Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

FinStat ELITE - komplexná databáza užitočných informácií o vašich obchodných partneroch

Datasety, médiá a funkcie vo FinStat ELITE na 12 mesiacov za 950€

 • ELITE datasety - kompletná databáza firiem, organizácií a živnostníkov v CSV
 • Media ELITE - články a správy z médií v detaile spoločností
 • finančné reporty firiem v angličtine s možnosťou exportu do PDF
 • hromadné exporty z databáz firiem a živnostníkov do Excelu v angličtine
 • export dát monitorovaných firiem v angličtine
 • ELITE API – rozšírené údaje o firmách vo vašom informačnom systéme
 • obsahuje všetky funkcie z nižších balíkov FinStat PREMIUM a FinStat MONITORING:
  • prístup do zamknutých databáz a pokročilé filtrovanie v databázach
  • hromadné exporty z databáz do Excelu
  • detailné informácie o konkurzoch, platobných rozkazoch, súdnych rozhodnutia atď.
  • história dlhov a udalostí firiem
  • finančné reporty spoločností
  • online portfólio sledovaných firiem, neobmedzený monitoring a emailové notifikácie
  • exporty finančných ukazovateľov a výkazov do Excelu

Nezáväzný dopyt

Kontaktujte nás:

0903 531 533

Oproti nižším balíkom naviac získate:

Datasety predstavujú predpripravené CSV databázy s údajmi o slovenských firmách a živnostníkoch. Obsahujú pravidelne aktualizované dáta v štruktúrovanej forme bez ďalších nutných nákladov na udržiavanie - o akékoľvek zmeny či zapracovanie nových dát sa postaráme za Vás.

Najčastejšie využitie datasetov:

 • finančná analýza
 • sektorové analýzy založené na finančných dátach 267 267 spoločností
 • výskumné práce s veľkými vzorkami dát a firiem
 • analýza a testovanie Credit Score modelov
 • vyhľadávanie príležitostí v oblasti fúzií a akvizícií (M&A)
 • analýza trhu a segmentácia zákazníkov
 • presné zacielenie obchodných a marketingových aktivít
Dataset firiem a organizácií

Dataset základných, fakturačných a kontaktných údajov všetkých spoločností.

Databáza základných a fakturačných údajov všetkých spoločností, vrátane novovzniknutých firiem zapísaných v Obchodnom registri, ich regionálne a odvetvové členenie, základné finančné údaje, kontaktné údaje, mená a adresy štatutárov a informácie o konkurzoch, a reštrukturalizáciách.

Obsah datasetu firiem a organizácií:
Všeobecné info
 • názov, IČO, DIČ a IČ DPH
 • adresa: ulica, mesto, okres, kraj, PSČ
 • dátum vzniku a zániku
 • odvetvie, SK NACE
 • počet zamestnancov
 • kontaktné údaje: web, telefón, email
 • právna forma a druh vlastníctva
 • zápis v ORSR
 • prevádzky a ich adresy
Kritické udalosti
 • kritické zoznamy platcov DPH z Finančnej správy
 • konkurzy, reštrukturalizácie a likvidácie
 • dlhy voči poisťovniam a Finančnej správe
 • platobné rozkazy
Finančné údaje
 • aktíva
 • zisk
 • tržby
 • výnosy
 • EBITDA
 • credit - skóringové modely
Dataset živnostníkov

Základné, fakturačné a ďalšie údaje, kontakty a kritické udalosti.

Obsahuje základné a fakturačné údaje všetkých živnostníkov a SZČO v našej databáze, ich regionálne a odvetvové členenie, údaje o počte zamestnancov, kontaktné údaje, údaje o platcovstve DPH a kritických udalostiach.

Obsah datasetu živnostníkov:
Všeobecné info
 • názov, IČO, DIČ a IČ DPH
 • adresa: ulica, mesto, okres, kraj, PSČ
 • dátum vzniku a zániku
 • odvetvie, SK NACE
 • a rozsah zamestnancov
 • kontaktné údaje: web, telefón, email
 • zrušenia a pozastavenia živností
 • prevádzky a ich adresy
Kritické udalosti
 • zoznamy Finančnej správy v rámci platcovstva DPH
 • konkurzy a iné konania (oddlženia)
 • dlhy voči poisťovniam a Finančnej správe
 • platobné rozkazy
Datasety kontaktov

V špeciálnych datasetoch kontaktov sme všetky kontaktné údaje rozdelili do samostatnej bunky.

V datasetoch kontaktov sú všetky telefonické a emailové kontakty uvedené v samostatnej bunke. Okrem kontaktov sú v datasetoch uvedné základné informácie o subjekte:
názov firmy/živnostníka, adresa, SK NACE – odvetvová klasifikácia, údaje o štatutároch, dátum vzniku a zániku firmy/živnostníka.

FinStat ELITE ponúka 4 datasety kontaktov:
 • Dataset telefónnych kontaktov firiem
 • Dataset emailových kontaktov firiem
 • Dataset telefónnych kontaktov SZČO
 • Dataset emailových kontaktov SZČO

Sledujte čo sa píše o vašich obchodných partneroch alebo o konkurencii

Prečo je dobré sledovať firmy v médiách?

 • zistite, čo sa píše o vašich obchodných partneroch a konkurencii
 • sledujte správy o vašej spoločnosti a jej predstaviteľoch
 • zaznamenajte vďaka médiám problém vo firmách ešte skôr, ako z oficiálnych registrov
 • správy a články vidíte na jednom mieste v detaile firmy
Mediálne zdroje

Denne nahrávame nové správy až z 94 mediálnych zdrojov: televízie, rozhlas, denníky, regionálne noviny, časopisy a internetové magazíny.

Čo všetko môžete sledovať:

 • povinné oznamy zverejňované na základe regulácie v inzercii v celoštátnych denníkoch
 • prepisy spravodajských relácií z rozhlasu a televízie
 • články a správy z printových médií

Médiá na FinState prinášame v spolupráci s Newton media. Newton media

Funkcia Media ELITE je súčasťou balíka FinStat ELITE. V záložke Firma v médiách v detaile firmy automaticky generujeme:

 • súvisice články a správy podľa názvu spoločnosti
 • články obsahujúce historický názov spoločnosti
 • články obsahujúce mená štatutárov a spoločníkov
Pozrite si záložku Firma v médiách v detaile spoločnosti FinStat

FinStat ELITE ponúka nasledujúce dáta v angličtine:

 • finančné reporty spoločností do PDF
 • export z databázy hospodárskych výsledkov firiem do Excelu
 • export z databázy firiem a organizácií do Excelu
 • export z databázy živnostníkov do Excelu
 • export z databázy partnerov verejného sektora do Excelu
 • export finančných výkazov firiem do Excelu
 • export dát monitorovaných firiem do Excelu
 • export udalostí monitorovaných firiem do Excelu

Integrujte aktuálne dáta z FinStatu do vašich informačných systémov

FinStat ULTIMATE API je vhodné na pravidelné sťahovanie alebo overovanie údajov o existujúcich obchodných partneroch. Získate vyťažené parametre až zo 14 dátových zdrojov v jednom rozhraní bez ďalších nákladov na udržovanie.

 • automatický import a aktualizácia dát o zákazníkoch v CRM a ERP softwaroch
 • automatické dopĺňanie fakturačných údajov pri pridávaní zákazníkov
 • automatické dopĺňanie a overovanie fakturačných údajov pri registrácii zákazníkov do webových aplikácií

Parametre ELITE API

Všeobecné info

Obchodný register a Živnostenský register:

 • IČO, názov spoločnosti, DIČ, IČ DPH, meno živnostníka
 • adresa a krajina sídla
 • dátum vzniku
 • druh vlastníctva
 • právna forma
 • rozsah počtu zamestnancov
 • kontaktné údaje: email, telefón, web
 • meno živnostníkov v štruktúrovanej forme (zoznam titulov pred menom, meno, zoznam titulov za menom, všetky ostatné slová za menom)
Kritické udalosti

Dlhy a Finančná správa:

 • upozornenia na dlhy z finančnej správy, zdravotných poisťovní, daňového a colného úradu a na zmeny v ORSR
 • výskyt v zoznamoch finančnej správy ohľadom IČ DPH
 • presné údaje zo zoznamov dlžníkov

Súdne rozhodnutia a platobné rozkazy:

 • zoznam platobných rozkazov s dátumom a sumou
 • informácie o súdnych rozhodnutiach

Konkurzy a reštrukturaliácie:

 • upozornenia o konkurzných, reštrukturalizačných a likvidačných konaniach
Finančné údaje

Finančné údaje a ukazovatele za posledné 4 roky:

 • zisk
 • tržby
 • aktíva
 • vlastný kapitál
 • základné imanie
 • EBIT
 • EBITDA
 • pridaná hodnota
 • návratnosť aktív, návratnosť kapitálu
 • celková zadlženosť

Finančné ukazovatele za posledné 2 roky:

 • credit scoring
 • hrubá marža

Zdroje dát, ktoré spracovávame

Ministerstvo financií SR
Finančná správa SR
Sociálna poisťovňa
Obchodný register SR
Štatistický úrad SR
Ministerstvo spravodlivosti SR
Zdroje dát Sledujeme Aktualizácia
Obchodný vestník konkurzy, reštrukturalizácie, likvidácie, dražby... denne
Register účtovných závierok hospodárske výsledky firiem denne
Obchodný register zmeny sídla, štatutárov a ostatné zmeny vo firmách denne
Register úpadcov informácie o konkurzoch a reštrukturalizáciách denne
Živnostenský register zmena sídla, predmetu podnikania a zrušenie mesačne
Register partnerov verejného sektora koneční užívatelia výhod, zmeny zápisu týždenne
Finančná správa sledovanie dlhov voči daňovému úradu mesačne
zmena stavu platcovstva DPH 2x za týždeň
Sociálna poisťovňa dlhy, nedoplatky 2x za týždeň
Dôvera poisťovňa dlhy, nedoplatky denne
Všeobecná zdravotná poisťovňa dlhy, nedoplatky týždenne
Poisťovňa Union dlhy, nedoplatky týždenne
Súdne rozhodnutia platobné rozkazy týždenne
Kontaktná databáza email, tel.č., web stránka 1x za 3 mesiace
Insolvenčný register insolvenčné konania českých firiem denne
Český štatistický úrad Počet zamestnancov, CZ NACE, IČO, sídlo... 1x mesačne

Naši zákazníci a FinStat ELITE

Finstat nám pomohol pri získavaní komplexných informácií o finančnej kondícií našich súčasných a potenciálnych obchodných partnerov. Vďaka nemu dokážeme nastavovať podmienky spolupráce s obchodnými partnermi operatívnejšie a flexibilnejšie.

quote
TEBAU, spol. s r.o.
Ing. Karol Rýznar, konateľ
TEBAU, spol. s r.o.
Tebau O2 ZSE Bohler Uddeholm ČEZ Slovensko Edenred CRH PHOENIX UNICEF Slovensko SAMSUNG UNION poisťovňa ORANGE Slovensko Konica Minolta VAŠA Slovensko Technická Univerzita v Košiciach