Dražby v obchodnom vestníku

Zobraziť všetky filtre
Číslo
Zverejnené
Firma Typ Dátum Názov Mesto Kraj
2011-X006083
16.8.2011
Dražba 9.8.2011 Prízemný, nepodpivničený rodinný dom s obytným podkrovím je osadený v rovinatom území pozemku v obytnej zóne obce. Základy domu sú betónové pá…
2011-X006082
16.8.2011
Československá obchodná banka, a.s.
36854140
Dražba 13.9.2011 Rodinný dom, ktorý je predmetom dražby, bol postavený v roku 1928 a v roku 2007 bola pristavená cukráreň s výrobňou zmrzliny, časť rodinného d… Bratislava Bratislavský
2011-X006081
16.8.2011
Československá obchodná banka, a.s.
36854140
Dražba 13.9.2011 Rodinný dom súpisné číslo 47 je postavený na parcele číslo 55/6. Dom je v súčasnosti využívaný ako chlievy a kuríny. Je vo veľmi zlom technick… Bratislava Bratislavský
2011-X006080
16.8.2011
Československá obchodná banka, a.s.
36854140
Dražba 13.9.2011 Predmetom dražby je rodinný dom súpisné číslo 85, ktorý bol postavený v roku 1978 a určitú dobu bol používaný na iné účely ako bývanie a tiež… Bratislava Bratislavský
2011-X006079
16.8.2011
JUDr. Stanislav Oravec, správca konkurznej podstaty
36164640
Dražba 26.8.2011 Budova súp. č. 1379 na parc. č. 3810/20 Prešov Prešovský
2011-X006078
16.8.2011
Všeobecná úverová banka, a. s.
31320155
Dražba 13.5.2011 Bratislava Bratislavský
2011-X006077
16.8.2011
Slovenská sporiteľňa, a.s.
00151653
Dražba 21.9.2011 Rodinný dom súp. č.1027 na ulici Lipová sa nachádza na pozemku parc. č.1386 katastrálne územie Veľký Meder. Ide o prízemnú, čiastočne podpivni… Bratislava Bratislavský
2011-X006076
16.8.2011
ČSOB stavebná sporiteľňa, a.s.
35799200
Dražba 13.9.2011 Rozostavaný rodinný dom, ktorý je predmetom dražby, je samostatne stojaci, prízemný bez suterénu, postavený v roku 2006. Bratislava Bratislavský
2011-X006075
16.8.2011
ČSOB stavebná sporiteľňa, a.s.
35799200
Dražba 13.9.2011 Rodinný dom, ktorý je predmetom dražby, je voľne stojací objekt v uličnej zástavbe a osadený v rovinatom teréne. Je tvorený suterénom, prízem… Bratislava Bratislavský
2011-X006074
16.8.2011
A.M.C.-A Správa nehnuteľností, s.r.o.
35861266
Dražba 22.9.2011 Predmet dražby – nebytový priestor č. 12 – NP2, -2. p. na Rozvodnej ul. č. 9/A - vchod Rozvodná č. 9/A v Bratislave, v katastrálnom území Vino… Bratislava Bratislavský
2011-X006073
16.8.2011
BYTHERM, s.r.o. Mestský bytový podnika
31601685
Dražba 14.9.2011 Jednoizbový byt s príslušenstvom Poltár Banskobystrický
2011-X006072
16.8.2011
BPT Leasing, a.s.
31357814
Dražba 14.9.2011 Prevádzková budova súp.č.557, administratívna časť Bratislava Bratislavský
2011-X006071
16.8.2011
BPT Leasing, a.s.
31357814
Dražba 13.9.2011 Hodnotená nehnuteľnosť je momentálne využívaná komplexne na poľnohospodárske účely. V budúcnosti je určená územným plánom obce Stupava na nasl… Bratislava Bratislavský
2011-X006070
16.8.2011
Marcel Špilaj, rod. Špilaj
Dátum narodenia: 18.11.1969
Dražba 19.9.2011 Jedná sa o pozemok v zastavanom území mesta Prievidza. V blízkosti sa nachádzajú prevažne obytné domy s bežným technickým vybavením. Pozemok j… Prievidza Trenčianský
2011-X006069
16.8.2011
Ján, ml. Debnár Súdny exekútor 20.9.2011 Detva Banskobystrický
2011-X006062
15.8.2011
Dražba 10.8.2011 Objekt predstavuje garážové vnútorné státie, ktoré sa nachádza v suteréne Viacúčelového domu, ul. Štefánikova 8, 10A, 10B, súpisné číslo 4882 …
2011-X006061
15.8.2011
Dražba 10.8.2011 Objekt predstavuje garážové vnútorné státie, ktoré sa nachádza v suteréne Viacúčelového domu, ul. Štefánikova 8, 10A, 10B, súpisné číslo 4882 …
2011-X006060
15.8.2011
Dražba 10.8.2011 Byt č. 35 - VIB1 nachádza sa na 6. podlaží, vchod : 10B. Byt má tri obytné miestnosti a príslušenstvo, ktoré tvorí predsieň, kúpeľňa, WC, kuch…
2011-X006059
15.8.2011
Dražba 10.8.2011 Objekt predstavuje garážové vnútorné státie, ktoré sa nachádza v suteréne Viacúčelového domu, ul. Štefánikova 8, 10A, 10B, súpisné číslo 4882 …
2011-X006058
15.8.2011
Dražba 10.8.2011 Byt č. 37 - VIB3 nachádza sa na 6. podlaží, vchod : 10B. Byt má jednu obytnú miestnosť a príslušenstvo, ktoré tvorí predsieň a kúpeľňa.