Konkurzy a reštrukturalizácie - denne aktualizovaný zoznam a vyhľadávanie

Zobraziť všetky filtre

Výsledok vyhľadávania

Zobraziť rozšírené
Spisová značka Firma Druh Súd Správca
4K/50/2016
Počet podaní: 0
Filip Nemčok
Nar.: 19.03.1975
Konkurzné
Okresný súd Banská Bystrica
JUDr. Lucia Fabriciusová
15.8.2016
23.3.2017
13.9.2016
23.3.2017
31K/49/2016
Počet podaní: 4
MANSA s.r.o.
36771929
Konkurzné
Okresný súd Nitra
SKP, k. s.
18.11.2016
23.3.2017
22.3.2017
-
32R/1/2017
Počet podaní: 2
INVITA, s.r.o.
36853020
Reštrukturalizačné
Okresný súd Košice I
JUDr. Slavomír Dubjel
27.1.2017
23.3.2017
22.3.2017
-
30K/43/2015
Počet podaní: 23
Lucian Adam
Nar.: 21.11.1972
Konkurzné
Okresný súd Košice I
JUDr. Daniela Tarhajova, JUDr. Daniela Tarhajová
16.12.2015
23.3.2017
-
chybný dátum
40K/19/2016
Počet podaní: 12
Marián Straka
Nar.: 23.12.1984
Konkurzné
Okresný súd Trenčín
JUDr. Mária Belaňová, Mgr. Mária Belaňová
3.5.2016
23.3.2017
-
-
36K/8/2016
Počet podaní: 5
Iveta Hášová
Nar.: 24.06.1971
Konkurzné
Okresný súd Trnava
I&R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE,k.s.
15.2.2016
23.3.2017
-
chybný dátum
26R/4/2016
Počet podaní: 5
RELAX s.r.o.
36571423
Reštrukturalizačné
Okresný súd Košice I
Areko Group, k. s.
25.11.2016
23.3.2017
-
-
25K/6/2016
Počet podaní: 7
HanSpa Trade, spol. s r.o.
36728021
Konkurzné
Okresný súd Trnava
Trnavský správcovský dom, k. s.
8.2.2016
23.3.2017
-
chybný dátum
3K/22/2013
Počet podaní: 21
Unity Energy s.r.o.
36839973
Konkurzné
Okresný súd Bratislava I
Miroslav Ňuňuk , JUDr. Miroslav Ňuňuk
28.3.2013
23.3.2017
-
chybný dátum
32K/20/2015
Počet podaní: 15
SGL International s.r.o.
45333297
Konkurzné
Okresný súd Nitra
LexCreditor k. s.
25.3.2015
23.3.2017
-
chybný dátum
25K/4/2017
Počet podaní: 5
BOPAM, s.r.o.
47663120
Konkurzné
Okresný súd Trnava
nezistený
25.1.2017
23.3.2017
-
-
1K/25/2016
Počet podaní: 10
Oľga Smiková
Nar.: 05.05.1956
Konkurzné
Okresný súd Prešov
Ing. Emil Čerevka, Mgr. Radovan Muzika
22.6.2016
23.3.2017
-
-
32K/32/2014
Počet podaní: 26
Katarína Bencová, Ing.
Nar.: 15.09.1980
Konkurzné
Okresný súd Nitra
Slovenská insolvenčná k.s., Slovenská insolvenčná, k. s.
25.7.2014
23.3.2017
-
-
2K/11/2017
Počet podaní: 2
ONORIA, s. r. o. "v likvidácii"
46640541
Konkurzné
Okresný súd Banská Bystrica
Peter Tonhauser, JUDr.
13.3.2017
23.3.2017
-
-
31K/4/2015
Počet podaní: 33
Monika Kajánková, Bc.
Nar.: 23.05.1968
Konkurzné
Okresný súd Nitra
JUDr. Vlasta Suchanová , JUDr. Vlasta Suchanová
27.1.2015
23.3.2017
-
-
2K/43/2014
Počet podaní: 27
ALGAT PLUS s.r.o. „v konkurze“
36720704
Konkurzné
Okresný súd Banská Bystrica
Ing. Ladislav Kokavec, Ing. Ladislav Kokavec
25.6.2014
23.3.2017
-
-
32K/11/2016
Počet podaní: 28
Tomáš Tibenský
Nar.: 04.09.1991
Konkurzné
Okresný súd Nitra
Ing. Ladislav Bódi
8.3.2016
23.3.2017
-
-
6K/19/2016
Počet podaní: 2
Ján Heľo
Nar.: 11.08.1968
Konkurzné
Okresný súd Žilina
Ivan Fiačan, JUDr.
21.10.2016
23.3.2017
-
chybný dátum
1K/7/2017
Počet podaní: 2
Radoslav Ondrišík
Nar.: 15.06.1975
Konkurzné
Okresný súd Žilina
Jana Kovačková, Ing.
14.3.2017
23.3.2017
-
-
25K/6/2017
Počet podaní: 2
Lucia Horváthová
Nar.: 17.05.1982
Konkurzné
Okresný súd Trnava
Václav Sosna, JUDr.
21.2.2017
23.3.2017
-
-