Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Návod na použitie

Databáza konkurzných a reštrukturalizačných konaní

V databáze sa nachádza 56 142 záznamov o konkurzných a reštrukturalizačných konaniach slovenských firiem.

Na podstránke Konkurzy a reštrukturalizácie, v rovnomennej záložke, nájdete prehľad konkurzných, reštrukturalizačných a iných konaní. V porovnaní so záložkou Podania z Obchodného vestníka sa na nej zobrazujú jednotlivé podania zatriedené ku konkrétnemu konaniu spoločnosti.

Konkurzy a reštrukturalizácie

 1. k dispozícii máte 16 filtrov, ktoré môžete ľubovoľne kombinovať. Jednoducho pomocou nich vyfiltrujete segment konaní podľa Vami zadaných kritérií
 2. kliknutím na tlačítko "Zobraziť rozšírené filtre" sa otvorí kompletný zoznam filtrov
 3. pre potvrdenie výberu a zobrazenie vyfiltrovaných konaní stlačte tlačidlo „Zobraziť“.
 4. zrušiť vybrané alebo všetky filtre môžete v rolete, ktorá sa zobrazí po stlačení tlačidla s počtom zvolených filtrov
FinStat
Monitoring
FinStat
Premium
Úpadca
filtrujte konania zadaním mena úpadcu
Spisová značka
zadaním spisovej značky zobrazte iba relevantné konania
Druh konania
zobrazte iba konkurzné, reštrukturalizačné alebo iné konania
Kraje                    
zobrazte konania, ktoré prislúchajú súdom z vybraných krajov
Súd
vyfiltrujte konania na základe príslušnosti ku konkrétnym súdom
Dátum prvého záznamu od - do
zobrazte konania podľa špecifického časového obdobia začatia konania
Okres                   
zobrazte konania, ktoré prislúchajú súdom z vybraných okresov
Subjekty
vyfiltrujte si konania právnických alebo iba fyzických osôb
Dátum posledného záznamu od - do
zobrazte konania, ktoré mali poslednú aktivitu v určený časový interval
Stav konania
vytvorte segment konaní, ktoré sa aktuálne nachádzajú vo vybraných stavoch
Správcovia – aktuálny/všetci
zadaním mena správcu zobrazte iba relevantné konania
Vyhlásenie konkurzu/povolenie reštrukturalizácie
zobrazte konania podľa zdroja – ORSR, Obchodný vestník, Register úpadcov
Insolvenčný správca
zadaním mena alebo IČO insolvenčného správcu zobrazte iba relevantné konania
Monitorované firmy
zobrazte výber Vašich monitorovaných spoločností – všetky alebo konkrétnu skupinu

Vo filtroch Druh konania, Stav konania, Kraj, Okres, Subjekt, Vyhlásenie konkurzu/povolenie reštrukturalizácie  a Súd je možné označiť aj viac hodnôt naraz.

 • konania sú vo východiskovom stave zoradené podľa poslednej udalosti
 • 1kliknutím na názov stĺpca môžete konania zoradiť zostupne alebo vzostupne (napríklad podľa dátumu začatia)
 • 2nad tabuľkou sa nachádza výber počtu záznamov na stránku
  • pri filtrovaní je lepšie mať nastavených menej záznamov na stránku, vyhľadávanie tak pracuje rýchlejšie
TIP: rovnakým spôsobom môžete zoraďovať firmy vo všetkých tabuľkách

Po kliknutí na spisovú značku v tabuľke konkurzných a reštrukturalizačných konaní sa vám detail konania otvorí v novej záložke.

V hornej časti sa nachádzajú dve tlačidlá:

 • Monitorovať úpadcu
  • pridanie úpadcu do monitoringu s možnosťou priameho zaradenia do skupiny
 • Zobraziť detail úpadcu
  • presmerovanie na stránku s detailom úpadcu (nezobrazí sa, keď sa jedná o fyzickú osobu nepodnikateľa)

Obsah detailu konania (pri každom konaní nemusia byť všetky údaje dostupné)

 • spisová značka
 • prvý a posledný záznam
 • dlžník/úpadca
  • meno a adresa
 • zoznam zmien stavu konania spolu s dátumami zmien
 • navrhovatelia
  • spolu s menom a príp. dátumom narodenia uvádzame aj zdroje, odkiaľ informácie čerpáme
 • správcovia
  • spolu s menom a dátumom začiatku pôsobenia ako správca uvádzame aj zdroje, odkiaľ informácie čerpáme
 • podania z obchodného vestníka
  • chronologicky zobrazené všetky podania prislúchajúce k danému konaniu

Detailné informácie uvádzame aj so zdrojmi, z ktorých ich spracovávame, a to: Obchodný vestník, Obchodný register a Register úpadcov. Po kliknutí na odkaz budete presmerovaný na bližšie informácie o vybranom údaji.

Podania z Obchodného vestníka

 1. k dispozícii máte 12 filtrov, ktoré môžete ľubovoľne kombinovať. Jednoducho pomocou nich vyfiltrujete segment konaní podľa Vami zadaných kritérií
 2. kliknutím na tlačítko "Zobraziť rozšírené filtre" sa otvorí kompletný zoznam filtrov
 3. pre potvrdenie výberu a zobrazenie vyfiltrovaných firiem stlačte tlačidlo „Zobraziť“.
 4. Zrušiť vybrané alebo všetky filtre môžete v rolete, ktorá sa zobrazí po stlačení tlačidla s počtom zvolených filtrov.
FinStat
Monitoring
FinStat
Premium
Typ podania
filtrujte podania podľa ich typu
Druh
vyberte iba podania zadaním konkrétneho druhu
Kraj       
zobrazte konania, ktoré prislúchajú súdom z vybraných krajov
Mesto
zadaním konkrétneho mesta zobrazte podania, ktoré podliehajú pod príslušný súd
Správca
zadaním mena správcu zobrazte iba relevantné konania
Odvetvia
vyfiltrujte podania firiem z vybraných odvetví
SK NACE
Vyfiltrujte spoločnosti, ktoré patria do špecifickej klasifikácie ekonomických činností.
Vo filtri SK NACE sa po zakliknutí na ikonu vyhľadávania zobrazí nasledujúce okno s informáciami pre podrobné vyhľadávanie podľa SK NACE kódu alebo podľa zadania textového reťazca:
Rok zverejnenia
zobrazte podania podľa roku zverejnenia
Typ spisovej značky
zadaním typu spisovej značky zobrazte iba relevantné podania
Subjekty
vyfiltrujte si konania právnických alebo iba fyzických osôb
Predaje majetku
filter Vám umožní zobraziť podania s predajom majetku
Monitorované firmy
zobrazte výber Vašich monitorovaných spoločností – všetky alebo konkrétnu skupinu

Vo filtroch Typ podania, Druh, Kraj, Odvetvia, Rok zverejnenia a Typ spisovej značky   je možné označiť aj viac hodnôt naraz.

 • podania sú vo východiskovom stave zoradené podľa poslednej udalosti
 • 1kliknutím na názov stĺpca môžete firmy zoradiť zostupne alebo vzostupne (napríklad podľa dátumu začatia)
 • 2nad tabuľkou sa nachádza výber počtu záznamov na stránku
  • pri filtrovaní je lepšie mať nastavených menej záznamov na stránku, vyhľadávanie tak pracuje rýchlejšie
TIP: Pri filtrovaní je lepšie mať nastavených menej záznamov na stránku, vyhľadávanie tak pracuje rýchlejšie.

Po kliknutí na spisovú značku v tabuľke podaní z OV sa vám detail podania otvorí v novej záložke.

V hornej časti sa nachádzajú tlačidlá:

 • Monitorovať úpadcu
  • pridanie úpadcu do monitoringu s možnosťou priameho zaradenia do skupiny
 • Zobraziť detail úpadcu
  • presmerovanie na stránku s detailom úpadcu (nezobrazí sa, keď sa jedná o fyzickú osobu nepodnikateľa)
 • Zobraziť detail konania
  • presmerovanie na stránku s detailom konania (nezobrazí sa, keď sa jedná o fyzickú osobu nepodnikateľa)
 • Stiahnuť podanie do PDF
  • možnosť stiahnutia originálneho znenia konania do PDF

Obsah detailu podania (pri každom podaní nemusia byť všetky údaje dostupné)

 • číslo konania
 • dátum vydania a publikovania v Obchodnom Vestníku
 • dlžník/úpadca
  • meno a adresa
 • navrhovatelia
  • meno/názov a adresa
 • súvisiace odkazy
  • odkazy na podobné konania v našej databáze a ostatné konania
 • obsah podania
  • druh podania
  • hlavička podania
  • text rozhodnutia
  • poučenie
  • súd
  • spisová značka
  • ICS
  • meno a funkcia vydavateľa
  • meno odosielateľa