Firma Funkcia Stav Rok posl.
účtov.záv
Tržby Zisk Aktíva Kritické
udalosti
Mgr. Juraj Široký, MBA, Strmý vŕšok 137, 841 06 Bratislava
VÁHOSTAV - SK, a.s.
31356648
Predseda predstavenstva súčasný 2015 201 014 350 € 30 332 178 € 131 019 252 € Konkurz a reštruktualizácia
Platobné rozkazy
HC SLOVAN Bratislava, a.s.
35840862
Člen predstavenstva súčasný 2015 8 785 763 € -1 885 503 € 7 879 016 €
Druhá strategická, a.s.
35705027
Predseda predstavenstva súčasný 2015 512 385 € -317 599 € 42 634 685 €
YUSHI, s.r.o.
46468714
Konateľ, Spoločník (100 %) súčasný 2015 110 200 € -11 924 € 7 849 578 €
FINASIST, a.s.
35703661
Predseda predstavenstva súčasný 2015 0 € -497 240 € 38 836 553 €
VHS EXPORT-PL, s. r. o.
47384328
Konateľ súčasný 2015 0 € 16 697 € 20 780 €
TEHELNÉ POLE, a.s.
36361666
Člen predstavenstva minulý 2015 5 369 260 € -474 427 € 29 566 319 €
Ing. Juraj Široký, Priekopnícka 30, 811 01 Bratislava
Podnik výpočtovej techniky Bratislava a.s.
31322620
Člen dozornej rady súčasný Likvidácia
SLOVNAFT, a.s.
31322832
Člen dozornej rady minulý 2015 3 404 005 000 € 187 005 000 € 2 264 461 000 €
PROTETIKA, a.s.
31322859
Člen dozornej rady minulý 2015 18 796 863 € 1 281 457 € 17 452 050 €
Plastika, a.s.
00152781
Predstaventvo minulý 2015 9 478 172 € -2 698 566 € 19 507 304 € Platobné rozkazy
P E R E X , a. s.
00685313
Predseda dozornej rady, Predstaventvo minulý 2015 7 750 134 € -989 517 € 1 737 034 € Platobné rozkazy
Priemyselný park Štúrovo, a. s.
31410146
Predstaventvo minulý 2015 3 639 280 € 5 574 699 € 28 425 313 €
KOMKO a. s. v likvidácii
31377807
Predstaventvo minulý 2010 0 € -12 909 € 168 035 € Likvidácia
EKOSCAN, s. r. o.
31343091
Konateľ, Spoločník (50 %) minulý Dlh
KK PROFIN, spol. s r.o.
zrušená 31638911
Konateľ zrušená 2010 0 € 2 340 447 €
Consulting Slovakia, a.s. v likvidácii
zrušená 17317843
Predstaventvo zrušená
CREDIT MANAGEMENT SLOVAKIA, a. s. v likvidácii
zrušená 30775744
Predstaventvo zrušená
HARVARDSKÁ INVESTIČNÁ SPOLOČNOSŤ, a.s. - v likvidácii
zrušená 31336817
Predstaventvo zrušená
Harvardský rastový investičný fond Slovakia a.s.
zrušená 17337798
Predstaventvo zrušená
HATEL s.r.o. v likvidácii
zrušená 31399401
Spoločník (100 %) zrušená
HEUREKA, s.r.o., - v likvidácii
zrušená 31352669
Konateľ zrušená
INTERNATIONAL SPORT, s.r.o.
zrušená 31733905
Konateľ, Spoločník zrušená
NAFTA a.s.
zrušená 31409938
Člen dozornej rady zrušená
OPEN WINDOWS, a.s.v likvidácii
zrušená 31334806
Predstaventvo zrušená
PIMEX spol. s r.o.
zrušená 31338496
Konateľ, Spoločník (100 %) zrušená
RST - RUSKO SLOVENSKÝ TRADING, a.s. - v likvidácii
zrušená 31401708
Predstaventvo zrušená
Ing. Juraj Široký, Strmý vŕšok 137, 841 06 Bratislava
HC SLOVAN Bratislava, a.s.
35840862
Podpredseda predstavenstva súčasný 2015 8 785 763 € -1 885 503 € 7 879 016 €
CHEMOLAK a.s.
31411851
Podpredseda predstavenstva minulý 2015 33 925 093 € 616 342 € 31 669 098 €
WIGRO TRADE CENTER a.s.
35850281
Predstaventvo minulý 2015 1 477 029 € 3 131 € 1 768 120 €
Druhá strategická, a.s.
35705027
Člen dozornej rady, Člen predstavenstva minulý 2015 512 385 € -317 599 € 42 634 685 €
Hockey Event, a. s.
36820075
Predstaventvo minulý 2015 150 000 € 35 192 € 113 160 €
FINASIST, a.s.
35703661
Člen dozornej rady, Člen predstavenstva minulý 2015 0 € -497 240 € 38 836 553 €
HREK, s.r.o.
zrušená 31358861
Konateľ, Spoločník (50 %) zrušená
Mgr. Juraj Široký, MBA, Strmý vŕšok 8137/137, 841 06 Bratislava - Záhorská Bystrica
DEVELOPMENT.SK, s. r. o.
35830239
Konateľ súčasný 2015 62 727 € -74 136 € 2 197 634 €
VÁHOSTAV - SK, a.s.
31356648
Člen predstavenstva minulý 2015 201 014 350 € 30 332 178 € 131 019 252 € Konkurz a reštruktualizácia
Platobné rozkazy
Ing. Juraj Široký, Strmý Vŕšok 137, 841 06 Bratislava - Záhorská Bystrica
KOMKO a. s. v likvidácii
31377807
Člen predstavenstva súčasný 2010 0 € -12 909 € 168 035 € Likvidácia
Slovgen s.r.o.
35700629
Spoločník (40 %) minulý 2016 132 550 € 10 095 € 72 726 €
HARVARDSKÁ INVESTIČNÁ SPOLOČNOSŤ, a.s. - v likvidácii
zrušená 31336817
Predstaventvo zrušená
Mgr. Juraj Široký, MBA, Strmý vŕšok 8137/137, 841 06 Bratislava
Plastika, a.s.
00152781
Člen dozornej rady súčasný 2015 9 478 172 € -2 698 566 € 19 507 304 € Platobné rozkazy
Ing. Juraj Široký, Strmý Vŕšok 8137/137, 841 06 Bratislava - Záhorská Bystrica
VÁHOSTAV - SK, a.s.
31356648
Podpredseda predstavenstva, Člen dozornej rady (minulý) súčasný 2015 201 014 350 € 30 332 178 € 131 019 252 € Konkurz a reštruktualizácia
Platobné rozkazy
Plastika, a.s.
00152781
Podpredseda predstavenstva minulý 2015 9 478 172 € -2 698 566 € 19 507 304 € Platobné rozkazy
TEPLIČKA, s.r.o. v likvidácii
36400238
Spoločník (24 %) minulý 2015 158 € -18 338 € 149 622 € Likvidácia
Juraj Široký, Strmý Vŕšok 8137/137, 841 06 Bratislava - Záhorská Bystrica
Slovenské diaľnice, a. s., v likvidácii
zrušená 44707550
Likvidátor zrušená 2011 0 € -12 045 € 747 €
JUDr. Juraj Široký, Miletičova 34, Bratislava
JUDr. Juraj Široký YMKA
11663898
Konateľ zrušená
Ing. Juraj Široký, Priekopnícka 30, 821 09 Bratislava
PROTETIKA, a.s.
31322859
Člen dozornej rady minulý 2015 18 796 863 € 1 281 457 € 17 452 050 €
Mgr. Juraj Široký, MBA, Strmé vŕšky 137, 841 06 Bratislava
HC SLOVAN Bratislava, a.s.
35840862
Člen predstavenstva minulý 2015 8 785 763 € -1 885 503 € 7 879 016 €
Juraj Široký, Strmý Vŕšok 8137/137, 841 06 Bratislava-Záhorská Bystrica
Slovenské diaľnice, a. s., v likvidácii
zrušená 44707550
Predstaventvo zrušená 2011 0 € -12 045 € 747 €
Juraj Široký, Strmé vršky 137, 841 06 Bratislava
HC SLOVAN Bratislava, a.s.
35840862
Člen dozornej rady minulý 2015 8 785 763 € -1 885 503 € 7 879 016 €
Ing. Juraj Široký, Strmý vŕšok 137, 811 01 Bratislava
CHEMOLAK a.s.
31411851
Predstaventvo minulý 2015 33 925 093 € 616 342 € 31 669 098 €
Marketing SZĽH, spol. s r.o.
35819499
Člen dozornej rady, Konateľ minulý 2015 830 025 € -21 923 € 123 186 €
Druhá strategická, a.s.
35705027
Predstaventvo minulý 2015 512 385 € -317 599 € 42 634 685 €
NAFTA a.s.
zrušená 31409938
Člen dozornej rady zrušená
Juraj Široký, Strmý vŕšok 137, 841 06 Bratislava
Hockey Event, a. s.
36820075
Predstaventvo minulý 2015 150 000 € 35 192 € 113 160 €
Mgr. Juraj Široký, Strmý vŕšok 137, 841 06 Bratislava
ČSOB Asset Management, a.s.
zrušená 35889446
Predstaventvo zrušená 2010 0 € 552 € 9 308 €
Ing. Juraj Široký, Priekopnícka 30, 821 08 Bratislava
SLOVAN, spoločnosť s ručením obmedzeným SLOVAN, spol. s r.o. (v skratke)
zrušená 31369669
Spoločník (50 %) zrušená
Ing. Juraj Široký, Priekopníca 30, 811 01 Bratislava
HREK, s.r.o.
zrušená 31358861
Konateľ, Spoločník (33 %) zrušená
Ing. Juraj Široký, Piekopnícka 30, 811 01 Bratislava
CHEMOLAK a.s.
31411851
Predstaventvo minulý 2015 33 925 093 € 616 342 € 31 669 098 €
Juraj Široký, Gromovové 28, Praha
EKOSCAN, s. r. o.
31343091
Spoločník (50 %) minulý Dlh
Ing. Juraj Široký, Gromové 28, Praha
I.C.A. s.r.o.
31662013
Spoločník (4 %) minulý 2015 3 336 235 € 1 132 € 3 304 786 € Dlh
Platobné rozkazy
Ing. Juraj Široký, Gromovové 28, Praha
QUATRO INVEST, spol. s r.o.
zrušená 31335438
Spoločník (25 %) zrušená
Ing. Juraj Široký, Gromovové 28, Praha 6
CREDIT MANAGEMENT SLOVAKIA, a. s. v likvidácii
zrušená 30775744
Predstaventvo zrušená
OPEN WINDOWS, a.s.v likvidácii
zrušená 31334806
Predstaventvo zrušená
Ing. Juraj Široký, Gromové 28, Praha 6
Consulting Slovakia, a.s. v likvidácii
zrušená 17317843
Predstaventvo zrušená
Harvard Audit a.s.
zrušená 30840368
Predstaventvo zrušená
PIMEX spol. s r.o.
zrušená 31338496
Spoločník (50 %) zrušená
Ing. Juraj Široký, Priekopnícka č. 30, 811 01 Bratislava
Priemyselný park Štúrovo, a. s.
31410146
Predstaventvo minulý 2015 3 639 280 € 5 574 699 € 28 425 313 €
Ing. Juraj Široký, Priekupnícka 30, 811 01 Bratislava
D F D , spol. s r.o.
zrušená 31663346
Konateľ, Spoločník (50 %) zrušená
Ing. Juraj Široký, Gromové 28, 160 00 Praha 6
HARVARDSKÁ INVESTIČNÁ SPOLOČNOSŤ, a.s. - v likvidácii
zrušená 31336817
Predstaventvo zrušená
Žiadne zvolené položky ( Označiť všetky )
Počet zvolených položiek: 0 ( Zrušiť výber )
Počet zvolených položiek: 0