Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

FinStat ELITE - komplexná databáza užitočných informácií o vašich obchodných partneroch

Datasety, médiá a funkcie vo FinStat ELITE na 12 mesiacov za 950 € (bez DPH)

 • ELITE datasety - kompletná databáza firiem, organizácií a živnostníkov v CSV
 • Media ELITE - články a správy z médií v detaile spoločností od spoločnosti Newton Media
 • finančné reporty firiem v angličtine s možnosťou exportu do PDF
 • hromadné exporty z databáz firiem a živnostníkov do Excelu v angličtine
 • export dát monitorovaných firiem v angličtine
 • ELITE API – najdôležitejšie údaje o firmách vo vašom informačnom systéme
 • obsahuje všetky funkcie z nižších balíkov FinStat PREMIUM a FinStat MONITORING:
  • prístup do zamknutých databáz a pokročilé filtrovanie v databázach
  • hromadné exporty z databáz do Excelu
  • detailné informácie o konkurzoch, platobných rozkazoch, súdnych rozhodnutia atď.
  • história dlhov a udalostí firiem
  • finančné reporty spoločností
  • online portfólio sledovaných firiem, neobmedzený monitoring a emailové notifikácie
  • exporty finančných ukazovateľov a výkazov do Excelu

Nezáväzný dopyt

Kontaktujte nás:

0903 531 533

Oproti nižším balíkom naviac získate:

Datasety predstavujú predpripravené CSV databázy s údajmi o slovenských firmách a živnostníkoch. Obsahujú pravidelne aktualizované dáta v štruktúrovanej forme bez ďalších nutných nákladov na udržiavanie - o akékoľvek zmeny či zapracovanie nových dát sa postaráme za Vás.

Najčastejšie využitie datasetov:

 • finančná analýza
 • sektorové analýzy založené na finančných dátach 286 699 spoločností
 • výskumné práce s veľkými vzorkami dát a firiem
 • analýza a testovanie Credit Score modelov
 • vyhľadávanie príležitostí v oblasti fúzií a akvizícií (M&A)
 • analýza trhu a segmentácia zákazníkov
 • presné zacielenie obchodných a marketingových aktivít
Dataset firiem a organizácií

Dataset základných, finančných, fakturačných a kontaktných údajov všetkých spoločností.

Dataset pozostáva zo základných a fakturačných údajov všetkých spoločností, vrátane novovzniknutých firiem zapísaných v Obchodnom registri, ako aj ostatných subjektov a organizácií, napríklad obcí, škôl, neziskových organizácií.

Využitie datasetu firiem a organizácií

 • analyzovanie údajov všetkých firiem naraz
 • vytváranie špecifických segmentov firiem filtrovaním a selektovaním dát
 • vytváranie rebríčkov slovenských firiem
 • benchmarking podľa základných finančných údajov
 • vyhľadávanie nových obchodných partnerov a následné oslovenie vďaka kontaktným údajom
 • hromadný import údajov o firmách do vášho systému vďaka formátu CSV

Parametre datasetu

 • aktíva
 • zisk
 • tržby
 • výnosy
 • EBITDA
 • dva kredit-skóringové modely
 • informácie o kritických udalostiach:
  • kritické zoznamy platcov DPH z Finančnej správy
  • konkurzy, reštrukturalizácie a likvidácie
  • dlhy voči poisťovniam a Finančnej správe
  • platobné rozkazy
 • názov, IČO,DIČ, IČ DPH, adresa
 • zápis v ORSR – oddiel, vložka
 • odvetvie, SK NACE a počet zamestnancov
 • právna forma, druh vlastníctva, dátum vzniku a zániku
 • kontaktné údaje: telefón, email, webové stránky
 • počet prevádzok
Dataset živnostníkov a SZČO

Základné, fakturačné a ďalšie údaje a kritické udalosti.

Obsahuje základné a fakturačné údaje všetkých živnostníkov a SZČO v našej databáze, ich regionálne a odvetvové členenie, údaje o počte zamestnancov, údaje o platcovstve DPH a kritických udalostiach.

Využitie datasetu živnostníkov

 • analyzovanie údajov všetkých živnostníkov naraz
 • vytváranie špecifických segmentov živnostníkov filtrovaním a selektovaním dát
 • vytváranie rebríčkov slovenských živnostníkov
 • vyhľadávanie nových obchodných partnerov
 • hromadný import údajov o živnostníkoch do vášho systému vďaka formátu CSV
Parametre datasetu
 • názov, IČO,DIČ, IČ DPH, adresa
 • odvetvie, SK NACE a počet zamestnancov
 • dátum vzniku a zániku
 • počet prevádzok
 • rušenia a pozastavenia živností
 • informácie o kritických udalostiach:
  • kritické zoznamy platcov DPH z Finančnej správy
  • konkurzy a iné konania (oddlženia)
  • dlhy voči poisťovniam a Finančnej správe
  • platobné rozkazy
Datasety českých firiem, organizácií a živnostníkov

Datasety základných a fakturačných údajov všetkých českých spoločností a živnostníkov.

Datasety pozostávajú zo základných fakturačných údajov všetkých českých firiem, organizácií a živnostníkov, ktoré čerpáme z českého Štatistického úradu. Obsahujú aj údaje o Insolvenčných konaniach, ktoré čerpáme z českého Insolvenčného registra.

Využitie datasetov českých firiem, organizácií a živnostníkov:

 • regionálne a odvetvové analýzy
 • analýzy vzniku nových a zániku starých spoločností a živností
 • tvorba rebríčkov na základe vlastne zvolených parametrov
 • import základných údajov do systému vďaka formátu CSV
 • vyhľadávanie nových obchodných partnerov a následné oslovenie vďaka kontaktným údajom
 • filtrovanie a selektovanie firiem a živnostníkov z celého českého trhu
Parametre datasetov
 • názov, IČO
 • adresa: ulica, mesto, okres, kraj, PSČ
 • dátum vzniku a zániku
 • odvetvie a CZ NACE a počet zamestnancov
 • právna forma a druh vlastníctva
 • údaje o insolvenčných konaniach
 • spisové značky konaní
 • dátumy konaní
 • stav posledného konania
 • veriteľ posledného konania
 • súd posledného konania
Datasety kontaktov

V špeciálnych datasetoch kontaktov sme všetky kontaktné údaje rozdelili do samostatnej bunky.

V špeciálnych datasetoch kontaktov sú všetky telefónne čísla a emailové adresy 178 541 firiem rozdelené do samostatných buniek, čo Vám umožňuje pohodlnejšie s nimi pracovať.

K dispozícií máme 2 rôzne datasety kontaktov:

 • Dataset telefónnych kontaktov firiem
 • Dataset emailových kontaktov firiem

Využitie datasetov kontaktov

 • vyhľadávanie a následné oslovenie nových obchodných partnerov
 • import kontaktov do vášho vlastného systému, keďže každý kontakt je oddelený vo vlastnej bunke
Parametre datasetov
 • telefónne / emailové kontakty, každý jeden v samostatnej bunke - až do 50 rôznych kontaktov subjektu
 • názov firmy
 • adresa
 • SK NACE
 • údaje o štatutároch
 • dátum vzniku a zániku firmy

Sledujte čo sa píše o vašich obchodných partneroch alebo o konkurencii

Prečo je dobré sledovať firmy v médiách?

 • zistite, čo sa píše o vašich obchodných partneroch a konkurencii
 • sledujte správy o vašej spoločnosti a jej predstaviteľoch
 • zaznamenajte vďaka médiám problém vo firmách ešte skôr, ako z oficiálnych registrov
 • správy a články vidíte na jednom mieste v detaile firmy
Mediálne zdroje

Denne nahrávame nové správy až z 94 mediálnych zdrojov: televízie, rozhlas, denníky, regionálne noviny, časopisy a internetové magazíny.

Čo všetko môžete sledovať:

 • povinné oznamy zverejňované na základe regulácie v inzercii v celoštátnych denníkoch
 • prepisy spravodajských relácií z rozhlasu a televízie
 • články a správy z printových médií

Médiá na FinState prinášame v spolupráci s Newton media. Newton media

Funkcia Media ELITE je súčasťou balíka FinStat ELITE. V záložke Firma v médiách v detaile firmy automaticky generujeme:

 • súvisice články a správy podľa názvu spoločnosti
 • články obsahujúce historický názov spoločnosti
 • články obsahujúce mená štatutárov a spoločníkov
Pozrite si záložku Firma v médiách v detaile spoločnosti FinStat

FinStat ELITE ponúka nasledujúce dáta v angličtine:

 • finančné reporty spoločností do PDF
 • export z databázy hospodárskych výsledkov firiem do Excelu
 • export z databázy firiem a organizácií do Excelu
 • export z databázy živnostníkov do Excelu
 • export z databázy partnerov verejného sektora do Excelu
 • export finančných výkazov firiem do Excelu
 • export dát monitorovaných firiem do Excelu
 • export udalostí monitorovaných firiem do Excelu

FinStat ELITE ponúka:

 • až 3 druhy API: ELITE API - najdôležitejšie údaje o firmách, API na synchronizáciu portfólia na FinState a API na vyhľadávanie exekúcií
 • údaje z viac ako 20 pravidelne aktualizovaných dátových zdrojov - OR SR, Obchodný vestník, ŽR SR, registre, poistovne, Finančná správa, a i.
 • integrácia dát bez ďalších nákladov na udržovanie – o akékoľvek zmeny v dátových zdrojoch či zapracovanie nových parametrov sa postaráme za vás
 • publikujeme podrobný changelog pri úpravách, pričom zachovávame spätnú kompatibilitu
 • neobmedzený 24 / 7 prístup v rámci nastaveného limitu
 • podporované vystupné formáty JSON a XML
 • príklady implementácie klienta pre PHP a C# (.NET, .NET Core)
 • podrobná dokumentácia jednotlivých typov API s príkladmi a popisom dopytov, odpovedí a návratových kódov
 • konzultácie s našim technickým oddelením v prípade problémov s implementáciou
ELITE API

Najdôležitejšie údaje o firmách

ELITE API ponúka najdôležitejšie informácie o kritických udalostiach, kontaktné a finančné údaje firiem. Môžete tak pracovať s najdôležitejšími údajmi vašich obchodných partnerov priamo vo vlastnom informačnom systéme.

Využitie ELITE API:

 • sledovanie kritických udalostí obchodných partnerov
 • práca s najnovšími finančnými údajmi firiem
 • analyzovanie údajov všetkých vašich obchodných partnerov naraz
 • automatický import kontaktných údajov
Parametre ELITE API

Všeobecné info

 • IČO, DIČ, IČ DPH
 • názov spoločnosti, meno živnostníka v štruktúrovanej forme
 • adresa a krajina sídla
 • dátum vzniku / zániku, príznak pozastavenej živnosti
 • SK NACE, predmety podnikania
 • právna forma, druh vlastníctva
 • detailné informácie o DPH
 • rozsah počtu zamestnancov
 • kontaktné údaje firiem: email, telefón, web
 • zoznam pobočiek
 • indikácia zápisu v Registri partnerov verejného sektora
Odkazy na:
 • detail firmy na FinState
 • súdne rozhodnutia
 • podrobné informácie o kritických udalostiach na FinState
 • osoby vo firme na FinState

Kritické udalosti

Dlhy, Finančná správa a Obchodný register:
 • indikácia dlhu z Finančnej správy, zdravotných poisťovní, Daňového a Colného úradu a na zmeny v Obchodnom registri
 • zoznam dlhov: zdroj, hodnota dlhu, dátum
 • výskyt v zoznamoch finančnej správy ohľadom IČ DPH
Súdne rozhodnutia a platobné rozkazy:
 • indikácia platobného rozkazu a súdneho rozhodnutia
 • zoznam platobných rozkazov s dátumom a sumou
 • súdne rozhodnutia: počet, dátum, odporca, navrhovateľ, zástupca
Konkurzy, reštrukturaliácie, oddlženia:
 • indikácia oddlženia, konkurzného, reštrukturalizačného a likvidačného konania
 • indikácia neukončeného konania: konkurz, reštrukturalizácia, oddlženie, likvidácia
 • posledné dátumy zmien v konaní
Pohľadávky štátu:
 • indikácia pohľadávky štátu
 • zoznam pohľadávok: správca, hodnota, dátum

Finančné údaje

 • celkové výnosy
 • ROA výnosy
 • kategória obratu
Finančné údaje a ukazovatele za posledné 4 roky:
 • zisk
 • tržby
 • aktíva
 • vlastný kapitál
 • pomer cudzích zdrojov
 • základné imanie
 • EBIT
 • EBITDA
 • pridaná hodnota
 • návratnosť aktív
 • návratnosť kapitálu
 • celková zadlženosť
 • odpisy
 • credit scoring
 • hrubá marža
API na synchronizáciu portfólia na Finstate

Jednoduché prepojenie portfólií vo vašom IS a na FinState

Automaticky pridávajte monitorované firmy do FinStatu priamo z vášho informačného systému.

Ako API na synchronizáciu portfólia na Finstate funguje:

 • po zakúpení služby FinStat ELITE dostanete na vyžiadanie API kľúče
 • vo svojom konte si môžete nastaviť emailové notifikácie
 • po integrácii automaticky pridávate alebo odoberáte subjekty do portfólia vo vášom informačnom systéme
 • zmeny sa automaticky synchronizujú, takže môžete vždy pracovať s aktuálnym zoznamom vašich obchodných partnerov aj na FinState
API na vyhľadávanie exekúcií

Informácie o exekúciách priamo vo Vašom informačnom systéme

Dopytujte exekúcie priamo vo vašom informačnom systéme s 50% zľavou vďaka nášmu API na vyhľadávanie exekúcií. Ako náš zákazník máte základnú cenovú hladinu za vyhľadávanie iba 1 € bez DPH - základná cenová hladina za vyhľadanie v Centrálnom registri exekúcií je 2 € bez DPH.

Ako API na vyhľadávanie exekúcií funguje:

 • po zakúpení služby FinStat ELITE dostanete na vyžiadanie API kľúče
 • objednáte si kredit, ktorého stav si môžete kontrolovať vo svojom online FinStat konte
 • vyhľadáte osoby alebo firmy v registri exekúcií, zobrazíte detail konkrétnej exekúcie alebo aktualizujete zoznam či detail exekúcie - za každú akciu sa z kreditu odčíta 1 €
 • informácie o exekúciách máte priamo vo svojom informačnom systéme
Parametre API na vyhľadávanie exekúcií
 • informácie o povinnom: IČO, názov / meno, adresa
 • informácie o súde
 • exekútor: meno, ID, adresa
 • dátum a typ poverenia
 • popis nároku
 • výška plnenia
 • istina
 • úroky
 • poplatky z omeškania
 • zmluvné pokuty
 • náklady a trovy konania

Zdroje dát, ktoré spracovávame

Ministerstvo financií SR
Finančná správa SR
Sociálna poisťovňa
Obchodný register SR
Štatistický úrad SR
Ministerstvo spravodlivosti SR
Zdroje dát Sledujeme Aktualizácia
Obchodný vestník konkurzy, reštrukturalizácie, likvidácie, dražby... denne
Register účtovných závierok hospodárske výsledky firiem denne
Obchodný register zmeny sídla, štatutárov a ostatné zmeny vo firmách denne
Register úpadcov informácie o konkurzoch a reštrukturalizáciách denne
Živnostenský register zmena sídla, predmetu podnikania a zrušenie denne
Register partnerov verejného sektora koneční užívatelia výhod, zmeny zápisu 2x týždenne
Finančná správa sledovanie dlhov voči daňovému úradu mesačne
zmena stavu platcovstva DPH 2x týždenne
nadmerné odpočty dane mesačne
vlastná daňová povinnosť mesačne
Sociálna poisťovňa dlhy, nedoplatky 2x týždenne
Všeobecná zdravotná poisťovňa dlhy, nedoplatky 2x týždenne
Poisťovňa Union dlhy, nedoplatky 2x týždenne
Súdne rozhodnutia súdne rozhodnutia vrátane platobných rozkazov týždenne
Kontaktná databáza firiem email, tel.č., web stránka 1x za 3 mesiace
Centrálny register pohľadávok štátu pohľadávky štátu týždenne
Médiá na Finstate články a správy z 94 mediálnych zdrojov denne
Insolvenčný register insolvenčné konania českých firiem denne
Český štatistický úrad počet zamestnancov, CZ NACE, IČO, sídlo... 1x mesačne

Naši zákazníci a FinStat ELITE

Finstat nám pomohol pri získavaní komplexných informácií o finančnej kondícií našich súčasných a potenciálnych obchodných partnerov. Vďaka nemu dokážeme nastavovať podmienky spolupráce s obchodnými partnermi operatívnejšie a flexibilnejšie.

quote
TEBAU, spol. s r.o.
Ing. Karol Rýznar, konateľ
TEBAU, spol. s r.o.
Tebau O2 ZSE Bohler Uddeholm ČEZ Slovensko Edenred CRH PHOENIX UNICEF Slovensko SAMSUNG UNION poisťovňa ORANGE Slovensko Konica Minolta VAŠA Slovensko Technická Univerzita v Košiciach BESTRENT s. r. o.