Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie - Podania z Obchodného vestníka

Zobraziť všetky filtre

Výsledok vyhľadávania

Zobraziť rozšírené
Číslo
Zverejnené
Firma Druh Typ Zdroj Mesto Kraj
4OdK/333/2019 4OdK/333/2019 S519
18.4.2019
Fyzická osoba Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok Oznámenie správcu JUDr. Ivan Kotleba Valaská Banskobystrický
4OdK/333/2019 4OdK/333/2019 S519
18.4.2019
Fyzická osoba Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu JUDr. Ivan Kotleba Valaská Banskobystrický
2OdK/271/2019 2OdK/271/2019 S519
18.4.2019
Fyzická osoba Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok Oznámenie správcu JUDr. Ivan Kotleba Kremnické Bane Banskobystrický
2OdK/271/2019 2OdK/271/2019 S519
18.4.2019
Fyzická osoba Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu JUDr. Ivan Kotleba Kremnické Bane Banskobystrický
2OdK/920/2018 2OdK/920/2018 S1293
18.4.2019
Fyzická osoba Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu JUDr. Ing. Veronika Puškár Škodová PhD. Krupina Banskobystrický
2OdK/329/2019 S1578/2OdK/329/2019
18.4.2019
Fyzická osoba Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok Oznámenie správcu JUDr. Ďurčeková, správca k.s. Zvolen Banskobystrický
18.4.2019
K L H, s.r.o. „v konkurze“
31638872
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu JUDr. Jaroslav Jakubčo PhD. Žiar nad Hronom Banskobystrický
18.4.2019
K L H, s.r.o. „v konkurze“
31638872
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu JUDr. Jaroslav Jakubčo PhD. Žiar nad Hronom Banskobystrický
4OdK/368/2019 4OdK/368/2019.S1930
18.4.2019
Fyzická osoba Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok Oznámenie správcu LP Recovery, k.s. Jelšava Banskobystrický
4OdK/171/2019 4OdK/171/2019 S1239
18.4.2019
Fyzická osoba Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu JUDr. Dušan Paulík Lučenec Banskobystrický
4OdK/368/2019 4OdK/368/2019.S1930
18.4.2019
Fyzická osoba Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok Oznámenie správcu LP Recovery, k.s. Jelšava Banskobystrický
4OdK/368/2019 4OdK/368/2019.S1930
18.4.2019
Fyzická osoba Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu LP Recovery, k.s. Jelšava Banskobystrický
3OdK/23/2018 3OdK/23/2018 S1821
18.4.2019
Fyzická osoba Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu T.R.I. Solutions k.s. Brezno Banskobystrický
2OdK/12/2019 2OdK/12/2019/S1568
18.4.2019
Fyzická osoba Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu KP recovery, k.s. Veľké Zlievce Banskobystrický
2OdK/412/2018 2OdK/412/2018 S1540
18.4.2019
Fyzická osoba Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu JUDr. Marián Pataj Svätý Anton Banskobystrický
3OdK/23/2018 3OdK/23/2018 S1821
18.4.2019
Fyzická osoba Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu T.R.I. Solutions k.s. Brezno Banskobystrický
5OdK/333/2019 5OdK/333/2019 S1254
18.4.2019
Fyzická osoba Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok Oznámenie správcu JUDr. Tomáš Kohút Čierny Balog Banskobystrický
5OdK/333/2019 5OdK/333/2019 S1254
18.4.2019
Fyzická osoba Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok Oznámenie správcu JUDr. Tomáš Kohút Čierny Balog Banskobystrický
5OdK/333/2019 5OdK/333/2019 S1254
18.4.2019
Fyzická osoba Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu JUDr. Tomáš Kohút Čierny Balog Banskobystrický
3OdK/23/2018 3OdK/23/2018 S1821
18.4.2019
Fyzická osoba Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu T.R.I. Solutions k.s. Brezno Banskobystrický