Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

FinStat ELITE - komplexná databáza užitočných informácií o vašich obchodných partneroch

Datasety a funkcie vo FinStat ELITE na 12 mesiacov za 1 200 € (1 200 € bez DPH, 1 440 € s DPH)

 • ELITE SCREENER - nástroj na tvorbu datasetov firiem, organizácií a živnostníkov v CSV
 • ELITE datasety - kompletné databázy firiem, organizácií a živnostníkov v CSV
 • finančné reporty firiem v angličtine s možnosťou exportu do PDF
 • hromadné exporty z databáz firiem a živnostníkov do Excelu dát monitorovaných firiem v angličtine
 • exporty z databáz kritických udalostí - konkurzy a reštrukturalizácie, dočasná ochrana podnikateľov, súdne rozhodnutia, platobné rozkazy a záložné práva
 • ELITE API – najdôležitejšie údaje o firmách vo vašom informačnom systéme
 • obsahuje všetky funkcie z nižších balíkov FinStat PREMIUM a FinStat MONITORING:
  • prístup do zamknutých databáz a pokročilé filtrovanie v databázach
  • hromadné exporty z databáz do Excelu
  • hodnotenie rizika úpadku firiem pomocou FinStat skóre
  • detailné informácie o konkurzoch, platobných rozkazoch, súdnych rozhodnutia atď.
  • história dlhov a udalostí firiem
  • finančné reporty spoločností
  • online portfólio sledovaných firiem, monitoring až do 60 000 firiem a emailové notifikácie
  • exporty finančných ukazovateľov a výkazov do Excelu
  • možnosť objednať si Reporty zahraničných firiem z viac než 200 krajín sveta
  • vyhľadávanie v Centralnom registri exekúcií spolu s API na dopytovanie exekúcií priamo vo vašom informačnom systéme

Nezáväzný dopyt

Kontaktujte nás:

0903 531 533

Oproti nižším balíkom naviac získate:

Datasety predstavujú predpripravené CSV databázy s údajmi o slovenských firmách a živnostníkoch. Obsahujú pravidelne aktualizované dáta v štruktúrovanej forme bez ďalších nutných nákladov na udržiavanie - o akékoľvek zmeny či zapracovanie nových dát sa postaráme za Vás.

Najčastejšie využitie datasetov:

 • finančná analýza
 • sektorové analýzy založené na finančných dátach 368 856 spoločností
 • výskumné práce s veľkými vzorkami dát a firiem
 • analýza a testovanie kreditných modelov
 • vyhľadávanie príležitostí v oblasti fúzií a akvizícií (M&A)
 • analýza trhu a segmentácia zákazníkov
 • presné zacielenie obchodných a marketingových aktivít
Dataset firiem a organizácií dostupné aj v angličtine

Dataset základných, finančných, fakturačných a kontaktných údajov všetkých spoločností.

Dataset pozostáva zo základných a fakturačných údajov všetkých spoločností, vrátane novovzniknutých firiem zapísaných v Obchodnom registri, ako aj ostatných subjektov a organizácií, napríklad obcí, škôl, neziskových organizácií.

Využitie datasetu firiem a organizácií

 • analyzovanie údajov všetkých firiem naraz
 • vytváranie špecifických segmentov firiem filtrovaním a selektovaním dát
 • vytváranie rebríčkov slovenských firiem
 • benchmarking podľa základných finančných údajov
 • vyhľadávanie nových obchodných partnerov a následné oslovenie vďaka kontaktným údajom
 • hromadný import údajov o firmách do vášho systému vďaka formátu CSV
Parametre datasetu
 • názov, IČO, DIČ, IČ DPH, adresa
 • odvetvie, SK NACE a počet zamestnancov
 • dátum vzniku a zániku
 • počet prevádzok
 • informácie o kritických udalostiach:
  • kritické zoznamy platcov DPH z Finančnej správy
  • konkurzy, reštrukturalizácie a likvidácie
  • platobné rozkazy
  • indikácia aktuálneho poverenia na vykonanie exekúcie (povinný)
  • záložné práva
  • index daňovej spoľahlivosti
 • zápis v ORSR – oddiel, vložka
 • právna forma a druh vlastníctva
 • kontaktné údaje: telefón, email, webové stránky
 • aktíva
 • zisk
 • tržby
 • výnosy
 • EBITDA
 • kreditné modely
  • FinStat skóre
  • Altmanovo Z-skóre
  • Index 05
 • prevádzky s presnými adresami - len v Datasete firiem a organizácií s ich prevádzkami
 • výška základného imania a jeho splatenia z ORSR
 • bankové účty platiteľov DPH
Dataset živnostníkov a SZČO dostupné aj v angličtine

Základné, fakturačné a ďalšie údaje a kritické udalosti.

Obsahuje základné a fakturačné údaje všetkých živnostníkov a SZČO v našej databáze, ich regionálne a odvetvové členenie, údaje o počte zamestnancov, údaje o platcovstve DPH a kritických udalostiach.

Využitie datasetu živnostníkov

 • analyzovanie údajov všetkých živnostníkov naraz
 • vytváranie špecifických segmentov živnostníkov filtrovaním a selektovaním dát
 • vytváranie rebríčkov slovenských živnostníkov
 • vyhľadávanie nových obchodných partnerov
 • hromadný import údajov o živnostníkoch do vášho systému vďaka formátu CSV
Parametre datasetu
 • názov, IČO, DIČ, IČ DPH, adresa
 • odvetvie, SK NACE a počet zamestnancov
 • dátum vzniku a zániku
 • počet prevádzok
 • rušenia a pozastavenia živností
 • informácie o kritických udalostiach:
  • kritické zoznamy platcov DPH z Finančnej správy
  • konkurzy, reštrukturalizácie a likvidácie
  • platobné rozkazy
  • indikácia aktuálneho poverenia na vykonanie exekúcie (povinný)
  • záložné práva
  • index daňovej spoľahlivosti
 • prevádzky s presnými adresami - len v Datasete živnostníkov a SZČO s ich prevádzkami
 • bankové účty platiteľov DPH
Datasety českých firiem, organizácií a živnostníkov

Datasety základných a fakturačných údajov všetkých českých spoločností a živnostníkov.

Datasety pozostávajú zo základných fakturačných údajov všetkých českých firiem, organizácií a živnostníkov, ktoré čerpáme z českého Štatistického úradu. Obsahujú aj údaje o Insolvenčných konaniach, ktoré čerpáme z českého Insolvenčného registra.

Využitie datasetov českých firiem, organizácií a živnostníkov:

 • regionálne a odvetvové analýzy
 • analýzy vzniku nových a zániku starých spoločností a živností
 • tvorba rebríčkov na základe vlastne zvolených parametrov
 • import základných údajov do systému vďaka formátu CSV
 • vyhľadávanie nových obchodných partnerov a následné oslovenie vďaka kontaktným údajom
 • filtrovanie a selektovanie firiem a živnostníkov z celého českého trhu
Parametre datasetov
 • názov, IČO
 • adresa: ulica, mesto, okres, kraj, PSČ
 • dátum vzniku a zániku
 • odvetvie a CZ NACE a počet zamestnancov
 • právna forma a druh vlastníctva
 • údaje o insolvenčných konaniach
 • spisové značky konaní
 • dátumy konaní
 • stav posledného konania
 • veriteľ posledného konania
 • súd posledného konania
Datasety kontaktov

V špeciálnych datasetoch kontaktov sme všetky kontaktné údaje rozdelili do samostatnej bunky.

V špeciálnych datasetoch kontaktov sú všetky telefónne čísla a emailové adresy 178 541 firiem rozdelené do samostatných buniek, čo Vám umožňuje pohodlnejšie s nimi pracovať.

K dispozícií máme 2 rôzne datasety kontaktov:

 • Dataset telefónnych kontaktov firiem
 • Dataset emailových kontaktov firiem

Využitie datasetov kontaktov

 • vyhľadávanie a následné oslovenie nových obchodných partnerov
 • import kontaktov do vášho vlastného systému, keďže každý kontakt je oddelený vo vlastnej bunke
Parametre datasetov
 • telefónne / emailové kontakty, každý jeden v samostatnej bunke - až do 50 rôznych kontaktov subjektu
 • názov firmy
 • adresa
 • SK NACE
 • údaje o štatutároch
 • dátum vzniku a zániku firmy

FinStat ELITE ponúka nasledujúce dáta v angličtine:

 • finančné reporty spoločností do PDF
 • export z databázy hospodárskych výsledkov firiem do Excelu
 • export z databázy firiem a organizácií do Excelu
 • export z databázy živnostníkov do Excelu
 • export z databázy partnerov verejného sektora do Excelu
 • export účtovných výkazov firiem do Excelu
 • export dát monitorovaných firiem do Excelu
 • export udalostí monitorovaných firiem do Excelu

FinStat ELITE ponúka:

 • až 3 druhy API: ELITE API - najdôležitejšie údaje o firmách, API na synchronizáciu portfólia na FinState a API na vyhľadávanie exekúcií
 • údaje z viac ako 20 pravidelne aktualizovaných dátových zdrojov - OR SR, Obchodný vestník, ŽR SR, registre, poistovne, Finančná správa, a i.
 • integrácia dát bez ďalších nákladov na udržovanie – o akékoľvek zmeny v dátových zdrojoch či zapracovanie nových parametrov sa postaráme za vás
 • publikujeme podrobný changelog pri úpravách, pričom zachovávame spätnú kompatibilitu
 • neobmedzený 24 / 7 prístup v rámci nastaveného limitu
 • podporované vystupné formáty JSON a XML
 • príklady implementácie klienta pre PHP a C# (.NET, .NET Core)
 • podrobná dokumentácia jednotlivých typov API s príkladmi a popisom dopytov, odpovedí a návratových kódov
 • konzultácie s našim technickým oddelením v prípade problémov s implementáciou
ELITE API

Najdôležitejšie údaje o firmách

Okrem všetkých parametrov PREMIUM API táto verzia ponúka aj bližšie informácie o kritických udalostiach, kontaktné a finančné údaje firiem. Môžete tak pracovať s najdôležitejšími údajmi vašich obchodných partnerov priamo vo vlastnom informačnom systéme.

Využitie ELITE API:

 • sledovanie kritických udalostí obchodných partnerov
 • práca s najnovšími finančnými údajmi firiem
 • analyzovanie údajov všetkých vašich obchodných partnerov naraz
 • automatický import kontaktných údajov
Parametre ELITE API

Všeobecné info

 • IČO, DIČ, IČ DPH
 • názov spoločnosti, meno živnostníka v štruktúrovanej forme
 • adresa a krajina sídla
 • dátum vzniku / zániku, príznak pozastavenej živnosti, dátum pozastavenia od - do
 • SK NACE
 • právna forma, druh vlastníctva
 • detailné informácie o DPH
 • bankové účty platiteľov DPH
 • rozsah počtu zamestnancov
 • kontaktné údaje: email, telefón, web
 • zoznam pobočiek, predmety podnikania a ich adresy
 • indikácia zápisu v Registri partnerov verejného sektora
Odkazy na:
 • detail firmy na FinState
 • súdne rozhodnutia
 • podrobné informácie o kritických udalostiach na FinState

Kritické udalosti

Dlhy, Finančná správa a Obchodný register:
 • indikácia dlhu z Finančnej správy, zdravotných poisťovní, Daňového úradu a na zmeny v Obchodnom registri
 • zoznam dlhov: zdroj, hodnota dlhu, dátum
 • výskyt v zoznamoch finančnej správy ohľadom IČ DPH
 • index daňovej spoľahlivosti
Súdne rozhodnutia a platobné rozkazy:
 • indikácia platobného rozkazu a súdneho rozhodnutia
 • zoznam platobných rozkazov s dátumom a sumou
 • súdne rozhodnutia: počet, dátum, odporca, navrhovateľ, zástupca
Konkurzy, reštrukturaliácie, oddlženia:
 • indikácia neukončeného konania: konkurz, reštrukturalizácia, oddlženie, likvidácia
 • posledné dátumy zmien v konaní
Pohľadávky štátu a komerčné pohľadávky:
 • indikácia pohľadávky
 • zoznam pohľadávok: správca, hodnota, dátum
Poverenia na vykonanie exekúcie:
 • dátum zverejnenia posledného poverenia
 • počet aktívnych poverení v pozícii povinného

Finančné údaje

 • celkové výnosy
 • ROA výnosy
 • kategória obratu
Finančné údaje a ukazovatele za posledné 4 roky:
 • zisk
 • tržby
 • aktíva
 • vlastný kapitál
 • pomer cudzích zdrojov
 • základné imanie
 • EBIT
 • EBITDA
 • pridaná hodnota
 • návratnosť aktív
 • návratnosť kapitálu
 • celková zadlženosť
 • odpisy
 • kreditné modely
  • FinStat skóre
  • Altmanovo Z-skóre
  • Index 05
 • hrubá marža
API na synchronizáciu portfólia na Finstate

Jednoduché prepojenie portfólií vo vašom IS a na FinState

Automaticky pridávajte monitorované firmy do FinStatu priamo z vášho informačného systému.

Ako API na synchronizáciu portfólia na Finstate funguje:

 • po zakúpení služby FinStat Elite dostanete na vyžiadanie API kľúče
 • vo svojom konte si môžete nastaviť emailové notifikácie
 • po integrácii môžete pridávať alebo odoberať subjekty do portfólia, prípadne do monitorovanej skupiny, priamo vo vašom informačnom systéme
 • informácie o zmenách a udalostiach v monitorovaných firmách sa vám zobrazia priamo vo vašom informačnom systéme
 • zmeny sa automaticky synchronizujú, takže môžete vždy pracovať s aktuálnym zoznamom vašich obchodných partnerov aj na FinState
API na vyhľadávanie exekúcií

Informácie o exekúciách priamo vo Vašom informačnom systéme

Dopytujte exekúcie priamo vo vašom informačnom systéme vďaka nášmu API na vyhľadávanie exekúcií za cenu 1,60 € bez DPH (1,92 € s DPH).

Ako API na vyhľadávanie exekúcií funguje:

 • po zakúpení služby FinStat ELITE dostanete na vyžiadanie API kľúče po zakúpení služby FinStat ULTIMATE dostanete na vyžiadanie API kľúče
 • objednáte si kredit, ktorého stav si môžete kontrolovať vo svojom online FinStat konte
 • vyhľadáte osoby alebo firmy v registri exekúcií, zobrazíte detail konkrétnej exekúcie alebo aktualizujete zoznam či detail exekúcie - za každú akciu sa z vášho kreditu odčíta 1,60 €
 • informácie o exekúciách máte priamo vo svojom informačnom systéme
Parametre API na vyhľadávanie exekúcií
 • informácie o povinnom: IČO, názov / meno, adresa
 • informácie o súde
 • exekútor: meno, ID, adresa
 • dátum a typ poverenia
 • popis nároku
 • výška plnenia
 • istina
 • úroky
 • poplatky z omeškania
 • zmluvné pokuty
 • náklady a trovy konania

Nástroj ELITE SCREENER Vám umožňuje vytvárať si vlastné datasety vďaka najrozšírenejšiemu filtrovaniu z celého portfólia FinStat. Nielen, že filtrujete v databáze združujúcej firmy, organizácie a živnostníkov naraz, ale vďaka unikátnym filtrom môžete vyhľadávať napríklad firmy sídliace na jednej adrese, všetky firmy, v ktorých figuruje rovnaký štatutár, vyhľadávať podľa DIČ, IČ DPH alebo podľa výsledkov credit scoringu. S ELITE SCREENEROM ušetríte čas, ktorý by ste inak potrebovali na prácne vyhľadávanie, segmentovanie a spájanie zoznamov subjektov, a budete sa môcť rýchlejšie venovať priamo analyzovaniu vybraných dát.

Elite Screener vám pomôže:

 • Získať ucelený prehľad o slovenskom trhu
 • Zacieliť a segmentovať firmy, organizácie a živnostníkov v jednej databáze
 • Analyzovať segmenty subjektov alebo celý trh vďaka spojeniu fakturačných, finančných, marketingových a rizikových údajov
 • Jednoducho tvoriť rebríčky a sektorové či odvetvové analýzy ľubovoľného segmentu subjektov
 • Tvoriť zoznamy kontaktných údajov firiem na oslovenie pre vaše obchodné a marketingové oddelenia
 • Pracovať s dátami vo vašom informačnom systéme - na mieru vytvorené datasety jednoducho naimportujete napr. do vášho CRM

Ako ELITE SCREENER funguje?

1. Najskôr si zadefinujete vašu zostavu - vlastnú databázu, v ktorej na nachádzajú iba vami vybrané subjekty a pri nich iba vami zvolené parametre. Zvolíte si subjekty, ktoré Vás zaujímajú – či už vybranú časť trhu, ako napríklad iba aktívne firmy, alebo všetky subjekty naraz.

1. krok tvorby datasetu na mieru - výber subjektov, ktoré bude dataset obsahovať

2. V ďalšom kroku si vyberiete, ktoré z vyše 70 finančných a nefinančných parametrov má váša zostava obsahovať. Po zvolení parametrov sa vygeneruje databáza zobrazená v prehľadnej tabuľke.

2. krok tvorby datasetu na mieru - výber z viac ako 70 parametrov

3. S pomocou filtrov, ktoré sú súčasťou databázy, si vyfiltrujete vlastnú zostavu, ktorá predstavuje presne cielený segment subjektov, z ktorých sa bude skladať váš dataset.

3. krok tvorby datasetu na mieru - tvorba zostavy s najrozšírejnejším filtrovaním na FinState

4. Všetky vaše zostavy si môžete uložiť, a vytvoriť si tak archív, ku ktorému sa môžete v budúcnosti vrátiť. Uložené zostavy vám umožnia pracovať s aktualizovanými segmentami subjektov bez nutnosti opätovného filtrovania

4. krok tvorby datasetu na mieru - uloženie vytvorenej zostavy

5. Takto pripravené zostavy si jednoducho stiahnete vo forme datasetu. Na výber máte z dvoch formátov – CSV a XLS.

5. krok tvorby datasetu na mieru - export datasetu do CSV alebo XLS

Zdroje dát, ktoré spracovávame

Ministerstvo financií SR
Finančná správa SR
Sociálna poisťovňa
Obchodný register SR
Štatistický úrad SR
Ministerstvo spravodlivosti SR
Zdroje dát Sledujeme Aktualizácia
Obchodný vestník konkurzy, reštrukturalizácie, likvidácie, dražby... denne
Register účtovných závierok hospodárske výsledky firiem denne
Register právnických osôb zmeny SK NACE, živnostníkov a konečných užívateľov výhod denne
Obchodný register zmeny sídla, štatutárov a ostatné zmeny vo firmách denne
Register úpadcov konkurzy a reštrukturalizácie denne
Živnostenský register zmeny názvu, sídla, predmetu podnikania a ostatné zmeny u živnostníkoch denne
prevádzky denne
Štatistický úrad SK NACE, právna forma, druh vlastníctva a počet zamestnancov denne
Register partnerov verejného sektora koneční užívatelia výhod, zmeny zápisu 2x týždenne
kvalifikované podnety 2x týždenne
Finančná správa sledovanie dlhov voči daňovému úradu 2x týždenne
bankové účty platiteľov DPH denne
zmena stavu platcovstva DPH denne
nadmerné odpočty dane mesačne
vlastná daňová povinnosť mesačne
pridelenie DIČ 2x týždenne
index daňovej spoľahlivosti týždenne
Sociálna poisťovňa dlhy, nedoplatky 2x týždenne
Všeobecná zdravotná poisťovňa dlhy, nedoplatky 2x týždenne
Poisťovňa Union dlhy, nedoplatky 2x týždenne
Súdne rozhodnutia súdne rozhodnutia vrátane platobných rozkazov týždenne
Kontaktná databáza firiem email, tel.č., web stránka 1x za 3 mesiace
Centrálny register pohľadávok štátu pohľadávky štátu 2x týždenne
Coface Slovakia Services s.r.o. komerčné pohľadávky mesačne
BUSINESS LEASE SLOVAKIA s.r.o. komerčné pohľadávky mesačne
Centrálny register exekúcií všetky aktívne exekúcie firiem, živnostníkov a fyzických osôb na požiadanie
Register poverení na vykonanie exekúcie poverenia na vykonanie exekúcie firiem a živnostníkov týždenne
Notársky centrálny register záložných práv záložné práva denne
Insolvenčný register insolvenčné konania českých firiem denne
Český štatistický úrad počet zamestnancov, CZ NACE, IČO, sídlo... 2x mesačne

Pridajte sa k našim spokojným klientom

Finstat nám pomohol pri získavaní komplexných informácií o finančnej kondícií našich súčasných a potenciálnych obchodných partnerov. Vďaka nemu dokážeme nastavovať podmienky spolupráce s obchodnými partnermi operatívnejšie a flexibilnejšie.

quote
TEBAU, spol. s r.o.
Ing. Karol Rýznar, konateľ
TEBAU, spol. s r.o.