Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie - Podania z Obchodného vestníka

Zobraziť všetky filtre

Výsledok vyhľadávania

Zobraziť rozšírené
Číslo
Zverejnené
Firma Druh Typ Zdroj Mesto Kraj
5OdK/175/2018 5OdK/175/2018 S 1334
14.12.2018
Fyzická osoba Súpis všeobecnej podstaty Oznámenie správcu JUDr. Ľubica Flíderová Zvolen - Môťová Banskobystrický
4OdK/1117/2018 4OdK/1117/2018 S1240
14.12.2018
Fyzická osoba Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k. s. Šumiac Banskobystrický
4OdK/795/2018 4OdK/795/2018 S1530
14.12.2018
Fyzická osoba Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu Oznámenie správcu Ing. Naďa Bôžiková Brezno Banskobystrický
4OdK/587/2018 4OdK/587/2018 S1293
14.12.2018
Fyzická osoba Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu JUDr. Ing. Veronika Škodová PhD. Banská Bystrica Banskobystrický
4OdK/745/2018 4OdK/745/2018 S1656
14.12.2018
Fyzická osoba Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu Oznámenie správcu JUDr. Denisa Pejchalová Žiar nad Hronom Trenčiansky
2OdK/914/2018 2OdK/914/2018 S1530
14.12.2018
Fyzická osoba Súpis všeobecnej podstaty Oznámenie správcu Ing. Naďa Bôžiková Žiar nad Hronom Banskobystrický
4OdK/750/2018 4OdK/750/2018 S1656
14.12.2018
Fyzická osoba Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že sa do 90 dní od vyhlásenia konkurzu neprihlásil žiadny veriteľ Oznámenie správcu JUDr. Denisa Pejchalová Kaloša Banskobystrický
2OdK/834/2018 2OdK/834/2018 S1656
14.12.2018
Fyzická osoba Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu Oznámenie správcu JUDr. Denisa Pejchalová Brezno Banskobystrický
5OdK/476/2018 5OdK/476/2018 S1253
14.12.2018
Fyzická osoba Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu Oznámenie správcu Ing. Marián Holúbek Žiar nad Hronom Banskobystrický
4OdK/1106/2018 4OdK/1106/2018 S1253
14.12.2018
Fyzická osoba Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok Oznámenie správcu Ing. Marián Holúbek Hontianske Moravce - Opatové Moravce Banskobystrický
4OdK/1106/2018 4OdK/1106/2018 S1253
14.12.2018
Fyzická osoba Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu Ing. Marián Holúbek Hontianske Moravce - Opatové Moravce Banskobystrický
4OdK/871/2018 4OdK/871/2018 S1704
14.12.2018
Fyzická osoba Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu KRIVANKON, k.s. Hodruša-Hámre Banskobystrický
4OdK/871/2018 4OdK/871/2018 S1704
14.12.2018
Fyzická osoba Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu KRIVANKON, k.s. Hodruša-Hámre Banskobystrický
4OdK/871/2018 4OdK/871/2018 S1704
14.12.2018
Fyzická osoba Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu KRIVANKON, k.s. Hodruša-Hámre Banskobystrický
4OdK/952/2018 4OdK/952/2018 S1777
14.12.2018
Fyzická osoba Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu JUDr. Jana Živická Banská Belá Banskobystrický
4OdK/757/2018 4OdK/757/2018 S1377
14.12.2018
Fyzická osoba Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu Ing. Kristián Gregor Brezno Banskobystrický
4OdK/1102/2018 4OdK/1102/2018 S1577
14.12.2018
Fyzická osoba Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok Oznámenie správcu Reštrukturalizácie a konkurzy RS, v.o.s. Banská Bystrica Banskobystrický
4OdK/1102/2018 4OdK/1102/2018 S1577
14.12.2018
Fyzická osoba Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok Oznámenie správcu Reštrukturalizácie a konkurzy RS, v.o.s. Banská Bystrica Banskobystrický
2OdK/766/2018 2OdK/766/2018 S 1334
14.12.2018
Fyzická osoba Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu Oznámenie správcu JUDr. Ľubica Flíderová Zvolen Banskobystrický
4OdK/1102/2018 4OdK/1102/2018 S1577
14.12.2018
Fyzická osoba Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu Reštrukturalizácie a konkurzy RS, v.o.s. Banská Bystrica Banskobystrický