Dražby v obchodnom vestníku

Zobraziť všetky filtre
Číslo
Zverejnené
Firma Typ Dátum Názov Mesto Kraj
2011-X005276
13.7.2011
Dražba 11.7.2011 a) Analýza polohy nehnuteľností:
2011-X005275
13.7.2011
Dražba 11.7.2011 Jedná sa o samostatne stojací rodinný dom postavaný na pozemku parc. č. 975/3 v zastavanom území obce Vinné, okres Michalovce. Podľa predložen…
2011-X005274
13.7.2011
Dražba 6.7.2011 Byt c. 35, na 1. poschodí, na ulici Generála Svobodu 2005/78 vo Zvolene, miestna časť Môťová. Jedná sa o dvojizbový byt o celkovej výmere 55,9…
2011-X005273
13.7.2011
Dražba 11.7.2011 Rodinný dom sa nachádza v zastavanom území obce Huncovce. Je v radovej zástavbe ako krajný, poschodový, nepodpivničený. 1.N.P. - prízemie obsa…
2011-X005272
13.7.2011
Dražba 30.6.2011 Predmet dražby sa nachádza v zastavanom území obce v zóne rodinných domov. Predajňa bola postavená v roku 1975. Zastavaná plocha stavby je 188…
2011-X005271
13.7.2011
Dražba 11.7.2011 Budova leží v zastavanom území mesta v priemyselnej zóne, v areáli podniku, na rovnom pozemku. Jedná sa o prevádzkovú budovu, ktorá sa užíva …
2011-X005270
13.7.2011
Dražba 11.7.2011 Rodinný dom s dvomi nadzemnými podlažiami (1.NP) a podpivničením (PP) je obdĺžnikového pôdorysu, so sedlovou strechou, s murovanými nosnými a…
2011-X005269
13.7.2011
Slovenská sporiteľňa, a.s.
00151653
Dražba 14.4.2011 Bratislava Bratislavský
2011-X005268
13.7.2011
Slovenská sporiteľňa, a.s.
00151653
Dražba 5.9.2011 Jedná sa o rodinný dom, nakoľko viac ako polovica podlahovej plochy všetkých miestností je určená na bývanie, dom má jedno podzemné podlažie v… Bratislava Bratislavský
2011-X005267
13.7.2011
Všeobecná úverová banka, a. s.
31320155
Dražba 23.8.2011 Bytový dom, v ktorom sa ohodnocovaný byt nachádza je samostatne stojaci, má jeden samostatný vstup, nemá podzemné podlažie, má XIII. NP, kde v… Bratislava Bratislavský
2011-X005266
13.7.2011
Všeobecná úverová banka, a. s.
31320155
Dražba 25.8.2011 Bytový dom, v ktorom sa ohodnocovaný byt nachádza je radový, má jedno podzemné podlažie, má VIII. NP, kde v I.NP sa nachádzajú pivnice a spolo… Bratislava Bratislavský
2011-X005252
12.7.2011
Dražba 22.6.2011
2011-X005251
12.7.2011
Dražba 6.7.2011
2011-X005250
12.7.2011
Dražba 6.7.2011
2011-X005249
12.7.2011
Dražba 6.7.2011
2011-X005248
12.7.2011
Dražba 6.7.2011
2011-X005247
12.7.2011
Dražba 27.6.2011
2011-X005246
12.7.2011
Slovenská sporiteľňa, a.s.
00151653
Dražba 12.9.2011 Rodinný dom č.s. 114 v katastrálnom území Topoľovka je samostatne stojaci, s prístupom z verejnej komunikácie po spevnených plochách. Nachádza… Bratislava Bratislavský
2011-X005245
12.7.2011
Slovenská sporiteľňa, a.s.
00151653
Dražba 19.9.2011 Rodinný dom samostatne stojaci v rodinnej zástavbe na okraji obce Opatovská Nová Ves v okrese Veľký Krtíš. Dom bol daný do užívania v roku 197… Bratislava Bratislavský
2011-X005244
12.7.2011
Slovenská sporiteľňa, a.s.
00151653
Dražba 6.9.2011 Predmetom dražby je jednopodlažný samostatne stojaci rodinný dom. Opotrebenie rodinného domu je primerané jeho veku. Jeho celková bežná údržba… Bratislava Bratislavský