Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Štatistika finančných výsledkov slovenských firiem za rok 2023

Denne aktualizovaná online štatistika firiem, ktoré zverejnili účtovnú závierku za rok 2023.
K dnešnému dňu (26.5.2024) zverejnilo svoje výkazy 159572 slovenských firiem.

Aké veľké firmy sme analyzovali?

68,9 % firiem, ktoré zverejnili výkazy, malo tržby do 100 tis. €.
Tržby vyššie ako 10 mil. € malo iba 0,8 % z analyzovaných firiem.

Pozrite si firmy, ktoré zverejnili výkazy za rok 2023, zoradené podľa tržieb  »

Kategórie tržieb - počet firiem202120222023
do 100 tis. € 94 338 (69,5 %) 101 580 (68,6 %) 110 021 (68,9 %)
100 tis. až 500 tis. € 25 716 (18,9 %) 28 828 (19,5 %) 30 970 (19,4 %)
500 tis. až 2 mil. € 10 587 (7,8 %) 11 797 (8,0 %) 12 470 (7,8 %)
2 mil. až 10 mil. € 3 986 (2,9 %) 4 597 (3,1 %) 4 768 (3,0 %)
nad 10 mil. € 1 154 (0,8 %) 1 340 (0,9 %) 1 343 (0,8 %)
Spolu 135 781 148 142 159 572

Vývoj tržieb, zisku a EBITDA

Tempo rastu tržieb sa v roku 2023 spomalilo a vzrástli o 3,4 %, zatiaľ čo rok predtým rástli o 17,8 %.
EBITDA, ktorá predstavuje zisk pred úrokmi, zdanením a odpismi, sa v roku 2023 zvýšila o 11,0 %.

Pozrite si firmy, ktoré zverejnili výkazy za rok 2023, zoradené podľa zisku  »

Rok Tržby rast/pokles Zisk rast/pokles EBITDA rast/pokles
2021 95 899 307 673 € 16,3 % 5 889 058 439 € 64,1 % 11 431 913 453 € 28,7 %
2022 112 961 299 781 € 17,8 % 6 034 574 067 € 2,5 % 11 355 674 458 € -0,7 %
2023 116 811 980 636 € 3,4 % 6 425 643 149 € 6,5 % 12 601 497 614 € 11,0 %

Vývoj počtu firiem v zisku a strate

Pomer firiem v zisku predstavuje 57,8 %, na nule ich je 9,3 % a v strate je 32,9 % firiem z celkového počtu analyzovaných spoločností.

Rok V zisku rast/pokles Na nule rast/pokles V strate rast/pokles
2021 77 123 (56,8 %) 10,1 % 11 112 (8,2 %) 20,2 % 47 546 (35,0 %) 1,8 %
2022 85 418 (57,7 %) 10,8 % 12 545 (8,5 %) 12,9 % 50 179 (33,9 %) 5,5 %
2023 92 208 (57,8 %) 7,9 % 14 895 (9,3 %) 18,7 % 52 469 (32,9 %) 4,6 %

Odvetvia s najväčšou zmenou EBITDA

V roku 2023 najviac vzrástla EBITDA v odvetví Služby o 369,2 %. Naopak najviac poklesla medziročne v odvetví Kovovýroba a hutníctvo o 42,9 %.

Odvetvie EBITDA v roku 2022 EBITDA v roku 2023 Medziročná
zmena
sumy EBITDA
Odvetvie EBITDA v roku 2022 EBITDA v roku 2023 Medziročná
zmena
sumy EBITDA
Služby -58 759 356 € 158 165 536 € 369,2 % Kovovýroba a hutníctvo 1 065 459 876 € 608 467 735 € - 42,9 %
Energie a ťažba 950 739 615 € 2 175 680 098 € 128,8 % Poľnohospodárstvo a lesníctvo 511 095 117 € 346 485 275 € - 32,2 %
Cestovný ruch a gastro 88 643 242 € 189 810 771 € 114,1 % Drevo a papier 125 664 340 € 101 993 787 € - 18,8 %
Financie 1 350 688 943 € 1 712 142 402 € 26,8 % Doprava a logistika 1 355 725 467 € 1 168 645 565 € - 13,8 %
Potravinárstvo 117 496 181 € 141 956 829 € 20,8 % Veľkoobchod 1 026 914 582 € 895 754 333 € - 12,8 %
Reklama 61 825 292 € 74 154 148 € 19,9 % Sprostredkovanie 119 895 160 € 107 154 296 € - 10,6 %
Školstvo a vzdelávanie 22 683 142 € 26 847 227 € 18,4 % Hazard 64 752 158 € 58 011 950 € - 10,4 %
Média, vydavateľstvá a kultúra 53 529 848 € 63 025 663 € 17,7 % Právo, poradenstvo a účtovníctvo 328 355 448 € 298 257 669 € - 9,2 %
Automobilový priemysel 245 938 982 € 286 807 422 € 16,6 % Odevy a obuv 57 209 550 € 54 955 945 € - 3,9 %
Chémia a plasty 207 650 252 € 235 112 035 € 13,2 % Spracovanie odpadov 129 438 533 € 128 488 874 € - 0,7 %

Daň z príjmov medziročne klesla o 7,4 %

Aktuálna výška zaplatenej splatnej dane z príjmu spoločností, ktoré zverejnili výkazy za rok 2023, predstavuje 1 724 mil. €.
Splatná daň z príjmu, ktorú zaplatili firmy z analyzovanej vzorky, bola v roku 2023 o 7,4 % nižšia. Pre porovnanie v roku 2022 bola splatná daň z príjmu medziročne o 2,5 % vyššia.

Pozrite si firmy, ktoré zverejnili výkazy za rok 2023, zoradené podľa splatnej dane z príjmu  »

RokSplatná daňrast/pokles
2021 1 815 967 518 € 35,7 %
2022 1 861 733 138 € 2,5 %
2023 1 723 577 430 € -7,4 %

Výrobná spotreba medziročne klesla o 2,0 %

Výrobná spotreba, ktorá predstavuje náklady na výrobu, materiál, energie či náklady na služby, medziročne klesla o 2,0 %.
Z toho samotné náklady na spotrebu materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok poklesli o 9,3 %.

Rok Výrobná spotreba rast/pokles Spotreba materiálu, energie
a ostatných neskladovateľných dodávok
rast/pokles Služby rast/pokles
2021 40 819 182 155 € 16,7 % 22 697 239 498 € 22,3 % 18 114 283 768 € 10,5 %
2022 52 336 428 767 € 28,2 % 31 186 756 077 € 37,4 % 21 042 336 316 € 16,2 %
2023 51 303 619 202 € -2,0 % 28 273 866 225 € -9,3 % 23 050 891 987 € 9,5 %

Osobné náklady firiem medziročne narástli o 8,9 %

Analyzovanej vzorke firiem stúpli osobné náklady medziročne o 1 254 mil. €, čo predstavuje nárast o 8,9 % oproti roku 2022.

Rok Osobné náklady rast/pokles
2021 12 864 198 491 8,0 %
2022 14 144 778 695 10,0 %
2023 15 398 893 321 8,9 %

Bankové úvery firiem medziročne narástli o 3,7 %

Poskytnuté dlhodobé bankové úvery medziročne stúpli o 45,0 %.
Bežné bankové úvery, poskytované najdlhšie na dobu jedného roka, medziročne klesli o 30,9 %.

Rok Bankové úvery
spolu
rast
pokles
Bankové úvery
dlhodobé
rast
pokles
Bežné
bankové úvery
rast
pokles
2021 14 248 511 295 -1,4 % 8 305 035 944 -1,7 % 5 943 475 351 -1,0 %
2022 15 613 451 568 9,6 % 7 119 545 422 -14,3 % 8 493 906 146 42,9 %
2023 16 194 761 868 3,7 % 10 321 299 932 45,0 % 5 873 461 936 -30,9 %

Ak potrebujete podrobnejšiu analýzu, napíšte nám na info@finstat.sk.


Pozrite si aj naše staršie online štatistiky