Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Referencie FinStatu

KPMG, Slovensko

FinStat má pre nás význam ako nástroj pre prácu s klientmi a nástroj na rozvoj podnikania. Pri práci so zákazníkmi je našim cieľom poskytovať im najlepšiu podporu čo najefektívnejším a najúčinnejším spôsobom. V súčasnosti používame FinStat na riešenie úloh, ktoré boli v minulosti vykonávané analytikmi, ktorým ich realizovanie zaberalo oveľa viac času. FinStat dnes používame na získanie prehľadu o slovenskom trhu, čo bolo v minulosti nedostupné. Niektoré oblasti, v ktorých je FinStat obzvlášť prínosný, sú na mieru tvorené exkluzívne prieskumy trhu a finančné porovnávanie lokálnych spoločností.

Skrátene: informácie, ktoré FinStat poskytuje, podporujú jednoduché identifikovanie nových obchodných príležitostí a udržiavanie a posilnenie našej konkurenčnej výhody na trhu.

Kenneth Ryan, Partner KPMG, Slovensko
Danucem Slovensko a.s.

FinStat Ultimate je užitočným spojencom pre náš finančný tím, ktorý ponúka široké spektrum dát a nástrojov. Tie nám výrazne uľahčujú každodennú analytickú prácu. Jeho flexibilita v nastavení filtrov a datasetov umožňuje rýchlo a efektívne prispôsobiť analýzu našim potrebám. Jedným z najväčších benefitov je dostupnosť finančných reportov aj v anglickom jazyku, čo umožňuje bezproblémovú komunikáciu a spoluprácu aj s takými medzinárodnými spoločnosťami, akou je tá naša. Okrem toho, FinStat Ultimate poskytuje široké portfólio kreditných modelov, rizikových udalostí a finančných údajov, z ktorých je možné vybrať najdôležitejšie indikátory pri hodnotení finančnej stability podniku. Tieto nástroje sú neoceniteľným prínosom pri rozhodovaní a formulovaní stratégií pre budúcnosť akejkoľvek spoločnosti.

Ing. Adrián Tóth, Credit Controller Danucem Slovensko a.s.
Západoslovenská energetika, a.s.

Služby od FinStatu sú našim neoceniteľným pomocníkom. Balík Ultimate využívame pri sťahovaní informácií o obchodných partnerov. Datasety majú v našej práci miesto predovšetkým pri vyhodnocovaní finančných rizík. Využitie takto komplexného dátového zdroja významne zefektívňuje našu prácu.

Martin Harcek, Risk Officer Západoslovenská energetika, a.s.
HT Solution s.r.o.

Vďaka FinStatu máme k dispozícii okamžitý prístup k širokému spektru finančných ukazovateľov slovenských firiem, čo intenzívne využívame. Ako dodávateľ ERP systému eso/es oceňujeme aj On-line API platformu , cez ktorú v rámci služieb Finstat Premium integrujeme do nášho ERP systému informácie o firmách. Toto veľmi oceňujú naši zákazníci, ktorí komfortne využívajú rozsiahle dáta poskytnuté z FinStat priamo v prostredí ERP systému.

Ing. Peter Matuš, Konateľ HT Solution s.r.o.
Direct Parcel Distribution SK s.r.o.

Spoločnosť DPD je s informáciami poskytovanými spoločnosťou Finstat veľmi spokojná. Denne ich využívame a sú základom v procese efektívneho overovania pozadia zmluvných partnerov. V kompaktnom a užívateľsky priaznivom rámci nám poskytuje väčšinu informácií, potrebných na identifikáciu potenciálne problematických partnerov. Využívame aj denný monitoring pre nás relevantných zmien u zmluvných partnerov a aktuálne sme v procese integrácie API Finstatu do niektorých našich informačných systémov. Aj vďaka informáciám z Finstatu vykazujeme minimálnu úroveň nevymožiteľných pohľadávok.

Peter Pavuk, konateľ Direct Parcel Distribution SK s.r.o.
Odpadový hospodár s. r. o.

Vďaka, sme veľmi radi, že máme prepojenie Vašej služby na našu aplikáciu. Pomáha to urýchľovať procesy našim zákazníkom a aj nám osobne.

Ing. Tomáš Schabjuk, Riaditeľ Odpadový hospodár s. r. o.
Digitalcare Marketing Group

Zakúpenie platených funkcií a nástrojov FinStat bolo jednou z najlepších investícií. Pracujeme so stovkami prevažne pravidelných, paušálnych zákazníkov a s rôznymi dodávateľmi. Vďaka monitoringu dokážeme predvídať zmeny ich platobnej schopnosti a rizikovosti. Vďaka vynikajúcim API FinStatu sme si na mieru vyskladali a implementovali pre nás podstatné nástroje na vyhodnotenie rizika a kreditné skóringy priamo do nášho interného CRM systému Digitalcare a postupujeme podľa nich pri procese inkasa pohľadávok. Zároveň je pre nás nástroj kľúčový pri nastavení zmluvných podmienok, sankcií a záloh v prípade nových spoluprác, pretože si každého zmluvného partnera najskôr detailne preveríme. Pri produktoch, ktoré poskytujeme na splátky, je toto preverovanie cez platené funkcie FinStatu pre nás ešte dôležitejšie. Údaje z FinStatu sme úspešne využili dokonca už aj pri súdnych sporoch ako významný argument v náš prospech. V spolupráci mienime pokračovať, lebo bez FinStatu si nevieme naše podnikanie predstaviť.

Mgr. Daniel Sivák, PhD., MBA, MSc., Riaditeľ skupiny Digitalcare Marketing Group
KAMI PROFIT s.r.o.

Ďakujeme za spoluprácu s FinStatom. Odkedy využívame Vaše služby, máme kontrakty viac pod kontrolou, pomáha nám to v našom podnikaní. Tak na strane objednávateľov, ale aj u našich podzhotoviteľov.

Ing. Milín Kaňuščák, Konateľ spoločnosti KAMI PROFIT s.r.o.
BESTRENT s.r.o.

Vďaka FinStatu si môžeme overiť bonitu obchodných partnerov, aby sme predišli možnému finančnému riziku. Pozitívne hodnotíme aj emailové notifikácie, ktoré nás informujú o dôležitých zmenách našich zákazníkov.

Ing. Peter Hulla, Technicko-investičný riaditeľ BESTRENT s.r.o.
SuperFaktúra.sk, s.r.o.

S Finstatom je ukážková spolupráca! Ako po ľudskej, tak aj po technickej stránke. Na všetky špecifické otázky a problémy sme vždy dostali relevantné odpovede a riešenia.

Braňo Šimo, Spoluzakladateľ SuperFaktúra.sk, s.r.o.
Martinus.sk

FinStat Premium sa mi veľmi páči. Je to veľmi zaujímavý nástroj na analýzy trhu a rôznych biznisov, ktoré nás zaujímajú. Oceňujem, že priebežne makáte na zlepšeniach a pravidelne prinášate nové funkcie.

Michal Meško, CEO Martinus.sk
NELL KAPITAL s.r.o

Pre optimalizáciu procesov našej činnosti bol FinStat jednoznačnou voľbou. Dostupnosť informácií na takpovediac „jednom mieste“ viedla k zefektívneniu nami poskytovaných služieb v oblasti vymáhania pohľadávok. Profesionálna komunikácia a prístup zo strany FinStatu nás zároveň utvrdili v správnosť výberu kvalitného partnera.

Mgr. Martina Hanusková NELL KAPITAL s.r.o
UNICO

S programom od spoločnosti FinStat pracujem vo firme tri roky. Jediná škoda je , že neprišiel na tento trh skôr, nakoľko by nielen naša spoločnosť, ale verím, že i mnohé iné, predišla mnohým nezaplateným pohľadávkam. FinStat mi dovolí zmapovať za pár minút platobnú schopnosť firmy a už len pri najmenšom podozrení sa poisťujeme platbou za zákazku vopred. V minulom období nám ostalo veľa nezaplatených pohľadávok, ktorých vymáhanie sa ťahá už roky po súdoch. PREVENCIOU , ktorú máme vďaka tomuto super programu sme predišli až 80% neuhradeným faktúram. Slovenský trh už dávno potreboval niekoho ako Vy, aby klepol po prstoch neplatičom, nakoľko sa pred Vami neschovajú. Obrovskou výhodou je aj automatické zasielanie upozornenia monitorovaných firiem pri nejakých zmenách, nakoľko nemám toľko času to sama kontrolovať.

Kupcová Ingrid, Administratíva firmy UNICO
TONEX Plus s.r.o.

Obchodné vzťahy či s dodávateľmi alebo s odberateľmi sú vždy založené na dôvere. Treba však byť stále v strehu, aby nám neušli dôležité zmeny ohľadom našich partnerov. Preto pre mňa najdôležitejším nástrojom v rámci FINSTAT-u je monitoring, ktorý je veľmi prehľadný a jednoducho konfigurovateľný. Zas FINSTAT-om ponúkané globálne ekonomické ukazovatele firiem sú pre nás dostatočne výstižné na posúdenie ekonomickej sily našich partnerov.

Méhes Jozef, Konateľ TONEX Plus s.r.o.
ČERVA Slovensko s.r.o.

FINSTAT nám podstatne zjednodušil prácu. Využívame ho na analýzu trhu, trhového potenciálu. Máme hlbšie a najmä rýchlejšie informácie o trhu a jeho vývoji. Aj pri analýze nových zákazníkov nám FINSTAT poskytuje podrobnejšie informácie. Pracuje sa s ním veľmi jednoducho a intuitívne.

Peter Dobiš, Executive Director ČERVA Slovensko s.r.o.
FEMINIA Family s.r.o.

Portál Finstat je pre nás vynikajúci nástroj na získavanie reálnych informácii o našich zákazníkoch aj dodávateľoch a potenciálnych partneroch. Poskytuje nám hodnoverné informácie o slovenskom trhu, ktoré využívame na skvalitnenie vlastnej práce. Máme možnosť porovnávať partnerov navzájom, analyzovať trh presne v našom sektore a plánovať naše budúce ciele a procesy. Považujeme za mimoriadne dôležité, že Finstat využívame na vytypovanie našich budúcich zákazníkov podľa spoločných znakov s našimi doterajšími zákazníkmi. Denné monitorovanie firiem nám poskytuje aktuálne informácie o zmenách, ktoré nastali u našich partnerov, na ktoré môžeme ihneď reagovať. Sme radi, že sme sa rozhodli pre Finstat, pretože odvtedy sú naše dôležité rozhodnutia postavené na reálnych údajoch. Sme vďační, že portál Finstat existuje a ďalej sa rozvíja.

RNDr. Rastislav Silný, PhD., Konateľ spoločnosti FEMINIA Family s.r.o.
Linorex s.r.o. - GastroMarket

Vďaka FinStatu jednoducho viem, s kým obchodujem!

Dipl. Ing. Stefan Matucha Linorex s.r.o. - GastroMarket
Tracon Electric

Službu Finstat Premium využívame hlavne na preverovanie finančnej situácie našich existujúcich a aj nových zákazníkov. Dôležité je pre nás služba monitorovanie firiem – sledovanie a hlásenie zmien na našu e-mailovú adresu. Finstat Premium je dobrá, komplexná databáza užitočných informácií týkajúca sa obchodných partnerov.

Monika Gőczeová, Referent finančného úseku Tracon Electric
Polygrafia Gutenberg, s.r.o.

Finstat Premium je pre našu spoločnosť nepostrádateľný nástroj pre vyhľadanie a sledovanie finančného zdravia našich obchodných partnerov. Finstat nám umožňuje v rýchlom svete biznisu veľmi spoľahlivý zdroj ekonomických a finančných informácií, čím napomáha našim správnym rozhodnutiam. Až po zakúpení služby Finstat PREMIUM sme zistili, čo naozaj dokáže. Môžem len vrelo odporučiť!

Mgr. Tomas Letavay, Konateľ Polygrafia Gutenberg, s.r.o.
Frigolog

FinStat Premium je pre nás nielen užitočným nástrojom na jednoduché a prehľadné získavanie informácií o potencionálnych partneroch, ale aj pracovným nástrojom, pri ktorom dostávame ucelené a veľmi prínosné množstvo informácií z viacerých dôležitých oblastí. Zároveň sme veľmi radi, že tieto informácie nám prinášajú ľudia, ktorí nás neustálym zlepšovaním svojich služieb, prehľadov, celkovej štruktúry stránky, stálym dopĺňaným nových info modulov a v neposlednom rade svojim prístupom ku nám klientom, presviedčajú o tom, že ich práca baví, dáva im zmysel a robia ju radi. Za to im patrí naša vďaka ☺.

Tibor Klimáček, Spoločník Frigolog
B6 Slovakia s.r.o.

Služba FinStat Premium nám pomáha identifikovať príležitosti a riziká v kooperácii s novými, ale už aj existujúcimi obchodnými partnermi. Je to pre nás nástroj každodenného použitia už niekoľko rokov, a pokiaľ máte záujem o jeden relevantný centralizovaný zdroj informácií, odporučili by sme Vám práve FinStat.

Ing. Peter Mlynarčík, General Manager B6 Slovakia s.r.o.
Babičkin dvor, a.s.

FinStat Premium nám poskytuje prostřednictvím jednotlivých databází ucelené, velmi přehledné základní ekonomické, finanční a ostatní informace firem a organizací v číselném i grafickém vyjádření. Umožňuje nám průběžně monitorovat stav nejen stávajících ale i potencionálních obchodních partnerů. Čerpáme z přístupných databázi rovněž cenné informace o tom, jak si ekonomicky a finančně vede naše konkurence. FinStat pro nás představuje zdroj důležitých informací pro některá rozhodnutí i strategického významu a pro eleminaci potencionálních rizik.

Ing. Zdeněk Berka, Předseda představenstva Babičkin dvor, a.s.
JUTEX Slovakia

FinStat nám komfortným spôsobom umožňuje preveriť finančnú situáciu našich potencionálnych obchodných partnerov a urýchľuje nám rozhodovanie pri stanovení obchodných podmienok a ďalšej spolupráce s nimi. Poskytované služby majú vysokú vypovedaciu hodnotu a hodnotíme ich ako veľmi dobré.

Ľubica Baranovičová JUTEX Slovakia
TECHNIA spol. s r.o.

Finstat je skvelým nástrojom ako „prekuknúť“ finančnú úroveň aktuálnych či potencionálnych obchodných partnerov. Uľahčuje rozhodnutie s akými podmienkami sa realizujú obchody. Prínosom sú aj notifikácie, upozorňujúce na dôležité zmeny u našich partnerov. Ľahká a prehľadná pomôcka pod jednou strechou, čo viac si priať. Spoluprácu rozhodne neľutujeme.

Ing. Peter Stín, Konateľ TECHNIA spol. s r.o.
ELKO EP SLOVAKIA, s.r.o.

FinStat Premium je účinná pomôcka pre našich obchodných zástupcov na analýzu nových obchodných partnerov. Ďalším pre nás zaujímavým nástrojom je "Monitoring zmien a udalostí firiem", čím sme dostali aktuálne informácie o vyhlásených konkurzoch, reštrukturalizáciách, dlhoch a nedoplatkoch už o existujúcich našich zákazníkov, čo nám dáva možnosť okamžite konať a minimalizovať riziko straty. Tento monitoring sme dosiahli jednoduchým importom z nášho systému. Taktiež je to zdroj základných informácií, ako napríklad IČO, IČ-DPH, adresa a kontakty.

Ing. Jozef BARTA, Konateľ ELKO EP SLOVAKIA, s.r.o.
MIM, s.r.o.

Finstat nám pomohol pri práci s našimi potenciálnymi zákazníkmi. Získali sme o nich požadované základné informácie a okrem toho sme dosiahli aj významnú úsporu času. Ďakujeme.

Ing. Pavol Baška, Obchodný manažér MIM, s.r.o.
LEXIKA s.r.o.

FinStat Premium nám umožňuje rýchlo, jednoducho a prehľadne overiť finančnú situáciu našich potenciálnych obchodných partnerov a tiež sledovať postavenie súčasných partnerov. Spolu s exportom a možnosťou analýzy údajov nám FinStat jednoznačne uľahčil prácu a rozhodovanie.

Michal Kmeť, Managing Director LEXIKA s.r.o.
TEBAU, spol. s r.o.

Finstat nám pomohol pri získavaní komplexných informácií o finančnej kondícií našich súčasných a potenciálnych obchodných partnerov. Vďaka nemu dokážeme nastavovať podmienky spolupráce s obchodnými partnermi operatívnejšie a flexibilnejšie.

Ing. Karol Rýznar, Konateľ TEBAU, spol. s r.o.
DRS - vymáhanie pohľadávok

FinStat nás zaskočil. Tak užitočnú a komplexnú stránku z oblasti ekonomiky sme zatiaľ nezaregistrovali. Údaje a doplnkové služby z FinStatu majú vysokú vypovedaciu hodnotu.

Tomasz Żegliński M.Sc, Managing Partner DRS - vymáhanie pohľadávok
Universal Forwarders s.r.o.

Finstat je úžasný nástroj na analyzovanie našich obchodných partnerov, monitorovanie potenciálnych rizík a v neposlednom rade aj kontaktná databáza. Zjednodušuje a zefektívňuje našu prácu vo všetkých smeroch.

Martin Balogh, Transport Manager Universal Forwarders s.r.o.
DAVAR s r.o.

Finstat je pre nás veľmi užitočným nástrojom pri lustrácii dlžníkov. Veľmi sa nám páči jednoduchá orientácia aj grafické prevedenie. Považujeme to za veľmi vydarený projekt a oceňujeme, že autori ho neustále inovujú.

Ľubomír Haviernik, Business Development Executive DAVAR s r.o.
Makro

Finstat používame pri kontrole našich obchodných vzťahov s dodávateľmi a hlavne odberateľmi. Pomáha nám eliminovať vznik nedobytných pohľadávok a problémov s platobnou disciplínou.

Pavol Čech, Riaditeľ Makro
FAST PLUS, spol. s r.o.

Monitoring k databáze našich zákazníkov využívam na sledovanie zmien, ktoré nastali v Obchodnom a Živnostenskom registri. Dôležité sú pre nás informácie o výmazoch spoločností, o pozastavení resp. o ukončení podnikateľskej činnosti, v neposlednom rade aj informácie o zmenách adries. V systéme spracovávame aj informácie o registrácii a výmaze daňových subjektov pre daň z pridanej hodnoty. Pre mňa, ako manažéra správy pohľadávok, sú dôležité aj informácie o dlžníkoch v Sociálnej poisťovni a zdravotných poisťovniach, a takisto informácie o konkurzoch a reštruktualizáciach (správy súdov aj oznámenia správcov).

Marcel Feranec FAST PLUS, spol. s r.o.
Advokátní kancelář Hajduk a partneři s.r.o

Službu FinStat Monitoring využívá naše slovenská advokátní kancelář delší dobu a s poskytovanými službami i přijatelnými cenami jsme velmi spokojeni. Oceňujeme zejména snahu průběžně rozšiřovat a zkvalitňovat poskytované plnění, což následně přispívá i ke spokojenosti našich klientů.

JUDr. Marek Jakubík, Advokát Advokátní kancelář Hajduk a partneři s.r.o
MTM - obaly s.r.o.

Som veľmi spokojná s Vašimi službami. Každý deň využívam Finstat. Pomáha mi v rozhodovaní pre nastavenie platobných podmienok pre nového klienta a zároveň monitorujem stálych zákazníkov aj konkurenciu.

Ing. Jana Mandúchová, Obchodná riaditeľka, Majiteľka MTM - obaly s.r.o.
JUDr. Stacho Chladný, Súdny exekútor

Finstat monitoring je okrem iného veľmi efektívna služba umožňujúca kontrolu začatých a vyhlásených konkurzných konaní na fyzické osoby nepodnikateľov. Umožnením importu vlastných poznámok, je možné odfiltrovať relevantné údaje v priebehu výrazne kratšieho času, ako je tomu pri iných riešeniach. Veľmi oceňujem schopnosť tímu Finstat rýchlo reagovať na požiadavky a podnety užívateľov.

JUDr. Stacho Chladný, Súdny exekútor
Katedra účtovníctva a audítorstva, FHI EU v Bratislave

Premium účtet využívame na vedecké a výučbove účely mnou vyučovaných predmetov. Pri seminárnych prácach študentov ako aj príkladoch, ktoré vychádzajú z reálnych dát reálnych spoločností pôsobiacich v SR, je výučba aktívnejšia a zaujímavejšia vzhľadom na to, že ide aj o spoločnosti, ktoré študenti poznajú a sami sa zaujímajú, čo všetko sa dá zistiť zo zverejňovaných údajov z účtovnej závierky a výročnej správy.

doc. Ing. Mgr. Renáta Pakšiová, PhD. Katedra účtovníctva a audítorstva, FHI EU v Bratislave
META-GAS, spol. s r.o.

FinStat nám umožňuje preveriť finančnú situáciu našich obchodných partnerov a urýchľuje nám rozhodovanie pri stanovení obchodných podmienok spolupráce s nimi.

František Porázik, Výkonný riaditeľ META-GAS, spol. s r.o.
TMS-MONTYS s.r.o.

FinStat využívame na sledovanie vyhlásených konkurzov a reštrukturalizácií. Pomáha nám pri aktualizácii databázy našich odberateľov, najmä čo sa týka zmeny adresy, priradenie/zrušenie IČ DPH a iných údajov. Oceňujeme možnosť vloženia vlastnej databázy do monitoringu a následné upozornenia na zmeny formou e-mailových správ.

Alena Ruttmarová, Referent Investičného oddelenia TMS-MONTYS s.r.o.