Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie - Podania z Obchodného vestníka

Zobraziť všetky filtre

Výsledok vyhľadávania

Zobraziť rozšírené
Číslo
Zverejnené
Firma Druh Typ Zdroj Mesto Kraj
4OdK/607/2019 4OdK/607/2019 S1157
26.6.2019
Fyzická osoba Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu Ing. Jozef Oravec Veľké Dravce Banskobystrický
2OdK/121/2019 2OdK/121/2019 S1337
26.6.2019
Fyzická osoba Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu Oznámenie správcu JUDr. Viera Cibulová Dolná Ždaňa Banskobystrický
5OdK/288/2019 5OdK/288/2019 S1823
26.6.2019
Fyzická osoba Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu Oznámenie správcu JUDr. Peter Škrabák Ľubietová Banskobystrický
4OdK/1145/2018 4OdK/1145/2018
26.6.2019
Fyzická osoba Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu Oznámenie správcu Ing. Janka Dobrocká MBA Kremnica Banskobystrický
2OdK/1109/2018 2OdK/1109/2018 S1502
26.6.2019
Fyzická osoba Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že sa do 90 dní od vyhlásenia konkurzu neprihlásil žiadny veriteľ Oznámenie správcu Ing. Janka Dobrocká MBA Ružiná Banskobystrický
2OdK/1056/2018 2OdK/1056/2018 S1502
26.6.2019
Fyzická osoba Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu Oznámenie správcu Ing. Janka Dobrocká MBA Lučenec Banskobystrický
2OdK/1056/2018 2OdK/1056/2018 S1502
26.6.2019
Fyzická osoba Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu Ing. Janka Dobrocká MBA Lučenec Banskobystrický
2OdK/1023/2018 2OdK/1023/2018 S1502
26.6.2019
Fyzická osoba Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu Oznámenie správcu Ing. Janka Dobrocká MBA Brezno Banskobystrický
2OdK/1023/2018 2OdK/1023/2018 S1502
26.6.2019
Fyzická osoba Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu Ing. Janka Dobrocká MBA Brezno Banskobystrický
4OdK/805/2018 4OdK/805/2018 S1502
26.6.2019
Fyzická osoba Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu Ing. Janka Dobrocká MBA Banská Bystrica Banskobystrický
4OdK/805/2018 4OdK/805/2018 S1502
26.6.2019
Fyzická osoba Súpis všeobecnej podstaty Oznámenie správcu Ing. Janka Dobrocká MBA Banská Bystrica Banskobystrický
4OdK/805/2018 4OdK/805/2018 S1502
26.6.2019
Fyzická osoba Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu Ing. Janka Dobrocká MBA BanskáBystrica Banskobystrický
2OdK/830/2018 2OdK/830/2018 S1502
26.6.2019
Fyzická osoba Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu Ing. Janka Dobrocká MBA Zvolen Banskobystrický
2OdK/830/2018 2OdK/830/2018 S1502
26.6.2019
Fyzická osoba Súpis všeobecnej podstaty Oznámenie správcu Ing. Janka Dobrocká MBA Zvolen Banskobystrický
4OdK/384/2019 4OdK/384/2019 s1359
26.6.2019
Fyzická osoba Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu Oznámenie správcu SKP, k.s. Ožďany Banskobystrický
4OdK/384/2019 4OdK/384/2019 s1359
26.6.2019
Fyzická osoba Súpis všeobecnej podstaty Oznámenie správcu SKP, k.s. Ožďany Banskobystrický
4OdK/293/2019 4OdK/293/2019 s1764
26.6.2019
Fyzická osoba Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu Oznámenie správcu insolva, k.s. Banská Bystrica Banskobystrický
4OdK/293/2019 4OdK/293/2019 s1764
26.6.2019
Fyzická osoba Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu insolva, k.s. Banská Bystrica Banskobystrický
9OdK/161/2018 9OdK/161/2018S1218
26.6.2019
Fyzická osoba Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu Oznámenie správcu Ing. Mikuláš Takáč Bešeňová Žilinský
9OdK/190/2019 9OdK/190/2019S1218
26.6.2019
Fyzická osoba Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu Ing. Mikuláš Takáč Žilina Žilinský