Janka Maníková, 283, 080 01 Župčany
L.C.MANAGER, s.r.o.
36482056
Spoločník (10 %) súčasný 2015 2 630 962 € 1 194 € 2 554 582 €
DORMISAN, s.r.o.
36467006
Spoločník (10 %) súčasný 2015 0 € -711 € 163 €
Mgr. Jana Manáková, Jašíkova 275/18, 821 01 Bratislava - mestská časť Ružinov
TATRALIFT a.s.
31655629
Člen dozornej rady súčasný 2015 7 395 949 € 20 197 € 16 029 768 € Platobné rozkazy
TATRALIFT Trade, a.s.
31729321
Člen dozornej rady súčasný 2015 0 € -117 950 € 1 909 959 €
JUDr. Jana Mancelová, Trajana 18, 921 01 Piešťany
Mobilier In, s.r.o., v likvidácii
zrušená 36278611
Likvidátor zrušená 2009 0 € -11 € 5 756 €
János Manhercz, Diófa 1/A, 2085 Pilisvörösvár
MAN - TRANSPORT, s.r.o.
36732664
Konateľ, Spoločník (50 %) súčasný 2015 61 013 € -2 130 € 501 848 €
Bc. Jana Mandáková, Hlboká cesta 4, 931 01 Šamorín
MANDÁK ELEKTRO s.r.o.
46934324
Konateľ, Spoločník (50 %) súčasný 2016 223 436 € -2 983 € 95 368 €
Ing. Jana Mandl, Dunajská 25, 811 08 Bratislava
SkyEurope, a.s.
35796235
predseda - doz. rada súčasný 2015 0 € -2 277 € 60 €
JUDr. Jana Mancelová, A.Trajana 4652/18, 921 01 Piešťany
Mobilier Design, s.r.o.
36245089
Konateľ, Spoločník (100 %) súčasný 2015 883 264 € 69 007 € 375 557 €
MOBILIER, s.r.o.
zrušená 36225703
Konateľ, Spoločník (50 %) zrušená
PhDr. Jana Maniková, Mudrochova 3, 831 06 Bratislava
JMPROFI s. r. o.
46517774
Konateľ, Spoločník (100 %) súčasný 2015 36 572 € -9 705 € 18 048 €
Jana Maňťová, Oravská Poruba 192, 027 54 Veličná
LAN Systems s.r.o.
36674745
Konateľ, Spoločník (40 %) súčasný 2015 154 760 € 4 490 € 61 377 €
Jana Manns, 210, 908 63 Radošovce
APJ Automotive Protection J, s.r.o.
45583927
Konateľ, Spoločník (100 %) súčasný 2015 29 033 € 1 729 € 13 490 €
Mgr. Jana Manasilová, Súkenicka 21, 971 01 Prievidza
VALENTTI s. r. o.
36328430
Konateľ, Spoločník (50 %) súčasný 2016 758 442 € 15 973 € 855 003 €
Jantzen Development Management s. r. o., Bajkalská 22, 821 09 Bratislava - mestská časť Ružinov
Agro Advice, s. r. o.
48277258
Spoločník (28 %) súčasný 2016 1 025 000 € 799 384 € 1 029 083 €
Agro Optima, s. r. o.
48277045
Spoločník (28 %) minulý 2016 19 254 € 297 € 268 816 €
Agro Support, s.r.o.
48277371
Spoločník (28 %) minulý 2016 0 € -696 € 4 108 €
János Manhercz, Jedlíkova 17, 949 01 Nitra
SILVER GAME, s.r.o.
36737208
Spoločník (40 %) súčasný 2015 107 707 € 4 460 € 347 174 €
Jana Maňasová, Na Vyhlídce 1599, 760 01 Zlín
TRIESTE SK, s. r. o.
50145045
Konateľ, Spoločník (100 %) súčasný
Janka Manduchová, Hrabovská 424/8, 911 05 Zamarovce
AKITA TN, s.r.o.
50178288
Spoločník (100 %) súčasný 2016 4 640 € 1 109 € 6 603 €
Ing. Jana Mandová, Dubová 3276/6, 010 07 Žilina
YANITY, s.r.o.
46642269
Konateľ, Spoločník (50 %) súčasný 2015 16 016 € 17 € 24 420 €
Janka Mandincová, Dolina 122, 027 05 Zázrivá
Syrman s.r.o.
47589116
Konateľ, Spoločník (20 %) súčasný 2015 43 152 € 2 996 € 32 303 €
Jana Manasová, Radlinského 1591/54, 921 01 Piešťany
GABRO CARE FOR STONE, s.r.o.
43854486
Konateľ, Spoločník (50 %) súčasný 2016 83 157 € 3 504 € 63 512 €
Jana Manáková, Kraskova 1627/4, 831 02 Bratislava
S.K.K. s.r.o. v likvidácii
35884509
Konateľ, Likvidátor, Spoločník (100 %) súčasný 2014 0 € 13 108 €
Jana Manns, Radošovce 210, 908 63 Radošovce
APM Automotive Protection M, s. r. o.
47076186
Konateľ, Spoločník (100 %) súčasný 2015 1 256 568 € 133 € 781 551 €
Mgr. Jana Maniačková, Grösslingová 67, 811 09 Bratislava
Act Pro, s. r. o.
47615753
Spoločník (100 %), Konateľ (minulý) súčasný 2015 2 250 € 1 698 € 7 175 €
Ing. Jana Mandl, PhD., Dunajská 25, 811 08 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Spalneo, s.r.o.
50164465
Konateľ, Spoločník (100 %) súčasný
Jana Mandryková, 146, 044 21 Nováčany
SK ekonomy s. r. o.
zrušená 46223355
Konateľ, Spoločník (100 %) zrušená 2013 0 € -5 000 € 0 € Zrušenia
Manuela Jánošová, Železničiarska 16/1168, 953 01 Zlaté Moravce
BORAX DOO BOR, 7. JULI 55, organizačná zložka
zrušená 36813877
Vedúci organizačnej zložky zrušená
Janka Manduchová, Hrabovská 424/8, 911 05 Zamarovce - Trenčín
1 AVALON s.r.o.
zrušená 47700459
Konateľ, Spoločník (100 %) zrušená 2015 7 322 € 419 € 8 155 € Dlh
JUDr. Jana Mancelová, A. Trajana 4652/18, 921 01 Piešťany
Mobilier M, s.r.o.
36245101
Konateľ, Spoločník (50 %) minulý
Mobilier In, s.r.o., v likvidácii
zrušená 36278611
Konateľ, Spoločník (70 %) zrušená 2009 0 € -11 € 5 756 €
MOBILIER v.o.s.
zrušená 31434100
Spoločník zrušená
Jana Mandelíková, Považská 1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
H.K.M. spol.s r.o.
zrušená 31428363
Spoločník (50 %) zrušená
Jana Mandelíková,riaditeľka,
H.K.M. spol.s r.o.
zrušená 31428363
Konateľ zrušená
Jana Maňurová, Cukrovarská 146/70/5, 926 01 Sereď
JASAVA s. r. o.
zrušená 34109366
Spoločník (17 %) zrušená
Ing. Jana Mandúchová, Alberta Mamateja 4/21, 036 01 Martin
ATLAS Žilina, s.r.o.
36006068
Spoločník (30 %) minulý 2015 1 943 849 € 33 462 € 502 861 €
Ing. Jana Mandúchová, A. Mamateja 4/21, 036 01 Martin
MTM - obaly, s.r.o.
36005274
Spoločník (40 %) minulý 2016 5 599 648 € 177 288 € 2 373 270 €
Jana Maňurová, Cukrovarská 146/5, 926 00 Sereď
Chemika a.s.
35682205
Člen dozornej rady minulý 2014 0 € -29 580 € 616 598 €
Ing. Janka Maníková, 102, 080 01 Župčany
Doprava a mechanizácia, a.s. Prešov
00605956
Predstaventvo minulý 2015 4 271 747 € -109 597 € 3 857 627 €
Žiadne zvolené položky ( Označiť všetky )
Počet zvolených položiek: 0 ( Zrušiť výber )
Počet zvolených položiek: 0