Konkurzy a reštrukturalizácie - denne aktualizovaný zoznam a vyhľadávanie

Zobraziť všetky filtre

Výsledok vyhľadávania

Zobraziť rozšírené
Spisová značka Firma Druh Súd Správca
3K/28/2014
Počet podaní: 23
KAPITÁL IMPÉRIUM s.r.o.
36357839
Konkurzné
Okresný súd Bratislava I
Pospíšil & Partners, k. s., POSPÍŠIL & PARTNERS, k.s.
8.7.2014
29.4.2017
31.10.2014
29.4.2017
4R/7/2016
Počet podaní: 11
MG Logistic s.r.o. „v reštrukturalizácii“
36431621
Reštrukturalizačné
Okresný súd Banská Bystrica
ADVO INSOLVENCY, k.s.
27.7.2016
29.4.2017
25.8.2016
28.4.2017
25K/38/2016
Počet podaní: 5
A - DEMO, s.r.o.
36274321
Konkurzné
Okresný súd Trnava
nezistený
3.10.2016
29.4.2017
26.10.2016
29.4.2017
25K/1/2014
Počet podaní: 25
ŠteVag, s.r.o.
35921838
Konkurzné
Okresný súd Trnava
SKP, k. s.
21.1.2014
28.4.2017
2.7.2014
-
25K/33/2013
Počet podaní: 21
COM - BYT s.r.o.
36288667
Konkurzné
Okresný súd Trnava
JUDr. Štefan Dostál
23.8.2013
28.4.2017
16.1.2014
-
26K/38/2012
Počet podaní: 55
František Doffek
43007724
Konkurzné
Okresný súd Košice I
JUDr. Peter Nízky
20.9.2012
28.4.2017
-
-
26K/39/2015
Počet podaní: 21
JOMI MONT s.r.o. v konkurze
45266042
Konkurzné
Okresný súd Košice I
Ing. Imrich Krupička
15.6.2015
28.4.2017
15.10.2015
6.10.2016
25K/20/2016
Počet podaní: 16
LONGFORD s. r. o.
45920737
Konkurzné
Okresný súd Trnava
INSOLVENCY TRUSTEE, k. s.
6.5.2016
28.4.2017
30.9.2016
-
6R/3/2017
Počet podaní: 2
TATRA SPC20, s. r. o.
45363803
Reštrukturalizačné
Okresný súd Bratislava I
nezistený
21.3.2017
28.4.2017
28.4.2017
-
25K/2/2017
Počet podaní: 4
Leon Stecher
Nar.: 06.11.1956
Konkurzné
Okresný súd Trnava
JUDr. Peter Kubik
23.1.2017
28.4.2017
14.3.2017
-
25K/29/2016
Počet podaní: 11
Ján Buchta
Nar.: 01.07.1961
Konkurzné
Okresný súd Trnava
JUDr., LL.M. Hana Sopko, JUDr. Hana Sopko
21.7.2016
28.4.2017
18.11.2016
-
25K/24/2016
Počet podaní: 8
Eva Nagyová
Nar.: 21.02.1966
Konkurzné
Okresný súd Trnava
JUDr. Václav Sosna
24.6.2016
28.4.2017
16.8.2016
-
9K/30/2007
Počet podaní: 21
Mariana Venglovičová
Nar.: 05.05.1967
Konkurzné
Okresný súd Košice I
KRÁLIK & PARTNERS, konkurzy a reštrukturalizácie k.s., KRÁLIK & PARTNERS, konkurzy a reštrukturalizácie
17.12.2007
28.4.2017
9.12.2015
-
9K/58/2009
Počet podaní: 14
Ladislav Strama
Nar.: 23.03.1971
Konkurzné
Okresný súd Košice I
František Kočka
20.10.2011
28.4.2017
-
30.3.2016
38K/3/2015
Počet podaní: 22
Radoslav Zderka
Nar.: 16.12.1976
Konkurzné
Okresný súd Trenčín
Mgr. Martin Hurtiš
5.2.2015
28.4.2017
18.6.2015
16.2.2017
6K/36/2016
Počet podaní: 10
Nina Roháčková
Nar.: 20.07.1977
Konkurzné
Okresný súd Bratislava I
INSOLVENCY GROUP, k. s.
11.7.2016
28.4.2017
17.8.2016
-
25K/41/2016
Počet podaní: 9
Richard Puha
Nar.: 12.02.1979
Konkurzné
Okresný súd Trnava
JUDr. Tibor Timár
24.10.2016
28.4.2017
25.11.2016
-
25K/33/2016
Počet podaní: 14
Judita Kovácsová
Nar.: 02.04.1982
Konkurzné
Okresný súd Trnava
, I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s.
15.8.2016
28.4.2017
12.10.2016
-
25K/35/2016
Počet podaní: 6
Ladislav Horváth
Nar.: 16.05.1984
Konkurzné
Okresný súd Trnava
Miroslav Michalička, Mgr., Mgr. Miroslav Michalička
8.9.2016
28.4.2017
10.11.2016
29.12.2016
23K/37/2015
Počet podaní: 15
Jozef Kerkeš
Nar.: 09.05.1986
Konkurzné
Okresný súd Trnava
JUDr. Lukáš Vidlička
20.11.2015
28.4.2017
9.2.2016
27.3.2017