Konkurzy a reštrukturalizácie - denne aktualizovaný zoznam a vyhľadávanie

Zobraziť všetky filtre

Výsledok vyhľadávania

Zobraziť rozšírené
Spisová značka Firma Druh Súd Správca
31K/4/2017
Počet podaní: 6
R-K, s.r.o.
46895817
Konkurzné
Okresný súd Košice I
Jana Kollárová, Ing., Ing. Jana Kollárová
1.2.2017
24.6.2017
23.6.2017
28.3.2017
38K/29/2013
Počet podaní: 24
Martina Hornáčková
Nar.: 01.11.1978
Konkurzné
Okresný súd Trenčín
SKKS, k.s.
4.10.2013
23.6.2017
22.11.2013
26.5.2017
32K/54/2015
Počet podaní: 23
Branislav Turčan
Nar.: 03.02.1978
Konkurzné
Okresný súd Nitra
JUDr. Marian Dobiš, JUDr. Marián Dobiš
8.7.2015
23.6.2017
11.8.2015
3.5.2017
22K/8/2017
Počet podaní: 9
Sven Vatrt
Nar.: 08.03.1972
Konkurzné
Okresný súd Trenčín
JUDr. Zuzana Ondrejovičová
10.4.2017
23.6.2017
-
-
26K/59/2014
Počet podaní: 25
Ladislav Bľanda
Nar.: 09.03.1965
Konkurzné
Okresný súd Košice I
JUDr. Matúš Čepček
9.10.2014
23.6.2017
4.12.2014
27.1.2016
40K/26/2015
Počet podaní: 12
Erika Gibasová
Nar.: 14.07.1976
Konkurzné
Okresný súd Trenčín
JUDr. Mgr. Dusan Divko MBA, JUDr.Mgr. Dušan Divko
14.5.2015
23.6.2017
16.7.2015
31.5.2017
25K/35/2016
Počet podaní: 7
Ladislav Horváth
Nar.: 16.05.1984
Konkurzné
Okresný súd Trnava
Miroslav Michalička, Mgr., Mgr. Miroslav Michalička
8.9.2016
23.6.2017
10.11.2016
29.12.2016
27K/25/2016
Počet podaní: 9
Peter Brehovský
Nar.: 21.11.1964
Konkurzné
Okresný súd Nitra
RESKON, k. s.,
23.11.2016
23.6.2017
7.3.2017
-
25K/34/2015
Počet podaní: 7
Ján Mikulík - M i M i
30340497
Konkurzné
Okresný súd Trnava
Tibor Timár, JUDr., JUDr. Tibor Timár
23.10.2015
23.6.2017
13.11.2015
12.2.2016
2K/28/2017
Počet podaní: 2
ALTRANS s.r.o. "v likvidácii"
31571212
Konkurzné
Okresný súd Banská Bystrica
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s.
14.6.2017
23.6.2017
-
-
40K/3/2016
Počet podaní: 27
T&N group - Business company s.r.o.
34137645
Konkurzné
Okresný súd Trenčín
I&R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE,k.s.
11.2.2016
23.6.2017
29.10.2016
21.10.2016
27K/19/2016
Počet podaní: 19
MEDFIN-lízing, a.s.
35826584
Konkurzné
Okresný súd Nitra
G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
17.8.2016
23.6.2017
15.2.2017
-
3K/61/2012
Počet podaní: 33
STROJ - LIFT spol. s r.o.
35931167
Konkurzné
Okresný súd Bratislava I
Milena Nosková, Mgr. Milena Nosková
8.10.2012
23.6.2017
12.3.2013
26.5.2017
31K/57/2014
Počet podaní: 23
Elena Šťastná
Nar.: 03.09.1971
Konkurzné
Okresný súd Košice I
Ing Vladimír Besler, Ing. Vladimír Besler
8.10.2014
23.6.2017
23.12.2014
-
2K/2/2017
Počet podaní: 6
Viktor Lašut
Nar.: 17.04.1988
Konkurzné
Okresný súd Banská Bystrica
Ing. Andrej Konkoľ
18.1.2017
23.6.2017
14.2.2017
-
32K/4/2016
Počet podaní: 8
Karol Skladan, Ing.
Nar.: 22.08.1982
Konkurzné
Okresný súd Nitra
JUDr. Ing. Petra Štofková
22.2.2016
23.6.2017
-
-
32K/40/2015
Počet podaní: 30
Ľuboš Slobodník
Nar.: 31.05.1984
Konkurzné
Okresný súd Nitra
B.F.B. správcovská, v.o.s.
13.5.2015
23.6.2017
14.8.2015
27.4.2017
8OdK/8/2017
Počet podaní: 2
Katarína Ďurajková - Pneuservis VIKTORIA
33227306
Konkurzné
Okresný súd Žilina
Marian Ďurana, JUDr.
13.6.2017
23.6.2017
13.6.2017
-
32K/43/2016
Počet podaní: 10
MILLENNIUM STEEL, s.r.o.
35880708
Konkurzné
Okresný súd Košice I
Areko Group k.s., Areko Group, k. s.
30.12.2016
23.6.2017
25.4.2017
-
3K/15/2014
Počet podaní: 17
Viera Borščová, MUDr.
Nar.: 11.10.1947
Konkurzné
Okresný súd Žilina
Ing. Elena Fioleková
16.9.2014
23.6.2017
-
24.5.2017